Spis treści


Handel zagraniczny uzbrojeniemPobieranie 350.2 Kb.
Strona8/8
Data28.04.2016
Rozmiar350.2 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8

Handel zagraniczny uzbrojeniem

Polska jest dużym importerem uzbrojenia. Polskie przedsiębiorstwa nie mogąc spełnić wszystkich stawianych jakościowych i technicznych wymagań nie mogą wygrać konkurencji z przedsiębiorstwami zagranicznymi, bardziej zaawansowanymi technologicznie. Jednocześnie sprzęt polskiej produkcji nie znajduje wielu chętnych na międzynarodowym rynku zbrojeniowym. Jest to wynik polityki państwa prowadzonej wobec przemysłu zbrojeniowego. Największy podmiot na tym rynku grupa Bumar, stanowiąca własność Skarbu Państwa, jest jednym
z przykładów tego zacofania. Jednocześnie powstają małe prywatne przedsiębiorstwa, konkurujące ofertą w swojej specjalności na międzynarodowym rynku, takie jak WB Electronics
41, mający w swojej ofercie również samolot bezzałogowy.

Tabela 10: Import i eksport broni w Polsce i wybranych państwach w latach
2000-2009 (w mln USD, ceny stałe z 1990 r.)


Kraj

Import

Eksport

USA

5 700

64 886

Rosja

106

54 447

Niemcy

1 552

18 439

Francja

646

16 350

Chiny

24 379

4 928

Izrael

5 845

4 104

Korea Południowa

11 099

918

Polska

3 405

846

Czechy

951

485

Turcja

6 621

321

Grecja

10 309

76

Rumunia

1 157

72

Źródło: SIPRI Arms Transfers Database

Polska, gdzie import broni jest co najmniej czterokrotnie większy od eksportu (patrz tabela 10 oraz wykres), nie jest krajem odosobnionym w swojej strukturze handlu bronią. Dużym importerem są również Chiny, Turcja czy Korea Południowa. Po przeciwnym biegunie są Stany Zjednoczone, które w ciągu 10 lat wypracowały jedenastokrotnie wyższy eksport broni nad importem. We Francji ten współczynnik jest jeszcze większy, bo prawie trzydziestokrotny (a najwyższy w Rosji – pięćsetkrotnie wyższy eksport nad importem). Duże i silne zbrojeniowo państwa wspierają swoją rodzimą produkcję ograniczając (formalnie lub nie) import uzbrojenia. Oprócz ewidentnej korzyści ekonomicznych ma tu również znaczenie fakt bezpieczeństwa żołnierzy używających sprzęt.
Źródło: opracowanie własne na podstawie SIPRI Arms Transfers Database

Główne kierunki importu dla Polski to Stany Zjednoczone, Niemcy i Włochy. Łącznie 12 państw znajduje się na liście eksporterów uzbrojenia do Polski.

Tabela 11: Kierunki i wartość importu broni do Polski w latach 2000-2009
(w mln USD, ceny stałe z 1990 r.)


Kierunki importu do Polski

Wartość

USA

2 093

Niemcy

512

Włochy

193

Hiszpania

156

Norwegia

132

Finlandia

104

Rosja

88

Szwecja

47

Izrael

40

Kanada

24

Holandia

14

Litwa

3

Źródło: SIPRI Arms Transfers Database

W przeciwieństwie do importu eksport polskiej broni jest bardziej rozdrobniony (patrz tabela 12). Największymi partnerami są Indie, Malezja oraz Irak. Ale na liście państw kupujących polską bron znajduje się aż 16 państw, z czego tylko 2 z nich zakupiły w ciągu 10 lat uzbrojenie za więcej niż 100 milionów dolarów (wg wartości dolara z 1990 r.). Biorąc pod uwagę, że w większości są to państwa dosyć egzotyczne, nie świadczy to dobrze o potencjale polskiego przemysłu zbrojeniowego. Zapóźnienie technologicznie, nastawienie głównie na obsługę polskiej armii, niejasne układy właścicielskie (upolitycznienie obsadzania kluczowych stanowisk w zbrojeniówce) to tylko kilka spośród głównych grzechów polskiego przemysłu zbrojeniowego.
Tabela 12: Kierunki i wartość eksportu broni z Polski w latach 2000-2009
(w mln USD, ceny stałe z 1990 r.)


Kierunki eksportu z Polski

Wartość

Indie

442

Malezja

175

Irak

60

Wenezuela

39

Jemen

28

Indonezja

21

Wietnam

18

Chorwacja

16

Nigeria

12

Gruzja

9

USA

8

Mauretania

8

Nepal

6

Łotwa

2

Peru

1

Litwa

1

Źródło: SIPRI Arms Transfers Database

Podsumowanie

Wojsko Polskie wymaga stałej modernizacji w celu zapewnienia naszemu krajowi zdolności obronnych. Niestety unowocześnianie polskiej armii zostało wyhamowane od końca 2007 r., wraz z objęciem teki przez obecnego ministra obrony.

Mimo dużego budżetu na wydatki, dominuje import uzbrojenia, a w dodatku uzbrojenia używanego, żeby nie użyć określenia zdezelowanego. Ilość usterek i niedogodności, z którymi borykają żołnierze utrudnia bowiem realizację zadań bojowych. Tym samym Wojsko Polskie coraz bardziej przypomina skansen NATO, a będąc dosadnym – skansen Bundeswehry, bo właśnie z Niemiec pochodzi lwia część uzbrojenia używanego w rodzimej armii.

1700 usterek importowanych samolotów w ciągu pierwszego roku eksploatacji, flota kilkudziesięcioletnich okrętów z czasów Układu Warszawskiego, plany zakupu wadliwego okrętu podwodnego typu 214 od Grecji, narzekania żołnierzy na transportery opancerzone podczas misji w Afganistanie – tak wygląda techniczny obraz współczesnego Wojska Polskiego.

Według ekspertów ds. wojskowości w pełni suwerenne państwo, nawet będące członkiem NATO, musi wytwarzać więcej niż połowę niezbędnego sprzętu wojskowego. Instytut Globalizacji przychyla się do tej opinii. Polska zaniedbała rozwój rodzimego przemysłu zbrojeniowego i traci na tym gospodarka. Sytuacja może także zagrażać bezpieczeństwu narodowemu naszego kraju.


Więcej informacji:
Fundacja Instytut Globalizacji,

www.globalizacja.org

instytut@globalizacja.org

tel. + 48 600 023 118

+ 48 32 232 65 54

O autorze:Marek Łangalis jest ekonomistą, przedsiębiorcą i ekspertem ekonomicznym Instytutu Globalizacji. Ukończył Wydział Nauk Społecznych oraz Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Gdańskiego. Autor kilkudziesięciu artykułów z dziedziny ekonomii i rynku, komentował wydarzenia ekonomiczne m.in. w TVN CNBC, TV Biznes, Polskim Radiu i Pulsie Biznesu. Jest pomysłodawcą tzw. zegara długu (www.zegardlugu.pl) liczącego dług publiczny Polski oraz autorem Rankingu Instytutu Globalizacji, najszybciej rozwijających się gospodarek świata.

O Instytucie:


Instytut Globalizacji jest prywatnym wolnorynkowym instytutem spraw publicznych założonym w 2006 r. Organizacja prowadzi badania z zakresu konkurencyjności, ochrony środowiska, ochrony zdrowia i globalizacji. Do Rady Instytutu należą naukowcy z uznanych ośrodków m.in. Heritage Foundation, CATO Institute czy Institute of World Politics. W 2009 r. Instytut Globalizacji otrzymał międzynarodową nagrodę Templeton Freedom Award, przyznaną przez ATLAS Foundation w Waszyngtonie oraz nagrodę dla najlepszej organizacji pozarządowej przyznaną przez Gazetę Finansową.


1 Polska uznała Rosję za zagrożenie po jej interwencji w Gruzji – dostęp http://fakty.interia.pl/raport/wikileaks-ujawnia/news/wikileaks-polska-uznala-rosje-za-zagrozenie-po-jej,1565116,7264

2 WikiLeaks ujawnia doktrynę Sikorskiego – dostęp http://wiadomosci.gazeta.pl/Wiadomosci/1,80708,8784945,WikiLeaks_ujawnia__doktryne_Sikorskiego_.html

3 Tamże

4 Tamże

5 Tamże

6 Wizja Sił Zbrojnych RP – 2030, Ministerstwo Obrony Narodowej Departament Transformacji, Warszawa 2008, s. 10

7 Tamże. s. 10

8 TNS OBOP dla "Wiadomości": 82 proc. Polaków za zmniejszeniem liczby posłów, dostęp - http://www.money.pl/archiwum/wiadomosci_agencyjne/pap/artykul/tns;obop;dla;wiadomosci;82;proc;polakow;za;zmniejszeniem;liczby;poslow,207,0,423375.html


9 Dz.U. 2001 nr 76 poz. 804 Ustawa z dnia 25 maja 2001 r. o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojny Rzeczypospolitej Polskiej, art.7, p. 1

10 Ibidem., art. 7, p. 3

11 Rząd tnie finanse armii, dostęp - http://wiadomosci.dziennik.pl/polityka/artykuly/78803,rzad-tnie-finanse-armii.html

12 Rostowski chce ciąć wydatki na wojsko, dostęp - http://wiadomosci.dziennik.pl/polityka/artykuly/78803,rzad-tnie-finanse-armii.html

13 K. Walterska: Prezes Bumaru: twardy i reformator, Nowy Przemysł, nr 12 2010

14 Informacja o wynikach kontroli wykonania w 2009 roku budżetu państwa w części 29 – Obrona narodowa oraz wykonania planu finansowego Funduszu Modernizacji Sił Zbrojnych, Najwyższa Izba Kontroli, Departament Obrony Narodowe i Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Warszawa 2010, s. 14-15

15 Tamże. s. 16

16 Wizja Sił Zbrojnych RP – 2030, Ministerstwo Obrony Narodowej Departament Transformacji, Warszawa 2008 s. 31-33

17 MON: koszt programu dot. Samolotów F-1 – 3,8 mld dolarów, Polska Agencja Prasowa, Warszawa 29-06-2006

18 Tamże

19 M. Zieliński: Jastrzębie mają usterki, bo armia musi oszczędzać, Polska, 29-08-2008, dostęp http://www.polskatimes.pl/fakty/27648,jastrzebie-maja-usterki-bo-armia-musi-oszczedzac,id,t.html

20 Ibidem

21 1700 awarii polskich jastrzębi, dostęp - http://www.tvn24.pl/12690,1558963,0,1,1700-awarii-polskich-f_16,wiadomosc.html

22 Ibidem.

23 Aerostar dla polskiej armii. „MON wybrał samolot najtańszy i najsłabszy”, dostęp - http://wiadomosci.gazeta.pl/Wiadomosci/1,80708,7515580,Aerostar_dla_polskiej_armii___MON_wybral_samolot_najtanszy.html

24 Tamże.

25 Kto wygra przetarg na samoloty szkoleniowe dla polskiej armii?, dostęp - http://www.forbes.pl/artykuly/sekcje/strategie/pieciu-graczy-a-joystick-trzyma-szosty,9893,1

26 Projekt 621 (typ Gawron), dostęp - http://www.okretywojenne.za.pl/rozne_artykuly/projekt_621_typ_gawron.html

27 Gawron spłynął czy popłynie, dostęp - http://wyborcza.pl/1,76842,7047408,Gawron_splynal_czy_poplynie_.html

28 Będzie konflikt w Stoczni Marynarki Wojennej w Gdyni?, dostęp http://trojmiasto.gazeta.pl/trojmiasto/1,35612,9079612,Bedzie_konflikt_w_Stoczni_Marynarki_Wojennej_w_Gdyni_.html

29 Skutki upadłości polskiego przemysłu stoczniowego na przykładzie Stoczni Gdynia S.A., Instytut Globalizacji 2007, dostęp - http://globalizacja.org/download/raport_upadlosc_ig_16_04_2007.pdf

30 P. Wroński: Ratować marynarkę!, dostęp - http://wyborcza.pl/1,76842,5259610,Ratowac_marynarke_.html

31 Solution to blackmail and compromise, dostęp - http://www.tovima.gr/default.asp?pid=2&ct=19&artid=364072&dt=31/10/2010

32 Millionenzahlungen in fragwürdige Kanäle, dostęp -

http://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/0,1518,743769,00.html33 Oto, kto zarobił na plajcie Grecji, dostęp - http://gospodarka.dziennik.pl/news/artykuly/295888,oto-kto-zarobil-na-plajcie-grecji.html

34 Tamże,

35 Scandalous submarine deal highlighted ahead of NATO summit, dostęp - http://euobserver.com/13/31297

36 Nowoczesny kuzyn U-boota, dostęp - http://www.polska-zbrojna.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=9404:nowoczesny-kuzyn-u-boota&catid=63:militaria

37 P. Modracka: Czy Polska zakupi wadliwe łodzie podwodne?, Gazeta Polska 16.02.2011, s. 35

38 Odpowiedź na interpelację w sprawie wojsk pancernych, dostęp - http://orka2.sejm.gov.pl/IZ6.nsf/main/6F7FDAC0

39 Tajny raport MON o transporterze Rosomak, dostęp -http://wiadomosci.gazeta.pl/Wiadomosci/1,80269,3969693.html

40 Polska chce kupić od Niemców używane Patrioty, dostęp - http://www.rmf24.pl/fakty/polska/news-polska-chce-kupic-od-niemcow-uzywane-patrioty,nId,324107

41 Koncern rozbrojeniowy, dostęp - http://www.polityka.pl/rynek/gospodarka/1509124,2,bumar---gigant-na-glinianych-nogach.readPobieranie 350.2 Kb.

1   2   3   4   5   6   7   8
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna