Sposób uruchomienia programu: tracert [-d] [-h maximum-hops] [-j host-list] [-w timeout] target-name Znaczenie parametrów jest następujące: -d poleca nie zamieniać adresów numerycznych na symbolicznePobieranie 21.52 Kb.
Data03.05.2016
Rozmiar21.52 Kb.

  1. Traceroute.

Sposób uruchomienia programu:

tracert [-d] [-h maximum-hops] [-j host-list] [-w timeout]

target-name

Znaczenie parametrów jest następujące:

-d poleca nie zamieniać adresów numerycznych na symboliczne,

-h maximum-hops określa maksymalną liczbę punktów pośrednich (skoków) jaką może

wykonać program,

-j host-list określa adresy routerów (drogę) przez które pakiet może przejść; można

wskazać max 9 adresów,

-w timeout czas (w milisekundach) jaki program oczekuje na powrót pakietu,

zanim uzna, że zaginął,

target-name adres komputera.  • Zadanie polega na obserwacji zachowania się pakietów docierających do hostów w różnych części świata (różna droga).

• uruchomić pod Windows konsolę DOS

• użyć polecenia tracert nazwa_hosta

gdzie jako nazwa_hosta wpisać:

kik.pcz.czest.pl, casio.com, casio.jp, www.microsoft.fr, www.sis.gov.eg,

archive.laprensa.com.sv, www.avt.ee, www.ozramp.net.au, www.chinadaily.com.cn, english.pravda.ru, www.cs.ubc.ca, www.xs4all.nl, www.slobodnadalmacija.hr, avp.ru .Porównać otrzymane wyniki dla różnych adresów_hosta. Zwrócić uwagę na czasy i trasę pakietów w otrzymanych wynikach. Zaobserwować czy pakiety wędrują najkrótszą możliwą drogą. W sprawozdaniu zamieścić wybrane wyniki oraz własne wnioski.  1. Ping

Program ping (w wersji Windows pracuje w oknie DOS):

ping [-t] [-a] [-n count] [-l length] [-f] [-i ttl]

[-v tos] [-r count] [-s count] [[-j host-list] | [-k host-

list]] [-w timeout] destination-list
Znaczenie poszczególnych parametrów jest następujące:

-t ,,pinguje'' wskazany komputer, aż działanie programu zostanie przerwane,

-a zabrania zamieniać adres podany w postaci numerycznej do postaci

symbolicznej,

-n count określa liczbę wysyłanych pakietów; standardowo 4,

-l length określa długość wysyłanego pakietu (wielkość standardowa wynosi 64

bajty, maksymalna xxx bajtów),

-f powoduje ustawienie w wysyłanych pakietach znacznika zabraniającego

ich fragmentowania,

-i ttl określa maksymalny czas życia pakietu,

-v tos określa rodzaj usługi (Type Of Servicve); pozwala badać w jaki sposób

różne routery traktują różne usługi (jeżeli mają zaimplementowaną tę

funkcję),

-r count pozwala śledzić drogę pakietu (rezerwuję pola na zapamiętanie adresów

maksimum count routerów przez które przechodzi pakiet), 1 ? count ? 9,

-s count pozwala zapisać w pakiecie (rezerwuje miejsce na max count znaczników)

czas, w którym pakiety przeszły przez kolejne routery,

-j host-list określa adresy routerów (drogę) przez które pakiet może przejść; można

wskazać max 9 adresów,

-k host-list określa adresy routerów (drogę) przez które pakiet nie może przejść;

można wskazać max 9 adresów,

-w timeout określa czas (w milisekundach) jaki program oczekuje na powrót pakietu,

destination-list określa adres ,,pingowanego'' komputera.


  • Zadanie polega na obserwacji zachowania się pakietów docierających do hostów w różnych częściach świata (różna droga) oraz parametrów z nimi związanymi: time i TTL.

Standardowo ping czeka na powrót wysłanego pakietu 1s=1000ms. W przypadku odległych

hostów należy użyć parametru –w [liczba ms] określającego ilość czasu, jaki program będzie

czekał na odpowiedź. Dla otrzymania poprawnych wyników w ćwiczeniu należy użyć

parametru –w 3000.

• uruchomić konsole DOS-ową pod Windowsem,

• wpisać polecenie: ping nazwa_lokalenego_hosta

• podobnie w poleceniu użyć adresów z parametrem -w:

kik.pcz.czest.pl, casio.com, casio.jp, www.microsoft.fr, www.sis.gov.eg,

archive.laprensa.com.sv, www.avt.ee, www.ozramp.net.au, www.chinadaily.com.cn, english.pravda.ru, www.cs.ubc.ca, www.xs4all.nl, www.slobodnadalmacija.hr, avp.ru .

• użyć poniższych parametrów w poleceniu ping dla tych samych adresów hosta:

-n ilość_pakietów (2, 9), -l długość_pakietu (512, 1024).Porównać otrzymane wyniki dla różnych adresów z użyciem różnych parametrów. Zwrócić uwagę na wielkość parametru: time i TTL w otrzymanych wynikach. W sprawozdaniu zamieścić wybrane wyniki oraz własne wnioski.  1. Czy w sieci lokalnej z podanymi ustawieniami jest możliwa komunikacja między IP1 a IP2 bezpośrednia lub za pośrednictwem bramy? (TAK/NIE)

IP1

IP2

Maska

(netmask)

Brama

(gateway)

bezpośrednio

przez bramę

10.0.0.2

10.0.0.222

255.255.255.0

10.0.0.110.1.2.3

10.3.2.1

255.0.0.0

10.9.8.710.1.2.3

10.3.2.1

255.255.255.0

10.9.8.7Skomentuj przypadki niewłaściwej adresacji (jeśli występują).  1. Określ (procentowo) straty w ilości użytecznych adresów IP spowodowane segmentacją sieci 192.168.x.x, jeśli:

a. każdy segment jest opisany maską postaci 255.255.255.244

b. każdy segment jest opisany maską postaci 255.255.255.0

  1. Zaproponuj strukturę adresową sieci lokalnej w następujących przypadkach:

a. 5 podsieci o liczbie komputerów 9, 21, 28, 73, 543

b. 3 podsieci o liczbie komputerów 92, 28, 735Oblicz liczbę adresów IP utraconych (niewykorzystanych) wskutek

segmentacji/fragmentacji.
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna