Spis treści Przeglądu Górniczego nr 7-8/2011. Prof dr hab inż. Andrzej Lisowski: „Koncentracja produkcji w górnośląskim górnictwie węgla kamiennego – problem wciąż aktualny”Pobieranie 25.45 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar25.45 Kb.
Spis treści Przeglądu Górniczego nr 7-8/2011.
Prof. dr hab. inż. Andrzej Lisowski:

„Koncentracja produkcji w górnośląskim górnictwie węgla kamiennego – problem wciąż aktualny”


Prof. dr hab. inż. Andrzej Karbownik, prof. dr hab. inż. Marian Turek:

„Zmiany w górnictwie węgla kamiennego – geneza, przebieg, efekty”.


Mgr inż. Roman Łój, dr inż. Leon Kurczabiński:

„Jakość węgla kopalń Katowickiego Holdingu S.A”.


Mgr inż. Zbigniew Paprotny, mgr inż. Zenon Wróbel, mgr inż. Marek Sitko:

„Kompania Węglowa S.A – Technologia wzbogacania węgla i jakość produkcji”.


Mgr inż. Stanisław Ziomber, mgr inż. Grzegorz Strzelec:

„Zakłady Przeróbki Mechanicznej JSW S.A”.


Dr inż. Tadeusz Olkuski

„Węgiel kamienny – najpewniejsze źródło energii”.


Prof. dr hab. inż. Józef Dubiński, dr inż. Ireneusz Pyka, dr inż. Krzysztof Wierzchowski:

„Stan aktualny i niektóre aspekty poprawy jakości węgla użytkowanego w energetyce zawodowej”.


Dr inż. Mariusz Osoba:

„Technologie wzbogacania grawitacyjnego węgli kamiennych w Polsce”.


Doc. dr inż. Stanisław Błaszczyński, dr inż. Jan Szpyrka:

„Weryfikacja przemysłowa wzbogacania drobnouziarnionych węgli metodą wibrofluidalną”.


Dr inż. Alicja Nowak, dr inż. Agnieszka Surowiak:

„Analiza efektów wzbogacania i odsiarczania drobnych klas miałów węglowych w separatorach zwojowych”.


Dr inż. Zofia Blaschke, mgr inż. Stanisław Blaschke:

„Ocena skuteczności wzbogacania i odsiarczania mułów węglowych we wzbogacalnikach zwojowych”.


Dr inż. Janusz Blaschke:

„Przemysłowe zastosowanie podmuchu stycznego do odrywania osadu w filtrach próżniowych”.


Prof. dr hab. inż. Piotr Wodziński:

„Przesiewanie kopalin surowych i rozdrobnionych”.


Prof. dr hab. Jerzy Sablik, dr inż. Marek Lenartowicz:

„Wykorzystanie frakcjonowanej flotacji powierzchniowej do oceny technologii flotacji węgla”.


Dr hab. inż. Barbara Tora, dr Marian Kurzac:

„Ewolucja odczynników flotacyjnych do flotacji węgla kamiennego”.


Prof. dr hab. inż. Jan Drzymała, prof. zw.:

„Dekstryny jako reagent flotacyjny segregujący polskie przemysłowe koncentraty miedziowe na dwa produkty o zróżnicowanej zawartości węgla organicznego”.


Dr hab. inż. Jolanta Marciniak-Kowalska prof. AGH:

„Badania procesu flotacji rudy miedzi z zastosowaniem różnych odczynników zbierających”.


Dr Ewa Małysa, mgr inż. Anna Iwańska:

„Określenie stężeń odczynników flotacyjnych w wodach obiegowych zakładu przeróbczego przy zastosowaniu prostej metody fizykochemicznej”.


Dr hab. inż. Andrzej Ślączka, prof. Pol. Śl, dr inż. Adam Wasilczyk:

„Wpływ dodatków chemicznych na sedymentację wysokozagęszczonych zawiesin węglowo-wodnych”.


Prof. dr hab. inż. Jan Drzymała, prof. zw., dr hab. inż. Andrzej Łuszczkiewicz prof. zw.:

„Zalety krzywej uzysk-uzysk (FUERSTENAUA) do technologicznej analizy i oceny wzbogacania surowców”.


Dr inż. Leokadia Róg:

„Możliwości wykorzystania zespołów krzywych wzbogacalności do oceny właściwości koksowniczych koncentratów węgli kamiennego”.


Dr inż. Andrzej Wieniewski, mgr inż. Krystian Cichy, mgr inż. Cezary Reguła:

„Przeróbka rud metali nieżelaznych w Polsce”.


Mgr inż. Małgorzata Krzemińska, dr hab. inż. Jerzy Malewski, prof. nzw. w PWr.:

„Energochłonność operacji przygotowania rud do wzbogacania w kopalniach LGOM”.


Prof. dr hab. inż. Edward Popiołek:

„Warunki prowadzenia eksploatacji górniczej z uwagi na ochronę powierzchni”.


Dr inż. Albin Zdanowski:

„Zasoby węgla kamiennego w Lubelskim Zagłębiu Węglowym”.


Dr inż. Herbert Wirth:

„Wartość zasobów złóż kopalin przedsiębiorstwa górniczego – metody wyceny”.


Prof. dr hab. inż. Krystian Probierz, dr inż. Marek Marcisz:

„Trafność szacowania jakości węgla kamiennego na przykładzie wybranych pokładów złoża Pniówek”.


Prof. dr hab. inż. Aleksander Karcz:

„Pozyskiwanie i przygotowanie surowca węglowego w warunkach polskiego koksownictwa”.


Dr hab. inż. Marek Ściążko, dr inż. Krzysztof Dreszer:

„Produkcja paliw ciekłych i gazowych z węgla kamiennego”.


Dr inż. Radosław Pomykała, prof. dr hab. inż. Maciej Mazurkiewicz:

„Proces zgazowania węgla w świetle właściwości powstających odpadów”.


Prof. dr hab. inż. Antoni Tajduś, mgr inż. Jacek Kaczorowski, dr hab. inż. Zbigniew Kasztelewicz, prof. nzw. AGH:

„Scenariusze rozwoju górnictwa węgla kamiennego w I połowie XXI wieku w Polsce”.


Dr inż. Tomasz Suponik:

„Ochrona wód powierzchniowych w obszarach składowisk górnictwa węgla kamiennego”.


Mgr inż. Aleksander Kabziński:

„Prognoza potrzeb i produkcji kruszyw w Polsce w latach 2012-2020(+2)”.


Prof. dr hab. inż. Wiesław Kozioł, mgr inż. Łukasz Machniak, mgr inż. Andrzej Ciepliński”.

„Technologie wydobycia kruszyw żwirowo-piaskowych spod wody”.


Dr hab. inż. Elżbieta Pietrzyk – Sokulska”.

„Zbiorniki wodne w wyrobiskach poeksploatacyjnych – możliwości ich wykorzystania”.


Prof. dr hab. inz. Andrzej Szczepański:

„Zmiany charakteru i skali zagrożenia wodnego w warunkach zatapiania kopalń węgla kamiennego”.


Prof. Ing. Jiri Vidlar, CSC., Prof. Ing. Vladimir Slivka, CSc., Dr.h.c., Ing Jan Thomas, Ph. D:

„Wody kopalniane węgla brunatnego w Czechach – sytuacja obecna oraz tendencje rozwoju procesu oczyszczania”.


Prof. zw dr hab. inż. Bronisław Barchański:

„Sekwestracja ditlenku węgla na przykładzie projektu CO2 Sink – RFN”.


Dr inż. Marcin A. Lutyński:

„Potencjalne możliwości składowania CO2 w łupkach gazonośnych w Polsce”.


Dr inż. Andrzej Tor, dr inż. Antoni Jakubów:

„Sposoby zapobiegania wyrzutom metanu i skał w kopalniach Jastrzębskiej Spółki Węglowej”.


Dr hab. inż. Piotr Czaja prof. nzw.:

„Likwidacja kopalń i problem metanu”.


Prof. dr hab. inż. Józef Sułkowski:

„Podejście systemowe przy projektowaniu i kierowaniu wentylacją oddziału eksploatacyjnego w kopalni węgla kamiennego”.


Prof. dr hab. inż. Wacław Dziurzyński, prof. dr hab. inż. Stanisław Wasilewski, dr inż. Andrzej Krach, dr Teresa Pałka:

„Prognoza stanu atmosfery w rejonie ściany i jej zrobach na podstawie danych z systemu monitoringu kopalni”.


Mgr inż. Krzysztof Kryj, mgr inż. Józef Szafarczyk, dr inż. Ireneusz Baic:

„Konieczność czy potrzeba opracowania modelu kosztów urabiania pozapokładowego”.


Doc. Ing. Frantiska Michalikova, CSc., Prof. Ing. Jiri Skvarla, CSc.

„Wpływ morfologicznych właściwości popiołów na możliwości ich wykorzystania”.


Prof. dr hab. inż. Aleksander Lutyński:

„Analiza temperatury pracy wybranych węzłów łożyskowych przenośnika wznoszącego w upadowej odstawczo-transportowej w KWK Marcel”.


Prof. dr hab. inż. Marian Dolipski, dr inż. Eryk Remiorz, dr inż. Piotr Sobota, mgr inż. Jan Osadnik:

„Określenie obciążenia ogniw łańcucha i dna gniazda bębna łańcuchowego przy kontakcie z torusem przednim ogniwa”.


Dr inż. Józef Gorczyca:

„Geodezyjna kontrola suwnic promieniowych na terenach górniczych”.


Dr inż. Jacek Charbuciński:

„Techniki jądrowe w górnictwie węgla i rud metali”.


Dr inż. Zbigniew Grudziński, dr inż. Adam Szurlej:

„Węgiel, ropa, gaz ziemny – analiza cen w latach 2006-2011”.


Dr inż. Urszula Lorenz:

„Ewolucja podejścia do cen węgla energetycznego w Polsce w latach 1989-2010”.


Dr inż. Urszula Ozga-Blaschke:

„Ewolucja cen węgla koksowego na rynku międzynarodowym”.


Dr inż. Katarzyna Stala-Szlugaj:

„Uwarunkowania logistyczne eksportu rosyjskiego węgla z portów Pn-Zach. Europy”.
: starastr
starastr -> Streszczenia Nr 5 Przegląd Górniczy 2014 contents nr 5 Polish Mining Review 2014
starastr -> Streszczenia Przeglądu Górniczego nr 11-12/2010 ukd: 622(438): 658. 155(438): 338. 45
starastr -> Spis treści pg nr 11-12/2009 dr Joanna Kulczycka, mgr inż. Małgorzata Piotrowska: „Ocena rentowności wybranych przedsiębiorstw górniczych w Polsce w latach 2000-2007”
starastr -> Andrzej Lisowski Uwagi do problemu lepszego wykorzystania węgla w polskiej gospodarce
starastr -> Dr hab inż. Tadeusz Tatara, prof. Pk, Dr inż. Filip Pachla „Uszkodzenia w obiektach budowlanych w warunkach wstrząsów górniczych”
starastr -> Streszczenia Nr 6 Przegląd Górniczy 2014 contents nr 6 Polish Mining Review 2014
starastr -> Streszczenia Nr 11 Przegląd Górniczy 2011 contents nr 11 Polish Mining Review 2011
starastr -> Streszczenia Nr 2 Przegląd Górniczy 2013 contents nr 2 Polish Mining Review 2013
starastr -> Lisowski A. Trzeba wrócić do przesłania profesora Bolesława Krupińskiego polemiki – dyskusje
starastr -> Streszczenia Nr 1 Przegląd Górniczy 2015 contents nr 1 Polish Mining Review 2015

Pobieranie 25.45 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna