Sponsorowanie w oparciu o Wielką Księgę Przewodnik po 12 krokach z Wielkiej Księgi


Krok 10. Prowadziliśmy nadal obrachunek moralny, z miejsca przyznając się do popełnianych błędówPobieranie 303.99 Kb.
Strona3/3
Data28.04.2016
Rozmiar303.99 Kb.
1   2   3

Krok 10. Prowadziliśmy nadal obrachunek moralny, z miejsca przyznając się do popełnianych błędów.
Dochodzimy do Kroku Dziesiątego, który zaleca kontynuowanie osobistego obrachunku (Krok 4) i naprawianie wszelkich błędów (kroki 8 i 9) popełnianych na naszej nowej drodze. (Czy jesteś na to gotowy? Tak-nie?) Z chwilą, kiedy zbilansowaliśmy naszą przeszłość rozpoczynamy energicznie nowy sposób życia. (Czy jesteś na to gotowy? Tak-nie?) Wkroczyliśmy w sferę życia duchowego. Naszym następnym zadaniem w tym nowym życiu jest pogłębienie go i wzbogacanie. Nie da się tego osiągnąć w ciągu jednego dnia. To długoplanowe działanie. Strzeżmy się egoizmu, nieuczciwości, urazów, złości oraz strachu. (Krok 4) Jeśli owe uczucia pojawią się w nas, prośmy Boga, aby je usunął. (Krok 3 i 7) Natychmiast też przeanalizujmy te stany z osobą zaufaną (Krok 5) i szybko starajmy się zadośćuczynić (naprawić) (Krok 8 i 9) ewentualną krzywdę. Skierujmy następnie nasze myśli na kogoś, kto może potrzebować naszej pomocy. Kierujmy się zasadą miłości i tolerancji. (Str. 72-73, A.A. Wydanie II)
Krok 10 Zapłata

Przestańmy walczyć z kimkolwiek i czymkolwiek, nawet z alkoholem (uzależnieniem), jako że odzyskaliśmy już rozsądek i poczucie umiaru. Alkohol (uzależnienie) przestał nas pociągać. Jeśli zaś ogarnia nas chwilowa pokusa unikamy jej jak ognia. Reagujemy na nią rozsądnie i normalnie. Stwierdzamy, że dzieje się to wręcz automatycznie. Przekonujemy się, że mamy nowy stosunek do alkoholu (uzależnienia), który uzyskaliśmy bez świadomego udziału z naszej strony. Został on nam po prostu dany. I jest to właśnie cud! Już nie musimy walczyć z piciem ani też bronić się przed pokusami.

Czujemy, jakby umieszczono nas na jakimś neutralnym terytorium. Jesteśmy bezpieczni, czujemy się chronieni. Nawet nie ślubowaliśmy wstrzemięźliwości, a nasz problem zosta; rozwiązany. Nie jesteśmy tego powodu zarozumiali, ale też nie czujemy się zastraszeni. To jest właśnie, przeżywane przez nas doświadczenie duchowe. Będziemy je przeżywać tak długo, dopóki zachowamy odpowiedni stan ducha. (Str. 73, A.A. Wydanie II)

Mój codzienny osobisty obrachunek - Krok 10Kontrola odpowiedzialności: Zalety, do których dążę:

Pn

Wt

Śr

Czw

Pt

So

Nd

1. Urazy


2. Fałszywa duma, Arogancja, Nienawidzenie się, Zarozumiałość


3. Zazdrość, Roszczenia


4. Zawiść, Nieufność, Podejrzliwość


5. Nieuczciwość, Kradzież, Kłamstwo, Przesadzanie, Nieszczerość


6. Egoizm, Samolubstwo, Egocentryzm, Wykorzystywanie


7. Lenistwo, Ospałość, Odraczanie, Brak systematyczności


8. Nie branie pod uwagę, Brak tolerancji, Krytykowanie


9. Pożądanie, Niewierność, Cudzołóstwo


10. Niemoralne myśli, Wulgarne słownictwo, Brak postawy moralnej


11. Nienawiść, Gniew, Irytacja,


12. Chciwość (kasa) lub Obżarstwo (cukier), Podjadanie,


13. Oszczerstwa, Plotki, Pomówienia


14. Niecierpliwość


15. Strach przed odrzuceniem, konfliktem, złością, osądem...


16. Negatywne myślenie, Użalanie się nad sobą, Narzekanie


17. Samo-usprawiedliwianie się, Racjonalizacja


1. Wybaczenie, Empatia (Zrozumienie)


2. Pokora, Prostota, Skromność


3. Zadowolenie, Wdzięczność


4. Zaufanie


5. Uczciwość, Integralność, Prostolinijność, Szczerość


6. Altruizm, Troska o innych, Miłość


7. Proaktywność, Gorliwość, Punktualność, Systematyczność


8. Tolerancja, Troska, Akceptacja, Docenianie, Szukanie zalet, Takt


9. Służebność, Czystość, Miłość, Troska o innych


10. Czystość, Szlachetność, Duchowość, Morale


11. Miłość, Dobroć, Łagodność,


12. Hojność, Dawanie i Dzielenie się, Umiarkowanie


13. Docenianie innych, Szukanie dobrych stron


14. Cierpliwość


15. Wiara, Zaufaj Bogu, Odwaga


16. Pozytywne myślenie, Docenianie, Wdzięczność


17. Zrozumienie woli Boga z pokorą


Krok 11. Dążyliśmy poprzez modlitwę i medytację do coraz doskonalszej więzi z Bogiem, jakkolwiek Go pojmujemy, prosząc jedynie o poznanie Jego woli wobec nas oraz o siłę do jej spełnienia.
Jedenasty Krok zaleca modlitwę (mówienie do Boga) i medytację (słuchanie Boga) (Str. 74, A.A. Wydanie II) (Czy jesteś gotowy to robić? Tak-nie?)
Krok 11 Instrukcja

Wieczorne skupienie

Kiedy wieczorem przygotowujemy się do nocnego spoczynku zwykle przypominamy sobie wydarzenia mijającego dnia. (Krok 10) Czy byliśmy nieprzyjaźni, egoistyczni, nieuczciwi, czy targały nami obawy? Czy jesteśmy komuś winni przeprosiny? (Krok 8 i 9) Czy zatailiśmy w sobie coś, co powinno być natychmiast przedmiotem dyskusji z zaufaną osobą? (Krok 5) Czy to, co zrobiliśmy mogło zostać wykonane lepiej? Czy myśleliśmy wyłącznie o sobie przez większość dnia? Czy znaleźliśmy czas, aby zastanowić się, co moglibyśmy uczynić dla innych? Czy wnieśliśmy coś od siebie dla ogólnego dobra? (Krok 12)

Ale musimy uważać, by nie wpaść w niepokój, wyrzuty sumienia i zamartwianie się (stan depresyjny), bo wtedy będziemy jeszcze mniej użyteczni dla innych (Krok 12). Po przeanalizowaniu wszystkich wydarzeń mijającego dnia prośmy Boga, aby udzielił nam Swego przebaczenia (Krok 7) oraz, aby wskazał nam drogę poprawy. (Str. 74, A.A. Wydanie II)
Poranne skupienie

Gdy się budzimy pomyślmy o 24 godzinach, które są przed nami. Sporządźmy plan na ten nowy dzień. (jakie zalety pragniemy nabyć - kolumna 5) Najpierw prośmy Boga, aby pokierował naszym myśleniem. (Krok 3) Szczególnie zaś, aby uwolnił nas od rozczulania się nad sobą, nieuczciwości i egoizmu. (Krok 10) Wówczas będziemy mogli uruchomić nasze rzeczywiste możliwości. Nie bez powodów Bóg obdarował nas rozumem. Nasze życie wewnętrzne znajdzie się na wyższej płaszczyźnie, jeśli nasze myśli zostaną oczyszczone ze złych pobudek. (Str. 74-75, A.A. Wydanie II)


Skupienie w środku dnia

Myśląc o nadchodzącym dniu możemy być niezdecydowani. Być może nie wiemy, jak postąpić. Prośmy więc Boga o natchnienie, intuicję lub decyzję. Starajmy się odprężyć i nie przejmować się. Nie walczmy. Częstą będziemy zdziwieni, gdy właściwa odpowiedź nasunie się sama. To, co dotąd było przeczuciem albo chwilowym wrażeniem, stopniowo staje się częścią nowego myślenia. (Str. 75, A.A. Wydanie II)


Naszą medytację kończmy modlitwą o wskazanie właściwego sposobu rozwiązania wszystkich problemów, które przyniesie nadchodzący dzień. Szczególnie gorąco prosimy o uwolnienie z więzi egoizmu i unikamy próśb, których spełnienie przyniosłoby korzyść tylko nam. Możemy modlić się o nasze sprawy, jeśli będzie to równocześnie pomocne innym. Nie możemy nigdy modlić się o realizację naszych egoistycznych celów. Wielu z nas bezskutecznie tego próbowało. Nietrudno dostrzec, dlaczego bez rezultatu. (Str. 75, A.A. Wydanie II)
Krok 11 Zapłata

Jeśli w ciągu dnia poczujemy zdenerwowanie lub ogarną nas wątpliwości, przerwijmy na chwilę nasze zajęcia. Prośmy o właściwą myśl lub kierunek działania. Każdego dnia wielokrotnie powtarzając z pokorą: „Bądź wola Twoja”, uświadamiamy sobie nieustannie, że to nie my jesteśmy reżyserami przedstawienia. W ten sposób zmniejszamy groźbę rozdrażnienia, strachu, złości, zamartwiania się, rozczulania się nad sobą bądź podejmowania pochopnych decyzji. Stajemy się bardziej efektywni. Nie męczymy się tak szybko jak niegdyś, gdy trwoniliśmy bezmyślnie energię, próbując aranżować życie według naszych zachcianek. (Str. 75, A.A. Wydanie II)


(Jeśli "Ten, który ma wszelką Moc" zapewni nam “właściwe odpowiedzi”, to czy nie byłby to dobry pomysł, aby zanotować myśli i obrazy, które otrzymujemy w medytacji, tak abyśmy mogli o nich pamiętać?)
Test świadczący o tym, czy nasze działanie wynika z naszego egoizmu czy też jest wyrazem woli Boga. O tym, czy jest wyrazem woli Boga decyduje obecność wszystkich czterech cech.
Cechy egoistycznego działania Cechy działania będącego wyrazem woli Boga (muszą być wszystkie 4)

____________________________________________________________________________Czy nasze działanie jest nieuczciwe? Czy moje działanie jest uczciwe?

Czy żywię urazę? Czy jest czyste (tzn. Czy jest zintegrowane?)

Czy jest egoistyczne? Czy jest altruistyczne?

Czy czuję strach? Czy jest pełne miłości?

Krok 12. Przebudzeni duchowo w rezultacie tych Kroków, staraliśmy się nieść posłanie innym alkoholikom i stosować te zasady we wszystkich naszych poczynaniach.
Praktyka dowodzi, że nic lepiej nie umacnia niezależności od alkoholu (uzależnień), jak intensywna praca z innymi alkoholikami (uzależnionymi). Ten sposób jest zawsze skuteczny. Nawet wtedy, kiedy inne zawodzą. Jest to dwunasty Krok naszego programu. Przekazuj nasze posłanie innym alkoholikom (uzależnionym)! (Czy jesteś gotowy to robić – tak-nie?) Możesz im pomóc, gdy nikt inny już nie potrafi. Możesz sobie zapewnić ich zaufanie, podczas gdy innym to się nie udaje. Pamiętaj, że oni są bardzo chorzy. (Str. 77, A.A. Wydanie II)
Wydawało się to potwierdzać, że alkoholik (uzależniony) mógł wpływać na innego alkoholika (uzależnionego), co nie udawało się nie-alkoholikowi (wolnemu od uzależnienia). Ukazywało to również, że gorliwa praca jednego alkoholika (uzależnionego) z innymi jest żywotna dl nieustannego zdrowienia. (Str. XV, A.A. Wydanie II)
...Wkrótce odkryłem, że gdy wszystko inne zawodzi, praca z alkoholikami pozwala przeżyć następny dzień. (Str.12, A.A. Wydanie II)
… pracował ciężko z alkoholikami, z przekonaniem, że tylko alkoholik może pomóc alkoholikowi (uzależnionemu), ale tylko on utrzymał trzeźwość (czystość). Nagle sobie uświadomił, że aby zachować własną trzeźwość, musi nieść swoje „posłanie” innemu alkoholikowi (Str. XV, A.A. Wydanie II)
Przecież ozdrowieliśmy. Otrzymaliśmy również niezbędną siłę, aby nieść pomoc innym ludziom. (Str.117, A.A. Wydanie II)
Jeśli nie czujesz się dostatecznie mocny, w zamian pracuj nad udzielaniem pomocy innemu alkoholikowi (uzależnionemu). (Str. 88, A.A. Wydanie II)
Pomaganie innym, to podstawa twego zdrowienia. Nie wystarcza spełnić dobry uczynek raz na jakiś czas. (Str. 84, A.A. Wydanie II)
Ważne jest uświadomienie mu (nowemu członkowi), że twoja próba pomocy (nasza recepta) jemu odgrywa istotną rolę w twoim własnym programie zdrowienia. W rzeczywistości on może ci pomóc bardziej niż ty jemu. (Str. 81, A.A. Wydanie II)
Krok 12 Zapłata

Praca z innymi wniesie do życia każdego z nas nowe wartości. Zobaczyć, jak ludzie odzyskują zdrowie, jak pomagają innym, jak znika samotność i rozwija się wspólnota, mieć wokół siebie mnóstwo przyjaciół – to przeżycia, których nie wolno stracić. Wiemy, że będziesz chciał to przeżyć. Częste wzajemne kontakty między nami oraz spotkania z nowymi przybyszami do wspólnoty są jasną stroną naszego życia. (Str. 77, A.A. Wydanie II)


Podsumowanie

Gratulacje! Zrobiłeś wszystkie dwanaście kroków.
Jakże jednak łatwo zaniechać duchowego programu nowego życia! Jak łatwo jest spocząć na laurach! Jeśli tak postąpimy wpadniemy w nowe kłopoty. Alkohol (uzależnienie) to wyrafinowany wróg. A my nie jesteśmy wyleczeni z alkoholizmu (uzależnienia). To, co naprawdę zdobyliśmy, jest codzienną walką o utrzymanie osiągniętego stanu. Każdy dzień zaczynamy z wizją woli Boskiej przed oczami, wszystkie nasze uczynki są jej przejawem. „Objaw, Panie, jak mogę ci służyć najlepiej. Wola Twoja (nie moja) niech się dzieje.” Ta myśl musi nam towarzyszyć stale. Z całych sił ćwiczymy naszą wolę, kierując ją na urzeczywistnienie owej idei. Oto właściwy sposób użycia naszej woli. (Str. 73-74, A.A. Wydanie II)
Tak więc wspólnota rozwija się i ty również możesz się rozwijać wewnętrznie. Nawet gdybyś był sam – tylko z tą książką w dłoni. Mamy nadzieję, że zawiera ona wszystko, czego potrzebujesz. Przynajmniej na początek. Wiemy, co myślisz. Mówisz sobie: ”Jestem roztrzęsiony i samotny. Nie potrafiłbym tego dokonać”. Ależ możesz. Zapominasz, że odkryłeś własne źródło siły potężniejszej niż ty sam i w oparciu o nią osiągnięcie tego, co nam się udało jest tylko kwestią chęci, cierpliwości i wytrwałości. (Str. 142, A.A. Wydanie II)

Pamiętaj, ozdrowienie z pozornie beznadziejnego stanu umysłu i ciała jest możliwe przez codzienną pracę nad 12 krokami, najlepiej jak potrafisz. Mamy o wiele więcej pracy przed sobą, to jest dopiero początek. Uważaj, aby nie wpaść w dumę lub się nie rozleniwić.
Zaufaj Bogu (3,5,6,7,11), sprzątaj dom (4,8,9,10) i pomagaj innym (12).


Pobieranie 303.99 Kb.

1   2   3
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna