Spis treści contents ali Sabir, Kevser YazarPobieranie 15.34 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar15.34 Kb.SPIS TREŚCI

CONTENTS

Ali Sabir, Kevser Yazar

Diurnal dynamics of stomatal conductance and leaf temperature of grapevines


(Vitis vinifera L.) in response to daily climatic variables 3

Dobowa dynamika przewodności szparkowej i temperatury liści winorośli


(Vitis vinifera L.) w reakcji na dzienne zmienne klimatyczne
Maciej Gąstoł, Iwona Domagała-Świątkiewicz

Mycorrhizal inoculation of apple in replant soils – enhanced tree growth and mineral nutrient status 17

Wpływ szczepionek mikoryzowych na wzrost i status mineralnego odżywienia drzew jabłoni rosnących w sadzie z chorobą replantacyjną
Hamdi Zenginbal

The effects of grafting methods (by hand and with manual grafting unit) and grafting times on persimmon (Diospyros kaki L.) propagation 39

Wpływ metody szczepienia (ręcznej lub za pomocą ręcznego zestawu do szczepienia) oraz czasu szczepienia na rozmnażanie kaki (Diospyros kaki L.)
Julita Rabiza-Świder, Ewa Skutnik, Agata Jędrzejuk, Aleksandra Łukaszewska,
Katarzyna Lewandowska

The effect of GA3 and the standard preservative on keeping qualities of cut LA hybrid lily ‘Richmond’ 51

Wpływ GA3 i pożywki standardowej na pozbiorczą trwałość ciętych kwiatów lilii
mieszańca LA ‘Richmond’
Beata Zimowska

Fungi threatening the cultivation of oregano (Origanum vulgare L.)


in south-eastern Poland 65

Grzyby zagrażające uprawie lebiodki pospolitej (Origanum vulgare L.) w południowo-


-wschodniej Polsce
Stanisław Cebula, Aneta Jakubas, Agnieszka Sękara, Andrzej Kalisz, Alicja Pohl

The relationship between morphological features and nutritive value of sweet pepper fruits 79

Zależność pomiędzy cechami morfologicznymi a wartością odżywczą owoców papryki słodkiej
Barbara Frąszczak, Monika Gąsecka, Anna Golcz, Renata Zawirska-Wojtasiak

The chemical composition of lemon balm and basil plants grown under different


light conditions 93

Skład chemiczny roślin melisy i bazylii uprawianych w zróżnicowanych warunkach świetlnychJadwiga Andrzejewska, Katarzyna Sadowska, Łukasz Klóska, Leszek Rogowski

The effect of plant age and harvest time on the content of chosen components


and antioxidative potential of black chokeberry fruit 105

Wpływ wieku roślin i terminu zbioru owoców na zawartość wybranych składników i potencjał antyoksydacyjny aronii czarnoowocowej


Mirosława Chwil

Micromorphology of pollen grains of fruit trees of the genus Prunus 115

Mikromorfologia ziaren pyłku drzew owocowych z rodzaju Prunus
Bożena Denisow, Elżbieta Pogroszewska, Halina Laskowska

The effect of silicon on nectar and pollen production in Hosta Tratt. ‘Krossa Regal’ 131

Wpływ krzemu na produkcję nektaru i pyłku w kwiatach funkii (Hosta Tratt.) ‘Krossa Regal’
Anna Kasprzyk-Pawelec, Jacek Pietrusiewicz, Ewa Szczuka

In vitro regeneration induced in leaf explants of Citrus limon L. Burm cv. ‘Primofiore’ 143

Regeneracja in vitro Citrus limon L. Burm cv. ‘Primofiore’ z eksplantatów liściowych


Andrzej Sałata, Halina Buczkowska, Salvador Vicente Lopez Galarza,
Hector Moreno-Ramon

The polyphenolic compounds content of a cardoon herb depending on length


of the vegetation period 155

Zawartość związków polifenolowych w zielu karda w zależności od długości okresu wegetacji roślin


Małgorzata Klimko, Stanisława Korszun, Joanna Bykowska

Comparative morphology and anatomy of the leaves of Ginkgo biloba L. cultivars 169

Porównawcza morfologia i anatomia liści odmian Ginkgo biloba L.
Renata Nurzyńska-Wierdak

Nutritional and energetic value of Eruca sativa Mill. leaves 191Wartość odżywcza i energetyczna liści Eruca sativa Mill.: acta -> hortorum cultus
hortorum cultus -> Effect of soil and plant covering as well as sowing term upon fennel bulb nutritional value
hortorum cultus -> The influence of nitrogen fertilization on growth, yield and fruit size of ‘Jonagored’ apple trees
hortorum cultus -> Wpływ barwy światła na jakość tulipanów pędzonych metodą +5°c anita Woźny, Marek Jerzy
hortorum cultus -> Spis treści contents kazım Mavi
hortorum cultus -> Comparative study on mineral content of organic and conventional apple, pear and black currant juices
hortorum cultus -> Spis treści contents hasan Yilmaz
hortorum cultus -> Hortorum Cultus 3(1) 2004
hortorum cultus -> Harmfulness of soil-borne fungi towards root chicory Cichorium intybus
hortorum cultus -> Fruit quality, phenolics content and antioxidant capacity of new apricot cultivars from Serbia
hortorum cultus -> Key words: stem lettuce, covers, yield quantity and quality Wpływ okrywania gleby i roślin włókniną polipropylenową na wielkość i jakość plonu sałaty łodygowej (Lactuca sativa L. var augustana Irish) Streszczenie

Pobieranie 15.34 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna