Splicing Sharp dostał Nobla za snrnaPobieranie 11.94 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar11.94 Kb.
W 23.04

Interferencja RNA – kompleksy enzymatyczne są niszczone

Regulacja postranskrypcyjna

-składanie mRNAsplicing Sharp dostał Nobla za snRNA występują w kompleksach z białkami (snRP) i służą jako podpórka gdy pęknie egzon – intron; tworzy strukturę, by ligaza połączyła egzony ze sobą

Alternatywne składanie mRNA... nie zawsze


Tom Cech (nobel 1989)- wykrył, że są przypadki w genie rRNA jest intron, który się sam wycina; self-splicing samoskładanie RNA; atak nukleofilowy, bez udziału enzymów.Sklonował ten gen na RNA E.Coli bo u prokariota nie ma intronów, i te introny były wycinane. Wycinanie intronów to relikt prehistoryczny

- rybozymy – enzymy z RNA


Edytowanie RNA


 • gotowa cząsteczka nie koduje białka i zyskuje sensowny zapis kiedy dodane są głównie uryny i powstaje białko o innym składzie aminokwasowym

 • guide RNA – naprowadzające RNA u Trypanosoma zmienność białek

 • u wyższych organizmów edytowanie mRNA apolipoproteiny B

 • kodon CAA może być zmieniony na UAA (stop) powstanie krótsze białko

 • edytowanie zachodzi tylko w jelitach a w wątrobie powstaje normalne białkoModyfikacje białek


 • dołączenie ubikwityny

 • acetylacja

 • metylacja

 • małe białka działąją i łacza się – sumoilacja powstają z określonymi białkami

 • ubikwitynowane białko jest sumoilowane i to białko jest likwidowane przez proteazy (SUMOilacja)

 • białka chaperoniny – ochraniają białka przed degradajcą procesy zachodzące na poziomie białka

 • wyciszanie genów

Wirusy onkogeniczne u zwierząt poznano dużo wcześniej niż u człowieka-wirus RSV – mięsak – komórki rakowe dzielą się w sposób niekontrolowany i nie mają inhibicji konaktowej; powstaje ognisko komórek nowotworowych; bezładny podział (guzy); powstają naczynia oplatające guzy, bo muszą być one odżywione

 • linie komórek 3T3 – mysie fibroblasty – łątwo ulegają transformacji nowotworowej; można na nich sprawdzać czy coś jest rakotwórcze czy nie

 • wprowadzanie do badań nagich myszy – mają słąby system immunologiczny; łatwiej zapadjaa na choroby nowotworowe; komórki nowotworowe mają antygeny i system obronny (limfocyty) rozpoznają ją i niszczą

 • z wiekiem układ odpornościowy słabnie i nie niszczy kom. rakowych

 • nagim myszom wstrzykuje się coś i sprawdza czy coś jest rakotwórcze

 • p 53 – supresor nowotworowy  wirusy onkogeniczne

 • z DNA na RNA

 • DNA – sr40,adenowirusy, herpes i papiloma (rak szyjki macicy) w pewnym czasie po infekcji transformacja komórek nowotworowych  trudne do wyleczenia

 • Ludzie który przeszli żółtaczkę mają większą szansę na zachorowanie na żółtaczkęSr40


 • wirus nerki małpiej

 • DNA

 • 2 antygeny T – późny i T-wczesny; onkogenne

 • powoduje zniszczenie komórek nerki małpiej,a u człowieka nie niszczy ale powoduje transformację nowotworowąAdenowirus


 • 2 geny (E1a i E1b) z których powstają transkrypty i białka  powodują transformacje używane jako wektory w terapii genowej

 • DNA- wirus; może przetrwać w komórce w formie DNA razem z genem, który wszczepiony (leczenie SCIT)Retrowirus


 • materiałem jest RNA i są najważniejszą grupą wirusów onkogenicznych

 • ma 2 otoczki : zewnętrzną i wewnętrzną (z białek błony komórkowej gospodarza – zewnętrzna i wewnętrzna z białek kodowanych przez gen gag ) w środku 2 kopie RNA; odwrotna transkryptaza – potrafi przepisać informację z RNA na DNA (enzym)  przepisuje swoje RNA na DNA

Drzewo filogenetyczne retrowirusów • odwrotna transkryptaza RNADNARNA

 • powtarzają się sekwencje ppt, U3 i U 5 na końcach

 • starter RNA wozi się w wirusie

 • starter przeskakuje na drugą nić  powstaje 2- niciowe DNA zintegrowane z chromosomem gospodarza

 • odwrotna transkryptaza – Baltimore ja wyizolował i dostal Nobla ; ważne narzędzie

Genom retrowirusa • geny gag

 • - pol – polimeraza – gen na nią

 • env – gen na otoczkę wewnętrzną

 • LTR – długie terminalne powtórzenia na końcach by cząsteczka mogła się integrować z DNA gospodarza
 • transpozonyruchome elementy genetyczne

 • retrowirusy też są ruchomymi elementami (retrotranspozony) w genomach organizmów wyższych

 • H.E. Varmus – Nobel za pochodzenie wirusowych onkogenów. Retrowirusy to łągodne onkogeny i mogą przechodzić w formy ostre.


Pobieranie 11.94 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna