Sprawdzian b Test podsumowujący dział I podstawy genetykiPobieranie 99.7 Kb.
Data04.05.2016
Rozmiar99.7 Kb.
Sprawdzian b

Test podsumowujący dział IPodstawy genetyki

Masz przed sobą test składający się z 15 zadań.

Przy każdym poleceniu podano liczbę punktów możliwych do uzyskania.

Na rozwiązanie testu masz 40 minut.1. Zaznacz punkt, w którym podano przykład cechy niedziedzicznej. (0–1)

A) Ciemne włosy. B) Piegi. C) Odstające uszy. D) Tatuaż.


2. Przyporządkuj typom podziałów komórkowych przykłady sytuacji, w których one zachodzą. (0–2)

A) mejoza 1. podziały komórkowe w stożku wzrostu korzenia

2. zrastanie się złamanej kości

B) mitoza 3. wytwarzanie zarodników u grzybów i niektórych roślin

4. powstawanie komórek jajowych w jajnikach

A) ……3 4………………… B) …1,2,3……………………


3. Uzupełnij tabelę, wpisując w wolne rubryki odpowiednią liczbę chromosomów. (0–2)


Nazwa organizmu

Liczba chromosomów w komórkach somatycznych

Liczba chromosomów w gametach

koń domowy

64

32

pies

78

39

4. Przyporządkuj terminom ich wyjaśnienia. (0–2)

A) fenotyp 1. Wszystkie cechy organizmu, które można zaobserwować.

B) genotyp 2. Wszystkie geny danego organizmu.

C) autosomy 3. Zestaw wszystkich chromosomów w komórce somatycznej.

D) kariotyp 4. Wszystkie chromosomy z wyjątkiem chromosomów płci.

A) 1 B) 2 C) 4 D) 3


5. U groszku żółta barwa nasion jest uwarunkowana przez dominujący allel B, natomiast zielona (0–1)

barwa nasion – przez allel recesywny b. Skrzyżowano homozygotę dominującą z homozygotą

recesywną. Określ, w której kolumnie podano prawidłowy genotyp i fenotyp pokolenia F1.Nasiona

Sytuacja I

Sytuacja II

Sytuacja III

genotyp

bb

BB

Bb

fenotyp

zielone

żółte

żółte

Genotyp i fenotyp pokolenia F1 prawidłowo określa sytuacja …III……………. .
6. Groszek może mieć nasiona gładkie lub pomarszczone. W wyniku krzyżowania roślin o (0–4)

pomarszczonych nasionach otrzymujemy zawsze nasiona pomarszczone. Natomiast kiedy krzyżujemy roślinę o nasionach gładkich z rośliną o nasionach pomarszczonych – uzyskujemy różne wyniki. Zostały one zapisane w tabeli. Wypełnij jej brakujące rubryki, wpisując odpowiednie genotypy. Określ, który allel jest dominujący (B), a który – recesywny (b).
Nr próby

Roślina I

Roślina II

Pokolenie (F1)

fenotyp nasion

genotyp

fenotyp nasion

genotyp

fenotyp nasion

genotyp

1.

pomarszczone

aa

pomarszczone

aa

pomarszczone

aa

2.

gładkie

AA

pomarszczone

aa

gładkie

Aa

3.

gładkie

Aa

pomarszczone

aa

gładkie i pomarszczone

Aa i aa

Allel dominujący powoduje, że nasiona są ……gładkie…..…………, a allel recesywny – że są ……pomarszczone……….……. .


7. Przedstaw, w jaki sposób dziedziczy się płeć u człowieka. W tym celu wypełnij krzyżówkę (0–3)

genetyczną. Napisz, jakie jest prawdopodobieństwo urodzenia się chłopca.

Tak jak w grupie A

Prawdopodobieństwo urodzenia się chłopca

wynosi …………………………. .
8. Zaznacz punkty charakteryzujące RNA. Wpisz znak X w odpowiednie kwadraty. (0–2)
W jego nukleotydach występują zasady azotowe: adenina, cytozyna, guanina i uracyl.

• Jest dwuniciowy.

• W jego nukleotydach występują zasady azotowe: adenina, tymina, cytozyna i guanina.

Jest jednoniciowy.9. W pewnej cząsteczce DNA stwierdzono, że guanina stanowi 32% wszystkich zasad. (0–1)
Zaznacz punkt, który zawiera prawidłowy zapis procentowej zawartości pozostałych trzech zasad w tej cząsteczce DNA.

A) Tymina 28%, adenina 28%, cytozyna 32%.

B) Tymina 32%, adenina 18%, cytozyna 18%.

C) Tymina 18%, adenina 32%, cytozyna 18%.D) Tymina 18%, adenina 18%, cytozyna 32%.
10. W poniższych zdaniach wykreśl wyrazy tak, aby opis procesu powstawania białek był prawidłowy. (0–2)

Aby powstało białko, informacja genetyczna jest realizowana w dwóch etapach. Pierwszy etap zachodzi w cytoplazmie / jądrze komórkowym i polega na przepisaniu informacji zawartej w DNA / tRNA na mRNA. Drugi etap zachodzi w cytoplazmie / jądrze komórkowym i polega na przetłumaczeniu kolejności nukleotydów z mRNA / rRNA na kolejność aminokwasów tworzących białko.


11. Zaznacz punkt, w którym wymieniono wyłącznie choroby spowodowane mutacjami genowymi. (01)
A) Fenyloketonuria, anemia sierpowata, mukowiscydoza, grypa.

B) Daltonizm, anemia sierpowata, pląsawica Huntingtona, zespół Downa.C) Anemia sierpowata, pląsawica Huntingtona, fenyloketonuria, bielactwo.

D) Bielactwo, daltonizm, zespół Turnera, mukowiscydoza.


12. Na wykresie podano częstość występowania zespołu (0–2)

Downa w zależności od wieku matki. Oceń prawdziwość zdań dotyczących ryzyka wystąpienia tej choroby, wpisując w kwadraty literę „P”, gdy zdanie jest prawdziwe, lub literę „F”, gdy jest ono fałszywe.
Największe prawdopodobieństwo urodzenia dziecka z zespołem Downa występuje u matek będących po 40 roku życia.P

• Wiek matki jest ważnym czynnikiem wpływającym na ryzyko wystąpienia zespołu


Downa.P

• Najmniejsze prawdopodobieństwo urodzenia dziecka z zespołem Downa występuje


u matek będących po 40 roku życia.F

• Wiek matki nie wpływa na ryzyko wystąpienia zespołu Downa.F1
pies domowy

pies pasterski

pies obronny
3.
Na ilustracjach przedstawiono i opisano różne rodzaje psa domowego. Skreśl fałszywą (0–3)

informację w podanym niżej zadaniu, a następnie zaznacz zdania charakteryzujące ten typ zmienności. Wpisz znak X w odpowiednie kwadraty.


Na ilustracjach przedstawiono przykład zmienności genetycznej / środowiskowej.

Jest ona wynikiem oddziaływania środowiska na osobnika.F

• Cechy są przekazywane z pokolenia na pokolenie.P

• Jest ona wynikiem łączenia się gamet różnych osobników.P

• Cechy nie są przekazywane z pokolenia na pokolenie.F


14. Tabela przedstawia genotypy i fenotypy sześciorga dzieci. Które z nich mogłyby być (0–3)

potomstwem pary: mama heterozygota o grupie krwi B i tata o grupie krwi AB? Uzupełnij krzyżówkę genetyczną, a następnie wstaw znak X w odpowiedniej rubryce tabeli.
Imię dziecka

Grupa krwi

Genotyp

Tak

Nie

Justyna

A

IAIAPiotr

B

IBiAgata

AB

IA IBPaweł

A

IAiDorota

B

IB IBMaria

0

i iIA

IB

IB

IAIB

IBIB

i


IAi

IBi

15. Zadanie na ocenę celującą (0–5)

Sekwencja aminokwasów początkowego odcinka jednego z łańcuchów prawidłowej hemoglobiny jest następująca: walina, histydyna, leucyna, treonina, prolina, kwas glutaminowy, kwas glutaminowy, lizyna. W łańcuchu hemoglobiny u chorych na anemię sierpowatą szósty aminokwas został zamieniony na walinę.


Tabela kodu genetycznego1

U

C

A

G

3

U

UUU Fenyloalanina

UCU Seryna

UAU Tyrozyna

UGU Cysteina

U
UUC Fenyloalanina

UCC Seryna

UAC Tyrozyna

UGC Cysteina

C
UUA Leucyna

UCA Seryna

UAA (STOP)

UGA (STOP)

A
UUG Leucyna

UCG Seryna

UAG (STOP)

UGG Tryptofan

G

C

CUU Leucyna

CCU Prolina

CAU Histydyna

CGU Arginina

U
CUC Leucyna

CCC Prolina

CAC Histydyna

CGC Arginina

C
CUA Leucyna

CCA Prolina

CAA Glutamina

CGA Arginina

A
CUG Leucyna

CCG Prolina

CAG Glutamina

CGG Arginina

G

A

AUU Izoleucyna

ACU Treonina

AAU Asparagina

AGU Seryna

U
AUC Izoleucyna

ACC Treonina

AAC Asparagina

AGC Seryna

C
AUA Izoleucyna

ACA Treonina

AAA Lizyna

AGA Arginina

A
AUG Metionina (START)

ACG Treonina

AAG Lizyna

AGG Arginina

G

G

GUU Walina

GCU Alanina

GAU Kwas asparaginowy

GGU Glicyna

U
GUC Walina

GCC Alanina

GAC Kwas asparaginowy

GGC Glicyna

C
GUA Walina

GCA Alanina

GAA Kwas glutaminowy

GGA Glutamina

A
GUG Walina

GCG Alanina

GAG Kwas glutaminowy

GGG Glicyna

G

Posługując się zamieszczoną powyżej tabelą, wykonaj polecenia. Używaj zawsze pierwszego kodonu

dla danego aminokwasu.
a) Zapisz sekwencję nukleotydów mRNA łańcucha prawidłowej hemoglobiny.

………………tak jak W GRUPIE a

……………………………………………………………………………………………………
b) Zapisz sekwencję nukleotydów mRNA łańcucha hemoglobiny u osób chorych na anemię sierpowatą.

……………………………………………………………………………………………………………………


c) Zapisz sekwencję nukleotydów DNA komplementarną do zapisanego przez Ciebie powyżej łańcucha mRNA prawidłowej hemoglobiny.

……………………………………………………………………………………………………………………


d) Zapisz sekwencję nukleotydów DNA komplementarną do zapisanego przez Ciebie powyżej łańcucha mRNA hemoglobiny u osób chorych na anemię sierpowatą.

……………………………………………………………………………………………………………………


e) Porównaj sekwencje obu DNA. Napisz, jaka zmiana zaszła w materiale genetycznym u osoby chorej. Podaj nazwę tego typu zmian.

……………………………………………………………………………………………………………………
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna