Spis treści Przebywanie, podejmowanie działalności gospodarczej, świadczenie usług i pracy na Łotwie po 05. 2004


Organizatorzy – Członkowie Łotewskiego StowarzyszeniaPobieranie 469.21 Kb.
Strona10/11
Data07.05.2016
Rozmiar469.21 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

* Może nastąpić zmiana terminu imprezy.

Organizatorzy – Członkowie Łotewskiego Stowarzyszenia

Organizatorów Targów (LIRA)
A.M.L.

Kompleks RAMAVA, Riga-76, LV-1076, Latvia

tel.: +371 7600459, 7620351, fax: 7600447

e-mail: office@ams-ramava.lvhttp://www.aml-ramava.lv

Dyrektor – Marģers Lūsis


BT1

Ķīpsalas iela 8, Riga LV-1048, Latvia

tel.: +371 7065000, fax: 7065001

e-mail: info@bt1http://www.bt1.lv

Dyrektor – Viesturs Tīle


JANUS UN PARTNERI

Vīlandes iela 4-1, Riga LV-1010, Latvia

tel.: +371 7281994; fax: 7284549

e-mail: office@latexpo.lvhttp://www.latexpo.lv

Dyrektor – Irina Lutovinova


PRIMA - Izstāžu sabiedrība

Antonijas iela 24-4, Riga LV-1010, Latvia

tel.: +371 7365300; fax: 7365301

e-mail: info@prima-skonto.lvhttp://www.prima.lv

Dyrektor – Roberts Leja


RASA EKSPO - Izstāžu sabiedrība

Monētu iela 3, Riga LV-1901, Latvia

tel.: +371 7213637; fax: 7212598

e-mail: rasa-expo@parks.lv

Prezes – Gunārs Pīlādzis


  1. Przydatne adresy


INSTYTUCJIE PAŃSTWOWE

Polijas Republikas vēstniecība RīgāAmbasada RP w Rydze

Mednieku 6 B, LV-1010 Riga, tel.: +371 7031500, fax: +371 7031549,www.ambpolriga.lv ,

e-mail: ambpol@apollo.lv

Sekcja Konsularna - tel.: +371 7031504, fax: +371 7031554


Polijas Republikas vēstniecības Rīgā Ekonomikas un tirdzniecības nodaļa

Wydział Ekonomiczno-Handlowy Ambasady RP w Rydze

Elizabetes 11, LV-1010 Riga, tel.: +371 7358251, +371 7358252, fax: +371 7358250, www.poltrade.lv, e-mail: weh@poltrade.lv


Latvijas Valsts prezidenta kanceleja

(Kancelaria Prezydenta)

Pils laukums 3, LV-1900 Riga, tel.: +371 7092101, fax: 7092156, www.president.lv


Ministru prezidenta kanceleja

(Kancelaria Premiera)

Brīvības bulvāris 36, LV-1520 Riga, tel.: +371 7082800, fax: 7286598, www.mk.gov.lv,

e-mail: pasts@mk.gov.lv

Saeima


(Sejm)

Jēkaba 11, LV-1811 Riga tel.: +371 7087111, fax: 7830333, www.saeima.lv


Rīgas Dome

(Urząd Miasta Rygi)

Rātslaukums 1, LV-1539 Riga, tel.: +371 8000800, 7026101, fax: 7026389, www.rcc.lv,

e-mail:dome@rcc.lv
Ekonomikas ministrija

(Ministerstwo Gospodarki)

Brīvības 55, LV-1519 Riga, tel.: +371 7013101, fax: 7280882, www.em.gov.lv ,

e-mail: pasts@em.gov.lv
Tieslietu ministrija

(Ministerstwo Sprawiedliwości)

Brīvības bulv. 36, LV-1536 Riga, tel.: +371 7036701, fax: 7285575, www.tm.gov.lv ,

e-mail: kanceleja@tm.gov.lv
Zemkopības ministrija

(Ministerstwo Rolnictwa)

Republikas laukums 2, LV-1981 Riga, tel.: +371 7027107, fax: 7027512, www.zm.gov.lv ,

e-mail: zm@zm.gov.lv
Ārlietu ministrija

(Ministerstwo Spraw Zagranicznych)

Brīvības bulv. 36, LV-1395 Riga, tel.: +371 7016201, fax: 7828121, www.am.gov.lv , www.mfa.gov.lv , e-mail: mfa.cna@mta.gov.lv


Satiksmes Ministrija

(Ministerstwo Transportu)

Gogola 3, LV-1743 Riga, tel.: +371 7226922, fax: 7217180, www.sam.gov.lv ,

e-mail: satmin@sam.gov.lv

(Ministerstwo Transportu, Departament Łączności)

Gogola 3, LV-1743 Riga, tel.: +371 7028103, fax: 7820636

Finansu ministrija

(Ministerstwo Finansów)

Smilsu l, LV-1919 Riga, tel.: +371 7095502, fax: 7095503, www.fm.gov.lv ,

e-mail: info@fm.gov.lv

Aizsardzības ministrija(Ministerstwo Obrony)

K.Valdemara 10/12, Riga LV-1473, tel.+371-7210124, fax:7212307, www.mod.gov.lv,

e-mail: Kanceleja@mod.gov.lv
Iekšlietu ministrija.

(Ministerstwo Spraw Wewnętrznych)

Raina bulvaris 6, Riga LV-1050, tel.+371-7219263, fax:7271005, www.iem.gov.lv ,

e-mail: kanceleja@iem.gov.lv
Izglītības un zinātnes ministrija

(Ministerstwo Edukacji i Nauki)

Vaļņu 2, Rīga LV-1050, tel.+371-7226209, fax:7223905, www.izm.gov.lv,

e-mail: info@izm.gov.lv
Kultūras ministrija

(Ministerstwo Kultury)

K.Valdemara 11a, Riga LV-1364, tel.+371-7078110, fax:7078107, www.km.gov.lv


Labklājības ministrija

(Ministerstwo Dobrobytu)

Skolas 28, Riga LV-1331, tel.+371-7021600, fax:7276445, e-mail: lm@lm.gov.lv


Reģionālās attīstības un pašvaldību ministrija

(Ministerstwo Rozwoju Regionalnego i Spraw Samorządowych)

Lāčplēša iela 27, Riga LV-1010, tel.+371-7770406, fax:7770479, www.raplm.gov.lv

e-mail: pasts@raplm.gov.lv
Veselības ministrija

(Ministerstwo Zdrowia)

Baznīcas 25, Riga LV-1010, tel.+371-7043755, fax:7043751, www.vm.gov.lv,

e-mail: vm@vm.gov.lv

Vides ministrija(Ministerstwo Środowiska)

Peldu 25, Riga LV-1494, tel.+371-7026418, fax:7820442, www.vidm.gov.lv ,

e-mail: pasts@vidm.gov.lv
Bērnu un ģimenes lietu ministrija

(Ministerstwo ds. Dziecięcych i Rodzinnych)

Basteja bulv. 14, Riga LV-1050, tel.+371- 7356497, fax:7356464, www.bm.gov.lv,

e-mail: pasts@bm.gov.lv
Īpašu uzdevumu ministra sekretariāts sabiedrības integrācijas lietās

(Sekretariat Ministra ds. Specjalnych Poruczeń w Sprawach Integracji Społecznej)

Elizabetes 20, Riga LV-1050, tel.371-7365332, fax:7365335, www.integracija.gov.lv ,

e-mail: jumsils@integracija.gov.lv

Latvijas Banka(Centralny Bank Łotwy)

Kr.Valdemāra 2a, Riga LV-1050, tel.+371-7022300, fax:7022420, www.bank.lv ,

e-mail: info@bank.lv
Valsts Kase

(Skarb Państwa)

Smilšu 1, Riga LV-1919, tel.+371-7094222, fax:7094220, www.kase.gov.lv

e-mail: kase@kase.gov.lv
Valsts Ieņēmumu dienests

(Państwowa Służba Dochodowa)

Smilšu 1, Riga LV-1978, www.vid.gov.lv


Galvenā muitas pārvalde

(Główny urząd ceł)

K.Valdemāra 1a, Riga LV-1841, tel.+371-7507252, fax:7322440, www.vid.gov.lv

e-mail: nctshelpdesk@dep.vid.gov.lv

Konsultacji celne: tel.+371-7507523, 7507252


Rīgas Muitas Autokravu daļa

(Dział Ładunków Samochodowych UC m. Rygi)

Maskavas 427a, Riga LV-1063, tel.+371-7084120, 7047375, fax:7266932


Nodarbinātības Valsts Aģentūra

(Państwowa Agencja Zatrudnień)

Kr.Valdemāra 38, Rīga LV-1010, tel.371-7021706, fax:7270253, www.nva.lv

e-mail: nva@nva.lv
Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde

(Urząd ds. Obywatelstwa i Spraw Migracji)

tel.+371 8007657, www.ocma.gov.lv , e-mail: pmlp@gov.lv


Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

(Rejestr Przedsiębiorstw RŁ)

Perses 2, LV-1011 Riga, Latvia, tel.: +371 7031703, tel./fax: +371 7031793, www.ur.gov.lv


Centrālā Statistikas pārvalde

(Centralny Urząd Statystyczny)

Lāčplēša 1, Rīga LV-1301, tel.+371-7366803, fax:7830137, www.csb.lv


Iepirkumu Uzraudzības birojs

(Biuro Nadzoru Zakupów)

Eksporta 6, Riga LV-1010, tel.371-7326719, fax:7326720, www.iub.gov.lv

e-mail: iub@fm.gov.lv
Finansu un Kapitāla Tirgus Komisia

(Komisja Rynku Finansowego i Kapitałowego)

Kungu iela 1, LV-1050, Riga, Latvia, tel: +371 7774800, fax: 7225755, www.fktk.lv ,

e-mail: fktk@fktk.lv
Valsts zāļu Aģentūra

(Łotewska Agencja Leków)

Jersikas 15, Riga LV-1003, tel.+371-7078424, fax:7078428, www.vza.gov.lv ,

e-mail: info@vza.gov.lv
Rīgas Domes tūrisma informācijas centrs

(Centrum Informacji Turystycznej Samorzadu m.Rygi)

Rātslaukums 1, Riga LV-1539, tel./fax: +371-7026068


Latvijas Tirdzniecības un Rūpniecības kamera

(Łotewska Izba Przemysłowo-Handlowa)

K. Valdemara 35, Riga LV-1010, Latvia, tel.: +371 7225595, fax: 7820092 www.chamber.lv

e-mail: info@chamber.lv
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra

(Łotewska Agencja Inwestycji i Rozwoju)

Perses iela 2, Riga LV-1442, Latvia, tel.: +371 7039400, fax: 7039401,

e-mail: invest@liaa.gov.lv, www.liaa.gov.lv,
Latvijas Sertifikācijas Centrs

(Łotewskie Centrum Certyfikacji) - dot. artykułów spożywczych, kosmetyków, paliwa, alkoholi, wyrobów tytoniowych oraz tekstylnych

Lačplēša 87, Riga LV-1011, Latvia, tel.: +371 7217817, fax: 7217820, e-mail: info@latsert.lvwww.latsert.lv
Latvijas Standarts BO VSIA

(Łotewski Centrum Standaryzacji)

K. Valdemara 157, Riga LV-1013, tel.: +371 7362250, fax:7371324, www.lvs.lv ,

e-mail: lvs@lvs.lv
Valsts Nacionālais metroloģijas centrs

(Państwowy Urząd Miar)

K. Valdemara 157, Riga LV-1013, tel.: +371 7378165,fax: 7362805, www.lnmc.lv

Sertifikācijas nodaļa (Wydział certyfikacji.), tel./fax: +371 7362808, e-mail: centra@lnmc.lv

Valsts Zivsaimniecības Pārvalde(Państwowy Urząd Rybołówstwa)

Republikas lauk. 2, Riga LV-1010, tel.: +371 7323877, fax: 7334892


Latvijas Būvmateriālu un Būvizstrādājumu atbilstības novērtēšanas centrs

(Centrum uznawalności świadectw pochodzenia materiałów budowlanych)

K.Barona 99, Riga LV-1012, Latvia, tel.+371-7273844, tel./fax:7313758


Latvijas Zinātņu Akadēmijas Sertifikācijas Centrs

(Urząd Certyfikacji Akademii Nauk RŁ)

Akadēmijas laukums l, LV-1050, Riga, tel. +371 7225996, fax: 7212807


Ceļu Satiksmes Drošības Direkcija

(Dyrekcja Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego)

Miera 25, Riga LV-1001, tel.+371-7025777, 7025750, fax:7828301, www.csdd.lv

e-mail: office@csdd.gov.pl
Autoceļu direkcija

(Dyrekcja Dróg)

Gogoļa 3, Riga LV-1050, tel.371-7028169, fax:7227818
PRZEDSTAWICIELSTWA ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH NA ŁOTWIE
Eiropas Savienības pārstāvniecība Latvijā

(Przedstawicielstwo UE na Łotwie)

Torņa 4- 1c (Jēkaba Kazarmas), Riga LV-1050, Latvia, tel.+371-7325270, fax:7325279


Eiropas Savienības Informācijas Centrs

(Centrum Informacji Unii Europejskiej)

Basteja 14, Riga LV-1050, tel.+371-7212611, 7211111, fax:7223063, www.eiropainfo.lv

e-mail: infocentrs@eiropainfo.lv
Pasaules Banka

(Bank Światowy)

Smilšu 8, Riga LV-1162, tel.+371-7220744, fax:7828058, www.worldbank.org.lv

e-mail: LatviaOffice@worldbank.org
Eiropas Rekonstrukcijas un Attīstības Banka (ERAB)

(Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, EBOR)

Kr.Valdemāra 21, Rīga LV-1010, tel.371-7505520, fax:7505521, www.ebrd.com
STOWARZYSZENIA I ORGANIZACJI BRANŻOWE

Latvijas Tirgotāju Asociācija(Łotewskie Stowarzyszenie Handlowców)

Bruninieku 12-9, LV-1001 Riga, Latvia, tel.: +371 7297372. tel./fax:7297364, e-mail: ta@bkc.lvwww.lta.lv ,
Latvijas Komercbanku Asociācija

(Łotewskie Stowarzyszenie Banków Komercyjnych)

Perses 9/11, Riga LV-1011, Latvia, tel.: +371 7284528, fax: 7828170, www.bankasoc.lv

e-mail: office@bankasoc.lv
Latvijas pārtikas uzņēmumu federācija SO

(Federacja Przedsiębiorstw Przetwórstwa Spożywczego)

Bauskas 180, Riga LV-1004, tel.+371-7808968, fax:7808969


Latvijas reklāmas asociācija

(Łotewskie Stowarzyszenie Reklamy)

Noliktavas 5 , Riga LV-1010, tel.371-7027132, 7027449, tel./fax:7027132


Lauksaimniecības organizāciju sadarbības padome

(Rada Współpracy Organizacji Rolnych)

Rep. laukums 2, Riga LV-1010, tel.371-7027274, fax:7027243, www.losp.lv


Latvijas zivsaimnieku asociācija

(Stowarzyszenie Włścicieli Gospodarsw Rybnych Łotwy)

Ganību dambis dambis 24a, Riga LV-1004, tel./fax:+371-7383197


Latvijas Amatniecības Kamera

(Izba Rzemieślnicza Łotwy)

Amatu 5, Riga LV-1050, tel.+371-7213007, fax:7213927, www.lak.lv ,e-mail: lak@lak.lv

Latvijas Ostu Asociācija,

(Stowarzyszenie Portów Łotwy)

Kalpaka bulv. 12, Riga LV-1010, tel.+371-9228935, fax:7820523,

e-mail: leiskalnsk@navigator.lv
Nevalstisko Organizāciju Centrs

(Centrum Organizacji Pozarządowych)

Lāčplēša 52/54-22, Riga LV-1011, tel.+371-7283283, fax:7289227, www.ngo.org.lv

e-mail: info@ngo.org.lv
Latvijas darba devēju konfederācija

(Konfederacja Pracodawców Łotwy)

Vīlandes 12, Riga LV-1010, tel.+371-7225162, fax:7224469, www.lddk.lv,

e-mail: lddk@lddk.lv
Latvijas mazo un vidējo uzņēmumu Konfederācija

(Konfederacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw)

Valmieras 31, Riga LV-1009, Latvia, tel.: +371 7315035, 9515765, tel./fax:7554667


Patērētāju interešu aizstāvības asociācija

(Stowarzyszenie Ochrony Praw Komsumentów)

Kr.Valdemāra 38, Rīga LV-1010, tel./fax:+371-7296884


Vides aizsardzības klubs

(Klub ochrony środowiska)

11 nov. krastmala 35-103, tel.+371-7226042, fax:7213697, e-mail: vak@vak.lv

Latvijas Tūrisma Aģentu Asociācija

(Łotewskie Stowarzyszenie Agencji Turystycznych)

Basteja bul. 10, Riga LV-1050, tel.: +371 7210065, fax: 7210065www.alta.net.lv, e-mail: alta.assoc@apollo.lv
Latvijas kokapstrādes uzņēmēju un eksportētāju Asociācija

(Łotewskie Stowarzyszenie Przedsiębiorstw Przetwórstwa Drzewnego i Eksporterów Drewna) Skaistkalnes 1, Riga LV-1004 tel.: +371 7067370, fax: 7860260, e-mail: lawee@parks.lv
Mašīnbūves un metālapstrādes uzņēmumu asosiācija

(Stowarzyszenie Przedsiębiorstw Budowy Maszyn i Obróbki Drewna)

Ezermalas 6, Riga LV-1006, tel.+371-7554825, fax:7089776, www.masoc.lv

e-mail: masoc@apollo.lv
Latvijas Būvnieku Asociācija

(Stowarzyszenie Budowlanych Łotwy)

Grecinieku 22/24-318, LV-1050 Riga, tel.: +371 7228584, fax: 7210023, e-mail: lba@latnet.lv

Latvijas Starptautisko pārvadātāju Asociācija "Latvijas Auto"

(Łotewskie Stowarzyszenie Przewoźników Międzynarodowych)

Vesetas 9, Rīga LV-1013, tel.+371-7389267, fax:7389678, www.lauto.lv


Vieglās rūpniecības uzņēmumu Asociācija

(Stowarzyszenie Przedsiębiorstw Przemysłu Lekkiego)

Aristida Briana 10, LV-1001, Riga Latvia, tel./fax: 7370088


Latvijas Iepakotāju Asociācija

(Stowarzyszenie Producentów Opakowań)

Pils lauk. 2-35, Riga LV-1050, tel.: +371 7326597, fax:7508307, www.packaging.lv


Latvijas Poligrāfijas Uzņēmumu Asociācija

(Stowarzyszenie Łotewskich Przedsiębiorstw Poligraficznych)

Lačplēša 43/45, Riga LV-1011, tel./fax: +371 7282447, e-mail: ieva@lpua.lv


Latvijas Tranzīta Biznesa Asociācija

(Łotewskie Stowarzyszenie Biznesu Tranzytowego)

Jūras 36, Ventspils LV-3601, tel.+371-3601113, fax:3601118


Elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības asociācija

(Stowarzyszenie Przemysłu Elektronicznego i Ekektrotechnicznego)

Dzirnavu 91, Riga LV-1011, tel./fax:+371-7288360, www.letera.lv


Latvijas informācijas tehnoloģiju un telekomunikāciju asociācija

(Łotewskie Stowarzyszenie Technologii Informacyjnych i Telekomunikacji)

Stabu 47-1, Riga LV-1011, tel.+371-7311821, fax:7315567, www.litta.lv


Latvijas datortehnoloģiju asociācija

(Łotewskie Stowarzyszenie Technologii Komputerowych)

Lāšplēša 22, Riga LV-1011, tel./fax:+371-7283626


Latvijas Ārstu biedrība

(Stowarzyszenie Lekarzy Łotwy)

Skolas 3, Riga LV-1010, tel.+371-7220661, fax:7220657, www.dr.lv


Latvijas Poļu savienība

(Związek Polaków na Łotwie)

Slokas 37, Riga LV-1048, tel.+371-7614034


1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna