Spis treści obszar I czas realizacji strategii rozwoju lokalnego


Ogólne warunki realizacji inwestycjiPobieranie 0.64 Mb.
Strona8/8
Data28.04.2016
Rozmiar0.64 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

Ogólne warunki realizacji inwestycji

1.1 Inwestycja jest zgodna z przyjętymi przez Powiat celami strategicznymi.

1.2 Wartość inwestycji przekracza 100 000 PLN.
Kryteria oceny inwestycji:

Kryteria oceny inwestycji wyrażone są w punktach od 0 – 10 pkt i mają pomóc w ocenie danej inwestycji pod względem:a) Ocena inwestycji w kategoriach uwarunkowań społecznych.

b) Ocena inwestycji w kategoriach strukturalnych.

c) Ocena inwestycji w kategoriach finansowych.

d) Opinia społeczna wyrażona przez Zespół Roboczy i  Komisję Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i  Ochrony Środowiska, - Komisja Edukacji, Kultury, Zdrowia i Problematyki Socjalnej,
a) Ocena inwestycji w kategoriach uwarunkowań społecznych

a.1. Zasięg oddziaływania :1 - mniejszy niż jedna gmina,

2 - jedna gmina,

3 - więcej niż jedna gmina,

4 - cały Powiat,

5 - zasięg terytorialny.

a.2. Wpływ na rozwój gospodarczy i nowe miejsca pracy:0 - nie wpływa,

3 - podwyższa atrakcyjność inwestycyjną Powiatu, co w przyszłości może przyczynić się do utrzymania istniejących lub powstania nowych miejsc pracy,

6 - w istotny sposób przyczynia się do powstania nowych podmiotów oraz nowych miejsc pracy; podwyższa atrakcyjność inwestycyjność Powiatu.

a.3. Wpływ inwestycji na rozwój edukacyjno – oświatowy dzieci i młodzieży:0 - nie wpływa,

1 - poprawia możliwość rozwoju,

3 - dodaje nową jakość do możliwości rozwoju edukacyjno – oświatowego.

a.4. Wpływ inwestycji na bezpieczeństwo mieszkańców (w zakresie zagrożenia zdrowia i życia, przestępczość):0 - inwestycja nie ma wpływu na bezpieczeństwo mieszkańców,

1 - inwestycja poprawia bezpieczeństwo mieszkańców,

3 – inwestycja dodaje nową jakość dla bezpieczeństwa mieszkańców.

a.5. Wpływ inwestycji na poprawę spędzania wolnego czasu przez mieszkańców Powiatu i gości:0 – nie wpływa,

1- niewielki,

2 – istotny.

a.6. Wpływ inwestycji na poprawę stanu infrastruktury Powiatu:0 – nie wpływa,

1 – modernizuje istniejącą infrastrukturę,

3 – wprowadza nowe elementy infrastruktury.

b) Ocena inwestycji w kategoriach strukturalnych:

b.1. Stopień zaawansowania inwestycji:0 – nowa inwestycja,

1 – faza koncepcji i opracowania wstępnego ,

8 –opracowane dokumenty na uzyskanie pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy ( projekt udowlany, kosztorys, przedmiar robót)

9 – podpisana umowa na realizacje robót budowlano – montażowych,

10 – inwestycja zaawansowana.

b.2. Wpływ decyzji niezależnych od Powiatu na realizację inwestycji:0 – inwestycja nie jest powiązana z innymi decyzjami inwestycyjnymi,

3 – istnieje możliwość powiązania inwestycji z innymi decyzjami, inwestycjami.

b.3. Na ile planowana inwestycja poprawi wykorzystanie istniejących obiektów użyteczności publicznej:0 – nie wpływa,

3częściowo,

6 – zdecydowanie.

b.4. Wpływ na środowisko naturalne:0 – neutralny wpływ na środowisko,

1 – niewielki pozytywny wpływ na środowisko,

2 – zawiera się w celach Programu Ochrony Środowiska Powiatu.

b.5. Wpływ inwestycji na poprawę wizerunku Powiatu:0 – neutralny,

1 – pozytywny,

2 – istotnie zmienia wizerunek Powiatu.

c) . Ocena inwestycji w kategoriach finansowych:

c.1. wpływ inwestycji na budżet:0 – wpływ ujemny (istotny wzrost stałych wydatków budżetowych),

1 – wpływ neutralny,

10 – wpływ dodatni (stałe dochody lub zmniejszenie stałych wydatków budżetowych).

c.2. Korzyści ekonomiczne dla mieszkańców:0 - brak,

1 - niewielki,

3 - duże.

c.3. Wpływ inwestycji na majątek bilansowy Powiatu:0 - brak,

2 - niewielki,

4 - duże.

c.4. Możliwości finansowania inwestycji z niekomercyjnych źródeł zewnętrznych (dotacje, kredyty i  pożyczki preferencyjne):0 - nie,

7 - środki finansujące do 20% inwestycji,

8 - powyżej 20% i nie więcej niż 50% inwestycji,

10 - powyżej 50% inwestycji.

c.5. Możliwość współfinansowania inwestycji z udziałem własnym mieszkańców lub innych zainteresowanych podmiotów:0 - nie,

2 - środki finansujące do 20% inwestycji,

3 - powyżej 20% i nie więcej niż 50% inwestycji,

5 – powyżej 50% inwestycji.

d) Opinia społeczna wyrażona przez Zespół Roboczy i  Komisję Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i  Ochrony Środowiska, Komisję Finansów i Rozwoju Gospodarczego - (1 dodatkowy głos o wartości 0 - 3 punktu przyznany każdemu członkowi zespołu).

ZAŁĄCZNIK NR 2 (KARTA ZADANIA)

KARTA ZADANIA

1.Tytuł zadania
2.Wnioskujący
3.Kod zadania

(Kod zadania jest wpisywany przez odpowiedni wydział koordynujący)

4. ZAKRES RZECZOWY ZADANIA5. LOKALIZACJA6. TYP ZADANIA

 Inwestycja  Przebudowa  Remont  Zakup inwestycyjny

7. KOSZT ZADANIA WRAZ z PODSTAWĄ USTALENIA KOSZTU
 Kosztorys inwestorski  Koszt porównywalnej inwestycji

 Koszt jednostkowy  Inne metody szacowania8. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA/WSPÓŁFINANSOWANIA ZADANIA

NAZWA

KWOTA

9. PRZYGOTOWANIE ZADANIA DO REALIZACJI10. CEL REALIZACJI ZADANIA


11. KORZYŚCI z REALIZACJI ZADANIA


12. OPINIA SPOŁECZEŃSTWA LOKALNEGO

Pobieranie 0.64 Mb.

1   2   3   4   5   6   7   8
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna