Sprawozdanie Dziekana Wydziału Przyrodniczo-Technologicznego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu za rok 2012


Katedra Szczegółowej Uprawy RoślinPobieranie 2.6 Mb.
Strona6/19
Data07.05.2016
Rozmiar2.6 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19
Katedra Szczegółowej Uprawy Roślin

Nauki rolnicze – agronomia


 1. Przyrodnicze, agrotechniczne i ekonomiczne aspekty uprawy roślin.


Katedra Żywienia Roślin

Nauki rolnicze – agronomia - nawożenie

nauki biologiczne - biologia - fizjologia roślin


 1. Współdziałanie wieloletniego nawożenia mineralnego i organicznego na plonowanie roślin oraz wybrane elementy żyzności gleb z uwzględnieniem aspektów ekologicznych.

 2. Badania nad wyłonieniem optymalnej metody oceny potrzeb nawożenia mikroelementami.

 3. Badania nad określeniem progu toksyczności niektórych metali ciężkich (Zn, Cu, Ni, Mn, Cr, Cd, Pb) dla roślin, z uwzględnieniem ich form występowania w glebach oraz gatunków uprawianych roślin. Ocena możliwości ograniczania dostępności tych metali dla roślin.

 4. Przydatność różnych roztworów ekstrakcyjnych do oceny stanu zaopatrzenia roślin w niektóre mikroskładniki.

 5. Stosowanie preparatów pochodzenia organicznego do ograniczenia fitotoksyczności metali ciężkich.

 6. Badania nad ustaleniem krytycznych koncentracji Mn i Co w roślinach strączkowych uprawianych na glebach lekkich i bardzo lekkich.

 7. Wpływ nawożenia siarką na plonowanie roślin oraz właściwości fizyko-chemiczne gleb.

 8. Wpływ gospodarowania ekologicznego na jakość produkowanej żywności i środowisko glebowe.

 9. Badania nad możliwością rolniczego lub przyrodniczego zagospodarowania osadów ściekowych komunalnych i przemysłowych.

 10. Zastosowanie testów wzrostowych w ocenie fitotoksyczności ksenobiotyków.

 11. Reakcje roślin na czynniki stresowe:

 • stres pokarmowy – deficyt składników pokarmowych,

 • stres solny i suszę,

 • metale ciężkie – ołów, kadm, miedź,

 • herbicydy i substancje allelopatyczne,

 • rola i funkcjonowanie plastydowej oksydazy terminalnej (PTOX) w odporności na stres solny u Tellungiella halophila,

 • modyfikacje fotosyntetycznego transportu elektronów w odpowiedzi na stres solny u Arabidopsis thaliana i Tellungiella halophila.
 1. Publikacje naukowe

1) wykazy publikacji w czasopismach naukowych:

a) Wykaz publikacji w czasopismach posiadających współczynnik wpływu Impact Factor (IF), znajdujących się w bazie Jour­nal Citation Reports (JCR) i wymienionych w części A wykazu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, o której mowa w § 14 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia,

Lp.

Imiona

Nazwisko

Stopień/tytuł naukowy

Nazwa czasopisma naukowego

Tytuł publikacji

Język publikacji

Rok wydania

Tom

Numery stron

1.

Anita

Anna


Biesiada

Tomczak


Dr hab.

Mgr inż.Acta Scientiarum Polonorum Hortorum Cultus Horticulture

Usability of different types and cultivars of salad chicory (Cichorium intybus l. var. foliosum (hegi) bish.) for spring cultivation

angielski

2012

11(1)

193-204

2.

Anita

Kamil


Biesiada

Kędra


Dr hab.

Mgr inż


Acta Scientiarum Polonorum Hortorum Cultus Horticulture

The effect of emergence-improving treatments on the growth, yield and content of macroelements in leaves of garden dill (Anethum graveolensL.) cultivated for early crop

angielski

2012

11(4)

89-100

3.

Ireneusz

Maria


Sosna

Licznar-MałańczukDr. hab.

Dr. inż.


Acta Scientiarum Polonorum Hortorum Cultus Horticulture

Growth, yielding and tree survivability of several apricot cultivars on Myrobalan and ‘Wangenheim Prune’ seedlings

angielski

2012

11(1)

27-37

4.

Ireneusz

Sosna

Dr. hab.

Acta Scientiarum Polonorum Hortorum Cultus Horticulture

Effect of hand and chemical thinning on yielding and fruit quality of two late-ripening plum cultivars.

angielski

2012

11(2)

41-51

5.

Adam

Ewelina


Szewczuk

GudarowskaProf. dr hab.

Dr inż.


Acta Scientiarum Polonorum Hortorum Cultus Horticulture

Effect of spacing, trees crown shape and the way of planting on growth and yielding of two cultivars of peaches

angielski

2012

11(2)

83-92

6.

Katarzyna

Regina


Przemysław

Wróblewska

Dębicz


Bąbelewski

Dr inż.

Dr inż.


Dr inż.

Acta Scientiarum Polonorum Hortorum Cultus Horticulture

The influence of water sorbing geocomposite and pine bark mulching on growth and flowering of some perennial species

angielski

2012

11(2)

203-216

7.

Rafał

Anna


Jakub

Vojteh


Martin

Jerzy


Tyszka

Pietranik

Kierczak

Ettler


Michalievic

Weber


Dr

Dr

DrProf.

Dr

Prof. dr hab.Applied Geochemistry

Anthropogenic and lithogenic sources of lead in Lower Silesia (Southwest Poland): an isotope study of soils, basement rocks and anthropogenic materials

angielski

2012

27(6)

1089–1100

8.

Aleksandra

Beata


Halarewicz

Gabryś


Dr inż.

Prof. dr hab.Arthropod-Plant

Interactions
Probing behavior of bird cherry-oat aphid Rhopalosiphum padi (L.) on native bird cherry Prunus padus L. and alien invasive black cherry Prunus serotina Erhr. in Europe and the role of cyanogenic glycosides

angielski

2012

6(4)

497-505

9.

Aleksandra

Beata


Halarewicz

Gabryś


Dr inż.

Prof. dr.hab.Bulletin of InsectologyDid the evolutionary transition of aphids from angiosperm to non-spermatophyte vascular plants have any effect on probing behaviour ?

angielski

2012

65(1)

77-80

10.

Jarosław

Krzysztof

Małgorzata

Ryszard


Grzegorz

Cezary


Waroszewski

Kaliński


Malkiewicz

Mazurek


Kozłowski

Kabała


Dr inż.

Mgr inż.


Dr

Dr inż.


Mgr inż.

Prof. dr hab.Catena

Pleistocene–Holocene cover-beds on granite regolith as parent material for Podzols — An example from the Sudeten Mountains

angielski

2012

104

161-173

11.

Dorota

Hanna


Halina

Bonarska-Kujawa Pruchnik Kleszczyńska

Dr inż.

Dr

Prof. dr hab.Cellular & Molecular Biology Letters

Interaction of selected anthocyanins with erytrocytes amd liposome membranes

angielski

2012

17(2)

289-308

12.

Sylwia

Jan


Halina

Cyboran

Oszmiański KleszczyńskaMgr

Prof.


Prof.

Cellular & Molecular Biology Letters

Interaction between plant polyphenols and the erythrocyte membrane

angielski

2012

17(1)

77-88

13.

Jacek

Jelena


Urbaniak

BlaženčićDr

Dr


Cryptogamie Algologie


SEM study of oospore characteristics in endemic and endangered Balkan Charophytes

angielski

2012

33(3)

277-288

14.

Dorota

Halina


Stanisław

Bonarska-Kujawa Kleszczyńska Przestalski

Dr inż.

Prof.


Prof.

Ecotoxicology and Environmental Safety

The location of organotins within the erythrocyte membranę in relations to their toxicity

angielski

2012

78

232-238

15.

Cezary

Oskar


Agnieszka

AgnieszkaKabała

Bojko


Medyńska-Juraszek

SzczepanikProf. dr hab.

Mgr inż.


Dr inż.

Mgr inż.


Environmental Monitoring and Assessment

Spatial variability and temporal changes in the heavy metal content of soils with a deep furrow-and-ridge micro-relief formed by an afforestation-plow

angielski

2012

Open access

DOI: 10.1007/s10661-012-2931-3

16.

Dariusz

Janusz


Grech

MiśkiewiczDr

Dr


EPL-EUROPHYS LETT

Random matrix approach in search for weak signals hidden in noisy data

angielski

2012

97(3)

30005-p1-30005-p6

17.

Jerzy

Rafał


Andrzej

Jarosław

Magdalena Elżbieta


Weber

Tyszka


Kocowicz

Szadorski

Dębicka

Jamroz


Prof. dr hab.

Dr

Dr inż.Mgr

Dr

Dr inż.European Journal of Soil Science

Mineralogical composition of the clay fraction of soils derived from granitoids of the Sudetes and Fore-Sudetic Block, southwest Poland

angielski

2012

63(5)

762–772

18.

Angel

Adam


Francica

Pablo


Krzysztof

Angel


Calin-Sanchez

Figiel


Hernandez

Melgarejo

Lech

Carbonel-BarachinaInż.

Dr hab. inż.

-

-

Mgr inż.Prof.

Food and Bioprocess Technology

Chemical composition, functional properties and sensory quality of pomegranate (Punica granatum L.) arils and rind as affected by drying methods

angielski

2012

Online FirstTM

DOI: 10.1007/s11947-012-0790-0

19.

Angel

Krzysztof

Antoni

Adam


Angel

Calin-Sanchez

Lech


Szumny

Figiel


Carbonel-Barachina

Inż.

Mgr inż.


Dr inż.

Dr hab.


Prof.

Food research International

Volatile composition of sweet basil essential oil (Ocimum basilicum L.) as affected by drying method

angielski

2012

48(1)

217-225

20.

Cezary

Justyna


Kabała

Zapart


Prof. dr hab.

Dr


Geoderma

Initial soil development and carbon accumulation on moraines of the rapidly retreating Werenskiold Glacier, SW Spitsbergen, Svalbard archipelago

angielski

2012

175-176

9-20

21.

Katarzyna

Anna


Paweł

Cezary


Szopka

Karczewska

Jezierski

Kabała


Dr inż.

Prof. dr hab.

Dr inż.

Prof. dr hab.Geoderma

Spatial distribution of lead in the surface layers of mountain forest soils, an exemple from Karkonosze National Park, Poland

angielski

2012

192

259-268

22.

Elżbieta

Anna


Edward

Urszula


Hanna

Sacała

Demczuk


Grzyś

Prośba-Białczyk

Szajsner


Dr

Dr

DrProf. dr hab.

Dr hab.


International Agrophysics

Impact of presowing laser radiation of seeds on sugar beet properties

angielski

2012

26(3)

295-300

23.

Karolina

Anna


Lewińska

KarczewskaDr inż.

Prof. dr hab.
International Journal of Phytoremediation

Influence of soil properties and phosphate addition on arsenic uptake from polluted soils by velvetgrass (Holcus lanatus)

angielski

2012

15(1)

91-104

24.

Aneta

Maria


Sikora

Kelm


Mgr inż.

Dr hab.


Journal of Apicultural Science

Flower preferences of the Wrocław Botanical Garden bumblebees (Bombus spp.)

angielski

2012

56(2)

27-36

25.

Eugeniusz

Katarzyna


Cecylia

Kołota

Adamczewska-Sowińska

Uklańska-Pusz


Prof. dr hab.

Prof. dr hab


Dr

Journal of Elementology

Yield and nutritional value of Japanese bunching onion (Allium fistulosum L.) depending on the growing season and plant maturation stage

angielski

2012

17(4)

587-596

26.

Agnieszka

Cezary


Medyńska-Juraszek

Kabała


Dr inż.

Prof. dr hab.Journal of Elementology

Heavy metal pollution of forest soils impacted by copper industry.

angielski

2012

17,3

441-451

27.

Urszula

Hanna


Bartłomiej

KrzysztofProśba-Białczyk

Szajsner


Spyrka

Bąk


Prof. dr hab.

Dr hab.


Mgr inż.

Mgr inż.


Journal of Elementology

The influence of pre-sowing stimulation of seeds on changes in chemical composition and sucrose content in sugar beet

angielski

2012

17(4)

639-648

28.

Hanna

Tadeusz


Małgorzata

Aleksandra

Stanisław

Irena


Florian Paweł

Pruchnik

Lis


Latocha

Zielińska

Ułaszewski

Pelińska

Pruchnik


Dr

Prof. dr hab.

Dr hab.

Mgr


Prof. dr hab

Mgr


Prof. dr hab.

Journal of Inorganic Biochemistry

Butylin(IV) 2-sulfobenzoates: Synthesis, structural characterization and their cytostatic and antibacterial activities

angielski

2012

111

25-32

29.

Aleksandra

Jan


Janusz

Halina


Włoch

Oszmiański

Sarapuk

KleszczyńskaMgr

Prof. dr hab.

Prof. dr hab.

Prof. dr habJournal of Medicinal Plants Research

The effect of Hypericum perforatum extract on the properties of erythrocyte membrane

angielski

2012

6(21)

3766-3773

30.

Jacek

Anders


Joop

Urbaniak

Langangen

van Raam


Dr

Dr

DrJournal of Phycology


Oospore wall ornamentation in the genus Tolypella (Charales, Charophyceae)

angielski

2012

48(6)

1538-1545

31.

Dorota

Jan


Richter

Matuła


Dr inż.

Prof. dr hab.Oceanological and Hydrobiological Studies

Response of cyanobacteria and algae community from small water bodies to physicochemical parameters

angielski

2012

41(2)

18-28

32.

Dorota

Zuzanna


Stefan

Janina


Aleksandra

Alicja


Anna

Wojnicz

Sycz


Walkowski

Gabrielska

Włoch

KucharskaSokół-Łętowska

Dr
Mgr

Prof. dr hab.

Mgr

Dr inż.


Dr inż.

Phytomedicine

Study on the influence of cranberry extract Żurawit S O S® on the properties of uropathogenic Escherichia coli strains, their ability to form biofilm and its antioxidant properties

angielski

2012

19(6)

506-514

33.

Eugeniusz

Sylwia


Katarzyna

Kołota

Winiarska

Adamczewska-Sowińska


Prof. dr hab.

Dr inż.


Prof. dr hab.

Polish Journal of Environmental Studies

The effects of genetic and agronomic factors on quantity and quality of leafy parsley yield

angielski

2012

21(4)

937-942

34.

Małgorzata

Barbara


Justyna

Krzysztof

Natalia


Krawczyńska

Kołwzan


Rybak

Gediga


Shcheglova

Mgr

Dr hab.


Dr inż.

Dr inż.


Prof.

Polish Journal of Environmental Studies

The influence of biopreparation on seed germination and growth

angielski

2012

21(6)

1697-1702

35.

Tomasz

Ryszard


Leszek

Wojciech


Czapka

Kacprzyk


Kordas

Pusz


Dr

Dr hab.


Prof. dr hab.

Dr inż.


Przegląd Elektrotechniczny


Wpływ niskotemperaturowej plazmy na biologiczne właściwości ziarna

polski

2012

11b

222-226

36.

Mirosław

Józef


Józef

Marcin


Bartosz

Paweł


Anioł

Sowiński

Adamczyk

Baraszkiewicz

Potaniec

ZielińskiDr hab.

Dr hab.


Prof. dr hab.

Inż.


Mgr

Mgr


Przemysł Chemiczny

Analiza zawartości zeaksantyny i luteiny w ziarnie form kukurydzy oraz wybranych odmianach dostępnych na rynku polskim

polski

2012

91(5)

666-670

37.

Krzysztof

Grzegorz


Bielecki

KulczyckiDr inż.

Dr inż.


Przemysł Chemiczny

Modyfikacja metody Buttersa Chenery’ego oznaczania siarki ogólnej w roślinach i glebach

polski

2012

91(5)

688-691

38.

Joanna

Józef


Piotr

Chmielewska

Sowiński


Nowakowski

Dr inż.

Dr hab.


Prof. dr hab.

Przemysł Chemiczny

Przerób sorga cukrowego na bioetanol

polski

2012

91(5)

703-705

39.

Anna

Edward


Ewa

Elżbieta


Demczuk

Grzyś


Majewska

Sacała


Dr inż.

Dr inż.


Mgr

Dr


Przemysł Chemiczny

Oddziaływanie kwasu krotonowego na siewki kukurydzy


polski

2012

91(5)

729-732


40.

Elżbieta

Weronika


Sacała

DurbajłoDr

MgrPrzemysł Chemiczny

Oddziaływanie krzemianu sodu na kukurydzę rosnącą w warunkach stresowych

polski

2012

91(5)

949-951

41.

Zofia

KrzysztofSpiak

Gediga


Prof. dr hab.

Dr inż.


Przemysł Chemiczny

Ocena możliwości wykorzystania odpadów mineralnych do rewitalizacji składowiska odpadów flotacyjnych z przemysłu miedziowego

polski

2012

91(5)

990-995

42.

Zofia

KrzysztofSpiak

Gediga


Prof. dr hab.

Dr inż.


Przemysł Chemiczny

Przydatność wybranych gatunków roślin do zasiedlania terenów zdegradowanych przez przemysł miedziowy

polski

2012

91(5)

996-999


43.

Antoni

Maciej


Katarzyna

Alicja


Anna

Anita


Szumny

Adamski


Wińska

KucharskaSokół-Łętowska Biesiada

Dr

Dr hab.


Dr

Dr inż.


Dr inż.

Dr hab.


Przemysł Chemiczny

Analiza chromatograficzna lotnych frakcji 14 kultywarów bazylii (Ocimum basilicum L.)

polski

2012

91(5)

1020-1023

44.

Elżbieta

Jamroz

Dr inż.

Sylwan

Właściwości próchnic gleb leśnych pod zaroślami kosodrzewiny w Rezerwacie Śnieżnik Kłodzki

polski

2012

156(11)

825-832

45.

Agnieszka

Anita


Alicja

Anna


Nawirska-Olszańska Biesiada

Kucharska

Sokół-Łętowska


Dr hab.

Dr hab.


Dr inż.

Dr inż.Żywność -Nauka, Technologia, Jakość

Wpływ sposobu przygotowania i warunków przechowywania przetworów z owoców dyni olbrzymiej z dodatkiem owoców pigwowca i derenia na ich właściwości fizykochemiczne

polski

2012

3(82)

168-178

46.

Kamil

Katarzyna

Janina


Sierżant

Pyrkosz-Biardzka

Gabrielska


Mgr

Dr inż.


Prof.

Żywność -Nauka, Technologia, Jakość

Właściwości przeciwutleniające naturalnych ekstraktów polifenolowych z wybranych roślin w układach modelowych

polski

2012

6(85)

41-53

b) Wykaz publikacji w czasopismach znajdujących się w bazie European Reference Index for the Humanities (ERIH) i wymie­nionych w części C wykazu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, o której mowa w § 14 ust. 3 pkt 3 rozporządzenia,Lp.

Imiona

Nazwisko

Stopień/tytuł naukowy

Nazwa czasopisma naukowego

Tytuł publikacji

Język publikacji

Rok wydania

Tom

Numery stron

1.

-

-

-

-

-

-

-

-

-1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna