Sprawozdanie północno-Mazowieckiego Oddziału ptl w Ciechanowie r. 2011-2012Pobieranie 7.23 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar7.23 Kb.
Sprawozdanie północno-Mazowieckiego Oddziału PTL w Ciechanowie r.2011-2012

1.Liczba członków:21

Zarząd Oddziału:
prezes zarządu Kotowicz-Borowy Irena

v-ce prezes Kaszubowski Piotr

v-ce prezes Kołakowski Robert

skarbnik Przybyłowska Jolanta

sekretarz Witkowska Aleksandra

członek Zalewski Marek

członek Pszczółkowski Benedykt

członek Olszewski Adam

członek Tokarska-Wójciak Barbara
Komisja rewizyjna: Artur Borowy

Elżbieta Szymanik

Bogumiła Umińska

2.Spotkania zorganizowane przez oddział: W roku sprawozdawczym 2011-2012 odbyło się 9 spotkań północno Mazowieckiego Oddziału PTL w Ciechanowie oraz 5 spotkań zarządu Oddziału.

3.Realizowane projekty: Powołanie wydawnictwa północno Mazowieckiego Oddziału PTL pn. „Mazowieckie Zeszyty Naukowe”. Powołana również została rada naukowa wydawnictwa w składzie: dr. hab Krystyna Błeszyńska, prof. dr hab. Adam Dobroński, dr Irena Kotowicz-Borowy, prof. dr hab. Józef Maroszek, prof. dr hab. Anna Szyfer

4.W trakcie druku obecnie znajduje się wydawnictwo autorstwa ks. Jana Chmielińskiego, : pt.: Życie religijno-obyczajowe oraz mowa, kultura i prace mieszkańców Krajewa Wielkiego na przełomie XIX i XXw. Książka będzie pierwszą z całej serii pamiętników ,wspomnień i kronik przedstawicieli rodów drobnoszlacheckich wywodzących się przede wszystkim z Mazowsza. Seria będzie wydawana przez Mazowieckie Zeszyty Naukowe.5.W związku z powołaniem do życia Mazowieckich Zeszytów Naukowych, północno Mazowiecki Oddział PTL rozpoczął ścisłą współpracę z SGGW w Warszawie, Uniwersytetem w Białymstoku a także, przasnyskim Towarzystwem Kulturalnym. Oddział od początku stale współpracuje z Muzeum Szlachty Mazowieckiej gdzie ma swoją siedzibę. Podobnie jak co roku wspólnie organizowany był XXXI Mazowiecki Przegląd Przebierańców Zapustnych, który w tym roku odbył się we wsi Jabłonowo gm.Płośnica oraz 8 Majowe Muzykowanie, które corocznie ma miejsce we wsi Watkowo gm. Płośnica
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna