Spis treści. Spis treścPobieranie 30.92 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar30.92 Kb.

 1. Spis treści.
1.Spis treści. 1

3.Ściągawka. 2

3.1.Konfiguracja systemu aptecznego w wersji Windows (APW). 2

3.2.Konfiguracja systemu aptecznego w wersji DOS (APD). 2

3.3.Konfiguracja programu KsSyncSpMn (Ks – Monitor Apteka). 2

4.Konfiguracja apteki do raportowania w ramach ABD Online. 3

3.4.Konfiguracja systemu aptecznego w wersji Windows (APW). 3

3.4.1.Włączenie mechanizmu raportowania online. 3

3.4.2.Konfiguracja ścieżek do katalogów z raportami dziennymi. 3

3.4.3.Włączenie automatycznej generacji raportów miesięcznych. 4

3.5.Konfiguracja systemu aptecznego w wersji DOS (APD). 6

3.5.1.Włączenie mechanizmu raportowania online. 6

3.5.2.Konfiguracja ścieżek do katalogów z raportami dziennymi. 8

3.6.Konfiguracja programu KsSyncSpMn (Ks – Monitor Apteka). 8

3.6.1.Instalacja. 8

3.6.2.Uruchomienie. 8

3.6.3.Konfiguracja. 9

3.6.4.Test działania programu. 10

 1. Ściągawka.3.1.Konfiguracja systemu aptecznego w wersji Windows (APW).

  • Włączenie raportowania do ABD online (moduł APW41, 11- sprzedaż, 2 - globalne, opcja 31)

  • Konfiguracja ścieżki do raportów (moduł APW41, Wspolne, 1 – lokalne, opcja 7) na wszystkich stanowiskach (można przełączać się między nimi F4 – zmień stanowisko).

  • Włączenie automatycznej generacji raportów (moduł APW21, 2 – globalne, opcja 12), dodatkowo upewnić się, że licencja zawiera opcję ABD.

3.2.Konfiguracja systemu aptecznego w wersji DOS (APD).  • Wszystkie stanowiska trzeba konfigurować osobno.

  • Konfiguracja raportowania do ABD online (moduł 41, Ustawienia->Parametry ogólne systemu-> str 11 opcja 7).

  • Konfiguracja raportowania do ABD online (moduł 41, Ustawienia->Konfiguracja-> str 2 opcja „Katalog baz raportowych”).

  • Konfiguracja ścieżek do raportowania online (moduł 11, Zmiana konfiguracji programu, str 2 opcja 12 i opcja 11 (podanie ścieżki).3.3.Konfiguracja programu KsSyncSpMn (Ks – Monitor Apteka).

  • Instalacja programu w katalogu systemu aptecznego: APW – C:\Ks\APW\Kssync\, APD – C:\Ks-ap\Kssync\

  • Dodanie skrótu programu do autostartu

  • Uruchomić program i przyjąć ustawienia domyślne AF2.

  • Ustawić hasło

  • Ustawić / sprawdzić ścieżki do katalogów z raportami

  • Przeprowadzić test logowania

  • Przeprowadzić test wysyłki raportów na prawdziwych raportach z apteki

 1. Konfiguracja apteki do raportowania w ramach ABD Online.3.4.Konfiguracja systemu aptecznego w wersji Windows (APW).

Konfiguracja systemu aptecznego sprowadza się zasadniczo do trzech kroków. Włączenia mechanizmu raportowania online. Ustawienia właściwych ścieżek do katalogów, w których składowane będą raporty dzienne. Trzeci krok dotyczy włączenia mechanizmu automatycznej generacji raportów miesięcznych.Uwaga. Po wykonaniu konfiguracji, aby raporty zaczęły być generowane we wskazanych katalogach należy na koniec na poszczególnych stanowiskach (o ile były otwarte) zamknąć i następnie otworzyć moduł APW11 sprzedaż (w trakcie otwierania modułu wczytane zostaną nowe ustawienia konfiguracji).
3.4.1.Włączenie mechanizmu raportowania online.

Ustawienia wprowadzamy w module APW41 Administrator->Opcje modułów. Należy rozwinąć na liście po lewej opcję „AP11 Sprzedaż”. Wybrać punkt „2. Ustawienia globalne”. Na liście po prawej stronie zaznaczamy opcję nr 31 „Raportowanie do ABD on-line”. Ta opcja jest ustawiana tylko raz. Wprowadzona obowiązuje dla wszystkich stanowisk w aptece.3.4.2.Konfiguracja ścieżek do katalogów z raportami dziennymi.

Uwaga. Ta opcja jest opcją lokalną. Oznacza to, że wprowadzona na wybranym stanowisku obowiązuje tylko dla tego stanowiska. Dlatego musi ona zostać ustawiona na wszystkich stanowiskach w aptece, na których rejestrowane są zakupy i sprzedaż.

Wyboru stanowiska, które w danym momencie chcemy konfigurować dokonuje się przez opcję „F4 Zmień stanowisko”, która zlokalizowana jest w prawym górnym rogu okna programu. Stanowiska w systemie APW numerowane są od 1 (numer zarezerwowany dla serwera) do n (gdzie n jest liczbą skonfigurowanych w systemie stanowisk). Podanie wartości zbyt wysokiej powoduje tylko wyświetlenie komunikatu o błędzie. Po lewej stronie przycisku znajduje się informacja o numerze aktualnie wybranego stanowiska (patrz rys. poniżej).


Ustawienia wprowadzamy w module APW41 Administrator->Opcje modułów. Należy rozwinąć na liście po lewej opcję „Wspólne”. Wybrać punkt „1. Ustawienia lokalne”. Na liście po prawej stronie ustawiamy opcję nr 7 „Ścieżka zapisu sprzedaży dla ABD on-line”.

Na stanowisku 1 (serwer) opcja ta powinna być standardowo ustawiona na „C:\Ks\APW\Raporty\ABD”. Na pozostałych stanowiskach nie jest to już niestety tak oczywiste. Możliwości są dwie.

- podanie adresu sieciowego np.: \\nazwa_serwera\Raporty\ABD

- jeżeli na stanowiskach katalog systemu APW serwera jest mapowany np. jako dysk F

wówczas np.: F:\Raporty\ABD (uwaga, litera dysku może być inna).
Podsumowując. Najlepiej, jeżeli wszystkie raporty dzienne ze wszystkich stanowisk zapisywane są do podkatalogu „C:\Ks\APW\Raporty\ABD\” (przy założeniu, że system apteczny zainstalowany jest w katalogu C:\Ks\APW\.

3.4.3.Włączenie automatycznej generacji raportów miesięcznych.

Istnieje możliwość automatycznego generowania raportów miesięcznych ABD, które zgodnie z umową powinny być generowane raz w miesiącu i oprócz danych dziennych wysyłane do ABD.

Ustawienia wprowadzamy w module APW41 Administrator->Opcje modułów. Należy rozwinąć na liście po lewej opcję „APW21 - Zestawienia”. Wybrać punkt „2. Ustawienia globalne”. Na liście po prawej stronie zaznaczamy opcję nr 12 „Przy tworzeniu zestawienia refundacyjnego wykonuj raport miesięczny ABD”.

Dodatkowo wymagana jest licencja z zaznaczoną opcją ABD. Gotowy plik licencji można z poziomu systemu APW pobrać w module APW44 komunikacja (o ile jest połączenie z Internetem/EWD itp.). Służy do tego opcja „Narzędzia->Pobierz aktualną licencję”.

Po ustawieniu opcji i wgraniu właściwej licencji raport generowany jest automatycznie przy okazji generacji rachunku refundacyjnego za poprzedni miesiąc. Jeżeli dzień generacji zestawienia refundacyjnego jest ostatnim dniem miesiąca zostanie wygenerowany raport za bieżący miesiąc. Jeżeli raport za poprzedni miesiąc (lub w ostatnim dniu miesiąca bieżący) był już wygenerowany wcześniej, nie będzie z automatu wygenerowany ponownie.

Np. jest 2009-01-31, wszystko jest skonfigurowane, generujemy zest. Ref. , przy okazji zostanie wygenerowany raport miesięczny za 2009-01. Ale jeżeli byłby 2009-01-30 wówczas generowany byłby raport za 2008-12.

3.5.Konfiguracja systemu aptecznego w wersji DOS (APD).

Konfiguracja systemu aptecznego sprowadza się zasadniczo do dwóch kroków. Włączenia mechanizmu raportowania online. Ustawienia właściwych ścieżek do katalogów, w których składowane będą raporty dzienne. W przeciwieństwie do systemu APW wszystkie opcje muszą być ustawiane na każdym stanowisku osobno.Uwaga. Po wykonaniu konfiguracji, aby raporty zaczęły być generowane we wskazanych katalogach należy na koniec na poszczególnych stanowiskach (o ile były otwarte) zamknąć i następnie otworzyć moduł AP11 sprzedaż (w trakcie otwierania modułu wczytane zostaną nowe ustawienia konfiguracji).

3.5.1.Włączenie mechanizmu raportowania online.

Ustawienia wprowadzamy w module AP41, opcja „Ustawienia->Parametry ogólne systemu”. Należy przejść na stronę nr 11 (klawisz PgDn) i zaznaczyć opcję z punktu 7 „Włączenie raportowania w monitoringu ON-LINE dla modułu AP13” (zaznaczamy klawiszem spacji).
Następnie wracamy do poprzedniego okna (klawisz Esc) i wybieramy opcję „Konfiguracja”. Przechodzimy do strony 2 (klawisz PgDn) i ustawiamy opcję „Katalog baz raportowych” (ostatnia opcja na tej stronie). Powinna standardowo być ustawiona jako „C:\Ks-ap\aprp”.


3.5.2.Konfiguracja ścieżek do katalogów z raportami dziennymi.

Uwaga. Te opcje są lokalne. Oznacza to, że wprowadzone na wybranym stanowisku obowiązują tylko dla tego stanowiska. Dlatego muszą one zostać ustawione na wszystkich stanowiskach w aptece, na których rejestrowane są zakupy i sprzedaż.
U
stawienia wprowadzane są w module AP11, opcja „Zmiana konfiguracji programu”. Należy przejść na stronę nr 2 (klawisz PgDn) i zaznaczyć opcję z punktu 12 „Włączenie raportowania w systemie monitoringu ON-LINE”. Następnie ustawiamy opcję z punktu 11 „Ścieżkę zapisu pliku mon. ON-LINE”. Na stanowisku 1 (serwer) opcja ta powinna być standardowo ustawiona na „C:\Ks-ap\aprp\”. Na pozostałych stanowiskach katalogi serwera zazwyczaj mapowane są jako dyski F i opcja ta może wyglądać następująco: „F:\Ks-ap\aprp\”.

3.6.Konfiguracja programu KsSyncSpMn (Ks – Monitor Apteka).

Konfiguracja programu do wysyłania raportów online koncentruje się na jednej zakładce programu. Jest to zakładka „Konfiguracja”. Sama instalacja aplikacji sprowadza się do zapisania w podkatalogu systemu aptecznego programu KsSyncSpMn.Exe (nazwa katalogu może być dowolna, jednakże sugerowana jest „Kssync”). Program najwygodniej jest pobrać z serwera ftp Kamsoft. Program dla wygody jest dostępny jako plik zip i exe.
3.6.1.Instalacja.

Idealną sytuacją jest zainstalowanie tej aplikacji na jednym komputerze pełniącym funkcję serwera w systemie aptecznym. Możliwe jest zainstalowanie go na innym komputerze (gdy np. serwer nie posiada dostępu do Internetu), ale komplikuje to nieco pobieranie przez program informacji z pliku licencji systemu aptecznego.

Przykładowo w systemie APW należy zainstalować program w następującej lokalizacji: „C:\Ks\APW\Kssync”, zaś w systemie APD w katalogu: „C:\Ks-ap\KsSync”.

Wymogi są tylko dwa. Program musi mieć dostęp do Internetu i katalogów, w których składowane są raporty ABD.


3.6.2.Uruchomienie.

Program musi być uruchamiany automatycznie przy każdym starcie systemu aptecznego, dlatego należy umieścić skrót do pliku KsSyncSpMn.Exe w autostarcie systemu Windows (uwaga, ważne by był to skrót a nie plik wykonywalny exe).

Po pierwszym uruchomieniu program sam wypakuje z siebie pliki niezbędne do poprawnego działania i utworzy odpowiednie katalogi.

W prawym dolnym rogu ekranu, na listwie obok zegara systemowego powinna pojawić się ikona programu.

Program można uruchomić z danej lokalizacji tylko raz, każda kolejna instancja tego programu, zaraz po wyświetleniu stosownego komunikatu automatycznie się zamyka.
3.6.3.Konfiguracja.

Po uruchomieniu programu należy przejść do zakładki „Konfiguracja” i za pomocą opcji „AF2 Ust. domyśl.” znajdującej się w prawym dolnym rogu okna. Przyjąć ustawienia domyślne. Ustawi to wszystkie opcje w sposób prawidłowy dla typowej instalacji programu w podkatalogu systemu aptecznego na komputerze pełniącym funkcję serwera.

Jeżeli wymagane ścieżki do katalogów z raportami są inne niż standardowe należy je odpowiednio zmienić.

Następnie należy ustawić hasło użytkownika. W tym celu najpierw usuwamy stare hasło (przycisk „CF8 Usuń hasło”) i wprowadzamy w polach „Hasło użytkownika” i „Powtórzone hasło” ustalone wspólnie z apteką hasło EWD.
Jeżeli konfiguracja sieci w aptece wymaga połączenia się przez serwer proxy można stosowne opcje ustawić wybierając opcję „Proxy” i w wyświetlonym okienku wypełnić wszystkie pola zatwierdzając je przyciskiem „F2 Zapisz ust.”.

Pole „Serwis przyjmujący dane” powinno zawierać następujący adres serwisu: https://inet.kamsoft.pl/ap-synch-ks/.


Na koniec należy zatwierdzić wszystkie wprowadzone opcje klawiszem „F2 Zapisz ust.”. Uwaga, można to zrobić tylko, gdy tryb wysyłania raportów jest nieaktywny (aktywacja i dezaktywacja tego trybu jest włączana przyciskiem odpowiednio „F4 Uruchom” i „F4 Zatrzymaj”.

3.6.4.Test działania programu.Gdy wszystkie opcje są ustawione należy przeprowadzić test połączenia z serwerem Kamsoft (opcja „F5 Test logowania”).

Jeżeli zostały już wygenerowane jakieś raporty dzienne lub miesięczne można sprawdzić poprawność wskazanych katalogów poprzez przyciśnięcie klawisza ze znakiem zapytania znajdującego się obok pola z maską raportów dziennych i miesięcznych. Każdy z tych przycisków uruchamia przeszukiwanie wskazanego katalogu właściwego dla typu raportu (dziennego lub miesięcznego) i w przypadku znalezienia raportu podejmuje próbę wysłania raportu na serwer Kamsoft. Rezultat można sprawdzić w zakładce podsumowanie.
: pub -> Raporty on-line
pub -> załącznik nr 2 do umowy nr z dnia (pieczątka jednostki) harmonogram wypłat I spłat pożyczki dotyczący realizacji przedsięwzięcia pn.:„ ”
pub -> A11 pieczątka jednostki Harmonogram złożenia dokumentów stanowiących podstawę do uruchomienia dotacji/ rat dotacji 1 dotyczącej realizacji przedsięwzięcia pn.: „ ”
pub -> Konkurs matematyczny „czar par”
pub -> OŚwiadczenie oświadczam, że pit roczny składam/składamy* : Urząd Skarbowy
Raporty on-line -> Deklaracja
Raporty on-line -> Spis treści. Spis treśc
Raporty on-line -> 1. Instalacja I uruchomienie KssyncSpMn jako usługa systemowa: Ściągamy z serwera Kamsoftu aplikacje kssyncSpMnService, kssyncSpMnGuardian
Raporty on-line -> Nr dealera : nazwa apteki (firmy lub głównej siedziby) id siedziby
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna