Sprawozdanie finansowe komisji rewizyjnej gminnego zrzeszenia „ ludowe zespoły sportowe ” w ujeździe za 2010 rokPobieranie 12.15 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar12.15 Kb.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

KOMISJI REWIZYJNEJ GMINNEGO ZRZESZENIA

LUDOWE ZESPOŁY SPORTOWE ”

W UJEŹDZIE ZA 2010 ROK

Komisja Rewizyjna w składzie:

1. Przewodniczący - Kołodziej Piotr

2. Z-ca Przewodniczącego - Bachen Damian

3. Sekretarz - Suhs Andrzej

Na realizację zadań w zakresie sportu i rekreacji Gminne Zrzeszenie „Ludowe Zespoły Sportowe” w Ujeździe otrzymało dotację z budżetu gminy

w kwocie 120.000,00 zł z czego wydatkowano kwotę 120.000,00 zł.

Ponadto na nasze konto w roku 2010 wpłynęła :

- wpłata 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego od osób

prywatnych w kwocie 1408,20 zł

- opłata z MGOśDZK w Ujeździe za zużytą energię elektryczną na boisku

w Ujeździe podczas Dni Ujazdu i Dożynek w kwocie 586,20 zł

- darowizna z Banku Spółdzielczego Leśnica oddział Ujazd w kwocie

1000,00 złw kwocie 1000,00 zł

  • darowizna z Firmy Handlowej Battek International z Krakowa w kwocie 1000,00 zł

  • darowizna z firmy AEK Kuźnia Spółka z Ogniczoną Odpowiedzialnością

z Krakowa w kwocie 1000,00 zł

LZS Olszowa w kwocie 550,00 zł

łącznie 6988,99, zł, z czego wydatkowano kwotę 6693,59 zł

Środki te wykorzystały Kluby działające w naszym Gminnym Zrzeszeniu na bieżącą działalność.

Gminne Zrzeszenie „LZS” w Ujeździe w/w środki otrzymane z dotacji wykorzystało na :

- opłatę za energię elektryczną i wodę w kwocie 7652,22 zł

- opłacenie wywózu nieczystości komunalnych w kwocie 619,55 zł

- zakup sprzętu sportowego w kwocie 33338,31 zł

- zakup paliwa na kwotę 11088,65zł

- pokrycie kosztów ekwiwalentów sędziowskich w kwocie 16189,80 zł

- opłacenie przejazdów zawodników na mecze mistrzowskie

w kwocie 19060,77zł

- uregulowanie należności za przeprowadzenie badań lekarskich zawodników

na kwotę 6340,00 zł

- opłatę za ubezpieczenie zawodników na kwotę 2500,00 zł

- opłatę za udział w rozgrywkach , opłacenie składek członkowskich, transfer

i potwierdzenie zawodników na kwotę 7033,35 zł

- pokrycie kosztów wykonania kart magnetycznych dla zawodników

w kwocie 37,00 zł

- zakup środków czystości i proszku do prania na kwotę 548,02 zł

- zakup trawy,wapna, nawozów i środków do wykonania oprysków płyt boisk

na kwotę 6596,33 zł ,

- zakup profila i blachy ocynkowanej na wykonanie zadaszenia dla zawodników

rezerwowych na boisku w Zimnej Wódce na kwotę 1847,57 zł

- zakup rur na wykonanie bramek dla trampkarzy o wymiarach 5x2x1,2 na

kwotę 588,06 zł

- zakup części i naprawę kosiarek na kwotę 1080,84 zł

- zakup lamp halogenowych w celu oświetlenia boiska w Ujeździe w kwocie

107,80 zł

- wykonanie oświetlenia na boisku treningowym w Jaryszowie w kwocie

1000.04 zł

- wykonanie mapy do celów projektowych działki położonej w Starym Ujeździe

w kwocie 976,00 zł

- wykonanie nadruków na koszulkach w kwocie 346,48,00 zł

- zakup papy termokauczukowej na pokrycie dachu szatni w Niezdrowicach

na kwotę 1679,39 zł,00 zł

- skierowanie pana Tomasza Malcherka na kurs trenerów UEFA”B”

w kwocie 500,00 zł – I rata

- prowadzenie rachunku w Banku i prowizje na kwotę 439,71 zł

W dniu 04 grudnia 2010 roku odbyło się spotkanie międzynarodowe

”Barbórka 2010” , a w dniu 18 grudnia 2010 roku turniej halowy na ich zorganizowanie wydatkowano z otrzymanej darowizny kwotę 3310,00 zł


Podpisy Komisji


Kołodziej Piotr

Bachen DamianSuhs Andrzej©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna