Sponsorowanie w oparciu o Wielką Księgę Przewodnik po 12 krokach z Wielkiej KsięgiPobieranie 303.99 Kb.
Strona2/3
Data28.04.2016
Rozmiar303.99 Kb.
1   2   3Kolumna 1

Kolumna 2

Kolumna 3

Kolumna 4

Kolumna 5

Ludzie, instytucje i zasady

Przyczyna

Ma to wpływ, zagraża to, rani mnie lub stoi w sprzeczności…samo-oceną, poczuciem bezpieczeństwa, ambicje

Sytuacja finansowa,

związki (włącznie z seksem)


Jaki popełniłem błąd? Za co jestem winny?

Jakie masz wady, odpowiedzialności, braki, przeszkody np. fałszywa duma, zazdrość, pożądanie, nieuczciwość, chciwość, strach, nienawiść, egoizm, niecierpliwość, lenistwo itd.

Co powinnam zrobić w zamian?

Jakie zalety są ważne np. pokora, zaufanie, oddanie, uczciwość, usatysfakcjonowanie, hojność, miłość, wybaczenie, entuzjazm, brak egoizmu, cierpliwość etc.

Mam urazę do…

Dlaczego jestem zły?

Obawiam się …

Dlaczego się boję?

Kogo zraniłem swoim zachowaniem, włącznie z seksem?

Co wywołało moje zachowanie? Jak na nich wpłynąłem? Zawiść? Podejrzenia? Zgorzknienie?Kolumna 1

Kolumna 2

Kolumna 3

Kolumna 4

Kolumna 5

Ludzie, instytucje i zasady

Przyczyna

Ma to wpływ, zagraża to, rani mnie lub stoi w sprzeczności…samo-oceną, poczuciem bezpieczeństwa, ambicje

Sytuacja finansowa,

związki (włącznie z seksem)


Jaki popełniłem błąd? Za co jestem winny?

Jakie masz wady, odpowiedzialności, braki, przeszkody np. fałszywa duma, zazdrość, pożądanie, nieuczciwość, chciwość, strach, nienawiść, egoizm, niecierpliwość, lenistwo itd.

Co powinnam zrobić w zamian?

Jakie zalety są ważne np. pokora, zaufanie, oddanie, uczciwość, usatysfakcjonowanie, hojność, miłość, wybaczenie, entuzjazm, brak egoizmu, cierpliwość etc.

Mam urazę do…

Dlaczego jestem zły?

Obawiam się …

Dlaczego się boję?

Kogo zraniłem swoim zachowaniem, włącznie z seksem?

Co wywołało moje zachowanie? Jak na nich wpłynąłem? Zawiść? Podejrzenia? Zgorzknienie?Kolumna 1

Kolumna 2

Kolumna 3

Kolumna 4

Kolumna 5

Ludzie, instytucje i zasady

Przyczyna

Ma to wpływ, zagraża to, rani mnie lub stoi w sprzeczności…samo-oceną, poczuciem bezpieczeństwa, ambicje

Sytuacja finansowa,związki (włącznie z seksem)

Jaki popełniłem błąd? Za co jestem winny?

Jakie masz wady, odpowiedzialności, braki, przeszkody np. fałszywa duma, zazdrość, pożądanie, nieuczciwość, chciwość, strach, nienawiść, egoizm, niecierpliwość, lenistwo itd.

Co powinnam zrobić w zamian?

Jakie zalety są ważne np. pokora, zaufanie, oddanie, uczciwość, usatysfakcjonowanie, hojność, miłość, wybaczenie, entuzjazm, brak egoizmu, cierpliwość etc.

Mam urazę do…

Dlaczego jestem zły?

Obawiam się …

Dlaczego się boję?

Kogo zraniłem swoim zachowaniem, włącznie z seksem?

Co wywołało moje zachowanie? Jak na nich wpłynąłem? Zawiść? Podejrzenia? Zgorzknienie?

Krok 5. Wyznaliśmy Bogu, sobie i drugiemu człowiekowi istotę naszych błędów.
Po sporządzeniu osobistego obrachunku, zastanawiamy się nad następnym krokiem. Staramy się znaleźć nowe podejście, nowy związek z naszym Stwórcą i odkryć przeszkody piętrzące się na naszej drodze. Przyznaliśmy się do swoich uchybień (kolumna 4), z grubsza określiliśmy, na czym polega nasz problem, położywszy szczególny nacisk na nasze słabe strony. Teraz nadchodzi czas usuwania owych słabości i błędów. Wymaga to z naszej strony działania, którego rezultatem powinno się stać wyznanie przed Bogiem, sobą samym i naszymi bliźnimi prawdziwej istoty naszych wad (kolumna 4). W ten sposób wchodzimy w etap Piątego Kroku programu ozdrowienia.
Najtrudniejsze jest chyba dyskutowanie o naszych wadach (kolumna 4) z innymi ludźmi…Jeśli opuścimy ten – tak ważny – Piąty Krok, może nam się nie udać zaprzestać picia (uruchamiania)… . Jeśli chcemy żyć długo i szczęśliwie musimy być w pełni uczciwi przynajmniej wobec jednej osoby. Zrozumiałe, że długo zastanawiamy się nad wyborem tej osoby lub osób, z którymi wspólnie chcemy podjąć ten bardzo intymny i poufny Krok. Ci spośród nas, którzy wyznają wiarę, gdzie wymagana jest spowiedź, będą chcieli znaleźć odpowiedni autorytet (kapłana, w sytuacjach prawnych – porozmawiaj z prawnikiem, w sytuacjach emocjonalnych i psychicznych – spotkaj się z terapeutą), którego zadaniem jest wysłuchanie naszych zwierzeń. (Str. 62-64, A.A. Wydanie II)
Krok 5 Instrukcja
Jeśli już zdecydujemy, kto ma zostać naszym powiernikiem nie traćmy czasu. Spisaliśmy nasz osobisty obrachunek i jesteśmy gotowi do długiej rozmowy. …. Zapomnijmy więc o naszej dumie i wydobądźmy na światło dzienne wszystkie wypaczenia i braki naszych charakterów, wszystkie ciemne strony naszej przeszłości. (Czy jesteś gotowy to zrobić? Tak-nie?). (Str. 64-65, A.A. Wydanie II)
Krok 5 Wypłata
Kiedy zaś nie ukrywając niczego, zaczęliśmy już realizować ten krok, od razu doznajemy uczucia ulgi. Możemy spojrzeć w oczy otaczającemu nas światu. Ze spokojem ducha możemy spojrzeć w nasze wnętrze. Zniknęły nasze obawy. Zaczynamy odczuwać obecność naszego Stwórcy. Być może kiedyś w coś wierzyliśmy – teraz zaczynamy przeżywać nasze doświadczenie duchowe. Coraz silniej czujemy, że problem alkoholizmu dla nas nie istnieje. Odnosimy wrażenie, że wkroczyliśmy na Szeroką Drogę i idziemy ręka w rękę z Duchem Wszechświata. (Str. 65, A.A. Wydanie II)
Mój osobisty obrachunek moralny

Samo-wola (Kolumna 4) Kroki 4 i 5 Wola Boga (Kolumna 5) Kroki 8 i 9
Kontrola odpowiedzialności, przeszkody, wady

charakteru

 • Fałszywa duma, Arogancja,

 • Nienawidzenie się

 • Zawiść, Nieufność, Podejrzliwość

 • Zazdrość, Roszczenia

 • Egoizm

 • Samolubstwo

 • Nieuczciwość, Kradzież, Kłamstwo

 • Nie branie pod uwagę, Brak tolerancji

 • Chciwość

 • Pożądanie, Niewierność, Cudzołóstwo

 • Nienawiść, Gniew, Irytacja

 • Lenistwo, Ospałość, Odraczanie

 • Niecierpliwość

 • Strach

 • Nieodpowiedzialność

 • ___________________________

 • ___________________________ • Zalety, do których dążę … • Pokora, Prostota,

 • Skromność

 • Zaufanie

 • Zadowolenie, Wdzięczność

 • Altruizm,

 • Troska o innych

 • Uczciwość, Integralność

 • Tolerancja, Troska, Akceptacja, Takt

 • Hojność

 • Służebność, Czystość, Miłość

 • Wybaczenie, Empatia, Łagodność

 • Proaktywność, Gorliwość, Punktualność

 • Cierpliwość

 • Miłość

 • Odpowiedzialność,

 • _________________________

 • _________________________

Krok 6. Staliśmy się całkowicie gotowi, aby Bóg uwolnił nas od wszystkich wad charakteru.
Gdy przy najbliższej okazji , w spokoju i samotności możemy przemyśleć to, co w nas zaszło, z całego serca dziękujemy Bogu za to, że lepiej Go poznaliśmy. (Str. 65, A.A. Wydanie II)
Czy do tego momentu wykonaliśmy naszą pracę solidnie? (Tak-nie?) Czy prawidłowo zostały ułożone kamienie (kroki 1-5)? (Tak-nie?) Czy w fundamentach wystarczy cementu? Czy w zaprawie wystarczy piasku? Jeśli na powyższe pytania możemy udzielić zadowalającej odpowiedzi, przechodzimy do wykonania SZÓSTEGO KROKU Naszej Drogi. (Str. 65, A.A. Wydanie II)
Krok 6 Instrukcja
Podkreślaliśmy już, że niezbędna jest nasza gotowość do zmiany. Czy jesteśmy teraz gotowi, aby Bóg usunął z nas te cechy (Kolumna 4), które uznaliśmy za budzące zastrzeżenia?
Czy jesteś teraz gotowy na to, aby Bóg usunął te wady? (Tak-nie?)
Czy Bóg może teraz je wszystkie odebrać, każdemu? (Tak-nie?)
Jeśli dalej hołubimy którąś z naszych słabości błagajmy Boga, aby pomógł nam przynajmniej walczyć o usunięcie tej wady. (Str. 65, A.A. Wydanie II)
Jeśli odpowiedziałeś „tak”, wówczas zrobiłeś szósty krok.


Krok 7. Zwróciliśmy się do Niego w pokorze, aby usunął nasze braki.
Krok 7 Instrukcja
Kiedy jesteśmy gotowi, odmawiamy tę lub podobną modlitwę.

“ Boże jestem gotowy teraz na to, abyś posiadł mnie całego, dobrego i złego.

Modlę się do Ciebie, abyś usunął teraz ze mnie każdą wadę charakteru:

(Kolumna 4 – wymień wady np. "Boże, proszę usuń moją fałszywa duma, arogancja, nienawiść do siebie, zazdrość, brak ufności, podejrzliwość, samolubność, egoizm, nieuczciwość, wykorzystywanie, kłamanie, nietolerancja, chciwość, pożądanie, niewierność, nienawiść, złość, urazy, odraczanie, niecierpliwość, lęk, strach przed odrzuceniem i konfliktem, itd."), które stoją na drodze, abym był użytecznym dla Ciebie i moich bliźnich.

Obdarz mnie siłą, abym wzmocnił (Kolumna 5 – lista zalet, które chcemy nabyć. "Boże, wzmocnij moją pokorę, zaufanie, satysfakcję, brak egoizmu, wspieranie innych, uczciwość i integralność, tolerancję, akceptację, hojność, czystość i wiarę, wybaczenie, systematyczność cierpliwość, miłość, i moją wiarę w Ciebie..."), gdy pójdę wykonać Twój rozkaz. (Str. 65-66, A.A. Wydanie II)


W ten sposób zrobiliśmy Siódmy Krok. (p. 76, A.A. Wydanie II)
Krok 8. Zrobiliśmy listę osób, które skrzywdziliśmy i staliśmy się gotowi zadośćuczynić im wszystkim.

Potrzebne jest teraz dalsze działanie, gdyż „wiara bez uczynków jest martwa”. Przyjrzyjmy się ÓSMEMU KROKOWI. Mamy listę wszystkich osób, które skrzywdziliśmy i którym gotowi jesteśmy zadośćuczynić. Sporządziliśmy ją przy dokonywaniu osobistego obrachunku (Tak-nie?) (Str. 66, A.A. Wydanie II).
Kolumna 1 (Osoby i instytucje) Które skrzywdziłem i którym jestem gotowy zadośćuczynić? (Krok 8) Jak na nie wpłynąłem?

Kolumna 5 (Co powinnem uczynić w zamian?)

Co powinnem zrobić, aby naprawić przeszłość? Jakie moje zachowanie ich przekona bardziej niż moje słowa? (Krok 9)

(Np) Moja żona (związek małżeński)

fałszywa duma, Lęk, Zawiść, Niewierność i brak uczciwości, egoizm,

z mojego powodu czuje gorycz, zawiść, urazę, niższe poczucie własnej wartości,

Doceń małżonkę będąc wiernym, uczciwym i altruistycznym. Będę oddany i będę brał pod uwagę jej potrzeby i pragnienia. Będę z nią spędzał więcej czasu i będę to robił codziennie.

(Np.) Mój były pracodawca (Uraza)

Rozzłościłem się i użyłem obraźliwych słów. Byłem nieuczciwy i ukradłem pieniądze. Zniszczyłem jego własność, przebiłem mu opony.

Wybaczaj. Zwrócę pieniądze, które ukradłem i przyznam się do wszelkich swoich nadużyć w stosunku do szefa. Zwrócę koszt opon, które zniszczyłem. Zapytam go , co jeszcze mogę zrobić, aby naprawić swoje błędy.


Krok 9. Zadośćuczyniliśmy osobiście wszystkim, wobec których było to możliwe, z wyjątkiem tych przypadków, gdy zraniłoby to ich lub innych.
Poddaliśmy się drastycznej samoocenie. (Czy poddaliśmy się? Tak-nie? ) Teraz udajemy się do naszych współbraci i naprawiamy szkody wyrządzone w przeszłości. Musimy zatrzeć ślady, pozostałe w nas po czasach, kiedy próbowaliśmy układać swe życie polegając wyłącznie na sobie. Jeśli jeszcze brak nam dobrej woli do uczynienia tego, módlmy się o nią tak długo, aż ją otrzymamy. Pamiętajmy, że już na początku naszej drogi zdecydowaliśmy się uczynić wszystko, co możliwe, aby osiągnąć ostateczne zwycięstwo nad alkoholem (narkotykami kompulsywno-obsesyjnymi zachowaniami). (Str. 66, A.A. Wydanie II)

Zasadą jest, być surowym wobec siebie samego, ale zawsze delikatnym i rozważnym wobec innych. (Str. 64, A.A. Wydanie II)


Punkt 1 – Urazy

Zapewne zostało w nas jeszcze wiele wątpliwości. (Tak-nie?)…Rodzi się pytanie, w jaki sposób nawiązać kontakt z człowiekiem, wobec którego żywiliśmy nienawiść? Być może on skrzywdził nas bardziej niż my jego. I chociaż usiłujemy zmienić podejście do niego, nadal trudno nam przyznać się do naszych błędów (Kolumna 4). Musimy mieć się na baczności wobec osób, których nie lubimy. Trudniej podejść do wroga niż do przyjaciela. Ale przełamanie tej niechęci przynosi więcej dobra. Zbliżamy się zatem do owego człowieka z wolą przebaczenia i chęcią pomocy (Kolumna 5). Przyznajemy się do żywionej uprzednio wrogości i wyrażamy z tego powodu swój żal (Kolumna 4). Nigdy i pod żadnym pretekstem nie krytykujemy tej osoby, ani nie wdajemy się z nią w jakiekolwiek spory. … Chcemy oczyścić nasze własne podwórko …Nie omawiamy ich błędów (Kolumna 2). … Zajmujemy się wyłącznie naszymi własnymi problemami. (Kolumna 4). (Str. 66-67, A.A. Wydanie II)


Modlitwa o wybaczenie złości/uraz

Przyjęliśmy następujące założenie: zdaliśmy sobie sprawę, że ludzie, którzy nas skrzywdzili byli – być może – również chorzy na duchu. Jeśli zatem ich zachowanie nam się nie podobało i drażniło nas, przyjmowaliśmy, że są chorzy, podobnie jak i my. (Czy zgadzasz się z tym? Tak-nie?) Prosiliśmy więc Boga, aby dopomógł nam zdobyć się wobec nich na taką samą tolerancję, jaką okazywalibyśmy choremu przyjacielowi. Jeśli ktoś nas obraził, mówiliśmy sobie: „To jest chory człowiek, w jaki sposób mógłbym mu pomóc (Kolumna 5)?” Boże chroń mnie od uczucia gniewu. Bądź wola Twoja”. (Str. 57, A.A. Wydanie II)Punkt 2 – Pieniądze

Większość alkoholików (uzależnionych) ma długi. (Tak-nie?) Nie powinniśmy ukrywać się przed wierzycielami. …Za wszelką cenę musimy pozbyć się obawy przed naszymi wierzycielami. Jeśli tego nie uczynimy zapłacimy za to powrotem do alkoholu. (uzależnienia) (Str. 67-68, A.A. Wydanie II)


Punkt 3 - Przestępstwa

Być może popełniliśmy przestępstwo natury kryminalnej i, jeśli wyznamy całą prawdę, możemy znaleźć się w więzieniu. (Tak-nie?) … Istnieją niezliczone formy naprawiania tego rodzaju sytuacji. (Kolumna 5) Tutaj wskażemy na parę głównych, przewodnich zasad. Pamiętając o tym, że zdecydowaliśmy się uczynić wszystko dla przeobrażenia duchowego, prośmy Boga, aby wskazał nam właściwy kierunek postępowania oraz dał siłę do dalszej drogi. (Kolumna 5) Chcemy nią iść niezależnie od osobistych konsekwencji. Może się to wiązać z utratą naszego stanowiska czy reputacji, możemy nawet ryzykować więzieniem, ale kierujemy się dobrą wolą. Musimy ją mieć. Nie możemy się cofnąć przed niczym.Modlitwa o pozbawienie strachu

Za to pozwalamy, by (Bóg) przez nas ukazał to, czego może dokonać. Prosimy Go, aby pozbawił nas strachu i pokierował nami tak, jak tego chce. I od razu zaczynamy przezwyciężać strach. (Str. 59, A.A. Wydanie II)


Punkt 4 – Związki seksualne

Być może mamy kłopoty domowe (z seksem). (Tak-nie?) Może na przykład wplątaliśmy się w romanse pozamałżeńskie (uzależnienie od seksu) i nie chcemy, aby ktoś się o nich dowiedział. (Str. 70, A.A. Wydanie II)


Modlitwa o seksualne zadośćuczynienie

Prosiliśmy Boga, aby pomógł nam w ukształtowaniu naszego ideału (Kolumna 5) w tej (seksualnej) sferze. Starajmy się pamiętać o tym, że nasz pociąg seksualny jest również darem Boskim, więc nie należy go traktować ani lekkomyślnie i egoistycznie ani też z pogardą i wstrętem. … W naszych medytacjach zwracamy się do Boga z każdą poszczególną sprawą. Jeśli będziemy tego szczerze pragnęli otrzymamy właściwą odpowiedź. …

Reasumując: uczciwie i gorąco módlmy się i prośmy o wskazanie nam idealnego modelu, o opiekę w każdej wątpliwej sytuacji, o trzeźwość umysłu oraz o siłę potrzebną do mądrego postępowania. Jeśli seks przysparza nam problemów, rzućmy się w wir pomocy innym. To pozwoli nam oderwać się od nas samych. W ten sposób uspokoimy silny popęd, poddanie się któremu byłoby cierpieniem. (Str. 59-60, A.A. Wydanie II)
Krok 9 Instrukcja

Zanim podejmiemy drastyczne kroki, które dotyczą innych ludzi, spróbujmy zasięgnąć ich opinii. Jeśli uzyskaliśmy zgodę, jeśli skonsultowaliśmy się z innymi (sponsorem), jeśli poprosiliśmy Boga o pomoc i wszystko wskazuje na podjęcie drastycznych kroków, to nie powinniśmy się przed tym wzbraniać. (Str. 69, A.A. Wydanie II)

Niewątpliwie, każdy z nas, alkoholików (uzależnionych), musi przejść proces odnowy wewnętrznej. Musimy wykazać się inicjatywą. Powtarzanie w kółko, że jest nam przykro i że żałujemy własnych czynów nie zdoła naprawić strat. … Oczyśćmy się więc z przewin, wraz z najbliższymi, prosząc Stwórcę w czasie porannych medytacji, aby zechciał wskazać nam drogę oraz umocnił nas w tolerancji, cierpliwości, uprzejmości i miłości. …

Życie duchowe to nie teoria. Musimy nim żyć. …

Nasze postępki będą dla nich bardziej przekonujące niż słowa. (Kolumna 5) Musimy pamiętać, że przez dziesięć czy dwadzieścia lat naszego pijaństwa (uzależnienia) każdy miał prawo stać się sceptyczny wobec nas.

Są krzywdy, których nie jesteśmy w stanie w pełni naprawić. Nie zamartwiajmy się z tego powodu. Najistotniejsza jest nasza gotowość do ich naprawiania, gdy tylko będzie to możliwe. Ludziom, z którymi nie możemy się osobiście spotkać, wyślijmy szczery list. Może w niektórych przypadkach lepiej będzie poczekać. Należy jednak unikać zbytniej zwłoki. Powinniśmy zachowywać się rozsądnie, taktownie, rozważnie, z pełną pokorą, ale bez uniżoności czy płaszczenia się. Jesteśmy dziećmi Bożymi i czerpiemy z tego naszą dumę. Nie będziemy pełzać przed nikim. (Str. 71-72, A.A. Wydanie II)


Krok 9 Zapłata

Jeśli ten etap naszego rozwoju przychodzi nam z wielkim trudem, to już w połowie drogi zadziwią nas osiągnięte rezultaty. Poznamy nową wolność i nowe szczęście. Nie będziemy żałować przeszłości ani zatrzaskiwać za nią drzwi. Pojmiemy sens słów „pogoda ducha” i zaznamy spokoju.

Bez względu na to, jak nisko upadliśmy, dostrzeżemy, że z naszego doświadczenia mogą skorzystać inni. Zniknie uczucie bezużyteczności i pokusa rozczulania się nad sobą. Bardziej niże sobą zainteresujemy się bliźnimi. Zniknie egoizm. Zmieni się cały nasz stosunek do życia. Opuści nas strach przed ludźmi i niepewnością materialną. Znajdziemy intuicyjnie sposób postępowania w sytuacjach, których dotąd nie umieliśmy rozwiązać. Nagle zaczniemy pojmować, że Bóg czyni dla nas to, czego sami dla siebie nie byliśmy w stanie uczynić. (Str. 72, A.A. Wydanie II) (Czy chcesz doświadczyć tego w swoim życiu? Tak-nie?)


Pobieranie 303.99 Kb.

1   2   3
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna