Sprawozdanie Dziekana Wydziału Przyrodniczo-Technologicznego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu za rok 2012Pobieranie 2.6 Mb.
Strona12/19
Data07.05.2016
Rozmiar2.6 Mb.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   19

c) Wykaz monografii naukowych w języku innym niż: angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, rosyjski lub włoski,Lp.

Imiona

Nazwisko

Stopień/tytuł naukowy

Nazwa wydawcy

Tytuł monografii naukowej

Język publikacji

Rok wydania

Numery stron

1.

-

-

-

-

-

-

-

-

d) Wykaz rozdziałów w monografiach naukowych w językach: angielskim, niemieckim, francuskim, hiszpańskim, ro­syjskim lub włoskim,Lp.

Imiona

Nazwisko

Stopień/tytuł naukowy

Nazwa wydawcy

Tytuł monografii naukowej

Tytuł rozdziału

Język publikacji

Rok wydania

Numery stron

Objętość rozdziału w arkuszach wydawniczych

Redaktor naukowy – pracownik WPT UP we Wrocławiu

1.

Katarzyna

Łukasz


Agnieszka

Marek


Józef

Kozłowska

Szwed


Zembold-Guła

Liszewski

Błażewicz


Mgr inż.

Mgr inż.


Dr inż.

Dr hab.


Dr hab.

Copernican Letters, Monografie,

Copernican Letters Volume 2. PhD Students annual research reports on biology, life sciences, chemistry, physics and rechnology

Influence of nitrogen fertilization on yield and quality of brewing barley

angielski

2011

15-22

1

-

2.

Klara

Tomaszewska

Dr hab.

Institute for Agricultural and Forest Environment, Polish Academy of Sciences, Poznań

Necessity of Peatlands Protection

Human influence on wetland ecosystem in the light of stratigraphic study

angielski

2012

35-46

0,6

-

3.

Katarzyna

Szczepańska

Dr

Wydawnictwo Sonar Literacki, Gorzów Wielkopolski

Lichen Protection – Protected Lichen Species

Lichens of the “Kruczy Kamień” nature reserve in the Kamienne Mountains (Central Sudety Mountains)

angielski

2012

233-242

0,5

-

e) Wykaz rozdziałów w monografiach naukowych w języku polskimLp.

Imiona

Nazwisko

Stopień/tytuł naukowy

Nazwa wydawcy

Tytuł monografii naukowej

Tytuł rozdziału

Język publikacji

Rok wydania

Numery stron

Objętość rozdziału w arkuszach wydawniczych

Redaktor naukowy – pracownik WPT UP we Wrocławiu

1.

Katarzyna

Anna


Cezary

Adam


Paweł

Marek


Szopka

Karczewska

Kabała

Bogacz Jezierski ŚlipkoDr inż

Prof dr hab.

Prof. dr hab.

Dr hab.


Dr inż.

Mgr inż.Fundacji

Rozwoju Uniwersytetu GdańskiegoRtęć w środowisku– Identyfikacja zagrożeń dla zdrowia człowieka

Rtęć w poziomach powierzchniowych gleb leśnych wschodniej i zachodniej części Karkonoszy.

polski

2011

135-143

1

-

2.

Katarzyna
Magdalena

Adamczewska-Sowińska

Krygier


Prof. dr hab.
Mgr

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Wielokierunkowość badań w rolnictwie i leśnictwie

Porównanie wielkości i jakości plonu owoców 5 odmian oberżyny

polski

2011

499-503

1

-

3.

Wojciech

Michał


Doliński

Lubicz-MiszewskiDr

Dr


Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Studia nad rozwojem Dolnego Śląska

Przestrzenne uwarunkowania (ze szczególnym uwzględnieniem dziedzictwa kulturowego) w kształtowaniu tożsamości regionów Polski Zachodniej i Słowacji. Wychowanie przez turystykę

polski

2011

54-81

2,0

-

4.

Tadeusz

Jarosław


Chodak

KaszubkiewiczProf. dr hab.

Prof. dr hab.
Wydawnictwo Wind

Geoekologiczne warunki Środowiska przyrodniczego Parku narodowego Gór Stołowych

Podsumowanie

polski

2011

194-201

1

-

5.

Joanna

Pokorny

Dr inż.

Gmina Stronie Śląskie – Wydaw. „Maria”, Nowa Ruda

Jaskinia Niedźwiedzia w Kletnie w 45-lecie odkrycia

Storczykowate (Orchidaceae) rezerwatu „Jaskinia Niedźwiedzia” w Kletnie

Polski

2012

187-203

1

-

6.

Elżbieta

Maciej


Wojciech

Lubomira


Sławomir

Katarzyna

Ryszard

MagdalenaMaciej Piotr

Andrzej


Mikołaj

Marek


Natalia

Sławomir


Beata

Barbara


Teresa

Bogna


Mariusz

Mirosława

Ryszard

AgnieszkaAndrzej

Dorota


Edward

Janusz


Wilk-Woźniak

Gąbka


Pęczuła

Burchardt

Cerbie

Glińska


Gołdyn

Grabowska

Karpowicz

Klimaszyk

Kołodziejczyk

Kokociński

Kraska

KuczyńskaLigęza

Messyasz


Nagengast

Ozimek


Paczuska

Pełechaty

Pietryka

Piotrowicz

Pociecha

Pukacz


Richter

Walusia


Żbikowski

Dr
Prof. dr hab.


Prof. dr hab.

Dr inż.

Dr inż..


Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, Warszawa

Monitoring siedlisk przyrodniczych.

Przewodnik metodyczny. Część II.Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion

Polski

2012

130-149

1,19

-

7.

Ludwik

Żołnierz

Dr hab.

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, Warszawa

Monitoring gatunków roślin. Przewodnik metodyczny. Część II.

Zanokcica serpentynowa Asplenium adulterinum Milde.

Polski

2012

319-331

0,75

-

8.

Kazimierz

Krzysztof

Barbara

Zofia


Jarosław

Wojciech


Grabas

Gediga


Kołwzan

Spiak


Kaszubkiewicz Mizera

Dr hab. inż.

Dr inż.


Dr hab.

Prof. dr hab.

Dr hab. inż.

Mgr inż.


Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach, Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp.z.o.o. w Lędzinach, Katowice

Innowacyjne rozwiązania rewitalizacji terenów zdegradowanych 2011

Koncepcja rekultywacji składowiska odpadów flotacyjnych rud miedzi „Wartowice nr 3”

polski

2012


93-115

1

-

9.

Józef

Cież

Dr hab. inż.

Instytut Medycyny Wsi

Czynnik ludzki w ocenie ryzyka wypadkowego w rolnictwie

Czynnik ludzki a bezpieczeństwo i higiena pracy w rolnictwie

Polski

2012

167-178

0,6

-

10.

Krzysztof

Rutkiewicz

Dr inż.

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział we Wrocławiu

Współczesne zarządzanie przedsiębiorstwem i finansami

Zasady publicznego finansowania radiofonii, telewizji i kinematografii w polityce konkurencji Unii Europejskiej

polski

2012

168-186

1,35

-

11.

Barbara

Chrzanowska-Drożdż

Dr hab. inż.

PWRiL

Poznań


Pszenica zwyczajna, orkisz, twarda. Uprawa i zastosowanie

Pszenica twarda

Polski

2012

185-219

2,65

-

12.

Andrzej

Matysiak

Prof. dr hab.

Oficyna Wydawnicza Wyższej Szkoły Handlu i Prawa w Warszawie


Ekonomia i polityka w kryzysie.

Manowce indywidualizmu metodologicznego w teoriach makroekonomicznych

polski

2012

51-72

1,0

-

13.

Cezary

Tadeusz


Adam

Anna


Paweł

Katarzyna

Bartłomiej


Kabała Chodak Bogacz Karczewska Jezierski Szopka

Glina


Prof. dr hab.

Prof dr hab.

Dr hab.

Prof dr hab.

Dr inż.

Dr inż.


Mgr inż.

Wydawnictwo

Wind- WrocławŚrodowisko przyrodnicze Parku Narodowego

Gór StołowychZróżnicowanie przestrzenne gleb i siedlisk Parku Narodowego Gór Stołowych

polski

2011149-168

2

-

14.

Andrzej

Dyszewski

Dr inż.

Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

Znaczenie służb doradczych w przemianach gospodarstw rolnych w województwie dolnośląskim

Organizacja państwowego doradztwa rolniczego w województwie dolnośląskim

Polski

2012

155-168

0,90

Julian Kalinowski

15.

Andrzej

Dyszewski

Dr inż.

Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

Znaczenie służb doradczych w przemianach gospodarstw rolnych w województwie dolnośląskim

Znaczenie doradztwa rolniczego w rozwiązywaniu problemów rolników w opinii doradców terenowych Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu

Polski

2012

168-183

0,86

Julian Kalinowski

16.

Andrzej

Dyszewski

Dr inż.

Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

Znaczenie służb doradczych w przemianach gospodarstw rolnych w województwie dolnośląskim

Oddziaływania doradcze Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu i ich znaczenie w funkcjonowaniu gospodarstw w opinii rolników

Polski

2012

183-228

2,23

Julian Kalinowski

17.

Julian

Kalinowski

Dr inż.

Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

Znaczenie służb doradczych w przemianach gospodarstw rolnych w województwie dolnośląskim

Charakterystyka badanych rolników i ich gospodarstw

polski

2012

49-78

1,30

Julian Kalinowski

18.

Julian

Kalinowski

Dr inż.

Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

Znaczenie służb doradczych w przemianach gospodarstw rolnych w województwie dolnośląskim

Znaczenie doradztwa rolniczego we wprowadzaniu technologii informatycznej na obszarach wiejskich

polski

2012

229-264

1,93

Julian Kalinowski

19.

Barbara

Kutkowska

Prof. dr hab.

Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

Znaczenie służb doradczych w przemianach gospodarstw rolnych w województwie dolnośląskim

Uwarunkowania przyrodniczo-ekonomiczne i demograficzne rolnictwa i obszarów wiejskich województwa dolnośląskiego

polski

2012

21-48

1,14

Julian Kalinowski

20.

Barbara

Kutkowska

Prof. dr hab.

Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

Znaczenie służb doradczych w przemianach gospodarstw rolnych w województwie dolnośląskim

Wdrażanie instrumentów Wspólnej Polityki Rolnej w gospodarstwach indywidualnych województwa dolnośląskiego

polski

2012

79-118

1,50

Julian Kalinowski

21.

Barbara

Kutkowska

Prof. dr hab.

Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

Znaczenie służb doradczych w przemianach gospodarstw rolnych w województwie dolnośląskim

Rola doradztwa rolniczego we wdrażaniu programów rolnośrodowiskowych

polski

2012

119-154

1,64

Julian Kalinowski

22.

Krzysztof


Prymon


Dr

Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

Znaczenie służb doradczych w przemianach gospodarstw rolnych w województwie dolnośląskim

Rola doradztwa rolniczego we wdrażaniu rachunkowości w gospodarstwie rolnym

polski

2012

265-294

1,5

Julian Kalinowski

23.

Adam

Bogacz

Dr hab.


Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Polski Komitet Narodowy Międzynarodowego Stowarzyszenia Torfowego, Historia, działalność, osiągnięcia

Osiągnięcia naukowe Komisji III – Wykorzystanie torfu i torfowisk w rolnictwie i ogrodnictwie

polski

2012

69-80

1

-

24.

Klara

Tomaszewska

Dr hab.

Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Polski Komitet Narodowy Międzynarodowego Stowarzyszenia Torfowego – historia, działalność, osiągnięcia

Zarys działalności członków Komisji I ds. stratygrafii, inwentaryzacji i ochrony torfowisk

polski

2012

51-68

1,0

-1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   19


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna