Sprawdzian wiadomości – chemia kl. III gim. Związki węgla z wodorem- gr. IPobieranie 48.74 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar48.74 Kb.

Sprawdzian wiadomości – chemia kl. III Gim. - Związki węgla z wodorem- gr.I

Nazwisko …………………………… Imię ………………………………Kl. ……………………

Ilość punktów…………………………………. Ocena …………………………………………….
Zad.1 ( 0-4)

Połącz w pary nazwę z kolumny I z informacja z kolumny II
 1. antracyt a- główny składnik gazu ziemnego

 2. diament b- po oszlifowaniu brylant

 3. ropa naftowa c- mieszania związków chemicznych głownie węglowodorów

 4. metan d- odmiana węgla kamiennego o najwyższej zawartości węgla

1 - d 2 - b 3 - c 4 - a
Zad. 2 (0-1)

Które z poniższych zdań jest prawdziwe? 1. acetylen i etan wykazują taką samą aktywność chemiczną

 2. acetylen i metan wykazują taką samą aktywność chemiczną

 3. etan jest aktywniejszy chemicznie niż acetylen,

 4. acetylen jest aktywniejszy chemicznie od etanu,


Zad. 3 (0-2)

Uzupełnij zdania : • Węglowodory uporządkowane wg wzrastającej liczby atomów węgla tworzą szereg związków w którym każdy następny człon różni się od poprzedniego o grupę -CH2 Taki szereg związków organicznych nazywamy szeregiem homologicznym

 • Etan należy do alkanów (węglowodorów nasyconych) , w którym atomy węgla połączone są ze sobą wiązaniem pojedynczym


Zad. 4 (0-1)

Który zestaw zawiera tylko alkany? 1. C2H4, C5H12, C8H18,

 2. C2H6, C5H12, C8H18,

 3. C2H6, C5H10, C8H14,

 4. C2H4, C5H10, C8H16Zad. 5 ( 0-3)

Napisz trzy równania reakcji ilustrujące spalanie butanu. 1. 2C4H10 + 13O2 ---> 8CO2 + 10H2O

 2. 2C4H10 + 9O2 ---> 8CO + 10H2O

 3. 2C4H10 + 5O2 ---> 8C + 10H2O


Zad. 6 ( 0-4)

Na podstawie poniższych informacji ustal nazwę i wzór węglowodoru. Napisz jakie wnioski wyciągasz


z każdej informacji.

 1. W skład cząsteczki tego związku wchodzi tyle atomów węgla, ile wynosi wartościowość węgla
  w CO2

 2. Liczba atomów wodoru jest większa o 2 od liczby atomów wodoru w alkenie o dwóch atomach węgla

 3. Związek może ulegać reakcji polimeryzacji i odbarwia wodę bromową

Ad. A występują 4 atomy węgla w cząsteczce

Ad. B ma 8atomów wodoru w cząsteczce

Ad. C należy do węglowodorów nienasyconych alkenów ( ma jedno wiązanie podwójne)

Wzór i nazwa węglowodoru C4H8 buten (lub but-1-en)Zad. 7 ( 0-3)


Za pomocą równań reakcji zilustruj przemiany zaznaczone na poniższym schemacie:

CaC2 C2H2 C2H4 C2H4Cl2


CaC2 + 2H2O ---> C2H2 + Ca(OH)2

C2H2 + H2 ---> C2H4

C2H4 + Cl2 ---> C2H4Cl2
Zad. 8 (0-2)

Oblicz procentową zawartość węgla w butanie ( MC= 12u, MH= 1u)m C4H10 = 4*12u + 10 *1u = 58 u
58u ---------------------------100%

24u ----------------------- X

X = 48u * 100% / 58u = 82,8 % C

Zad. 9 (0-3)


Napisz wzór sumaryczny i strukturalny węglowodoru szeregu homologicznego alkenów o 4 atomach węgla w cząsteczce- podaj jego nazwę.

C4H8 buten

H H H H

I I I I

H - C = C - C - C - H

I I

H H


Zad. 10 (0-4, pkt. za każdy prawidłowo uzupełniony wiersz)


Uzupełnij tabelkę

A

B

Nazwa węglowodoru

Nazwa szeregu homologicznego

Wzór ogólny szeregu homologicznego

Wzór sumaryczny

Wzór strukturalny

etan


alkanyCnH2n+2

C2H6

H H

I I

H - C - C - H

I I

H H


propen

alkenyCnH2n

C3H6

H H H

I I I

H - C = C - C - H

I

Hpropyn

akinyCnH2n-2


C3H4

H

I

H - C = C - C - H

I

Hbuten

alkenyCnH2n

C4H8

H H H


H C = C C C H
H H HSprawdzian wiadomości – chemia kl. III Gim.- Związki węgla z wodorem- gr.II

Nazwisko …………………………… Imię ………………………………Kl. ……………………

Ilość punktów…………………………………. Ocena …………………………………………….
Zad.1 ( 0-4)

Połącz w pary nazwę z kolumny I z informacja z kolumny II
 1. koks a- paliwo silnikowe otrzymane z ropy naftowej

 2. grafit b- popularna nazwa CO

 3. czad c- odmiana węgla przewodząca prąd

 4. benzyna d- produkt suchej destylacji węgla służący jako opał


1 - d 2 - c 3 - b 4 - a
Zad. 2 (0-1)

Które z poniższych zdań jest prawdziwe? 1. metan jest aktywniejszy chemicznie niż acetylen,

 2. acetylen jest aktywniejszy chemicznie niż metan,

 3. metan i acetylen wykazują taką samą aktywność chemiczną,

 4. etan i acetylen wykazują taką samą aktywność chemiczną.


Zad. 3 (0-2)

Uzupełnij zdania : • Eten należy do alkenów, w którym atomy węgla połączone są ze sobą wiązaniem podwójnym.

 • Łączenie się ze sobą pojedynczych cząsteczek zawierających wiązania wielokrotne (podwójne lub potrójne) nazywamy polimeryzacją


Zad. 4 (0-1)

Który zestaw zawiera tylko alkeny? 1. C2H4, C5H12, C8H18,

 2. C2H6, C5H8, C8H16,

 3. C2H6, C5H10, C8H14,

 4. C2H4, C5H10, C8H16Zad. 5 ( 0-3)

Napisz trzy równania reakcji ilustrujące spalanie propanu. 1. C3H8 + 5O2 ---> 3CO2 + 4H2O

 2. 2C3H8 + 7O2 ---> 6CO + 8H2O

 3. C3H8 + 2O2 ---> 3C + 4H2OZad. 6 ( 0-4)

Na podstawie poniższych informacji ustal nazwę i wzór węglowodoru. Napisz jakie wnioski wyciągasz


z każdej informacji.

 1. W skład cząsteczki tego związku wchodzi tyle atomów węgla, ile wynosi wartościowość glinu
  w Al2O3

 2. Liczba atomów wodoru jest większa o 2 od liczby atomów wodoru w alkinie o dwóch atomach węgla

 3. Związek może ulegać reakcji polimeryzacji i reakcji przyłączania

Ad. A występują 3atomy węgla w cząsteczce

Ad. B ma 4 atomów wodoru w cząsteczce

Ad. C należy do węglowodorów nienasyconych alkinów ( ma jedno wiązanie potrójne)

Wzór i nazwa węglowodoru C3H4 propyn


Zad. 7 ( 0-3)


Za pomocą równań reakcji zilustruj przemiany zaznaczone na poniższym schemacie:

CaC2 C2H2 C2H4 C2H4Br2


CaC2 + 2H2O ---> C2H2 + Ca(OH)2

C2H2 + H2 ---> C2H4

C2H4 + Br2 ---> C2H4B r2
Zad. 8 (0-2)

Oblicz procentową zawartość węgla w pentanie ( MC= 12u, MH= 1u)m C5H12 = 5*12u + 12 *1u = 72 u
72u ---------------------------100%

60u ----------------------- X

X = 760u * 100% / 72 = 83,3 % C

Zad. 9 (0-3)


Napisz wzór sumaryczny i strukturalny węglowodoru szeregu homologicznego alkinów o 4 atomach węgla w cząsteczce- podaj jego nazwę.

C4H6 butyn
H H

I I

H - C = C - C - C - H

I I

H H

Zad. 10 (0-4, pkt. za każdy prawidłowo uzupełniony wiersz)


Uzupełnij tabelkę

A

B

Nazwa węglowodoru

Nazwa szeregu homologicznego

Wzór ogólny szeregu homologicznego

Wzór sumaryczny

Wzór strukturalny

propan

alkanyCnH2n+2

C3H68

H H H

I I I

H - C - C - C - H

I I I

H H H


propyn

akiny


CnH2n-2


C3H4

H

I

H - C = C - C - H

I

H

acetylen

akiny


CnH2n-2


C2H2

H - C = C - Hpropen

alkenyCnH2n

C3H6

H H


H C = C C H
H HOpracowanie: Anna Sypień – Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Kołaczycach

©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna