Sprawiedliwy ojciecPobieranie 6.72 Kb.
Data10.05.2016
Rozmiar6.72 Kb.

  1. Sprawiedliwy ojciec

Na Nowy Rok pewien farmer dawał każdemu z trzech swoich synów tyle dolarów, ile każdy z nich miał lat, razem 24 dolary, ale przy tym wyraził takie żądanie: „Niech najmłodszy z was połowę otrzymanych ode mnie pieniędzy zatrzyma sobie, a resztę podzieli na równe części między swych dwóch braci. Po tym podziale niech średni syn połowę pieniędzy, które ma, zostawi sobie, a resztę podzieli na równe części między swych braci. Wreszcie niech to zrobi najstarszy z was”. W rezultacie tych podziałów każdy z trzech braci otrzymywał jednakową kwotę dolarów. Ile każdy z braci miał lat?


  1. Przeprawa przez rzekę

Dwóch przyjaciół wybrało się na wycieczkę i każdy wziął ze sobą syna. Po drodze musieli przebyć rzekę za pomocą przenośnej łodzi, która może zabrać za jednym razem tylko 100 kg. Każdy z przyjaciół razem z plecakiem waży 100 kg, a każdy z chłopców dwa razy mniej. W jaki sposób wszyscy przeprawili się przez rzekę?


  1. Charyty i muzy

Trzy charyty, boginie wdzięku i radości: Eufrozyna, Aglaja i Talia, niosły w swoich koszyczkach jednakowe ilości pięknych jabłek. Idąć, Charyty spotkały dziewięć muz, opiekunek sztuk pięknych i nauki. Każda charyta dała każdej z muz tę samą ilość jabłek i wówczas każda charyta i każda muza miały tyle samo jabłek. Po ile jabłek niosły charyty w swoich koszyczkach?


  1. Ilu było uczniów?

Z powodu choroby nauczycieli w dwóch klasach nie było lekcji. Wobec tego dyrektor poprosił nauczyciela gimnastyki, aby poszedł z uczniami tych klas na wycieczkę. Gimnastyk zebrał uczniów i chciał ich ustawić parami, ale jeden uczeń został bez pary. To samo było, gdy chciał ich ustawić trójkami albo czwórkami. Zawsze pozostawał jeden uczeń bez przydziały. Dopiero gdy nauczyciel ustawił uczniów piątkami, żaden z uczniów nie pozostał poza piątką. Ilu uczniów było w tych klasach?


  1. Kto prędzej?

Dwaj chłopcy, Stasiek i Jasiek, mieszkają na wsi, a uczą się w technikum rolniczym odległym od ich wsi o 6 km. Pewnego dnia autobus, którym dojeżdżali, zepsuł się, więc chłopcy postanowili pójść do technikum pieszo. Stasiek pierwszą połowę drogi przeszedł z prędkością 4 km/h, a drugą – z prędkością 2 km/h, Jasiek postąpił inaczej: w pierwszej połowie czasu, w którym przebył drogę ze wsi do technikum, szedł z prędkością 4 km/h, w drugiej zaś połowie – z prędkością 2 km/h. Który z nich przyszedł do szkoły wcześniej i o ile minut?


  1. Zmiana banknotu

Grupa uczniów i uczennic licząca mniej niż 10 osób, w której uczniów było więcej niż 2, otrzymała za zebraną makulaturę pięćdziesięciozłotowy banknot. Uczniowie pracowali więcej niż uczennice, dlatego każdy z nich otrzymał o 1 zł więcej niż każda uczennica. By się podzielić otrzymanymi pieniędzmi, rozmieniono banknot na bilon po 2 zł i 5 zł tak, że podziału można było dokonać we właściwy sposób.

    1. Jak zmieniono banknot? Ile jest różnych sposobów wymiany 50 zł na dwu- i pięciozłotówki? Ile było uczennic, a ilu uczniów?

    2. Jakby wyglądał podział, gdyby uczniów i uczennic było nie mniej niż 10?


Pobieranie 6.72 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna