Spotkanie Definitorium Generalnego z Konferencją Ministrów Prowincjalnych we Włoszech compiPobieranie 38.58 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar38.58 Kb.
Spotkanie Definitorium Generalnego z Konferencją Ministrów Prowincjalnych we Włoszech - COMPI
Pierwsze spotkanie Definitorium generalnego z Konferencją Ministrów Prowincjalnych we Włoszech odbyło się w dniach 7-10 czerwca br. Asyżu, w siedzibie Konferencji zwanej “Leonori”. Przewodniczący Konferencji, Fr. Francesco Patton, przedstawił stan Konferencji, biorąc pod uwagę trzy aspekty: życie i formację, ewangelizację i misję oraz współpracę na poszczególnych płaszczyznach jej działalności. Zabierając głos, O. Generał przypominał istotne wymiary animacji i zarządzania. Zagadnienie to było następnie przedmiotem dyskusji w grupach, które tworzyli Prowincjałowie wraz z Definitorami generalnymi. Rozmawiano ponadto o ewangelicznej jakości życia we wspólnocie, o wspólnotach podejmujących nowe formy ewangelizacji, o Braciach przeżywających trudności i o międzyprowincjalnych formach współpracy. Na podstawie wniosków dotyczących kwestii, jakie zrodziły się podczas dyskusji w grupach, zostały opracowane konkretne wytyczne i propozycje. Będą one w najbliższej przyszłości pomocne Ministrom Prowincjalnym w realizacji „Projektu COMPI”, który został opracowany na trzechlecie 2010-2012.

Spotkanie ubogaciły świadectwa Braci z trzech nowych wspólnot działających we Włoszech: z międzynarodowej “rodzinnej” wspólnoty w Celle Ligure, która otwarta jest na umniejszenie; ze wspólnoty z Prato, która jest obecna inter gentes pośród emigrantów z Chin i ze wspólnoty z Marcianise, która przyjmuje i służy najbardziej opuszczonym.

Spotkanie odbyło się w iście braterskiej atmosferze i było dla Definitorów generalnych wspaniałą okazją, aby mogli poznać lepiej włoskich Ministrów Prowincjalnych i ich Konferencję, a jednocześnie dać się poznać i podzielić się doświadczeniem w omawianych kwestiach.

Ostatniego dnia została uroczyście zainaugurowana działalność Wieczernika Franciszkańskiego, należącego do COMPI. Z inicjatywy Konferencji i we współpracy z Burmistrzem i Administracją miasta Asyżu został on odnowiony i odrestaurowany. Minister Generalny pobłogosławił budynki, wszystkich zatrudnionych i obecnych na uroczystości otwarcia gości.


Rumunia - Pielgrzymka do Csiksomlyo
Na zaproszenie rumuńskiego Prowincjała, Fr. Szabolcsa Orbana, Minister generalny, Fr. José R. Carballo, wraz z Definitorem odpowiedzialnym za ten rejon Europy, Fr. Rogerem Marchalem, udali się do Rumunii, aby uczestniczyć w pielgrzymce do Sanktuarium Naszej Pani w Csiksomlyo, które znajduje się w północno wschodniej części kraju.

Wydarzenia, w których uczestniczyli miały miejsce 22 maja, w wigilię uroczystości Zesłania Ducha Świętego. Tego dnia blisko 500.000 rzesza wiernych przybyła - pomimo deszczu i błota - w pieszej pielgrzymce, aby na górze, na której znajduje się Sanktuarium oddać pokłon Matce Najświętszej. Uczestniczyli w niej także Arcybiskup Diecezji Alba Lulia, Biskup pomocniczy, Nuncjusz Apostolski w Rumunii oraz O. Generał wraz z Definitorem generalnym. Widok niezliczonej rzeszy pielgrzymów i ich religijny zapał wywoływały wielkie wzruszenie. W pielgrzymce wzięli udział także Bracia z rumuńskiej Prowincji Św. Stefana, króla.

W uroczystość Zesłania Ducha Świętego, 23 maja, Fr. Szabolcs, Minister prowincjalny, przewodniczył w Sanktuarium uroczystej Eucharystii, podczas której kazanie dla tysięcy pielgrzymów wygłosił Minister Generalny. Tłumaczył je na język węgierski Fr. Szabolcs. Ponadto przed Mszą Św., O. Generał spotkał się z młodymi Braćmi objętymi formacją początkową, a po południu z Rodziną Franciszkańską (Klaryskami, Siostrami Franciszkankami oraz FZŚ).

Przed odlotem do Rzymu 24 maja, w drodze na lotnisko w Cluj-Napoca, Fr. José i Fr. Roger, zatrzymali się na krótko w siedzibie Kurii Prowincjalnej przy ulicy Emila Zoli. Pięciu Braci, którzy tworzą tamtejszą wspólnotę mieszka w wydzielonej, małej części klasztoru, ponieważ większą część konwentu zajmuje nadal szkoła muzyczna.


Konferencja Południowosłowiańska na rzecz formcaji i misji
Z inicjatywy Fr. Lovro Gavrana, Ministra prowincjalnego z Bośni, odbyło się w Sarajewie zebranie Prowincjalnych Sekretarzy do spraw Formacji i Studiów oraz Sekretarzy do spraw Ewangelizacji i Misji. W zebraniu uczestniczyło 20 Braci, którzy reprezentowali Prowincje należące do Konferencji Południowosłowiańskiej z Bośni i Hercegowiny, Słowenii oraz z trzech prowincji w Chorwacji. Na zaproszenie Ministra prowincjalnego w spotkaniu wzięli udział również Sekretarz Generalny ds. Formcjai i Studiów, Fr. Vidal Rodríguez oraz Sekretarz Generalny ds. Ewangelizacji i Misji, Fr. Massimo Tedoldi. Spotkanie odbyło się w zabytkowym konwencie p.w. Św. Sntoniego w Sarajewie w dniach od 25-27 maja br. Obecność Sekretarzy odpowiedzialnych za ważne agendy w Zakonie pokazała jak bardzo konieczną jest ścisła współpraca pomiędzy tymi dwoma głównymi sektorami naszego życia i jak bardzo ubogacający jest wzajemna konfrontacja. Rzeczywiście, formacja potrzebuje misyjnego zapału, aby ukształtować prawdziwych Braci Mniejszych podobnie jak w procesie ewangelizacji misyjnej nieodzowne jest solidne przygotowanie, które uformuje serce zwrócone do Pana i otwarte na potrzeby Braci. Na zakończenie uczestnicy spotkania mieli okazję spotkać się z blisko 50 osobową grupą Braci - Alumnów Wyższego Seminarium Bł. Jana Dunsa Scotta w Sarajewie i z grupą seminarzystów oraz postulantów z Niższego Seminarium Św. Bonawentury w Visoko.
Polska - O. Euzebiusz J. Huchracki OFM, Męczennik z Dachau - ku beatyfikacji
http://www.panewniki.franciszkanie.pl/new/images/stories/o. euzebiusz j huchracki.jpgW środę, 5 maja 2010, w naszym klasztorze franciszkańskim na Goruszkach w Miejskiej Górce nastąpiło uroczyste zakończenie diecezjalnego etapu procesu beatyfikacyjnego o. Euzebiusza Huchrackiego OFM. Kilkuletnie starania doprowadziły do końca etapu rogatoryjnego procesu, a jego uroczystego zamknięcia dokonał Arcybiskup Stanisław Gądecki, Metropolita Poznański. „Mamy nadzieję, że o. Euzebiusz Huchracki stanie się znakiem odnowy w najtrudniejszych dziejach i momentach samego Kościoła, Ojczyzny i świata" - mówił abp Stanisław Gądecki w homilii wygłoszonej podczas uroczystej Mszy św. na zakończenie diecezjalnego etapu procesu beatyfikacyjnego franciszkanina.

Metropolita poznański wyraził wdzięczność Bogu za to, że ciągle pośród cywilizacji ludzkiej wydobywa perły, które świadczą o Jego obrazie w człowieku oczyszczonym i jednocześnie pięknym. Podziękował również zakonowi franciszkańskiemu za to, że w powstałej w okresie międzywojennym prowincji św. Jadwigi wydał człowieka, który wytycza drogę świętości dla tych, którzy tę prowincję tworzą i będą ją dalej współtworzyć.

Rozpoczęcie procesu rogatoryjnego odnoszącego się do osoby o. Euzebiusz Huchrackiego miało miejsce 10 grudnia 2003 r. w kaplicy domu Arcybiskupów Poznańskich. W obecności wicepostulatora procesu diecezjalnego, O. Lucjusza Wójtowicza i promotora sprawiedliwości, Ks. Rafała Pajszczyka, wiceoficjała Sądu Metropolitalnego, przesłuchano dziewięciu świadków - w tym dwóch świadków naocznych - którzy zeznawali na temat życia i cnót Sługi Bożego. O. Euzebiusz należy do tej nieprzeliczonej rzeszy kapłanów i zakonników, którzy w naszych czasach dali świadectwo, składając ofiarę z własnego życia w obronie Chrystusowej wiary.
Spotkanie Rady stałej UFME z Definitorium generalnym
IX Zgromadzenie Unii Braci Mniejszych Europy (UFME), które odbyło się w lutym br. zobowiązało Radę stałą, aby we współpracy z Definitorami generalnymi Europy ożywiła animację i koordynację “Projektu Europejskiego” przyjętego i wyrażonego w 26 i 27 Mandacie Kapituły Generalnej 2009 r. Pierwsze spotkanie z udziałem Ministra generalnego i Sekretarza generalnego do spraw ewangelizacji i misji, odbyło się w Rzymie, w dniach 21-22 maja br. Przypomniano inicjatywy będące w fazie realizacji, czyli: nowe wspólnoty obecne w różnych krajach, wskazania dotyczące „nowych dróg franciszkańskich w Europie” zaproponowane przez wspólnoty seminaryjne z Asyżu (2006) i Frascati (2009) oraz wskazania Kapituły Zesłania Ducha Świętego 2009. Przeanalizowano również propozycje przedstawione przez Zgromadzenie UFME, które w większości dotyczą odnowionej obecności Braci Mniejszych w Europie, ze szczególnym uwzględnieniem obecności na drodze do Santiago oraz wkładu wspólnoty misyjnej dla Europy w Palestrinie. Pierwsze opracowanie dotyczące realizacji wspomnianego projektu zostanie przesłane do uczestników spotkania, a następnie do poszczególnych Konferencji. Po uwzględnieniu przesłanych uwag i propozycji zostanie opracowany tekst, który przedstawiony będzie na obradach najbliższego Zgromadzenia UFME, przewidzianego na październik 2011 r.
Włochy, Bari - III Międzynarodowy Kongres Fenomenologiczny
W dniach 27-28 maja br. w auli “Aldo Cossu” Uniwersytetu w Bari odbył się III Międzynarodowy Kongres Fenomenologiczny, którego temat brzmiał: „Fenomenologia osoby, życia i wspólnoty. Edith Stein, Hedwig Conrad-Martius, Gerda Walther”. Przy poparciu Włoskiego Centrum Badań Fenomenologicznych, Uniwersytetu w Bari, Akademii Nauk Humanistycznych i Społecznych w Rzymie, honorowy patronat nad Kongresem objęli: Prezydent i Senat Republiki Włoskiej, Ministerstwo Oświaty, Ambasady Niemiec i Pakistanu, a także Papieska Rada do spraw Kultury, Bayerische StaatsBibliothek, Region Puglii, oraz Prowincja i Miasto Bari.

Celem Kongresu była promocja wiedzy fenomenologicznej oraz zorganizowanie spotkania naukowego, w którym udział wzięli światowej sławy docenci i profesorowie uniwersyteccy. Podczas Kongresu swoje relacje zaprezentowali: Angela Ales Bello, Anna M. Pezzella i Patrizia Manganaro z Papieskiego Uniwersytetu Laterańskiego; Hanna-Barbara Gerl-Falkovitz z Technische Universität Dresden; Michele D’Ambra, Maria Pia Pellegrino, Anselmo Caputo i Francesco Alfieri OFM (który był organizatorem Kongresu) z Włoskiego Centrum Badań Fenomenologicznych.


Meksyk - Nadzwyczajna Kapituła poświęcona ewangelizacji
W dniach od 24 do 29 maja 2010 r. w Moroleón, w Prowincji Świętych Piotra i Pawła w Meksyku, odbyła się Nadzwyczajna Kapituła poświęcona ewangelizacji. Wiodącym tematem Kapituły były słowa: “posłani jako wspólnota, aby głosić Ewangelię”. Jej celem było “rozeznać i na nowo ukierunkować nasze przepowiadanie ewangeliczne w świetle naszego charyzmatu oraz wyzwań w kontekście kulturowym, aby wzrastać jako wspólnota kontemplacyjna zaangażowana w misję ma rzecz Królestwa”. W Kapitule oprócz 55 Braci uczestniczyli: Fr. Nestor Inácio Schwerz, Definitor generalny; Fr. Arturo Rios, wicesekretarz generalny do spraw Ewangelizacji i Misji, oraz zaangażowany w duszpasterstwo młodych Fr. Ramiro de la Sierna z Argentyny.

Temat, “przemiany duszpasterskie w perspektywie franciszkańskiej” został przygotowany przez odpowiednią Komisję, przy poparciu Definitorium Prowincji i przy pomocy grupy specjalistów w dziedzinie socjologii. W jego pogłębieniu pomogły oparte na wiedzy i doświadczeniu wystąpienia Fr. Nestora, Fr. Ramira, Mons. Francisco Barròn, D. Benjamin Bravo, a także innych osób zakonnych i świeckich.

Na zakończenie Kongresu przedstawiono niektóre propozycje, m.in.: przygotować wspólnotę formacyjną na wysokim poziomie; utworzyć Prowincjalne Centrum do kształcenia misjonarzy świeckich; przygotować czteroosobową grupę Braci do ewangelizacji młodych. Kapituła, której przewodniczył Minister prowincjalny, Fr. Eulalio Gomez, odbyła się w braterskiej atmosferze wspólnoty, modlitwy, rozeznania i przy aktywnym udziale uczestników.
Malta - Wizyta Braterska i Narodowa Kapituła Wyborcza FZS

Minister generalny FZŚ - Encarnación del Pozo oraz Fr. Ivan Matić, Generalny Asystent FZŚ i Młodzieży Franciszkańskiej, w dniach 2-6 czerwca br. złożyli braterską wizytę na Malcie, podczas której uczestniczyli m.in. w Narodowej Kapitule Wyborczej FZŚ. W czasie trwania wizyty spotkali się z członkami Komitetu wykonawczego Rady Narodowej FZŚ, z Asystentami narodowymi, a także z J.E. Ks. Paulem Cremona, O.P. Arcybiskupem Malty oraz Ministrami prowincjalnymi I Zakonu. W domu „Rivo Torto” należącym do Braci Mniejszych Konwentualnych uczestniczyli w spotkaniu z Radami Wspólnot lokalnych i członkami FZŚ na Malcie. Tam również, 4 czerwca, rozpoczęły się obrady Kapituły Narodowej, której temat określały słowa “Być świadkami”. Pierwszy dzień Kapituły poświęcony był relacjom ustępującego Zarządu, braterskiemu dialogowi i dzieleniem się doświadczeniem na temat życia i misji FZŚ na Malcie. W kolejnym dniu obrad, 5 czerwca, odbyły się wybory nowego Zarządu Narodowego FZŚ. Obrady Kapituły zakończyła uroczysta Eucharystia, podczas której dokonano oficjalnego zatwierdzenia dokonanych wyborów. Wspólnotę FZŚ na Malcie tworzy 10 wspólnot lokalnych, do których należy blisko 360 członków.


Franciszkańskie nowości wydawnicze


  • The Early Franciscan Movement (1205-1239). History, Sources and Hermeneutics (Początki Ruchu Franciszkańskiego (1025-1239). Historia, Źródła i Ermeneutiche), Michael F. Cusato, Spoleto 2009, pp. 458.

W centrum starć i napięć wewnątrz początkowego Ruchu Franciszkańskiego, według różnych podań, rywalizowały ze sobą słuchanie i naśladowanie we franciszkańskiej historii śrdeniowiecznej.

Walka obrazowała zasadniczo dwie różne wizje życia franciszkańskiego. Pierwszy sposób życia franciszkańskiego był czujny i krytyczny wobec rzeczywistości społeczno-ekonomicznej obecnej w Dolinie Spoletańskiej na początku XIII wieku. Bracia ci, pragnęli żyć we wspólnocie jako minores w ich czasach i być sługami innych. Inna wizja preferowała formę życia i charyzmatu bardziej instytucyjną, podkreślając apostolski (i przede wszystkim z opcją klerycką) Zakonu Franciszkańskiego dla Kościoła i dla społeczności poprzez przepowiadanie, przenikliwość doktrynalną i radykalność dziedzinie ascetyki. Te dwie „wersje” charyzmatu franciszkańskiego, nawet jeśli nie zgadzałyby się między sobą co do wizji samego Franciszka, nie byłyby też i nie są ze sobą zbyt kompatybilne. Obydwie reprezentują duchowe wizje. Formacja i pozycja Braci - choć na swój sposób oryginalna - odróżniała je pomiędzy nimi. W ten sposób można wydobyć z nich pewne przeciwności dotyczące forma vitae, które wyjaśniają przynajmniej niektóre różnice i wynikające z nich sprzeczności.W książce tej zostały zebrane i uaktualnione poprzednie kwestie dotyczące wydarzeń i argumentów z dyskutowanego okresu obejmującego pierwsze lata Franciszkanizmu (1205-1239), mówiąc jednocześnie o postawie Franciszka wobec Islamu i Wypraw Krzyżowych, o przywileju ubóstwa, o łączności dwóch wersji Listu do Wiernych, o relacji pomiędzy chartula a stygmatami Franciszka, o ważności Sacrum commercium, i o popadnięciu w niełaskę Brata Eliasza z Kortony.


  • La grazia del lavoro (Łaska Pracy) - pod redakcją Alvaro Cacciotti i Marii Melli, Edizioni Biblioteca Francescana Milano, 2010, pp. 198.

Pozycja przedstawia referaty wygłoszone podczas VII Kongresu w Greccio w maja 2009 r. Kongres ten podjął bardzo ważny dla franciszkanizmu temat pracy. Jeśli prawdą jest, że od samych początków misji franciszkańskiej, Bracia Mniejsi, budowali swą pracę duszpasterską biorąc pod uwagę wskazanie Św. Franciszka, by wykonywać ją w sposób należyty, to nie może być przemilczana problematyka związana z tą kwestią (Por. Reguła niezatwierdzona, VII i Reguła zatwierdzona, V), która zawsze zachęcała zarówno do refleksji jak i do działania. Wszystkie relacje w sposób godny pochwały próbują przedstawić historię i tematykę, wypływającą z podstawowego wskazania dotyczącego pracy, zwracając uwagę na zależność pomiędzy wyborem a koniecznością, pomiędzy światem ekonomicznym i produktywnym, pomiędzy powtarzaniem i kreatywnością, nie zapominając jednak o znaczeniu, jakie nadaje siłę działania wymiarowi „łaski”, która oznacza służebność Zakonu Franciszkańskiego wyrażoną w darze i kierowaniu światem stworzonym.
Wiadomości w skrócie


  • Sympozjum o Św. Klarze w Graz - Austria: W ramach przygotowania obchodów Jubileuszu 800-lecia nawrócenia Klary z Asyżu, Wspólnota Braci Mniejsych w Grazu - Austria, w dniach 12-13 listopada 2010 r., organizuje Sympozjum pt.: “Lebendiger Spiegel des Lichtes: Klara von Assisi” - “Żywe zwierciadło Światła: Klara z Asyżu”. Do udziału w Sympozjum zaproszeni zostali naukowcy obszaru języka niemieckiego: Paul Zahner OFM, Martina Kreidler-Kos, Irenäus Toczydlowski OFM, Theresia Heimerl, Niklaus Kuster OFMcap, Johannes Schneider OFM, Oliver Ruggenthaler OFM, eksperci w dziedzinie poświęconej Klarze z Asyżu i epoce Średniowiecza. Instytut Musica Sacra w Grazu zadba o oprawę liturgiczną święta Św. Klary, na którą złożą się śpiewy gregoriańskie z manuskryptu odnalezionego w bibliotece klasztoru Braci Mniejszych. Więcej szczegółów o programie znajdziecie na stronie: programma

  • Wspólne Zgromadzenie Prowincji z Sardynii i Asyżu - 31 maja br. odbyło się w Asyżu wspólne Zgromadzenie Braci należących do Prowincji asyskiej i sardyńskiej. Tematem spotkania była “współpraca strukturalna pomiędzy dwoma prowincjami”. W spotkaniu wzięło udział blisko 150 Braci, którzy podzieleni na grupy zastanawiali się nad sposobem realizacji i kryteriami współpracy strukturalnej. Po dogłębnej refleksji zadecydowano, aby utworzyć obustronną komisję, złożoną z pięciu Braci obydwóch prowincji, którzy przygotują projekt Statutów, aby przedstawić je do zatwierdzenia na najbliższych Kapitułach tych Prowincji. Z ramienia Kurii generalnej, uczestniczyli w tym spotkaniu: Minister generalny, Definitor generalny na Włochy, Fr. Vincenzo Brocanelli, a także Sekretarz generalny Zakonu, Fr. Aidan McGrath, jako przewodniczący Komisji Prawnej Zakonu. Ministrowie prowincjalni z Asyżu i Sardynii przedstawili podjęte przez siebie starania na płaszczyźnie współpracy obydwóch Prowincji. O. Generał, który na sesji przedpołudniowej przedstawił swoją relację, dokonał po południu syntezy podjętej przez Braci dyskusji. Przewodniczył także uroczystej Eucharystii oraz Nieszporom.

  • Indie - III Kongres FZŚ i Młodzieży Franciszkańskiej Azji i Oceanii. W dniach 8-13 maja br., Fr. Ivan Matić, Asystent generalny FZŚ i Młodzieży Franciszkańskiej, uczestniczył w III Kongresie FZŚ i MF Azji i Oceanii, który odbył się w Karukutty (Kerala). W Kongresie wraz z członkami Zarządu, udział wzięło około 100 reprezentantów z różnych krajów Azji i Oceanii wraz z ich asystentami duchowymi. Głównym tematem Kongresu był: “Franciszkański Zakon Świeckich dla Kościoła i dla świata”. W programie obrad Kongresu przewidziane były również spotkania formacyjne, podczas których uczestnicy mogli podzielić się własnymi doświadczeniami dotyczącymi działalności FZŚ i MF we krajach Azji i Oceanii. Szczególnie ubogacające były celebracje liturgiczne oraz pielgrzymka do grobu Puthena Parampila Thommachana, Założyciela FZŚ w Indiach.

  • Hong Kong - Taiwan - Kursy formacyjne: na zaproszenie Ministra Prowincjalnego, Fr. Claudio Pegoraro, Asystent generalny FZŚ i MF, Fr. Ivan Matić, uczestniczył w Kursach formacyjnych zorganizowanych przez Franciszkanów świeckich, Braci i Siostry z Hong Kongu i Taiwanu. Podczas spotkania zaprezentował niedawno przetłumaczony na język chiński Podręcznik metodyczny pomocny w asystencji duchowej i pastoralnej FZŚ i MF. Kurs w Hong Kongu odbył się w dniach 21-24 kwietnia br., a w Taiwanie od 1 do 5 maja br. Podstawowe tematy dotyczyły historii, tożsamości i misji Franciszkańskiego Zakonu Świeckich i Młodzieży Franciszkańskiej w Kościele i w świecie. Mówiono również o roli opieki duchowej i duszpasterskiej w kręgach FZŚ i MF.

  • Sympozjum w Terni - Włochy: Od Pierwszych Męczenników Franciszkańskich do Św. Antoniego z Padwy: 11 czerwca br. w siedzibie Muzeum Diecezjalnego w Terni odbyło się Sympozjum naukowe, które wpisuje się w obchody 790. Rocznicy Męczeństwa Braci Mniejszych: Świętych Berarda z Calvi, Piotra z San Gemini oraz Ottone z Stroncone, Accursia i Adiuta (1220-2010).

Diecezja Terni-Narni-Amelia złożyła w ten sposób hołd Świętym, których Franciszek nazwał “prawdziwymi Braćmi Mniejszymi”, odkrywając ich doświadczenie chrześcijańskie i świadomość korzeni franciszkańskich, poprzez umiłowanie ziemi tak bliskiej Św. Franciszkowi. Powołani zostali oni przez Pana, aby przeżywać własne “umniejszenie” i to dzięki nim właśnie możliwe jest dziś nazwanie ziemi Umbryjskiej, która położona jest pomiędzy Dolinami: Spoletańską i Reatyńską - tak bardzo drogimi Franciszkowi - „Doliną Pierwszych Męczenników”. Z tej okazji kościół Braci Mniejszych p.w. Św. Antoniego z Padwy, w którym złożono Ich relikwie, ogłoszony został “Sanktuarium Pierwszych Męczenników Franciszkańskich”.

Pierwszy Międzynarodowy Festiwal Pieśni Religijnej - Rzym 2010: Dzięki staraniom i współpracy Centrum Kulturalnego Braci Mniejszych przy bazylice Aracoeli, Rady Miasta Rzymu i Stowarzyszenia Muzyki Vocalia Consort, w dniach 4-6 czerwca br. w bazylice Najśw. Maryi Panny Aracoeli, zorganizowany został I Międzynarodowy Festiwal Pieśni Religijnej. Celem festiwalu było zwrócenie uwagi na dziedzictwo muzyki i pieśni religijnej, począwszy od gregoriańskiej aż po współczesną. Na festiwalowej scenie widzowie mogli podziwiać występy Consortium Vocale z Oslo, pod dyrekcją Alexandra M. Schweitzera oraz Vokalna Akademija Ljubljana, którą poprowadził Stojan Kuret. Swoje występy zaprezentowały również dwa chóry męskie, przedstawiając szeroki repertuar pieśni religijnej, tak gdy chodzi o śpiew gregoriański, jak również we współczesnych formach muzycznych.

  • Wystawa o Św. Franciszku: kultura i duchowość Świetego Patrona Włoch (Centrum Kulturalne Aracoeli - Rzym, od 14 czerwca do 18 lipca 2010) - jest logicznym przedstawieniem postaci, wydarzeń, motywów, świadectw i materiałów wybranych spośród bogatego dziedzictwa, które ma swe korzenie na określonym terenie, tworząc zarazem integralną i nieodłączną część. Wystawę można zwiedzać w godzinach: 9.00-12.30; 15.30-18.30. Więcej informacji: www.centroculturalearacoeli.it/

  • Na Spotkanie formacyjne dotyczące pieśni duszpasterskich i liturgii zaprasza w dniach 10-12 września br. Parafia p.w. Św. Klary w Petropolis w Brasilii. W spotkaniu mogą wziąć udział osoby zainteresowane z Diecezji: Petropolis, a także z “Baixada Fluminense”. Omawiane będą: pieśni okresu zwykłego, melodie do modlitwy Ojcze nasz, części i formularze Mszy św., Salve Regina, Msze wotywne ku czci Św. Apostołów, pieśni uwielbienia i dziękczynienia, charakter pieśni na poszczególne okresy roku liturgicznego itp. Spotkanie poprowadzą nasi Współbracia: Fr. Josè Luiz Prim i Fr. Alberto Beckhäuser.

Szczegółowe informacje: http://www.franciscanos.org.br/v3/fraternidades/especiais/2010/curso_0910/
Kalendarz Ministra Generalnego
01-02 lipca: Erygowanie nowej Prowincji p.w. Św. Elżbiety (Monaco - Niemcy).

03-05 lipca: Rekolekcje Ministra i Definitorium Generalnego u Sióstr Klarysek w Camerino.

06-13 lipca: Tempo forte Definitorium Generalnego w Rzymie.

14-20 lipca: Udział w Kapitule wyborczej i w Kongresie Kapitulnym Kustodii Ziemi Świętej.
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna