Sprawozdanie Dziekana Wydziału Przyrodniczo-Technologicznego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu za rok 2012


Znajomość wymogów wzajemnej zgodności (cross-compliance) wśród rolników z województwa świętokrzyskiegoPobieranie 2.6 Mb.
Strona10/19
Data07.05.2016
Rozmiar2.6 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   19

Znajomość wymogów wzajemnej zgodności (cross-compliance) wśród rolników z województwa świętokrzyskiego


polski

2012

57(3)

19-21

111.

Maria

Golinowska

Dr hab.

Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering

Kierunki produkcji gospodarstw ekologicznych południowej Polski

polski

2012

57(3)

115-123

112.

Iwona A.

Jacek


Gruss

TwardowskiMgr

Dr hab. inż.Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering

Ilościowa i ekologiczna charakterystyka zgrupowań skoczogonków (Hexapoda: collembolan) na plantacji żyta ozimego uprawianego w wieloletniej monokulturze I w pięciopolowym płodozmianie

polski

2012

57(3)

129-132

113.

Justyna

Janowska-Biernat

Dr inż.

Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering

Tendencje w rozwoju rolnictwa ekologicznego w Polsce – prognozy a stan faktyczny

polski

2012

57(3)

179-181

114.

Michał

Kruszyński

Mgr inż.

Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering

Realizacja programu rolnośrodowiskowego w gospodarstwach ekologicznych województwa dolnośląskiego

polski

2012

57(3)

222-225

115.

Rafał

Bartosz


Agnieszka

Katarzyna

Mariusz


Ogórek

Kozak


Lejman

Kalinowska

Dyląg


Mgr inż.

Mgr inż.


Mgr inż.

Mgr


Mgr

Mikologia Lekarska

Analiza genetyczna szczepów Candida albicans za pomocą techniki RFLP-PCR

polski

2012

19(3)

109-114

116.

Rafał

Agnieszka

Wojciech

Anna


Patrycja

Ogórek

Lejman


Pusz

Miłuch


Miodyńska

Mgr inż.

Mgr inż.


Dr inż.

Mgr inż.


Mgr inż.

Mikologia Lekarska

Charakteristics and taxonomy of Cladosporium fungi

angielski

2012

19(2)

80-85

117.

Rafał

Agnieszka

Elżbieta

Michał


Ogórek

Lejman


Pląskowska

BartnickiMgr inż.

Mgr inż.


Dr hab.

Mgr inż.


Mikologia Lekarska

Fungi in the mountain trails of the Śnieżnik Massif

angielski

2012

19(2)

57-62

118.

Elżbieta

Magdalena

Rafał


Pląskowska

Korol


Ogórek

Dr hab.

Mgr


Mgr inż.

Mikologia Lekarska

Grzyby występujące w pomieszczeniach kilamtyzowanych. Część II.

polski

2012

19(1)

27-36

119.

Wojciech

Rafał


Pusz

Ogórek


Dr inż.

Mgr inż.


Mikologia Lekarska

Potencjalny szkodliwy wpływ grzybów zasiedlających surowiec tytoniowy podczas przechowywania na pracowników magazynów

polski

2012

19(1)

37-40

120.

Włodzimierz

Anna


Jarosław

Marek


Białczyk

Cudzik


Czarnecki

BrennensthulProf. dr hab.

Dr inż.


Dr inż.

Mgr inż.


MOTROL Motoryzacja i Energetyka Rolnictwa

Ilość przełożeń w układzie napędowym a walory użytkowe ciągnika rolniczego

polski

2012

14(5)

169-176

121.

Anna

WładysławJama

Nowak


Dr inż.

Prof. dr hab.Nauka Przyroda Technologie

Wpływ komunalnych osadów ściekowych na plony i cechy biometryczne wybranych klonów wierzby krzewiastej (Salix viminalis L.).

polski


2012

6, 3


#57

122.

Franciszek

Kapusta

Prof. dr hab.

Nauki Inżynierskie i Technologie. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego

we WrocławiuRośliny strączkowe źródłem białka dla ludzi i zwierząt

polski

2012

1(4)

16-32

123.

Małgorzata

Michał


Borkowska

KruszyńskiMgr inż.

Mgr inż.


Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy

Doradztwo rolnicze i samorząd rolniczy województwa łódzkiego w opinii producentów rolnych

polski

2012

29

164-173

124.

Franciszek

Kapusta

Prof. dr hab.

Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy

Poziom infrastruktury technicznej i społecznej jako indykator i stymulator rozwoju regionalnego,

polski

2012

29

315-325

125.

Izabela

Kurtyka-Marcak

Dr inż.

Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy

Uwarunkowania rozwoju turystyki wiejskiej na terenie Dolnego Śląska ze szczególnym uwzględnieniem obszarów górzystych

polski

2012

29

202-211

126.

Barbara

Kutkowska

Prof. dr hab.

Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy

Nowe funkcje obszarów wiejskich na przykładzie terenów sudeckich

polski

2012

29

97-110

127.

Henryk

Łabędzki

Dr inż.

Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy

Aktywność ekonomiczna ludności nawybranych przygranicznych obszarach wiejskich w południowo-zachodniej Polsce

polski

2012

29

295-303

128.

Tomasz

Pilawka

Mgr inż.

Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy

Wybrane aspekty rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich na Dolnym Śląsku

polski

2012

29

118-125

129.

Krzysztof

Rutkiewicz

Dr inż.

Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy

Expenditure and trend in state aid for regional development in the European Union in the years 2004-2010

angielski

2012

28

82-91

130.

Anna

Leszek


Bernard

Karczewska

Gersztyn


Gałka

Prof. dr hab.

Mgr inż.


Dr inż.

Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych

Wpływ dodatku osadów ściekowych o różnych właściwościach na udział rozpuszczalnych form miedzi w glebach zanieczyszczonych

polski

2012

51

53-61

131.

Ewa

Fudali

Dr hab.

POLISH BOTANICAL JOURNAL

Recent tendencies in distribution of epiphytic bryophytes in urban areas: a Wrocław case study (south-west Poland)

angielski

2012

57(1)

231-241

132.

Katarzyna

Monika


Szczepańska

Staniaszek-KikDr

Dr


POLISH BOTANICAL JOURNAL

New lichenized fungi of the Polish Karkonosze Mountains

angielski

2012

57(1)

279-283

133.

Katarzyna

Monika


Szczepańska

Staniaszek-Kik
Dr

Dr


POLISH BOTANICAL JOURNAL

Thelocarpon olivaceum (Lichenized ascomycota), a lichen species new for Poland

angielski

2012

57(2)

483-485

134.

Anna

WładysławJama

Nowak


Dr inż.

Prof. dr hab.Polish Journal of Agronomy

Willow (Salix viminalis L.) in purifying sewage sludge treated soils

angielski

2012

9

3-6

135.

Józef

EwelinaSowiński

SzydełkoDr hab.

Mgr inż.


Polish Journal of Agronomy

Wpływ wybranych czynników agrotechnicznych na skład chemiczny, wydajność oraz pobranie składników mineralnych przez mieszańca sorga z trawą sudańską

polski

2012

8

37-45

136.

Dorota

Janusz


Krzysztof

Jan


Halina

Bonarska-Kujawa

Sarapuk


Bielecki

Oszmiański KleszczyńskaDr inż.

Prof. dr hab.

Dr inż.

Prof. dr hab.Prof. dr hab.

Polish Journal of Food and Nutrition Sciences

Antioxdant Activity of Extracts from Apple, Chokeberry and Strawberry

angielski

2012

62(4)

229-234

137.

Hanna

Adamska

Dr inż.

PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU

Efekty rozwoju lokalnego gminy Kostomłoty po przystąpieniu do Unii Europejskiej

polski

2012

243

63-70

138.

Krzysztof

Prymon

Dr

PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU

Możliwości zastosowania modelu wartości godziwej w rolnictwie

polski

2012

251

407-418

139.

Mirosław

Bogusław


Struś

Wijatyk


Dr

Dr. inż.


PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU

Program Odnowa Wsi jako instrument aktywizacji obszarów wiejskich

polski

2012

243

505-514

140.

Magdalena

Lesław


Roman

Giemza-Mikoda

Zimny


Wacławowicz

Mgr inż.

Prof. dr hab.

Dr inż.


Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin

Wpływ systemów uprawy na zachwaszczenie jęczmienia jarego

polski

2012

52(2)

283–286

141.

Maria

Golinowska

Dr hab.

Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin

Koszty integrowanej ochrony roślin

polski

2012

52(3)

521-526

142.

Michał

Jan


Marek

R


Hurej

Nawrot


Mrówczyński

ParadowskaProf. dr hab.

Prof. dr hab.

Prof. dr hab.

Mgr


Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin

Nowe szkodniki zagrażające roślinom rolniczym

polski

2012

52(4)

826-830

143.

Michał

Jacek


Dominik

KatarzynaHurej

Twardowski

Łukowiak

WilczyńskaProf. dr hab.

Dr hab.


Mgr inż.

Mgr inż.


Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin

Pożyteczne stawonogi odwiedzające nawłoć kanadyjską (Solidago Canadensis L.) w wybranych siedliskach na terenie Wrocławia

polski

2012

52(2)

335-339

144.

Ewa

Rafał


Ryszard

Moszczyńska

Ogórek


Weber

Dr inż.

Mgr inż.


Dr hab.

Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin

Zbiorowiska grzybów w sianokiszonce, kiszonce z ziarna oraz kiszonce z całych roślin kukurydzy

polski

2012

52(2)

377-380

145.

Stefan

Zbigniew


Michał

Jan


Remigiusz

Pruszyński

Dąbrowski

Hurej

Nawrot


Olszak

Prof. dr hab.

Prof. dr hab.

Prof. dr hab.

Prof. dr hab.

Prof. dr hab.


Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin

Naukowe i praktyczne podstawy zwalczania szkodników w integrowanej ochronie roślin

polski

2012

52(4)

843-848

146.

Wojciech

Magdalena

Elzbieta

Marcin


Pusz

Serafin-Andrzejewska Pląskowska

Kozak


Dr inż.

Dr inż


Dr hab. inż.

Prof. dr hab.Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin

Wpływ zróżnicowanego nawożenia siarką na zdrowotność nasion gorczycy białej, odmiany Radena

polski

2012

52 (3)

590-595

147.

Wojciech

Pusz

Dr inż.

Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin

Wpływ stosowania biostymulatorów Hergit i Sunagreen na zdrowotność rzepaku ozimego

polski

2012

52(2)

453-455

148.

Ewa

Piotr


Tendziagolska

Kuc


Dr inż.

Dr inż.


Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin

Zachwaszczenie owsa w siewie jednoodmianowym i mieszance trzech odmian w warunkach ekologicznego gospodarowania

polski

2012

52(2)

318-322

149.

Roman


Wacławowicz


Dr inż.


Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin

Wpływ popiołów pochodzących ze spalenia biomasy na porażenie pszenicy jarej przez Gaeumannomyces graminis

polski

2012

52(2)

397-400

150.

Ryszard

WłodzimierzWeber

Kita


Dr hab.

Dr inż.


Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin

Występowanie kompleksu chorób źdźbła kilku odmian pszenicy ozimej w zależności od system uprawy roli i wysokości ścierni

polski

2012

52(2)

323-326

151.

Ryszard

Dariusz


Henryk

Ludwik


Weber

Zalewski

Bujak

Kotowicz


Dr hab.

Dr inż.


Dr hab.

Mgr inż.


Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin

Zmienność porażenia odmian pszenicy ozimej na Dolnym Śląsku przez grzyb Puccinia triticina

polski

2012

52 (2)

401-405


152.

Urszula

Leszek


Zbroszczyk

Kordas


Dr

Prof.dr hab.Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin

Wpływ stosowania efektywnych mikroorganizmów EM® na zdrowotność pszenicy jarej uprawianej w krótkotrwałej monokulturze

polski

2012

52(2)

327-331

153.

Anna

Kapała

Dr

Przegląd Prawa Rolnego

Sprzedaż bezpośrednia produktów rolnych – aspekty prawno-porównawcze

polski

2012

1

151-178

154.

Hubert

Małgorzata

Józef


Prask

Fugol


Szlachta

Mgr inż.

Mgr inż.


Prof. dr hab.

PRZEMYSŁ FERMENTACYJNY I OWOCOWO-WARZYWNY. FERMENTATION,

FRUITS AND VEGETABLE INDUSTRYBiogaz w wytłoków z białych i czerwonych winogron

polski

2012

5-6

45

155.

Katarzyna

Szczepańska

Dr

Przyroda Sudetów

Nowe stanowiska porostu Lasallia pustulata (L.) Mérat w Sudetach

polski

2012

15

45-52

156.

Ewa

Fudali

Dr hab.

Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu, Botanika- Steciana

Ecological assessment of the changes in the moss flora of the glacial cirques in the Polish Karkonosze Mts. during XX century

angielski

2012

16

81-92

157.

Adam

Stanisław

Grzegorz

Monika


Ewa

Lucjan


Mirosław

Stebel

Rosadziński

Wolski

Staniaszek-KikFudali

Armata


Szczepański

Dr hab.

Mgr


Mgr

Dr

Dr hab.Dr

Mgr


Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu, Botanika- Steciana

Further spreading of Orthodicranum tauricum (Bryophyta, Dicranaceae) in Poland

angielski

2012

16

75-79

158.

Leszek

Tadeusz


Cezary

Szerszeń

Chodak


Kabała

Prof. dr hab.

Prof. dr hab.

Prof. dr hab.


Roczniki Gleboznawcze

Profesor Jan Borkowski 1923-2011

polski

2012

63(1)

61-62

159.

Adam

Dominika


Barłomiej

Leszek


Bogacz

Dzięcioł


Glina

Gersztyn


Dr hab.

Mgr inż.


Mgr inż.

Mgr inż.


Roczniki Gleboznawcze

Gleby organiczne na renaturyzowanym torfowisku Niknąca Łąka w Parku Narodowym Gór Stołowych

polski

2012

63(2)

3-8

160.

Beata

Adam


Barłomiej

Łabaz

Bogacz


Glina

Dr inż.

Dr hab.


Mgr inż.

Roczniki Gleboznawcze

Związki próchniczne czarnych ziem leśnych w Parku Krajobrazowym ,,Dolina Baryczy”

polski

2012

63(2)

25-30

161.

Cezary

Jarosław


Adam

Beata


Kabała

Waroszewski

Bogacz

Łabaz


Prof. dr hab.

Dr inż.


Dr hab.

Dr inż.


Roczniki Gleboznawcze1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   19


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna