Spis treści przedmowa ewa Jurczyńska McCluskeyPobieranie 16.87 Kb.
Data10.05.2016
Rozmiar16.87 Kb.

SPIS TREŚCI

PRZEDMOWA Ewa Jurczyńska McCluskey


CZEŚĆ PIERWSZA

POGRANICZA W EUROPIE. TOŻSAMOŚĆ REGIONÓW. KONCEPCJE TEORETYCZNEWalter Żelazny: Pogranicza cywilizacyjne metysujących się aglomeracji Europy

Zbigniew Kurcz: Myśl o przesuwaniu się pogranicz. Konteksty procesu

Marek S. Szczepański, Weronika Ślęzak-Tazbir: Od Szramka do społeczeństw sieciowych. Tożsamość regionów w procesie przeobrażeń

Kazimierz Z. Sowa: Tożsamość Europy a jej wewnętrzne granice

CZEŚĆ DRUGA

DOŚWIADCZENIA WIELOKULTUROWOŚCI W OBSZARACH POGRANICZA EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ

Robert Geisler: „Finis Silesiae“ i „Regio PAMINA“. Koniec idei czy zmiana paradygmatu regionów pogranicza?

Kamilla Dolińska: Wielokulturowość Śląska – mit czy rzeczywistość?

Urszula Swadźba: Region pogranicza kulturowego jako czynnik przełamywania stereotypów etnicznych. Przypadek Opolszczyzny

Elżbieta Sekuła: Pogranicze kulturowe a tendencje nacjonalistyczne. Casus Sielsiae

Jan Burzyński: Pogranicza nowoczesności na pograniczu kulturowym. Mieszkańcy Górnego Śląska wobec wyzwań późnej nowoczesności na przełomie wieków

Piotr Sitek: Protestantyzm jako nośnik ważnych wartości we współczesnym społeczeństwie europejskim

Marika Homisinova: Etnické menšiny žijúce na Slovensku v procese európskej integrácie. Empirická reflexia prežívania etnicity u Čechov, Maďarov, Nemcov, Rómov, Rusínov, Ukrajincov a Židov

Marcin Goliasz, Dawid Zieliński: Kulturalni patrioci i gościnni biedacy. Polsko-ukraińskie stosunki społeczne w opinii młodzieży studiującej na terenach pogranicza

Marcin Gońda: Problemy integracji ludności rosyjskojęzycznej na Łotwie i w Estonii

Olga Nadskakuła: Zaprogramowanie kulturowe rosyjskich mieszkańców Kaliningradu w kontekście jednoczącej się Europy

Agata Bachórz: Z Zachodu na Wschód? Pograniczność jako doświadczenie turysty

Agnieszka Suchocka-Mieszkuniec, Iwona Jakimowicz-Ostrowska: Gdynia przykładem wielokulturowości w mieście portowym

Ireneusz Jeziorski: Między kanibalizmem a wykluczeniem. W poszukiwaniu tożsamości

Paweł Patykiewicz: Przestrzeń wirtualna jako pogranicze idealne

CZEŚĆ TRZECIA

WYMIARY WSPÓŁPRACY I INTEGRACJI W REGIONACH POGRANICZA

Serhij Fedoniuk, Ludmyła Kowalenko: Europejski Instrument Partnerstwa i Współpracy jako czynnik europeizacji przygranicznych terenów Ukrainy

Oksana Ambroziak, Natalia Ciołyk: Ukraina i Polska: ekonomiczny aspekt współpracy transgranicznejЛариса Дмитрівна Климанська: PR-підтримка європейської інтеграції України

Taras Bojar, Walentyna Korczun: Rozwój migracyjnej polityki UkrainyВікторСавка: Українські та польські неурядові організації соціальної сфери: Проблеми співпраці

Natalia Kocan, Roman Kocan: Placówki służby celnej Polski na obszarze polskiej części Euroregionu Bug: struktura oraz ocena pracy w świetle badań ankietowych

Marcin Dębicki: Transgraniczne połączenia kolejowe Polski – zapomniany element integracji

Michał Heller: Euroregion Śląska Cieszyńskiego a Euroregion Beskidy. Współpraca i integracja


z Unią Europejską

Iwona Kłóska, Joanna Wróblewska-Jachna: Współpraca polsko-czeska w oczach przedsiębiorców, samorządowców i mieszkańców pogranicza

Krzysztof Bierwiaczonek: Granice etniczne i ich przełamywanie w społeczności lokalnej polsko-słowackiego pogranicza. Przypadek wsi Jurgów na Spiszu

CZEŚĆ CZWARTA

BENEFICJENCI I WYKLUCZENI W PROCESIE INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ

Daniel Markowski: Czy inteligencja jest beneficjentem procesów integracji w Europie?

Zygmunt Seręga, Piotr Nowak: W dwa lata po integracji. Uwagi o nastrojach polskiego społeczeństwa, polskiej wsi i polskiego rolnika

Piotr Nowak: Beneficjenci i przegrani wśród polskiego chłopstwa

Bogusław Blachnicki: Przedsiębiorcy z Bielska-Białej i realia Unii Europejskiej. Raport z badań
Robert Geisler, Marek S. Szczepański: Skazani na marginalizację i peryferyjność? Przypadek regionów polskich – województwa śląskie i podkarpackie

Mateusz Stopa: „Dzikie Pola” czy Beverly Hills? Podkarpacianie o Podkarpaciu

Grzegorz Dutka: Migranci niepełni - beneficjenci czy wykluczeni? Migracje niepełne w biografiach młodych raciborzan. Strategie partycypacyjne czy marginalizacyjne na śląskim pograniczu kulturowym?

Andrzej Tomeczek, Aleksander Wolski: Percepcja postaw obywatelskich w społecznościach pogranicza

Tadeusz Stoszek: Organizacje pozarządowe jako antidotum na anomię społeczną okresu transformacji ustrojowej casus Śląska Cieszyńskiego. Sprawozdanie z badań

Bronisława Dudziak: Cechy psychospołeczne bezdomnych a sposoby udzielania im pomocy na terenie Bielska-Białej i Cieszyna


POSŁOWIE

Patrycja Bałdys, Katarzyna Piątek: Posłowie. Regiony pogranicza w integrującej się Europie – od wielokulturowości do współpracy.


Streszczenie
: prace
prace -> Spis treści wstęp rzdział I. Funkcje wydawnictw firmowych w pozycjonowaniu marki
prace -> Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych
prace -> Metoda abc wstęp
prace -> Spis treści Wstęp st
prace -> Logistyka Teoretyczne podstawy logistyki
prace -> Logistyka – jest to dziedzina wiedzy z zakresu zarządzania ( przepływ ludzi, energii, wody) odnosi się do zarządzania dobrami w czasie I w przestrzeni stykamy się z nią codziennie (złe planowanie). Procesy logistyczne
prace -> Z każdym rokiem na polskich drogach porusza się coraz większa rzesza pojazdów, innymi słowy motoryzacja przeżywa swój największy rozkwit w historii
prace -> Spis treści Wstęp: 3 Część I a. Teoretyczne podstawy metody Dialogu Głosów: 4
prace -> Spis treści Wstęp Rozdział I – Specyfika I sposoby badania oglądalności telewizji
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna