Sprawozdanie Dziekana Wydziału Przyrodniczo-Technologicznego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu za rok 2012


Knowledge about cross-compliance possessed by farmers from opolskie voivodeshipPobieranie 2.6 Mb.
Strona9/19
Data07.05.2016
Rozmiar2.6 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   19

Knowledge about cross-compliance possessed by farmers from opolskie voivodeship

angielski

2012

11 (4)

5-13

53.

Tomasz

Kamila


Janusz

StanisławStankiewicz

Kozak


Podleśny

PietruszewskiDr inż.

Dr inż.


Prof. dr hab.

Dr hab.


Acta Scientiarum Polonorum. Technica Agraria

Wpływ wody uzdatnianej magnetycznie na kiełkowanie i wzrost siewek łubinu wąskolistnego (Lupinus angustifolius L.)

Polski

2012

11(1-2)

21-32

54.

Henryk

Anna


Felicyta

Bujak

Tratwal


Walczak

Dr hab.

Dr inż.


Prof. dr hab.

Annales UMCS sec. E, Agricultura

Zmienność i plonowania i cech użytkowych odmian pszenżyta ozimego w Winnej Górze

polski

2012

67(3)


1-11


55.

Ryszard

Henryk


Jan

Edward


Weber

Bujak


Kaczmarek

Gacek


Dr hab.

Dr hab.


Prof. dr hab.

Prof.dr hab.Annales UMCS sec. E, Agricultura

Analiza przestrzennego podobieństwa plonowania odmian pszenicy ozimej na obszarze województwa śląskiego i opolskiego

polski

2012

67(3)


61-73


56.

Henryk

Anna


Felicyta


Bujak

Tratwal


Walczak

Dr hab.

Dr inż.


Prof. dr hab.

Biuletyn Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin

Reakcja odmian pszenżyta ozimego na warunki glebowo-przyrodnicze Wielkopolski przy dwóch poziomach agrotechniki

polski

2012.

264


141-155

57.

Wanda

Zbigniew


Władysław

Rafał


Kociuba

Segit


Kadłubiec

Kuriata


Prof.dr hab.

Dr

Dr hab.Dr inż.

Biuletyn Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin

Ocena zdolności kombinacyjnej wybranych odmian i linii pszenicy twardej T. durum Desf.

polski

2012

264

43-48

58.

Andrzej

Henryk


Latusek

Bujak


Mgr inż.

Dr hab.


Biuletyn Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin

Ocena stabilności plonowania odmian rzepaku ozimego w zróżnicowanych warunkach glebowo-klimatycznych Dolnego Śląska na podstawie doświadczeń porejestrowych

polski

2012

265

59-70

59.

Andrzej

Henryk


Latusek

Bujak


Mgr inż.

Dr hab.


Biuletyn Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin

Plonowanie odmian żyta ozimego uprawianych na dwóch poziomach intensywności agrotechniki w warunkach Dolnego Śląska

polski

2012

265

47-57

60.

Sylwia

Rafał


Władysław

Lewandowska

Kuriata


Kadłubiec

Dr

Dr

Dr hab.
Biuletyn Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin

Morfologiczne i genetyczne zróżnicowanie linii wsobnych kukurydzy

polski

2012

264

177-182

61.

Sylwia

Rafał


Władysław

Lewandowska

Kuriata


Kadłubiec

Dr

Dr

Dr hab.Biuletyn Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin

Wartość hodowlana wybranych linii wsobnych kukurydzy

polski

2012

264

169-175

62.

Krzysztof

Rafał


Sylwia

Wójcik

Kuriata


Lewandowska

Mgr inż.

Dr inż.


Dr hab.

Biuletyn Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin

Odziedziczalność i współzależność cech rolniczych kukurydzy

Polski

2012

264

183-188

63.

Anna

Koszelnik-Leszek


Dr inż.

Ecological Chemistry and Engineering. A

Accumulation of heavy metals by Silene vulgaris occuring on serpentine waste dump in Grochów (Lower Silesia)

angielski

2012

19(4-5)

411-420

64.

Zofia

Urszula


Tomasz

Spiak

Piszcz


Zbroszczyk

Prof. dr hab.

Dr inż.


Dr inż.


Ecological Chemistry and Engineering. A

Modification of sulfur content in Miscanthus giganteus under different nitrogen and potassium fertilization

angielski

2012

19(3)

213-221

65.

Krzysztof

Rutkiewicz

Dr inż.

Ekonomia i Prawo

System kontroli i egzekwowanie prawa pomocy publicznej w Unii Europejskiej – kompetencje Komisji Europejskiej i jej współpraca z sądami państw członkowskich w latach 2000-2010

polski

2012

9,3(2)

27-45

66.

Monika

Marta


Białkowska

ĆwiertniewskaMgr inż.

Mgr inż.


EPISTEME Czasopismo Naukowo- Kulturalne

Wpływ uprawy współrzędnej na kształtowanie się zawartości składników mineralnych w nasionach i częściach nadziemnych łubinu żółtego

polski

2012

15

15-20

67.

Marta

Monika


Ćwiertniewska

BiałkowskaMgr inż.

Mgr inż.


EPISTEME Czasopismo Naukowo- Kulturalne

Analiza wybranych cech plonotwórczych pszenżyta jarego w warunkach siewu czystego i mieszanego

polski

2012

15

53-58

68.

Andrzej

AndrzejJurkowski

Latusek


Mgr

Mgr inż.


EPISTEME: Czasopismo Naukowo-Kulturalne

Analiza obecności markera XCFD81-5D u żyta ozimego

polski

2012

14

309-315

69.

Katarzyna

Roman


Kołodziejczyk

Pieprzka


Mgr inż.

Dr inż.


EPISTEME: Czasopismo Naukowo-Kulturalne

Kształtowanie się zawartości metali ciężkich w glebach dwóch obszarów chronionych Dolnego Śląska

polski

2012

14

41-50

70.

Małgorzata

Krotowska

Mgr inż.

EPISTEME: Czasopismo Naukowo-Kulturalne

Znaczenie rolnictwa

w gospodarce krajów Grupy Wyszehradzkiej.polski

2012

15(2)

275-282

71.

Andrzej

Andrzej


Henryk

Latusek

Jurkowski

Bujak


Mgr inż.

Dr

Dr hab.EPISTEME: Czasopismo Naukowo-Kulturalne

Możliwość optymalizacji uprawy rzepaku ozimego na podstawie doświadczeń porejestrowych

polski

2012

15(2)

141-150

72.

Magdalena


Raftowicz-Filipkiewicz

Dr

EQUILIBRIUM

National branding as an Economic Challenge for the Countries of the Middle and East Europe on the example of Estonia

angielski

2012

7(4)

49-59

73.

Piotr

EugeniuszChohura

Kołota


Dr inż.

Prof. dr hab.Folia Horticulturae

The effect of the kind of Fe chelate on yielding and quality of greenhouse tomato fruits

angielski

2012

24(2)

109-114

74.

Grzegorz

Kulczycki

Dr inż.

Fragmenta

AgronomicaWpływ precyzyjnego nawożenia fosforem i potasem na zmiany zawartości rozpuszczalnych form tych pierwiastków w glebie

polski

2012

29|(1)

70-82

75.

Leszek

Magda


Marta

Kordas

Giemza-Mikoda

Jabłońska


Prof. dr hab.

Mgr inż


Mgr

Fragmenta Agronomica

Ocena wartości energetycznej odmian sorga w zależności od terminu, gęstości siewu i nawożenia

polski

2012

29(3)

114-119

76.

Leszek

Wanda


Kordas

Tasz


Prof. dr hab.

Mgr inż.


Fragmenta Agronomica

Plonowanie oraz zawartość makroelementów w wybranych roślinach energetycznych uprawianych na zmodyfikowanych dodatkiem materiałów mineralnych i organicznych odpadach z flotacji rud miedzi

polski

2012

29(3)

103-113

77.

Leszek

Urszula


Kordas

ZbroszczykProf. dr hab.

Dr inż.


Fragmenta Agronomica

Wpływ sytemu uprawy roli i efektywnych mikroorganizmów (EM) na właściwości biologiczne gleby spod pszenicy ozimej uprawianej w krótkotrwałej monokulturze

polski

2012

29(3)

88-94

78.

Marek

Józef


Agnieszka

Łukasz


Katarzyna

Liszewski

Błażewicz

Zembold-Guła

Szwed


Kozłowska

Dr hab. inż

Dr hab. inż.

Dr inż.

Dr inż.


Mgr inż.

Fragmenta Agronomica

Wpływ sposobu nawożenia azotem na ekstraktywność słodu jęczmiennego

polski

2012

29 (1)

93-104


79.

Jacek

Lesław


Piotr

Rajewski

Zimny


Kuc

Dr inż.

Prof. dr hab.

Dr inż.


Fragmenta Agronomica

Wpływ różnych wariantów uprawy konserwującej buraka cukrowego na właściwości chemiczne gleby

polski

2012

29(2)

98-104

80.

Roman

Danuta


Adela

Wacławowicz

Parylak


Maziarek

Dr inż.

Prof. dr hab.

Mgr inż.


Fragmenta Agronomica

Zmiany wskaźników struktury gleby pod wpływem zróżnicowanych systemów uprawy pszenicy jarej

polski

2012

29(2)

123–133

81.

Monika

KatarzynaStaniaszek-Kik

SzczepańskaDr

Dr inż.


FRAGMENTA FLORISTICA ET GEOBOTANICA POLONICA

Biota porostów epiksylicznych w polskiej części Karkonoszy (Sudety Zachodnie)

polski

2012

19(1)

137-151

82.

Katarzyna

Szczepańska

Dr inż.

FRAGMENTA FLORISTICA ET GEOBOTANICA POLONICA

Nowe stanowisko porostu Leprocaulon microscopium w Polsce

angielski

2012

19(2)

499-502

83.

Hanna

Adamska

Dr inż.

HANDEL WEWNETRZNY

Wymiar gospodarczy jako element zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich

polski

2012

2

172-179

84.

Anna

WładysławJama

Nowak


Dr inż.

Prof. dr hab.Inżynieria Ekologiczna

Influence of Sludge on the content of Magnesium and potassium in soil under willow cultivation

angielski

2012

30

241-248


85.

Magda

Podlaska

Dr. inż.

Inżynieria Ekologiczna

Walory przyrodnicze nie użytkowanych łąk pobagiennych Dolnego Śląska

polski

2012

29

130-140

86.

Klara

Katarzyna

Magda


Tomaszewska

Kołodziejczyk

Podlaska


Dr hab.

Mgr inż.


Dr inż.

Inżynieria Ekologiczna

Wpływ człowieka na funkcjonowanie i walory przyrodnicze torfowiska niskiego w okolicach Byczyny (województwo opolskie)

polski

2012

29

212-223

87.

Włodzimierz

Anna


Jarosław

Marek


Białczyk

Cudzik


Czarnecki

BrennensthulProf. dr hab.

Dr inż.


Dr inż.

Mgr inż.


Inżynieria Rolnicza

Energetyczna ocena współpracy opon ciągnika z podłożami rolniczymi o różnych stopniach zagęszczenia

polski

2012

4(139)

7-17

88.

Włodzimierz

Jarosław


Anna

Marek


Krzysztof

Białczyk

Czarnecki

Cudzik

BrnnensthulWolski

Prof. dr hab.

Mgr inż.


Dr inż.

Dr inż.


Prof. dr hab.

Inżynieria Rolnicza

Ocena parametrów trakcyjno-wytrzymałościowych darni łąkowej i pastwiskowej

polski

2012

2(136)

31-41

89.

Włodzimierz

Marek


Anna

Jarosłąw


Białczyk

Brnnensthul

Cudzik

CzarneckiProf. dr hab.

Mgr inż.


Dr inż.

Dr inż.


Inżynieria Rolnicza

Ocena trakcyjna opon do uniwersalnego ciągnika rolniczego

polski

2012

2(136)

7-17

90.

Włodzimierz

Anna


Jarosłąw

Marek


Białczyk

Cudzik


Czarnecki

BrnnensthulProf. dr hab.

Dr inż.


Dr inż.

Mgr inż.


Inżynieria Rolnicza

Ocena właściwości trakcyjnych ciągnika wyposażonego w różne typy opon

polski

2012

2(136)

19-29

91.

Anna

Włodzimierz

Jarosław

Marek


Adam

Cudzik

Białczyk


Czarnecki

Brennensthul

Kaus


Dr inż.

Prof. dr hab.

Dr inż.

Mgr inż.


Dr inż.

Inżynieria Rolnicza

Ocena systemów uprawy w aspekcie zużycia paliwa, plonowania roślin i właściwości gleby

polski

2012

2(137)

17-27

92.

Anna

Włodzimierz

Jarosław

Marek


Cudzik

Białczyk


Czarnecki

BrennensthulDr inż.

Prof. dr hab.

Dr inż.

Mgr inż.


Inżynieria Rolnicza

Ocena wpływu zmiany ciśnienia wewnątrz opon na ich właściwości trakcyjne na wybranym podłożu leśnym

polski

2012

4(139)

19-27

93.

Marcin

Leszek


Jerzy

Dębowski

Romański


Bieniek

Mgr inż.

Prof. dr hab.

Prof. dr hab.


Inżynieria Rolnicza

Analiza pracy różnych profili łopat pędnika siłowni wiatrowej

polski

2012

2(137),

29-34

94.

Piotr

Bogdan


Roman

Komarnicki

Stępień


Stopa

Dr inż.

Dr hab. inż.

Dr hab. inż.


Inżynieria Rolnicza

Ocena kryterialna optymalnego doboru maszyn rolniczych

polski

2012

4(139)

145-155

95.

Deta

Gabriel


Łuczycka

Zygmunt


Dr hab.

Mgr inż.


Inżynieria Rolnicza

Wpływ światła LED na wzrost pieprzycy siewnej (Lepidium Sativum)

polski

2012

2(137)

177-183


96.

Deta

KrzysztofŁuczycka

PruskiDr hab.

Mgr inż.


Inżynieria Rolnicza

Zastosowanie sieci Kohonena i wykresu rozrzutu do identyfikacji grup miodów według ich cech elektrycznych

polski

2012

2(137)

169-175

97.

Franciszek

Marian


Molendowski

WierciochDr hab.

Prof. dr hab.Inżynieria Rolnicza

Minimalizacja nakładów w technologii produkcji marchwi

polski

2012

2(137)

211-219

98.

Franciszek

Leszek


Łukasz

Molendowski

Romański


Górnik

Dr hab.

Prof. dr hab.

Mgr inż.


Inżynieria Rolnicza

Ocena eksploatacyjna wybranych kombajnów do zbioru zbóż metodą wskaźnika zespolonego

polski

2012

4(139)

277-283

99.

Paweł

Jerzy


Franciszek

Ożóg

Bieniek


Molendowski

Mgr inż.

Prof. dr hab.

Dr hab.


Inżynieria Rolnicza

Ocena eksploatacyjna kombajnu GRIMME 170-60SE

polski

2012

4(139)

303-309

100.

Leszek

Przemysław

Marcin


Romański

Bukowski


Dębowski

Prof. dr hab.

Dr inż.


Mgr inż.

Inżynieria Rolnicza

Analiza wykorzystywania energii odnawialnej w gospodarstwach wiejskich

polski

2012

2(137)

259-268

101.

Bogdan

Roman


Piotr

Bartosz


Stępień

Stopa


Komarnicki

Jaźwiec


Dr hab.

Dr hab.


Dr inż.

Mgr inż.


Inżynieria Rolnicza

Analiza sprężystości suszu owocowego z avocado

polski

2012

2(136)

307-314

102.

Roman

Bogdan


Piotr

MałgorzataStopa

Stępień


Komarnicki

Porczyk


Dr hab.

Dr hab.


Dr inż.

Mgr inż.


Inżynieria Rolnicza

Wpływ wielokrotnego obciążenia korzenia marchwi na wartość nacisków powierzchniowych

polski

2012

2(136)

315-324

103.

Antoni

Deta


Beata

Gracjan


Szewczyk

Łuczycka


Sieniawska

Rojek


Dr hab.

Dr hab.


Mgr inż.

Mgr inż.


Inżynieria Rolnicza

Porównanie stopnia pokrycia obiektów opryskiwanych wybranymi rozpylaczami eżektorowymi – jedno- i dwustrumieniowym

polski

2012

2(136)

325-334

104.

Hanna

Adamska

Dr inż.

Journal of Agribusiness and Rural Development

Standard and quality of life of rural areas population in the view of new paradigm

angielski

2012

3(25)

5-12

105.

Małgorzata

Michał


Borkowska

KruszyńskiMgr inż.

Mgr inż.


Journal of Agribusiness and Rural Development

Znajomość zasady wzajemnej zgodności (cross-compliance) wśród rolników z województwa łódzkiego

polski

2012

3 (25)

35-42

106.

Maria

Golinowska

Dr hab.

Journal of Agribusiness and Rural Development

Development of organic farms in Poland

angielski

2012

3 (25)

113-123

107.

Franciszek

Kapusta

Prof. dr hab.

Journal of Agribusiness and Rural Development

Zmiany infrastruktury polskiej wsi w warunkach Unii Europejskiej

polski

2012

2 (24)

107-118

108.

Jacek

Paweł


Michał

Zdzisław


Zbigniew

Sławomir


Roman

Twardowski

Bereś


Hurej

Klukowski

Dąbrowski

Sowa


Warzecha

Dr hab.

Dr inż.


Prof. dr hab.

Dr hab.


Prof. dr hab.

Dr inż.


Dr inz.

Journal of Plant Protection Research

The quantitative changes of ground beetles (Col., Carabidae) in Bt and conventional maize crop in southern Poland

angielski

2012

52(4)

404-409

109.

Felicyta

Maria


Anna

Andrzej


Walczak

Golinowska

Tratwal

Bandyk


Prof. dr hab.

Dr hab.


Dr inż.

Mgr inż


Journal of Plant Protection Research

Effectiveness of Rape Protection Against Pests the Years 2006-2009 in Poland

angielski

2012

52(3)

324-332

110.

Małgorzata

Borkowska

Mgr inż.

Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   19


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna