Spis treści Wstęp Rozdział I – Specyfika I sposoby badania oglądalności telewizjiPobieranie 15.86 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar15.86 Kb.
Spis treści

Wstęp…………………………………………………………………………………….. 3

Rozdział I – Specyfika i sposoby badania oglądalności telewizji ……………………. 5

1.1. Widownia telewizji TVN……………………………………………………………. 5

1.2. Telewizja…………………………………………………………………………….. 6

1.3. Publiczność telewizyjna…………………………………………………………….. 8

1.4. Określanie audytorium……………………………………………………………... 11

1.5. Badania audytorium………………………………………………………………... 13

1.5.1. Badania telemetryczne……………………………………………………………. 14

1.5.2. Badania dzienniczkowe…………………………………………………………... 16Rozdział II – TVN na tle innych stacji telewizyjnych……………………………….. 18

  1. TVN - podstawowa stacja telewizyjna koncernu ITI……………………………… 18

   1. Koncern ITI……………………………………………………………………… 19

2.1.1.1. Nadawanie i produkcja programów telewizyjnych……………………………. 21

2.1.1.2. Rozrywka………………………………………………………………………. 22

2.1.1.3. Nowe Media……………………………………………………………………. 23


   1. TVN - podstawowy kanał telewizyjny koncernu ITI…………………………… 24

   2. Inne kanały telewizyjne pod marką TVN……………………………………….. 25

  1. Pozycja i udział w rynku stacji TVN………………………………………………. 27

  2. TVN na tle konkurencji……………………………………………………………. 32

Rozdział III – Oferta programowa TVN i jej atrakcyjność dla reklamodawców…. 37

3.1 Programy telewizyjne TVN i ich oglądalność……………………………………… 37

3.2 Pozyskiwanie reklamodawców…………………………………………………….. 41

Rozdział IV – Własna propozycja kierunków działań TVN……………………….. 44

4.1. Nowe kierunki działalności TVN………………………………………………….. 44

4.1.1. Reality show……………………………………………………………………… 45

4.1.2. Seriale…………………………………………………………………………….. 46

4.1.3. Teleturnieje……………………………………………………………………….. 47

4.1.4. Magazyny………………………………………………………………………… 48

4.1.5. Programy rozrywkowe……………………………………………………………. 49

4.2. Metodologia oceny nowych kierunków……………………………………………. 50

4.3. Moje propozycje nowych kierunków działalności TVN…………………………... 51

Zakończenie…………………………………………………………………………….. 53

Bibliografia……………………………………………………………………………... 54

Wstęp
W swojej pracy autorka zajmuje się czynnikami decydującymi o efektywnej sprzedaży usług telewizyjnych przez TVN. Podstawę źródłową pracy stanowią materiały wewnętrzne koncernu ITI i firm wchodzących w jego skład oraz materiały firm badawczych AGB Polska i TNS OBOP, a także materiały stacji Polsat oraz Telewizji Publicznej. Z udostępnionych do wglądu materiałów autorka sporządziła własne notatki, które umieściła w pracy. Materiały wewnętrzne, z których korzystała autorka są własnością firm, które je udostępniły. Udostępniając te materiały firmy nie zgodziły się na ich publikację w całości lub we fragmentach.

Podstawową literaturę stanowią prace: Wiesława Godzica Rozumieć telewizje, zrozumieć widza, Macieja Mrozowskiego Media masowe – władza, rozrywka i biznes, Thomasa Russella Reklama według Ottona Kleppnera, Pierra Sorlina Mass media oraz artykuły prasy branżowej takiej jak Press i Media i Marketing Polska. Szczególnie cenne okazały się informacje ze strony internetowej koncernu ITI, stacji TVN oraz firmy AGB Polska. Autorka korzystała również z publikacji firm badania opinii publicznej, takich jak AGB Polska oraz TNS OBOP.

Celem pracy jest ustalenie czynników wpływających na oglądalność i decydujących o efektywności sprzedaży czasu antenowego. Cel ten autorka starała się zrealizować przez analizę pozycji koncernu ITI na polskim rynku telewizyjnym, ustalenie trendów programowych oraz propozycji stacji TVN. Istotną częścią mojej pracy jest własna koncepcja kierunków działalności stacji TVN.

Praca powstała w oparciu o metody historyczne czyli opisowo – analityczna w ujęciu chronologicznym, metody socjologiczne czyli zachowania odbiorców oraz metody ilościowo – statystyczne. Autorka zastosowała również metody komparatystyczne czyli porównanie stacji TVN z innymi stacjami telewizyjnymi. W pracy wykorzystałam model komunikacyjny.

Praca składa się z 4 rozdziałów. W Rozdziale I znajdują się wyjaśnienia podstawowych pojęć, takich jak: telewizja, oglądalność, widownia, publiczność itp. Rozdział II ukazuje firmę i jej pozycję na tle konkurencji. Jest to zestawienie porównawcze stacji TVN i jej programów oraz akcji konkurencyjnych. W rozdziale tym zawarte są informacje o stacji TVN, o koncernie ITI oraz o jego kanałach działalności, a także o kanałach tematycznych wchodzących w skład koncernu ITI.

Rozdział III przedstawia ofertę programową stacji TVN oraz jej atrakcyjność dla reklamodawców, jak i oglądalność poszczególnych programów.

Rozdział IV zawiera własną propozycję działalności dla koncernu ITI oraz dla stacji TVN. W propozycji są nowe kanały tematyczne oraz nowe formy programów i całych bloków programowych.

Aneksy zostały wytworzone przy autorskim opracowaniu materiałów wewnętrznych firm. Bibliografia zawiera wszystkie pozycje wykorzystane w pracy.
Pobieranie 15.86 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna