Sprawozdanie Dziekana Wydziału Przyrodniczo-Technologicznego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu za rok 2012Pobieranie 2.6 Mb.
Strona18/19
Data07.05.2016
Rozmiar2.6 Mb.
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19

4) Liczba i tytuły referatów plenarnych na konferencjach międzynarodowych organizowanych przez inne jednostki, wygłoszonych przez pracowników jednostki na zaproszenie

Lp.

Tytuł referatu

Imię i nazwisko prelegenta

Tytuł konferencji

Data i miejsce

1

2

3

4

5

1.

Level of Accident Risk In Polish Agriculture

Józef Cież

XXV Mezinarodna konferencia BOZP

06-08.11.2012

Strbske Pleso, Słowacja2.

Kierunki produkcji gospodarstw ekologicznych południowej Polski


Maria Golinowska

XIV Międzynarodowa Konferencja Rolnictwo ekologiczne Stan obecny i perspektywy

03.10. 2012

Puszczykowo3.

Origin, properties and classification of Hyperskeletic Podzols in WRB and Soil Taxonomy

Cezary Kabała

International Conference of Soil Classification 2012: Towards a Universal Soil Classification System

10-16.06.2012

Lincoln, Nebraska, USA4.

System Doświadczalnictwa Odmianowego i Rolniczego (PDOiR) jako ogniwo wdrażania postępu biologicznego dla jęczmienia browarnego

Marek Liszewski

Globalizacja a oczekiwania współczesnego rynku piwa. XVI Szkoła Technologii Fermentacji

Kocierz (Targanice - Andrychów),

19-21.04.20125.

Proces dalszego rozszerzania Unii Europejskiej- perspektywa

Tomasz Pilawka

Proces rozszerzania Unii Europejskiej- szanse i wyzwania

05.12.2012

Parlament Europejski Bruksela


 1. Liczba gości zagranicznych z poszczególnych krajów

Lp.


Nazwa krajuLiczba i rodzaje przyjazdów

Razemw tym:

KonferencjeInne


1.

Austria

1

1

-

2.

Chiny

3

3

-

3.

Czechy

25

24

1

4.

Francja

2

2

-

5.

Holandia

2

-

2

6.

Irak

1

-

1

7.

Luksemburg

2

2

-

8.

Niemcy

19

8

11

9.

Turcja

4

1

3

10.

Ukraina

3

1

2

11.

USA

2

1

1

12.

Wielka Brytania

4

3

1

13.

Razem

68

46

22


 1. Informacje o wyjazdach za granicę z podaniem liczby wyjazdów do poszczególnych krajów z podziałem na staże naukowe i staże szkoleniowe, konferencje i inne


Lp.


Nazwa kraju

Liczba i rodzaje wyjazdów

Razemw tym:

Staże naukowe i szkoleniowe

Konferencje


WykładyInne

1.

Austria

5

2

3

-

-

2.

Belgia

3

-

1

-

2

3.

Bułgaria

1

1

-

-

-

4.

Chiny

4

-

4

-

-

5.

Chorwacja

3

3

-

-

-

6.

Cypr

1

-

1

-

-

7.

Czechy

23

12

4

2

5

8.

Francja

5

1

4

-

-

9.

Grecja

1

-

1

-

-

10.

Hiszpania

1

-

-

-

1

11.

Holandia

1

-

1

-

-

12.

Indie

1

-

1

-

-

13.

Kazachstan

1

-

-

-

1

14.

Meksyk

4

-

4

-

-

15.

Niemcy

19

5

4

-

10

16.

Norwegia

1

1

-

-

-

17.

Rosja

1

-

1

-

-

18.

Słowacja

2

1

1

-

-

19.

Słowenia

2

2

-

-

-

20.

Ukraina

2

-

2

-

-

21.

USA

3

-

2

-

1

22.

Węgry

2

2

-

-

-

23.

Wielka Brytania

2

2

-

-

-

24.

Włochy

4

1

3

-

-

25.

Razem

92

33

37

2

20 1. Nagrody i wyróżnienia 1. Wykaz nagród i wyróżnień krajowych za działalność naukową, w tym:

  1. Prezesa Rady Ministrów,

  2. Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego,

  3. Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej,Lp.


Nazwa nagrody lub wyróżnienia

Nazwa organu lub instytucji przyznającej nagrodę lub wyróżnienie

Imię i nazwisko laureata

Rok przyznania1

2

3

4

5

1.

-

-

-

-
 1. Wykaz nagród i wyróżnień za zastosowanie praktyczne wyników badań naukowych lub prac rozwojowych, w tym:

  1. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,

  2. Prezesa Rady Ministrów,

  3. Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego,

  4. innych ministrów;Lp.


Nazwa nagrody lub wyróżnienia

Nazwa organu lub instytucji przyznającej nagrodę lub wyróżnienie

Imię i nazwisko laureata

Rok przyznania1

2

3

4

5

1.

-

-

-

-
 1. Wykaz nagród i wyróżnień zagranicznych.
Lp.

Nazwa nagrody lub wyróżnienia

Nazwa organu lub instytucji przyznającej nagrodę lub wyróżnienie

Imię i nazwisko

laureata


Rok przyznania

1

2

3

4

5

1.

Złoty medal

Targi Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik BRUSSELS INNOVA 2012

Zofia Spiak

Krzysztof Gediga

Jarosław Kaszubkiewicz

Kazimierz Grabas

Barbara Kołwzan

Wojciech Mizera2012


 1. Najważniejsze osiągnięcia uzyskane poza Uczelnią
 • wybór prof. dr hab. Andrzeja Koteckiego i prof. dr hab. Józefa Szlachty do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów,

 • Prof. dr hab. Danuta Parylak - zastępca przewodniczącego Komitetu Uprawy Roślin PAN – kadencja 2011-2014,

 • Prof. dr hab. Danuta Parylak - członek Rady Naukowej IUNG PIB w Puławach w kadencji 2012-2016 (powołanie przez MRiRW),

 • Prof. dr hab. Jerzy Weber – Prezes Polskiego Towarzystwa Substancji Humusowych,

 • Prof. Michał Hurej członek Komitetu Ochrony Roślin – PAN (2012),

 • zespół w składzie: prof. dr hab. Zofia Spiak, dr Krzysztof Gediga, prof. dr hab. Jarosław Kaszubkiewicz ze współpracownikami z Politechniki Wrocławskiej i KGHM CUPRUM sp. z o.o. otrzymał Złoty Medal na 61 Międzynarodowych Targach Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik BRUSSELS INNOWA za opracowanie metody rewitalizacji składowisk mineralnych, zwłaszcza gruntów bezglebowych,

 • zespół kierowany przez prof. dr hab. Zofie Spiak otrzymał nagrodę I stopnia w Konkursie Rady FSNT NOT „Za wybitne osiągnięcia w dziedzinie techniki” Praca pt. ,,Sposób rewitalizacji składowisk mineralnych zwłaszcza gruntów bezglebowych” Wrocław, październik 2012,

 • Prof. Zofia Spiak wyróżniona „Dolnośląską Magnolią” – nagrodą Dolnośląskiego Towarzystwa Integracji Kulturalnej Magnolia we Wrocławiu,

 • Dr hab. Jacek Twardowski otrzymał Medal Polskiej Niezapominajki 2012 w kategorii Nauka, Edukacja Przyrodnicza i Środowiskowa – wręczony w czasie XIV Festiwalu Nauki i Sztuki w Siedlcach (18-21 październik),

 • Prof. Andrzej Kotecki kierownikiem projektu „Optymalizacja produktywności nowego lnu i jego zastosowanie jako źródła surowcowego preparatów biomedycznych” realizowanego w ramach konsorcjum pomiędzy trzema wrocławskimi uczelniami.
 1. Inne ważne informacje
 • Polska Komisja Akredytacyjna dokonała pozytywnej oceny instytucjonalnej Wydziału Przyrodniczo-Technologicznego,

 • zwiększenie liczby studentów studiów stacjonarnych przyjętych na 1.rok w porównaniu z rokiem 2011/12,

 • uruchomienie nowego kierunku studiów Medycyna roślin ,

 • wprowadzenie Krajowych Ram Kwalifikacji na studiach I i II stopnia,

 • realizacja studiów, szkoleń i staży naukowo-dydaktycznych w projekcie „Zarządzanie i inżynieria produkcji – nowa oferta edukacyjna Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu” w ramach POKL. Działanie 4.1. Poddziałanie 4.1.1. Wartość projektu: 4 857 647 zł. Termin realizacji projektu: 1.12.2009-31.03.2014,

 • kontynuacja udziału pracowników Wydziału w projekcie „Program unowocześniania kształcenia w SGGW dla zapewnienia konkurencyjności oraz wysokiej kompetencji absolwentów" w ramach POKL. Priorytet IV Szkolnictwo Wyższe i Nauka, (lider: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie),

 • rozpoczęto realizację projektu finansowanego ze środków UE w ramach POKL Działanie 4.1. Poddziałanie 4.1.2. „Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami unikatowy kierunek zamawiany” Wartość projektu: 1 734 731 zł. Termin realizacji projektu: 1.07.2012-31.12.2015,

 • udział dr hab. Józefa Sowińskiego prof. nadzw. w projekcie EPASAT „Environment Protection through development and Application of Sustainable Agriculture Technologies” w którym uczestniczy 20 partnerów z Europy i Azji Środkowej. Koordynatorem projektu jest Uniwersytet w L'Aquila,

 • w 2012 r. rozpoczęło działalność Centrum Badań nad Uprawą Grzybów Jadalnych i Leczniczych wyposażone w komory produkcyjne i laboratorium. Jest to jedyna tego typu placówka naukowo-badawcza na terenie południowo-zachodniej Polski, która spełnia także rolę zaplecza szkoleniowego dla producentów grzybów,

 • w 2012 roku kontynuowano inwestycję pt. Rolnicze Centrum Wiedzy i Kształcenia Praktycznego finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego,

 • zorganizowanie II Pikniku Edukacyjnego pod hasłem: ZDROWA ROŚLINA - ZDROWY ŚWIAT połączony z promocją nowego, jedynego w Polsce kierunku studiów Medycyna roślin,

 • realizacja zajęć dla uczniów szkół średnich w ramach zadania dot: “organizacji zajęć praktycznych w wyspecjalizowanych ośrodkach badawczo-rozwojowych lub akademickich dla szkół zawodowych w branży rolniczej województwa dolnośląskiego”. Szkolenia zostały zorganizowane w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego „Człowiek – najlepsza inwestycja”,

 • przeprowadzenie zajęć dla ponad 2000 uczniów z 22 szkół ponadgimnazajalnych z zakresu pozyskiwania i wykorzystania proekologicznych źródeł energii (energia słońca, wodoru, wiatru, wykorzystanie ciepła ziemi, biopaliwa, biogaz). Zajęcia realizowano m.in. na stanowiskach badawczych i dydaktycznych w laboratoriach Centrum Odnawialnych Źródeł Energii przy Instytucie Inżynierii Rolniczej,

 • prowadzenie zajęć w ramach „Uniwersytetu dzieci”, który realizuje nowoczesne programy edukacyjne dla dzieci w wieku 6-13 lat, wzorowane na wykładach i warsztatach akademickich. Celem „Uniwersytetu dzieci” jest rozwijanie zainteresowań naukowych dzieci poza tradycyjnym nauczaniem szkolnym,

 • 12 doktorantów Wydziału uzyskało atrakcyjne stypendia unijne w ramach projektu „Przedsiębiorczy doktorant – inwestycja w innowacyjny rozwój regionu” (POKL, Priorytet VIII, Działanie 8.2, Poddziałanie 8.2.2.),

 • studenci Wydziału Przyrodniczo-Technologicznego laureatami nagród i wyróżnień:

Tomasz Wiciak stypendium MNiSW (po raz drugi)

Elżbieta Pytlarz –stypendium MNiSW (po raz trzeci), „Studencki Nobel 2012”,
 1. Ogólne uwagi o rozwoju jednostkiRok 2012 to rok przyspieszonego rozwoju kadry. Pomimo że stopień naukowy doktora habilitowanego uzyskała tylko jedna osoba, w porównaniu do 4 osób, które uzyskały ten stopień w 2011 roku, to wyraźny postęp nastąpił w zakresie nominacji profesorskich. Tytuł uzyskało 8 osób, w tym dwie osoby w wieku poniżej 45 lat. Jest to niewątpliwy sukces, również z uwagi na fakt, że w ostatnich pięciu latach (2007-2011) łączna liczba uzyskanych nominacji profesorskich, przez pracowników Wydziału Przyrodniczo-Technologicznego, wyniosła 9. Rada Wydziału szczyci się największym na uczelni udziałem członków z tytułem profesora oraz stopniem doktora habilitowanego (67 osób). W zakresie przeprowadzanych przewodów doktorskich zanotowano wyraźny spadek. Stopień naukowy doktora w roku 2012 otrzymało 7 doktorantów Wydziału, tj. dwukrotnie mniej niż w roku poprzednim. Jednak należy zwrócić uwagę na fakt, że po jednym wyraźnym roku wzrostu, liczby doktoratów wróciła do poziomu z lat 2009-2010.

Liczba projektów finansowanych ze środków UE nie uległa zmianie, nadal realizowanych jest 8 projektów w tym jeden w ramach 7.PR. Zmniejszeniu uległa natomiast liczba realizowanych projektów finansowanych lub dofinansowanych ze środków finansowych Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Narodowego Centrum Nauki. Łącznie w 2012 roku realizowano 55 projektów natomiast w roku 2011 takich projektów było 67.
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna