Sprawozdanie Dziekana Wydziału Przyrodniczo-Technologicznego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu za rok 2012Pobieranie 2.6 Mb.
Strona11/19
Data07.05.2016
Rozmiar2.6 Mb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   19

O specyfice bielic górskich


polski

2012

63(2)

55-64

162.

Hanna

Adamska

Dr inż.

Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu

Efekty rzeczowe inwestycji ochrony środowiska na wsi

polski

2012

14(5)

12-17

163.

Tomasz

Berbeka

Dr inż.

Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu

Przemiany obszarowe gospodarstw rolnych na Dolnym Śląsku w latach 1996-2010

polski

2012

14(1)

29-33

164.

Małgorzata

Borkowska

Mgr inż.

Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu

Lokalne Grupy Działania w województwie opolskim

polski

2012

14(5)

29-33

165.

Maria

Golinowska

Dr hab.

Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu

Ekonomiczno-organizacyjne problemy ochrony pszenicy i rzepaku przed szkodnikami w Polsce w latach 2006-2010

polski

2012

14(5)

51-56

166.

Danuta

Gonet

Dr inż.

Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu

Tendencje zmian struktury agrarnej gospodarstw indywidualnych w Polsce (1980- 2010)

polski

2012

14(3)

95-99

167.

Justyna

Janowska-Biernat

Dr inż.

Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu

Zagadnienia trwałego i zrównoważonego rozwoju w projekcie urządzenia gospodarstwa rolnego

polski

2012

14(5)

83-86

168.

Julian

Andrzej


Kalinowski

DyszewskiDr inż.

Dr inż.


Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu

Wsparcie komputerowe pracy doradczej specjalistów zakładowych i doradców terenowych Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu.

polski

2012

14(3)

146-150

169.

Anna

Kapała

Dr

Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu

Wyzwania Wspólnej Polityki Rolnej po 2013 r. w zakresie bezpieczeństwa żywnościowego – wybrane problemy

polski

2012

14(2)

69-74

170.

Irena

Kropsz-Wydra

Dr inż.

Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu

Podmioty gospodarcze a kondycja ekonomiczna jednostek samorządu terytorialnego w warunkach zmieniającej się koniunktury

polski

2012

14(1)

260-263

171.

Małgorzata

Krotowska


Mgr inż.

Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu

Wspieranie tworzenia grup producentów rolnych i ich związków w świetle badań

polski

2012

14(3)


213- 217


172.

Michał

Kruszyński

Mgr inż.

Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu

Znajomość wymogów wzajemnej zgodności (cross-compliance) wśród rolników z województwa lubuskiego

polski

2012

14(2)

86-91

173.

Izabela

Kurtyka

Dr inż.

Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu

Baza noclegowa w Polsce w latach 1997 - 2010 ze szczególnym uwzględnieniem bazy noclegowej indywidualnego zakwaterowania

polski

2012

14(1)

270-274

174.

Barbara

Tomasz


Kutkowska

Pilawka


Prof. dr hab.

Mgr inż.


Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu

Program odnowy wsi jako instrument wzmacniający jakość kapitału społecznego

polski

2012

14(3)

232-237

175.

Danuta

Mierzwa

Prof. dr hab.

Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu

Rola sektora spółdzielczego w warunkach zmieniającej się koniunktury gospodarczej

polski

2012

14(1)

309-313

176.

Stanisław

Bożena


Minta

Tańska-HusDr inż.

Prof. dr hab.Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu

Produkcja wołowiny oraz cielęciny w Polsce i na Dolnym Śląsku w latach 2000-2010

polski

2012

14(1)

322-326

177.

Agnieszka Kamil


Mruklik

JodźMgr inż.

Mgr inż.


Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu

Uprawa zbóż i produkcja zwierzęca w Polsce - analiza zależności

polski

2012

14(3)

278-281

178.

Lech

Paczkowski

Dr inż.

Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu

Polski handel zagraniczny wybranymi artykułami żywnościowymi w latach 2006-2008

polski

2012

14(1)

358-362

179.

Krzysztof

Rutkiewicz

Dr inż.

Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu

Szczególne reguły konkurencji i statystyczny obraz udzielania pomocy publicznej w sektorze rolnictwa w Unii Europejskiej w latach 2002-2010

polski

2012

14(2)

141-146

180.

Tomasz

Szuk

Dr inż.

Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu

Wpływ płatności bezpośrednich na dochodowość wybranych gospodarstw rolnych na Dolnym Śląsku

polski

2012

14(2)

158-163

181.

Bożena Stanisław


Tańska-Hus

MintaProf. dr hab.

Dr inż.Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu

Polityka rolna państwa a kwestia dzierżawców

polski

2012

14(3)

416-419

182.

Danuta

Mierzwa

Prof. dr hab.

Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego

Zmiany organizacyjne i strategii rozwoju we współczesnych przedsiębiorstwach spółdzielczych

polski

2012

7

33-45

183.

Magdalena

Szymura

Dr

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu - Rolnictwo

Ocena zdolności do rozmnażania generatywnego i wegetatywnego taksonów nawłoci występujących w Polsce

polski

2012

101

103-112

184.

Janina

WiesławZawieja

Wojciechowski
Dr inż.

Dr hab.Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu - Rolnictwo

Występowanie gatunków z rodzaju Solidago ssp. na odłogach zlokalizowanych w okolicach miasta Wrocławia


polski

2012

100

149-158

185.

Krzysztof

Rutkiewicz

Dr inż.

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Ekonomiczne Problemy Usług

Pomoc publiczna na rozwój sektora łączności szerokopasmowej w Unii Europejskiej w latach 2004-2010

polski

2012

88(2)

661-670

186.

Stanisław

Minta

Dr inż.

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania,

Finansow i MarketinguStrategie marek w agrobiznesie

polski

2012

710 (24)

339-350

187.

Bożena

StanisławTańska-Hus

Minta


Prof. dr hab.

Dr inż.


Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania,

Finansów i MarketinguMiejsce produktów regionalnych

i tradycyjnych

w kształtowaniu wizerunku regionu


polski

2012

709 (23)

217-230

188.

Krzysztof


Prymon


Dr

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu

Wiarygodność sprawozdań finansowych przedsiębiorstw w dobie kryzysu gospodarczego

polski

2012

15

113-122

189.

Krzysztof


Prymon


Dr

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu

Zarządzanie kosztami na przykładzie przedsiębiorstwa branży logistycznej

polski

2012

14

246-254

e) Wykaz publikacji w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowych uwzględnionych w Web of Science (doty­czy grupy nauk ścisłych i inżynierskich oraz nauk o życiu)Lp.

Imiona

Nazwisko

Stopień/tytuł naukowy

Nazwa czasopisma naukowego

Tytuł publikacji

Język publikacji

Rok wydania

Tom

Numery stron

1.

Christine

Sylwia


Elizabeth

Simone


Meinolf

Schwake-Anduschus

Lewandowska

Sciurba

Seling


Lindhauer

Dr

Dr inż.


Dr

Dr

Prof. dr34th

Mycotoxin-WorkshopStatistical aspects of the occurrence, distribution and correlation of ergpot alkaloids and sclerotia in German rye from harvest 2010 and 2011

angielski

2012

-

67

2.

Renata

Konrad


Marta

Ewa


Stanisław

Galek

Forysiak


Jażdżyk,

Sawicka-Sienkiewicz

Sęktas


Dr hab.

Mgr


Mgr

Prof. dr hab.Biotechnologia

Effect of growth r egulators on micropropagation of selected genotypes Rhododendron sp.

angielski

2012

93 (2)

172

3.

Renata

Kamila


Ewa

Stanisław

Felicja

Dariusz


Galek

Kozak


Sawicka-Sienkiewicz

Sęktas


Siebielec

Zalewski


Dr hab.

Dr inż.


Prof. dr hab.
Mgr inż.

Dr inż.


Biotechnologia

Evaluation of tolerance Osmunda regalis L. and Lobelia erinus L. to cadmium and aluminium ions in vitro culture

angielski

2012

93 (2)

261

4.

Renata

Katarzyna

Ewa

Ewa


Galek

Dudar


Sapiszczuk

Sawicka-SienkiewiczDr hab. inż.

Mgr


Mgr

Prof. dr. hab.Biotechnologia

Somatic embryogenesis of cultivated lupin species

angielski

2012

93 (2)

166  1. Monografie naukowe

2) wykazy monografii naukowych oraz rozdziałów w monografiach naukowych:

a) Wykaz monografii naukowych w językach: angielskim, niemieckim, francuskim, hiszpańskim, rosyjskim lub włoskim

Lp.

Imiona

Nazwisko

Stopień/tytuł naukowy

Nazwa wydawcy

Tytuł monografii naukowej

Język publikacji

Rok wydania

Numery stron

1.

-

-

-

-

-

-

-

-

b) Wykaz monografii naukowych w języku polskimLp.

Imiona

Nazwisko

Stopień/tytuł naukowy

Nazwa wydawcy

Tytuł monografii naukowej

Język publikacji

Rok wydania

Numery stron

1.

Tadeusz

Cezary


Jarosław

Piotr


Jurand

Chodak

Kabała


Kaszubkiewicz

Migoń


Wojewoda

Prof. dr hab.

Prof. dr hab.

Prof. dr hab.

Prof. dr hab.

Dr hab.


Wydawnictwo Wind

Geoekologiczne warunki Środowiska przyrodniczego Parku narodowego Gór Stołowych

polski

2011

ss. 208

2.

Ludwik

Bronisław

Lidia


Żołnierz

Wojtuń


Przewoźnik

Dr hab.

Dr hab.


Mgr inż.

Karkonoski Park Narodowy, Jelenia Góra

Ekosystemy nieleśne Karkonoskiego Parku Narodowego

polski

2012

ss. 100

3.

Marcin

Kozak

Prof. dr hab.

Regionalne Towarzystwo Rolno-Przemysłowe „Dolina Strugu”

Gospodarstwa agroturystyczne – zwiększanie atrakcyjności

polski

2012

ss. 214

4.

Marcin

Kozak

Prof. dr hab.

Regionalne Towarzystwo Rolno-Przemysłowe „Dolina Strugu”

Różnicowanie działalności rolniczej i około rolniczej jako szansa na rozwój gospodarstw rolnych

polski

2012

ss. 201

5.

Regina

Dębicz

Dr inż.

Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

Zieleń cmentarzy w krajobrazie wsi Dolnego Śląska

polski

2012

ss.311


6.

Aleksandra

Halarewicz

Dr inż.

Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

Właściwości ekologiczne i skutki rozprzestrzeniania się czeremchy amerykańskiej Padus serotina (Ehrh) Borkh. w wybranych fitocenozach leśnych

polski

2012

ss. 143

7.

Julian

Kalinowski

Dr inż.

Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

Znaczenie służb doradczych w przemianach gospodarstw rolnych w województwie dolnośląskim

polski

2012

ss.318

8.

Maria

Licznar-Małańczuk

Dr inż.

Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

Zastosowanie żywych ściółek w rzędach drzew jabłoni jako alternatywnego sposobu pielęgnacji gleby w sadzie w porównaniu z ugorem herbicydowym

polski

2012

ss.130

9.

Zofia

Krzysztof

Jarosław

Kazimierz

Barbara

Wojciech


Justyna

MałgorzataSpiak

Gediga


Kaszubkiewicz

Grabas


Kołwzan

Mizera


Rybak

KrawczyńskaProf. dr hab.

Dr inż.


Dr hab. inż.

Dr hab. inż.

Dr hab.

Mgr inż.


Dr inż.

Mgr inż.


Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

Ocena możliwości wykorzystania odpadów do rewitalizacji zdegradowanych terenów poprzemysłowych

polski

2012

ss. 1571   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   19


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna