Sprawdzian genetyka zadania grupa 1 klasa III bPobieranie 14.76 Kb.
Data28.04.2016
Rozmiar14.76 Kb.
SPRAWDZIAN GENETYKA ZADANIA GRUPA 1 KLASA III B

Zadanie 1


U groszku po skrzyżowaniu formy o kwiatach czerwonych, pyłku wydłużonym z formą o kwiatach purpurowym i pyłku kulistym otrzymuje się rośliny o kwiatach purpurowych i pyłku wydłużonym. Podaj wszystkie możliwe genotypy roślin, które po skrzyżowaniu ze sobą dały rozszczepienia na następujące rośliny:

-43 o kwiatach czerwonych, pyłku wydłużonym

-46 o kwiatach purpurowych, pyłku kulistym

-42 o kwiatach czerwonych, pyłku kulistym

-45 o kwiatach purpurowych, pyłku wydłużonym

Zadanie 2


Po skrzyżowaniu 2 odmian melonów okrągłych w pokoleniu F1 otrzymano melony wydłużone a w F2 rozszczepienie na 135 melonów wydłużonych i 105 okrągłych. Podaj genotypy rodziców i ustal jaki to typ dziedziczenia.

Zadanie 3

Przyczyną pewnej choroby genetycznej jest recesywna mutacja autosomalna w genie

kodującym jeden z łańcuchów pewnego białka.

Określ, czy nosicielem tej choroby może być tylko ojciec, tylko matka, czy oboje rodzice.

Odpowiedź uzasadnij.

Zadanie 4.

Ania i Jacek są rodzeństwem. Jacek jest daltonistą, Ania i rodzice prawidłowo rozróżniają

barwy. Daltonizm jest warunkowany przez allel recesywny d sprzężony z płcią.

a) Zapisz prawdopodobne genotypy wszystkich wymienionych osób.

b) Ustal, jaki genotyp musi mieć Ania, jeżeli jej synowie są daltonistami (ich ojcem jest

mężczyzna prawidłowo rozróżniający barwy). Odpowiedź uzasadnij.

Zadanie 5


Kobieta ma grupę krwi O Rh (-), jej partner AB Rh(+). Grupa krwi Rh (+) jest determinowana pojedynczym allelem dominującym.

a)określ jakie grupy krwi pod wzgędem Rh i układu ABO mogą wystąpić u potomstwa tej pary


Zadanie 6


U muszki owocowej częstość rekombinacji między locus purpurowych oczy (p) i zredukowanych skrzydeł (v) wynosi 26%. Jaki procent much w potomstwie krzyżówki
PpVv/ x ppvv będzie miało purpurowe oczy i zredukowane skrzydła?

SPRAWDZIAN GENETYKA ZADANIA GRUPA 2 KLASA III B

Zadanie 1


Skrzyżowano ryż o liściach purpurowych nieowłosionych z ryżem o liściach zielonych owłosionych.W pokoleniu F1 otrzymano rośliny o liściach zielonych i owłosionych, a w pokoleniu F2 uzyskano następujące kategorie roślin:

  • o liściach zielonych owłosionych 520

  • o liściach zielonych nieowłosionych 175

  • o liściach purpurowych owłosionych 180

  • o liściach purpurowych nieowłosionych 58

Podaj genotypy rodziców i pokolenia F1.Podaj treść prawa wyjaśniającego sposób dziedziczenia zawarty w tym zadaniu.

Zadanie 2

Barwa skóry i sierści zwierzęcia zależy od genu A odpowiedzialnego za barwę czarną lub

jego allelu a odpowiedzialnego za barwę brązową. Jednocześnie ujawnienie się barwy zależy

od genu B przekształcającego bezbarwny prekursor obu barwników (DOPA) w ostateczny

produkt. Jego allel b nie przekształca DOPA; brak jest wówczas zabarwienia skóry i włosów.

1. Określ fenotypy osobników o następujących genotypach:

a) AaBb........................

b) aaBb.........................

2. Ułóż krzyżówkę genetyczną, na podstawie której ustalisz i podasz, jakie jest

prawdopodobieństwo otrzymania osobnika albinotycznego w potomstwie rodziców o genotypach AaBb i aaBb.

Zadanie 3

U zbóż nasiona gładkie i ciemne dominują nad pomarszczonymi i jasnymi.


Skrzyżowano homozygoty o nasionach gładkich i ciemnych z roślinami o nasionach pomarszczonych i jasnych, a następnie wykonano krzyżówkę testową osobnika F1, otrzymując nasiona:
-ciemne i gładkie (190)
-jasne i pomarszczone (198)
-ciemne i pomarszczone (7)
-jasne i gładkie (5)
W jakiej odległości (w jednostkach mapowych) leżą od siebie badane geny?

Zadanie 4

Odległości między genami w chromosomie wyrażane są w jednostkach mapowych. Jedna

jednostka mapowa odpowiada takiej odległości między genami sprzężonymi, w której

crossing-over zachodzi z częstością 1%.Podaj kolejność genów A, B, C w chromosomie wiedząc, że częstości crossing-over

między nimi są następujące: A – B 12%, A – C 4%, C – B 8 %.

.....................................................................................................................................................


Zadanie 5


Pani F i pani K urodziły dzieci w tym samym szpitalu na sąsiednich łóżkach porodowych. Państwo F i państwo K obawiają się że ich dzieci zamieniono. Na podstawie grup krwi oceń którzy rodzice są istotnie rodzicami danego dziecka. Uzasadnij odpowiedź. Dane : dziecko 1-grupa krwi 0, dziecko 2- grupa krwi A, pan F- grupa B, pani F- grupa B, pan K – grupa AB, pani K –grupa B.

Zadanie 6


Mężczyzna o prawidłowej krzepliwości krwi,w którego rodzinie nikt nie chorował na hemofilię, ożenił się z kobietą,której ojciec był chory na hemofilię, a matka była zdrowa.
a) Zapisz genotypy mężczyzny,kobiety i jej rodziców.
b) Określ prawdopodobieństwo urodzenia się i płeć dziecka chorego na hemofilię.
Odpowiedź udokumentuj krzyżówką genetyczną

Pobieranie 14.76 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna