Spis treści życiorys I podsumowanie pracy zawodowej


WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH PUBLIKACJI OPUBLIKOWANYCH PO DOKTORACIE ORAZ GŁÓWNE KIERUNKI ROZWOJU NAUKOWEGOPobieranie 174.84 Kb.
Strona2/3
Data07.05.2016
Rozmiar174.84 Kb.
1   2   3

4. WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH PUBLIKACJI OPUBLIKOWANYCH PO DOKTORACIE ORAZ GŁÓWNE KIERUNKI ROZWOJU NAUKOWEGO

4.1. Zaburzenia czynnościowe przewodu pokarmowego u dzieci

Cykl publikacji (niewskazanych w wykazie publikacji wchodzących w skład osiągnięcia naukowego) poświęconych zaburzeniom czynnościowym u dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem dolegliwości okresu niemowlęcego, takich jak kolka niemowlęca i refluks żołądkowo-przełykowy.

W tym 3 prace oryginalne: 2 badania z randomizacją, metodą podwójnie ślepej próby, kontrolowane placebo, poświęcone wpływowi modyfikacji mikrobioty jelitowej na przebieg zaburzeń czynnościowych przewodu pokarmowego u dzieci, oraz systematyczny przegląd piśmiennictwa z metaanalizą dotyczący wpływu modyfikacji żywieniowych na nasilenie objawów refluksu żołądkowo-przełykowego u niemowląt:

 • Szajewska H, Gyrczuk E, Horvath A. Lactobacillus reuteri DSM 17938 for the management of infantile colic in breastfed infants: a randomized, double-blind, placebo-controlled trial. J Pediatr. 2013;162(2):257–62; IF=4,035; MNiSW/KBN=45

Wkład: autorka uczestniczyła na etapie planowania pracy, analizy i interpretacji danych oraz przeprowadzenia dyskusji – 30%

 • Gawrońska A, Dziechciarz P, Horvath A, Szajewska H. A randomized double-blind placebo-controlled trial of Lactobacillus GG for abdominal pain disorders in children. Aliment Pharmacol Ther. 2007;15,25(2):177–84; IF=3,201; MNiSW/KBN=32

Wkład: autorka uczestniczyła na etapie planowania pracy, analizy i interpretacji danych oraz przeprowadzenia dyskusji – 30%


 • Horvath A, Dziechciarz P, Szajewska H. The effect of thickened-feed interventions on gastroesophageal reflux in infants: systematic review and meta-analysis of randomized, controlled trials. Pediatrics 2008;122(6):e1268–77; IF=4,789; MNiSW/KBN=32

Wkład: autorka uczestniczyła na etapie planowania pracy, analizy i interpretacji danych oraz przeprowadzenia dyskusji – 60%

4.2 Zakażenie Helicobacter pylori u dzieci

Cykl publikacji poświęconych leczeniu zakażenia Helicobacter pylori u dzieci, w tym roli różnych schematów leczenia (model sekwencyjny vs tradycyjny) oraz wpływowi modyfikacji mikrobioty jelitowej (suplementacja probiotyków) na zwiększenie eradykacji u dzieci: • Horvath A, Dziechciarz P, Szajewska H. Meta-analysis: sequential therapy for Helicobacter pylori eradication in children. Aliment Pharmacol Ther. 2012;36(6):534–41; IF=4,548; MNiSW=35

Wkład: autorka uczestniczyła na etapie planowania pracy, analizy i interpretacji danych , przeprowadzenia dyskusji oraz przygotowania manuskryptu – 80%


 • Szajewska H, Horvath A, Piwowarczyk A. Meta-analysis: the effects of Saccharomyces boulardii supplementation on Helicobacter pylori eradication rates and side effects during treatment. Aliment Pharmacol Ther. 2010;32(9):1069–79; IF=3,861; MNiSW=32

Wkład: autorka uczestniczyła na etapie planowania pracy, analizy i interpretacji danych, przeprowadzenia dyskusji oraz przygotowania manuskryptu – 50%


 • Piwowarczyk A, Horvath A, Szajewska H. Wpływ Saccharomyces boulardii na skuteczność leczenia eradykacyjnego zakażenia Helicobacter. Zakażenia 2011:11(3):49–50,52–53; MNiSW=4; IC=4,09

Wkład: autorka uczestniczyła na etapie planowania pracy, analizy i interpretacji danych, przeprowadzenia dyskusji oraz przygotowania manuskryptu – 50%


4.3. Żywienie dzieci zdrowych i chorych

4.3.1. Cykl publikacji poświęconych wczesnym interwencjom żywieniowym i ich wpływowi na programowanie metaboliczne u dzieci. Wykonane przez autorkę systematyczne przeglądy piśmiennictwa i metaanalizy stanowiły część grantu Unii Europejskiej – określoną w ramach współpracy – NUTRIMENTHE: „Effects Of Early Nutrition On The Mental Development Of Children”:

 • Dziechciarz P, Horvath A, Szajewska H. Effects of n-3 long-chain polyunsaturated fatty acid supplementation during pregnancy and/or lactation on neurodevelopment and visual function in children: a systematic review of randomized controlled trials. J Am Coll Nutr. 2010;29(5):443–54; IF=1,950; MNiSW=27

Wkład: autorka uczestniczyła na etapie planowania pracy, analizy i interpretacji danych, przeprowadzenia dyskusji oraz przygotowania manuskryptu – 50%


 • Horvath A, Koletzko B, Szajewska H. Effect of supplementation of women in high-risk pregnancies with long-chain polyunsaturated fatty acids on pregnancy outcomes and growth measures at birth: a meta-analysis of randomized controlled trials. Br J Nutr. 2007;98(2):253–9; IF=2,339; MNiSW=32

Wkład: autorka uczestniczyła na etapie planowania pracy, analizy i interpretacji danych, przeprowadzenia dyskusji oraz przygotowania manuskryptu – 80%


 • Szajewska H, Horvath A, Koletzko B. Effect of n-3 long-chain polyunsaturated fatty acid supplementation of women with low-risk pregnancies on pregnancy outcomes and growth measures at birth: a meta-analysis of randomized controlled trials. Am J Clin Nutr. 2006;83(6):1337–44; IF=6,562; MNiSW=24

Wkład: autorka uczestniczyła na etapie planowania pracy, analizy i interpretacji danych, przeprowadzenia dyskusji oraz przygotowania manuskryptu – 50%


 • Szajewska H, Horvath A. Rola długołańcuchowych wielonienasyconych kwasów tłuszczowych (DWKT) w ciąży, laktacji oraz w okresie niemowlęcym – aktualne wytyczne. Nowa Klin. 2009;16(1/2):76–78; MNiSW=2

Wkład: autorka uczestniczyła na etapie planowania pracy, analizy i interpretacji danych, przeprowadzenia dyskusji oraz przygotowania manuskryptu – 50%


4.3.2. Cykl publikacji poświęconych zasadom żywienia dzieci zdrowych do 3. roku życia, ze szczególnym uwzględnieniem roli witamin D i K:

 • Dobrzańska A, Charzewska J, Weker H, Socha P, Mojska H, Książyk J, Gajewska D, Szajewska H, Stolarczyk A, Marć M, Czerwionka-Szaflarska M, Ryżko J, Wąsowska-Królikowska K, Chwojnowska Z, Chybicka A, Horvath A, Socha J. Nutritional guidelines for healthy children aged 1-3 years - Polish Expert Group statement. Part II- individual nutritional components review. Med Wieku Rozwoj. 2013;17(1):90–3; MNiSW=7; IC=5,13

Wkład: autorka uczestniczyła na etapie interpretacji danych, przeprowadzenia dyskusji oraz przygotowania manuskryptu – 20%


 • Dobrzańska A, Charzewska J, Weker H, Socha P, Mojska H, Książyk J, Gajewska D, Szajewska H, Stolarczyk A, Marć M, Czerwionka-Szaflarska M, Ryżko J, Wąsowska-Królikowska K, Chwojnowska Z, Chybicka A, Horvath A, Socha J. [Nutritional guidelines for healthy children aged 1–3 years – Polish Expert Group statement. Part I – energy and nutritional components demand. Med Wieku Rozwoj. 2013;17(1):90–3; MNiSW=7; IC=5,13

Wkład: autorka uczestniczyła na etapie interpretacji danych, przeprowadzenia dyskusji oraz przygotowania manuskryptu – 20%


 • Szajewska H, Horvath A, Koletzko B, Kalisz M. Effects of brief exposure to water, breast-milk substitutes, or other liquids on the success and duration of breastfeeding: a systematic review. Acta Paediatr. 2006;95(2):145–52; IF=1,297; MNiSW=20

Wkład: autorka uczestniczyła na etapie planowania pracy, analizy i interpretacji danych, przeprowadzenia dyskusji oraz przygotowania manuskryptu – 50%


 • Horvath A, Koletzko B, Kalisz M, Szajewska H. The effect of supplemental fluids or feedings during the first days of life on the success and duration of breastfeeding: a systematic review of randomized controlled trials. Arch Pediatr Adolesc Med. 2005 Jun;159(6):597–8; IF=3,566; MNiSW=24

Wkład: autorka uczestniczyła na etapie planowania pracy, analizy i interpretacji danych, przeprowadzenia dyskusji oraz przygotowania manuskryptu – 50%


 • Horvath A, Dziechciarz P. Żywienie dziecka w 1. roku życia. Stand Med Pediatr. 2010:7(4):563–66; MNiSW=6; IC=3,99

Wkład: autorka uczestniczyła na etapie planowania pracy, przeprowadzenia dyskusji oraz przygotowania manuskryptu – 50%


 • Dziechciarz P, Horvath A, Szajewska H. Rola witaminy D w organizmie człowieka. Prakt Lek. 2011;79:10–12

Wkład: autorka uczestniczyła na etapie planowania pracy, przeprowadzenia dyskusji oraz przygotowania manuskryptu – 50%


 • Wanke M, Ruszczyński M, Horvath A. Suplementacja witamin K i D – aktualne zalecenia u dzieci. Klin Pediatr. 2009;17(3):341–44; MNiSW=2

Wkład: autorka uczestniczyła na etapie planowania pracy, przeprowadzenia dyskusji oraz przygotowania manuskryptu – 30%


4.3.3. Cykl publikacji poświęconych zasadom diagnostyki, leczenia i profilaktyki dzieci z alergią na pokarmy, w tym systematyczny przegląd piśmiennictwa i metaanaliza poświęcone roli hydrolizatów serwatkowych w prewencji chorób alergicznych u dzieci:

 • Szajewska H, Horvath A. Meta-analysis of the evidence for a partially hydrolyzed 100% whey formula for the prevention of allergic diseases. Curr Med Res Opin. 2010;26(2):423–37; IF=2,609; MNiSW=32

Wkład: autorka uczestniczyła na etapie planowania pracy, analizy i interpretacji danych, przeprowadzenia dyskusji oraz przygotowania manuskryptu – 50%


 • Horvath A, Dziechciarz P. Alergia na pokarm – kto pyta, nie błądzi. Podstawowe kroki diagnostyczno-terapeutyczne. Stand Med Pediatr. 2011:8(4):559–66; MNiSW=5; IC=3,88

Wkład: autorka uczestniczyła na etapie planowania pracy, interpretacji danych, przeprowadzenia dyskusji oraz przygotowania manuskryptu – 50%4.4. Zaburzenia lipidowe u dzieci

Cykl publikacji poświęconych zaburzeniom lipidowym u dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem diagnostyki i postępowania terapeutycznego u chorych z hipercholesterolemią rodzinną oraz dzieci ze stłuszczeniowym zapaleniem wątroby (NAFLD – nonalcoholic fatty liver disease) • Lebenthal Y, Horvath A, Dziechciarz P, Szajewska H, Shamir R. Are treatment targets for hypercholesterolemia evidence based? Systematic review and meta-analysis of randomised controlled trials. Arch Dis Child. 2010;95(9):673–80; IF=2,616; MNiSW=32

Wkład: autorka uczestniczyła na etapie planowania pracy, analizy i interpretacji danych, przeprowadzenia dyskusji oraz przygotowania manuskryptu – 30%


 • Socha P, Horvath A, Vajro P, Dziechciarz P, Dhawan A, Szajewska H. Pharmacological interventions for nonalcoholic fatty liver disease in adults and in children: a systematic review. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2009;48(5):587–96; IF=2,183; MNiSW=32

Wkład: autorka uczestniczyła na etapie planowania pracy, analizy i interpretacji danych, przeprowadzenia dyskusji oraz przygotowania manuskryptu – 30%


 • Horvath A, Dziechciarz P. Zespół metaboliczny u dzieci. Klin Pediatr 2009:17(3):332–36; MNiSW=2

Wkład: autorka uczestniczyła na etapie planowania pracy, przeprowadzenia dyskusji oraz przygotowania manuskryptu – 50%


 • Dziechciarz P, Horvath A, Szajewska H. Hypercholesterolemie u dzieci – nowe zasady postępowania. Klin Pediatr. 2009;17(3):337–40; MNiSW=2

Wkład: autorka uczestniczyła na etapie planowania pracy, przeprowadzenia dyskusji oraz przygotowania manuskryptu – 30%


 • Dziechciarz P, Horvath A, Szajewska H. Zaburzenia lipidowe u dzieci – czas na stosowanie terapii farmakologicznej? Pediatr Współcz. 2008;10(4):199–202; MNiSW=6; IC=4,94

Wkład: autorka uczestniczyła na etapie planowania pracy, przeprowadzenia dyskusji oraz przygotowania manuskryptu – 30%4.5. Cykl publikacji z zakresu gastroenterologii dziecięcej

Cykl publikacji obejmuje dwie prace oryginalne, w tym badanie z randomizacją porównujące skuteczność różnych schematów przygotowania pacjentów do zabiegu kolonoskopii oraz przegląd systematyczny dotyczący skuteczności żywienia enteralnego w indukcji remisji u dzieci z chorobą Leśniowskiego i Crohna: • Kierkus J, Horvath A, Szychta M, Woynarowski M, Wegner A, Wiernicka A, Dadalski M, Teisseyre M, Dziechciarz P. High-Volume PEG Versus Low-Volume PEG Plus Laxative Versus Sennosides for Colonoscopy Preparation in Children: A Randomized Study. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2013;57(2):230–5; IF=2,196; MNiSW=30

Wkład: autorka uczestniczyła na etapie planowania pracy, analizy i interpretacji danych, przeprowadzenia dyskusji oraz przygotowania manuskryptu – 30%


 • Dziechciarz P, Horvath A, Shamir R, Szajewska H. Meta-analysis: enteral nutrition in active Crohn's disease in children. Aliment Pharmacol Ther. 2007;15;26(6):795–806; IF=3,201; MNiSW=32

Wkład: autorka uczestniczyła na etapie planowania pracy, analizy i interpretacji danych, przeprowadzenia dyskusji oraz przygotowania manuskryptu – 30%


 • Horvath A, Dziechciarz P. Krwawienie z przewodu pokarmowego u dzieci. Essent Med. 2005;(6):25–27; MNiSW=3; IC=2,80

Wkład: autorka uczestniczyła na etapie planowania pracy, przeprowadzenia dyskusji oraz przygotowania manuskryptu – 50%


 • Albrecht P, Horvath A. Żywienie enteralne w leczeniu choroby Leśniowskiego-Crohna u dzieci. Pediatr Pol. 2004:79(9):667–671; MNiSW=4; IC=4,53

Wkład: autorka uczestniczyła na etapie planowania pracy, analizy i interpretacji danych, przeprowadzenia dyskusji oraz przygotowania manuskryptu – 50%4.6. Recenzowanie publikacji w czasopismach międzynarodowych i krajowych


CZASOPISMO
LICZBA RECENZJI

The American Journal of Gastroenterology

IF 7,553

1

Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition

IF 2,196

7

European Journal of Inflammation

IF 5,183

1

Standardy Medyczne

MNiSW 2 IC 3,29

2

Pediatria Współczesna, Gastroenterologia, Hepatologia i Żywienie Dziecka

MNiSW 6 IC 4,85

1


4.7. Kierowanie i udział w międzynarodowych i krajowych projektach badawczych


PROJEKTY MIEDZYNARODOWE

Tytuł: WPŁYW DIETY NA ROZWÓJ UMYSŁOWY DZIECI

Akronim: NUTRIMENTHE (2009–2013)

Grant UE w ramach 7. programu ramowego

MNiSW: Nr 1155/7.PR UE/2009/7 z dnia 21.10.2009UDZIAŁ

 • Przegląd systematyczny badań z randomizacją oceniających skuteczność i bezpieczeństwo stosowania długołańcuchowych, wielonienasyconych kwasów tłuszczowych w czasie ciąży i/lub laktacji

Wyniki przeglądu zostały przedstawione w publikacji: Dziechciarz P, Horvath A, Szajewska H. Effects of long-chain polyunsaturated fatty acid supplementation during pregnancy and/or lactation on neurodevelopment and visual function in children: a systematic review of randomised controlled trials. J Am Coll Nutr. 2010;29(5):443–54

 • Prezentacje ustne

Dziechciarz P, Horvath A, Szajewska H. „Effects of long-chain polyunsaturated fatty acid supplementation during pregnancy and/or lactation on neurodevelopment and visual function in children: a systematic review of randomised controlled trials”, 43rd Annual Meeting of ESPGHAN, 9–12 czerwca 2010, Istambuł, Turcja

Dziechciarz P, Horvath A, Szajewska H. „Wpływ suplementacji n-3 wielonienasyconymi kwasami tłuszczowymi (LCPUFA) kobiet w ciąży i/lub w okresie laktacji na rozwój psychoruchowy oraz rozwój narządu wzroku dzieci urodzonych o czasie – systematyczny przegląd badań z randomizacją”, II Warszawskie Dni Nauki o Żywieniu Człowieka, 21 kwietnia 2010, Warszawa

Dziechciarz P, Horvath A, Szajewska H. „Effects of n-3 long-chain polyunsaturated fatty acid supplementation during pregnancy and/or lactation on neurodevelopment and visual function in children: a systematic review of randomized controlled trials – update”. XXXII Zjazd Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego 20 czerwca 2013, Kraków


Tytuł:

Ocena skuteczności Lactobacilllus reuteri DSM 17938 w leczeniu czynnościowych bólów brzucha (CzBB) u dzieciBadanie z randomizacją:

Projekt badawczy w ramach projektu ESPGHAN (2011–2014)Koordynator/główny badacz:

Alexandra Papadopoulou, Hon. Prof. Dr med.

First Department of Pediatrics, Athens Children’s Hospital „P & A Kyriakou”

Ateny, GrecjaUDZIAŁ

 • Koordynator badania w Polsce

 • Rekrutacja pacjentów
PROJEKTY KRAJOWE

Tytuł:

Ocena wpływu suplementacji oligofruktozy na masę ciała dzieci z nadwagą i otyłościąBadanie z randomizacją:

Grant Fundacji Badawczej Nutricia RG 4/2011

Projekt stanowi część rozprawy doktorskiej Anny Liber

Promotor:

Prof. dr hab. Hanna Szajewska

Klinika Pediatrii, WUM

Kierownik projektu:

Anna Liber

Klinika Pediatrii, WUM


UDZIAŁ

 • Promotor pomocniczy rozprawy doktorskiej Anny Liber

 • Rekrutacja pacjentów – zakończona

 • Interwencja i zbieranie danych – w trakcie

Tytuł:

Wpływ diety bezglutenowej na objawy autystyczne dzieci z zaburzeniami ze spectrum autyzmu – badanie z randomizacjąBadanie z randomizacją:

Grant Fundacji Badawczej Nutricia RG 6/2013

Projekt stanowić będzie część rozprawy doktorskiej Anny Piwowarczyk

Promotor:

Prof. dr hab. Hanna Szajewska

Klinika Pediatrii, WUM

Kierownik projektu:

Andrea Horvath

Klinika Pediatrii, WUM


UDZIAŁ

 • Kierownik projektu i promotor pomocniczy

 • Rekrutacja – planowane rozpoczęcia badania styczeń 2014

4.8. Udział w szkoleniach/kursach doskonalących i spotkaniach roboczych

2010
2009

2005
2004

2003

ESPGHAN Summer School

„News and controversies in pediatric gastroenterology”, Attyka, Grecja

ESPGHAN Summer School

„Paediatric nutrition: an evidence based approach”, Kraków (współorganizator)

ESPGHAN Summer School

„Research Challenges in clinical nutrition”, Anavyssos - Ateny, Grecja

Evidence Based Medicine – kurs fundacji Nutricia, Kraków

ESPGHAN Summer School

„Methodology in Paediatric Nutrition Research”, Almunecar, Hiszpania4.9. Członkostwo w towarzystwach i organizacjach naukowych

TOWARZYSTWA MIĘDZYNARODOWE

 • ESPGHAN European Society of Paediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition członkostwo z wyboruTOWARZYSTWA KRAJOWE

 • Polskie Towarzystwo Pediatryczne

 • Polskie Towarzystwo Gastrologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci

  • sekretarz Sekcji Alergologicznej

 • Polskie Towarzystwo Gastrologiczne

 • Polskie Towarzystwo Probiotyczne i Prebiotyczne


4.10. Działalność dydaktyczna i w zakresie popularyzacji nauki

4.10.1. Działalność dydaktyczna

Współautorka i koordynatorka sylabusów z zakresu nauczania przedmiotu pediatrii dla: • studentów I Wydziału Lekarskiego roku III, IV, V, VI

 • studentów pielęgniarstwa Wydziału Nauki o Zdrowiu

 • studentów dietetyki Wydziału Nauki o Zdrowiu

Od 2007 roku – współautorka i koordynatorka zajęć fakultatywnych w dziedzinie Evidence Based Medicine – Medycyny opartej na faktach dla studentów I Wydziału Lekarskiego. Zajęcia organizowane są pod patronatem Kliniki Pediatrii WUM, jednorazowo w semestrze zimowym i letnim każdego roku akademickiego.

Fakultety od lat cieszą się dużym zainteresowaniem i uznaniem wśród studentów i młodych lekarzy. Ich celem jest nabywanie umiejętności i doskonalenie kwalifikacji w zakresie: • zadawania pytań klinicznych

 • doboru odpowiednich modeli badań celem rozwiązania problemu klinicznego

 • wyszukiwania i selekcji wiarygodnej informacji – praktyczne przeszukiwanie medycznych baz bibliograficznych

 • oceny informacji o metodzie leczenia

 • oceny informacji o metodzie diagnostycznej

 • podejmowania decyzji klinicznej na podstawie uzyskanej informacji

 • oceny i interpretacji przeglądu systematycznego oraz metaanalizy

 • opracowywania strategii wyszukiwania piśmiennictwa do przeglądu systematycznego.

Ponadto uczestnicy fakultetów poznają zasady pisania publikacji naukowej oraz nabywają umiejętność przygotowania streszczenia i prezentacji naukowej.

Od 2010 roku – wykładowca na corocznym kursie Fundacji Naukowej Nutricia, który obejmuje Zasady planowania badań naukowych w medycynie.

1   2   3


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna