Sprawozdanie z działalności Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu w roku akademickim 2007/2008Pobieranie 298.87 Kb.
Strona1/6
Data03.05.2016
Rozmiar298.87 Kb.
  1   2   3   4   5   6
Sprawozdanie

z działalności Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu w roku akademickim 2007/2008


 1. DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA, DOKONANE MODYFIKACJE SYSTEMU KSZTAŁCENIA, ICH KONSEKWENCJE W ODNIESIENIU DO PLANÓW I PROGRAMÓW STUDIÓW ORAZ KOSZTÓW KSZTAŁCENIA

W roku akademickim 2007/2008 Akademia realizowała dydaktykę na trzech Wydziałach: 1. Wychowania Fizycznego w Poznaniu prowadząc:

 • studia 4,5 letnie jednolite magisterskie na kierunku:

  • wychowanie fizyczne studia stacjonarne

   • specjalność nauczycielska

   • specjalność trenerska

   • specjalność sport osób niepełnosprawnych

   • specjalność organizacja i zarządzanie sportem

  • fizjoterapia studia stacjonarne

 • studia pierwszego stopnia na kierunku:

  • wychowanie fizyczne studia stacjonarne i niestacjonarne

   • specjalność nauczycielska

   • specjalność trenerska

   • specjalność sport osób niepełnosprawnych

   • specjalność organizacja i zarządzanie sportem

  • fizjoterapia studia stacjonarne i niestacjonarne

 • studia drugiego stopnia na kierunku:

  • wychowanie fizyczne studia niestacjonarne

   • specjalność nauczycielska

  • fizjoterapia studia niestacjonarne

 • studia 5-letnie na kierunku

  • wychowanie fizyczne studia niestacjonarne

   • specjalność nauczycielska

  • fizjoterapia studia niestacjonarne

 • studia doktoranckie:

  • w zajęciach uczestniczyło 80 studentów, w tym 51 osób na studiach stacjonarnych i 29 na studiach niestacjonarnych, 3 osoby przebywają na urlopie.

  • w roku akademickim 2007/2008 zostało przyjętych 26 osób : na studia stacjonarne 15 osób i 11 osób na studia niestacjonarne.

  • stypendia doktoranckie w wysokości 1.050 zł. otrzymywało 10 uczestników studiów doktoranckich w okresie od października 2007 r. do czerwca 2008 r., łączna kwota stypendiów doktoranckich wynosiła 94.500,00 zł,

  • otwarto przewody doktorskie 9 osobom a 1 osoba obroniła pracę doktorską.

 1. W Zamiejscowym Wydziale Kultury Fizycznej w Gorzowie Wlkp. prowadząc:

 • studia 4,5 letnie jednolite magisterskie na kierunku:

  • wychowanie fizyczne studia stacjonarne

   • specjalność nauczycielska

   • specjalność trenerska

   • specjalność sport osób niepełnosprawnych

   • specjalność organizacja i zarządzanie sportem

 • studia pierwszego stopnia na kierunku:

  • wychowanie fizyczne studia stacjonarne i niestacjonarne

   • specjalność nauczycielska

   • specjalność trenerska

   • specjalność sport osób niepełnosprawnych

   • specjalność organizacja i zarządzanie sportem

 • studia drugiego stopnia na kierunku:

  • wychowanie fizyczne studia niestacjonarne

   • specjalność nauczycielska

   • specjalność trenerska

 • studia 5-letnie na kierunku:

  • wychowanie fizyczne studia niestacjonarne

   • specjalność nauczycielska

   • specjalność trenerska

 1. Turystyki i Rekreacji prowadząc:

 • studia 4,5 letnie jednolite magisterskie na kierunku:

  • turystyka i rekreacja studia stacjonarne

   • specjalność hotelarstwo

   • specjalność organizacja i obsługa ruchu turystycznego

   • specjalność polityka turystyczna

   • specjalność rekreacja

 • studia 4,5 letnie jednolite magisterskie na kierunku:

  • turystyka i rekreacja studia niestacjonarne

   • specjalność organizacja obsługa ruchu turystycznego

   • specjalność rekreacja

 • studia pierwszego stopnia na kierunku:

  • turystyka i rekreacja studia stacjonarne i niestacjonarne

   • specjalność hotelarstwo

   • specjalność organizacja obsługa ruchu turystycznego

   • specjalność polityka turystyczna

   • specjalność rekreacja

 • studia drugiego stopnia na kierunku:

  • turystyka i rekreacja studia stacjonarne

   • specjalność hotelarstwo

   • specjalność organizacja obsługa ruchu turystycznego

   • specjalność polityka turystyczna

   • specjalność rekreacja

 • studia drugiego stopnia na kierunku:

  • turystyka i rekreacja studia niestacjonarne

   • specjalność organizacja obsługa ruchu turystycznego

   • specjalność rekreacja

W planach i programach studiów wprowadzono istotne modyfikacje uwzględniające nowe przepisy prawne zawarte w Ustawie z dnia 27 lipca 2005 r.- Prawo o szkolnictwie wyższym oraz Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 lipca 2007 r. w sprawie standardów kształcenia poszczególnych kierunków studiów.

Zmiany te dotyczyły m.in. ramowych planów studiów na wszystkich kierunkach.

Od roku akademickiego 2007/2008 na Wydziale Turystyki i Rekreacji i Zamiejscowym Wydziale Kultury Fizycznej w Gorzowie Wlkp. wprowadzono studia:


 • pierwszego stopnia – 3 letnie (licencjackie)

 • drugiego stopnia – 2 letnie (magisterskie)

a na Wydziale Wychowania Fizycznego trzeciego stopnia – 4 letnie (doktoranckie).

Modyfikacje programowe zwiększyły liczbę godzin na studiach niestacjonarnych dodatkowo wprowadzono także tygodniową sesję zjazdową dla studentów w miesiącach wakacyjnych natomiast na studiach stacjonarnych wprowadzono nowe przedmioty.

W ramach powołanego konsorcjum uczelni wyższych miasta Poznania powstało Międzyuczelniane Centrum Personalizacji Legitymacji. W naszej Uczelni elektroniczne legitymacje studenckie w miesiącu październiku otrzymali wszyscy studenci pierwszego i drugiego roku, a do końca roku kalendarzowego 2007 studenci pozostałych lat studiów.

Przygotowano elektroniczny system rejestracji kandydatów na studia, który z powodzeniem został wprowadzony podczas rekrutacji na rok akademicki 2007/2008.

Wdrożono w wersji elektronicznej album studentów dla całej Uczelni umożliwia on przekazywanie danych drogą elektroniczną z komisji rekrutacyjnych i dziekanatów oraz natychmiastowe nadanie kolejnych numerów.

W 2007 roku wprowadzono ankiety dotyczące opinii studentów na temat przeprowadzonych zajęć oraz arkusze hospitacji.


W roku akademickim 2007/2008 studiowało ogółem 4862 osób w tym:

 • 3097 osób na studiach stacjonarnych,

 • 1765 osób na studiach niestacjonarnych.

Na Wydziale Wychowania Fizycznego w Poznaniu studiowało 2444 osób, z tego 1467 osób na studiach stacjonarnych i 977 na studiach niestacjonarnych.

W Zamiejscowym Wydziale Kultury Fizycznej w Gorzowie Wlkp. studiowało 1156 osób, z tego 783 osób na studiach stacjonarnych i 373 osoby na studiach niestacjonarnych.

Na Wydziale Turystyki i Rekreacji studiowało 1262 osób, w tym na studiach stacjonarnych 847 osób i 415 osób na studiach niestacjonarnych.
Średni roczny koszt kształcenia na jednego studenta w roku akademickim 2007/2008 przedstawiał się następująco:


 • kierunek wychowanie fizyczne

  • studia jednolite magisterskie 1.707 zł

  • studia niestacjonarne drugiego stopnia 1.489 zł

 • kierunek fizjoterapia

  • studia niestacjonarne pierwszego stopnia 4.721 zł

  • studia niestacjonarne drugiego stopnia 3.621 zł

 • kierunek turystyka i rekreacja

  • studia niestacjonarne pierwszego stopnia 2.653 zł

  • studia niestacjonarne drugiego stopnia 1.883 zł

  • studia jednolite 2.063 zł

Studia Podyplomowe i kursy specjalistyczne prowadzone były w Poznaniu przez Centrum Doskonalenia Kadr i Szkolenia oraz w Gorzowie Wlkp. przez Studium Doskonalenia i Kształcenia Kadr.


W Poznaniu prowadzone były :

 1. Studia Podyplomowe II-semestralne:

  1. Trener II Klasy

  2. Menedżer Sportu

  3. Fizjoterapia w Odnowie Biologicznej

 1. Studia Podyplomowe III-semestralne:

  1. Wychowanie Fizyczne dla Nauczycieli

  2. Gimnastyka Korekcyjno-Kompensacyjna

  3. Organizacja i Zarządzanie Gospodarką Turystyczną i Hotelarstwem

  4. Formy Gimnastyczno-Taneczne i Fitness

W semestrze letnim roku akademickiego 2007 / 2008 odbyły się trzy egzaminy dyplomowe:

- Studia Podyplomowe Trener II Klasy (33 absolwentów)

- Studia Podyplomowe Menedżer Sportu (23 absolwentów)

- Studia Podyplomowe Fizjoterapii w Odnowie Biologicznej (23 absolwentów)

III-semestralne studia podyplomowe zostaną zakończone w semestrze zimowym roku akademickiego 2008 / 2009.

W semestrze zimowym roku akademickiego 2007 / 2008 odbyły się egzaminy dyplomowe kierunków III-semestralnych rozpoczętych w roku akademickim 2006 / 2007:

- Studia Podyplomowe Form Gimnastyczno-Tanecznych i Fitness (34 absolwentów)

- Studia Podyplomowe Organizacji i Zarządzania Gospodarką Turystyczną i Hotelarstwem (31 absolwentów)

- Studia Podyplomowe Wychowania Fizycznego dla Nauczycieli (25 absolwentów)


W Gorzowie Wielkopolskim studia podyplomowe:

 • Wychowanie Fizyczne (15 absolwentów)

 • Menedżer Sportu (12 absolwentów)

W roku akademickim przeprowadzono następujące kursy instruktorskie i kursy Trenera II Klasy:

 1. Centrum Doskonalenia Kadr i Szkolenia AWF w Poznaniu:

 • część ogólną instruktora sportu

 • części specjalistyczne instruktora sportu: LA, narciarstwo alpejskie, pływanie, piłka ręczna, taniec sportowy, tenis, wioślarstwo, kulturystyka, piłka siatkowa.

 • część ogólną instruktora rekreacji ruchowej

 • części specjalistyczne instruktora rekreacji ruchowej: samoobrona (3 kursy), aerobik (2 kursy), jazda konna (2 kursy), wspinaczka skałkowa (2 kursy), snowboard, pływanie.

 1. Studium Doskonalenia i Kształcenia Kadr w Gorzowie Wielkopolskim:

- kursy i specjalizacje instruktorskie z: odnowy biologicznej, LA, piłki nożnej, wioślarstwa, pływania, koszykówki, siatkówka, kajakarstwa, gimnastyki sportowej

 • kurs trenera II klasy: piłka nożna i piłka siatkowa

II. DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO-BADAWCZA, PODSTAWOWA PROBLEMATYKA BADAŃ, STUDENCKI RUCH NAUKOWY
A. DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO-BADAWCZA

 1. FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI NAUKOWO-BADAWCZEJ
  1. Dotacje Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Działalność naukowo-badawcza Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu w roku akademickim 2007/2008 realizowana była w ramach środków finansowych otrzymanych z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Łącznie na realizację prac naukowo-badawczych otrzymano kwotę 1 474 280,00 PLN.

Kwota powyższa podzielona była w następujący sposób:

1. na realizację 92 tematów w ramach badań własnych 421 000,00 PLN

2. na realizację 26 tematów w ramach działalności statutowej 598 000,00 PLN

3. na realizację projektów badawczych: • własnych 180 600,00 PLN

 • habilitacyjnych 3 000,00 PLN

 • promotorskich 73 000,00 PLN

4. na realizację wniosków aparaturowych:

- mikropłytkowy czytnik wielofunkcyjny 130 000,00 PLN

- system kontroli postawy DELOS DPPS SPORT 40 680,00 PLN

- aparat do terapii skojarzonej „PHYSYS” 28 000,00 PLN


W ramach dotacji na podstawową działalność statutową Uczelni, wyodrębniono kwotę na Działalność Wspomagającą Badania.

W sumie kwota dofinansowania wyniosła 43 300,00 PLN i została przeznaczona na następujące działania:

- dofinansowanie działalności Biblioteki Głównej 25 800,00 PLN


 • dofinansowanie konferencji uczelnianej 7 070,00 PLN

 • dofinansowanie dla działu Wydawnictw 6 430,00 PLN

 • dofinansowanie konferencji „Żywienie-Ruch-Zdrowie” 4 000,00 PLN

2. Finansowanie z innych źródeł

2.1. W roku akademickim 2007/2008 zakończono projekt badawczy w ramach umowy podpisanej pomiędzy Instytutem Biologii Doświadczalnej PAN w Warszawie a Zakładem Neurobiologii AWF w Poznaniu nt.: „Dynamika zmian czynności mięśni kończyn tylnych oraz cech jednostek ruchowych po uszkodzeniu rdzenia kręgowego” – w 2007 roku uzyskano dotację w wysokości: 3 600,00 PLN

2.2. Kontynuowano współpracę w ramach realizacji Grantów Międzyuczelnianych: • 2 umowy z Politechniką Poznańską,

 • 1 umowa z Uniwersytetem Medycznym

2.3. W roku sprawozdawczym do Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej złożono ogółem 8. wniosków w tym: • 2 wnioski w ramach programu „Stypendium Konferencyjne”

 • 5 wniosków w ramach programu START oraz

 • 1 wniosek w ramach programu KOLUMB

II. PODSTAWOWA PROBLEMATYKA BADAŃ: • edukacja zdrowotna w zakresie profilaktyki pierwotnej i wtórnej, choroby układu krążenia,

 • rehabilitacja kardiologiczna,

 • rehabilitacja aktywna,

 • fizjologia wysiłku fizycznego,

 • medycyna sportowa z uwzględnieniem traumatologii sportowej,

 • metodologia badań w kulturze fizycznej i turystyce,

 • teoria kultury fizycznej i turystyki,

 • teoria wychowania fizycznego i sportu – motoryczność człowieka,

 • pedagogika czasu wolnego, rekreacji i turystyki,

 • socjologia i psychologia sportu,

 • historia kultury fizycznej,

 • prawo sportowe,

 • etnologia sportu,

 • olimpizm,

 • biologia człowieka,

 • badania wydolnościowe oraz programowanie treningu sportowego w wybranych dyscyplinach sportu: siatkówka, koszykówka, piłka nożna, tenis, hokej na trawie, gimnastyka, lekka atletyka,

 • biomechanika (analiza kinematyczna ruchu),

 • ocena parametrów fizjologiczno-biochemicznych krwi w warunkach wysiłku fizycznego i restytucji powysiłkowej,

 • anatomia, neuroanatomia, antropologia, antropomotoryka,

 • żywienie człowieka – ocena sposobu żywienia, wiedzy żywieniowej i stanu odżywienia wybranych grup ludności.

III. AWANSE NAUKOWE1. Wydziały w Poznaniu:

 • tytuł doktora nauk kultury fizycznej otrzymało 19 osób, w tym 7 spoza Uczelni,

 • tytuł doktora habilitowanego otrzymały 2 osoby,

 • otwarto 21 przewodów doktorskich,

 • wszczęto 4 postępowania o nadanie tytułu doktora habilitowanego,

 • nie wystąpiono z wnioskiem o nadanie tytułu naukowego profesora.

2.ZWKF w Gorzowie Wlkp.

 • tytuł doktora nauk kultury fizycznej otrzymały 2 osoby, w tym 1 spoza Uczelni,

 • nie wszczęto postępowania o nadanie tytułu doktora habilitowanego nauk o kulturze fizycznej,

 • nie wystąpiono z wnioskiem o nadanie tytułu naukowego profesora.

IV. KONFERENCJE NAUKOWE

W okresie sprawozdawczym zorganizowano 10. konferencji naukowych w tym: 1. międzynarodowa i 2. z udziałem gości zagranicznych.

CZĘŚĆ TABELARYCZNA 1. GRANTY
Liczba grantów

(realizowanych)

realizowanych ogółem

w tym: przyznanych w okresie sprawozdawczym

zakończonych

11

5

2
 1. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW NA INWESTYCJE NAUKOWE PRZYZNANYCH PRZEZ MNiSW – 0,00 PLN
 1. STUDENCKIE KOŁA NAUKOWE

Poznań


Liczba

Kół

Członków

Zorganizowanych konferencji naukowych

12

124

2

Wykaz kół naukowych w Poznaniu: 1. Studenckie Koło Naukowe Geograficzno-Krajoznawcze – opiekunowie dr Iwona Miedzińska, mgr Beata Kaczor – 32 osoby

 2. Studenckie Koło Naukowe Historii Kultury i Sztuki – opiekunowie dr Izabela Wyszkowska, mgr Danuta Żywiecka – 21 osób

 3. Studenckie Koło Naukowe Przyrodników – opiekunowie dr Aleksandra Machnik, dr inż. Rafał Kurczewski – 18 osób

 4. Studenckie Koło Naukowe Statystyki w Turystyce i Rekreacji – opiekun mgr Marcin Kruk – 1 osoba

 5. Studenckie Koło Naukowe Żywienia Człowieka – opiekun dr hab., prof. AWF Wojciech Chalcarz – 2 osoby

 6. Studenckie Koło Naukowe Biologii i Ochrony Przyrody – opiekun dr hab., prof. AWF Hanna Mizgajska-Wiktor – 1 osoba

 7. Studenckie Koło Naukowe Pedagogiki – opiekunowie dr Ewa Koprowiak, mgr Aleksandra Lubczyńska – 10 osób

 8. Studenckie Koło Naukowe Psychologii Rehabilitacji – opiekun prof. dr hab. Stanisław Kowalik – 14 osób

 9. Studenckie Koło Naukowe Metodyki WF – opiekun dr Renata Śleboda – 10 osób

 10. Studenckie Koło Naukowe Fizjoterapii – opiekunowie dr hab. med., prof. AWF Grażyna Cywińska-Wasilewska, dr Patrycja Rąglewska, mgr Dominik Kaczmarek, mgr Paweł Korman – 12 osób

 11. Studenckie Koło Naukowe Lekkiej Atletyki – opiekun dr Sławomir Marszałek – 2 osoby

 12. Studenckie Koło Naukowe Pływania i Ratownictwa Wodnego – opiekun dr hab., prof. AWF Elżbieta Rostkowska – 1 osoba

Konferencje: 1. II Festiwal Nauki i Kultury Studenckiej AWF „Badania nad ruchem w aspekcie biologicznym, psychologicznym i społeczno-kulturowym” – Poznań 22-24 listopada 2007 roku,

 2. Międzynarodowa Konferencja Studenckich Kół Naukowych i Młodych Pracowników Nauki „Ruch jako lek” – Głochołazy 16-17 maja 2008 roku


Gorzów


Liczba

Kół

Członków

Zorganizowanych konferencji naukowych

6

35

0

Wykaz kół naukowych w Gorzowie Wlkp.: 1. Zakład Teorii i Metodyki Wychowania Fizycznego – opiekunowie dr Małgorzata Kitowska, dr Janusz Płaczek – 6 osób

 2. Zakład Historii i Organizacji Kultury Fizycznej – opiekun dr hab., prof. AWF Leonard Nowak – 4 osoby

 3. Zakład Pedagogiki i Psychologii – opiekun mgr Zuzanna Brożek – 9 osób

 4. Zakład Sportów Pływackich i Ratownictwa Wodnego – opiekun dr Irena Nadolska-Ćwikła – 5 osób

 5. Zakład Olimpizmu i Polonijnej Kultury Fizycznej – opiekun dr Przemysław Pieczyński – 5 osób

 6. Zakład Sportów Różnych, Turystyki i Marketingu – opiekun dr Piotr Godlewski – 6 osób
 1. PROBLEMY ŚRODOWISKA STUDENCKIEGO, POMOC MATERIALNA (LICZBA I RODZAJ PRZYZNANYCH STYPENDIÓW), STOPIEŃ WYKORZYSTANIA DOMÓW STUDENCKICH ORAZ STOŁÓWEK


A. Sport wyczynowy i powszechny.

04 czerwca 2008 r. odbył się kolejny (IX) Plebiscyt na najpopularniejszego sportowca roku 2007. Zwycięzcą Plebiscytu został student II roku Wychowania Fizycznego Tomasz Górny. Drugie miejsce zajęła studentka II roku Wychowania Fizycznego Natalia Bocian, trzecie miejsce zdobył student III roku Turystyki i Rekreacji Jan Poniński, czwarte studentka III roku Wychowania Fizycznego Anita Włodarczyk, a miejsce piąte studentka III roku Fizjoterapii Julia Michalska.

Na szczególne wyróżnienie zasługuje laureat nagrody Fair Play student V roku Wychowania Fizycznego Mateusz Rynkiewicz.

Sport wyczynowy rozwijał się w Uczelni w strukturze AZS-AWF na podstawie zawartego porozumienia dotyczącego spraw dydaktycznych, naukowych i organizacyjnych. Kontynuowano także działania inspirujące rozwój sportu powszechnego, tworząc możliwe warunki do uczestnictwa studentów-sportowców we współzawodnictwie akademickim różnych szczebli.

AZS AWF Poznań w roku 2007 zajął w rankingu 100 najlepszych Klubów w Polsce 11 miejsce.
AZS AWF POZNAŃ


Liczba

członków

zatrudnionych trenerów

sekcji / nazwa dyscyplin /


ogółem

w tym studenci

AWF


na etacie

w innym wymiarze czasu pracy

 1. sekcji

akrobatyki sportowej

hokeja na trawie mężczyzn

kickboxingu

lekkiejatletyki

piłki siatkowej kobiet

piłki ręcznej kobiet

piłki wodnej

pływacka


pływania synchronicznego

szermiercza

taekwondo

wioślarska334


71

-

26
Największe sukcesy sportowe studentów AWF – członków KS AZS AWF Poznań w roku akademickim 2007 / 2008 :- akrobatyczna

Adamska Agnieszka - 3 miejsce Mistrzostwa Polski Seniorów- hokeja na trawie M

III miejsce w Mistrzostwach Polski Seniorów, Trzaskawka Marcin, Żywiczka Bartosz - członkowie Kadry Narodowej,

VI miejsce w Młodzieżowych Mistrzostwach Europy – udział : Oszyjczyk Szymon, Miś Łukasz, Wieczorek Mirosław

- kickboxingu

Szczecińska Anna – Akademicka Mistrzyni Polski,

Falęcki Kamil - III miejsce Akademickie Mistrzostwa Polski.

- lekkoatletyczna

Włodarczyk Anita –72,82 m - rzut młotem – udział w Igrzyskach Pekin 2008

Masztak Kamil – 100 m - 10,38 sek, udział w sztafecie 4 x 100 m w Igrzyskach Pekin 2008

Gabryelewicz Joanna - klasa Mistrzowska - 100 m –11,85 sek.- pływania synchronicznego – w klubie AZS AWF od stycznia 2008,

Rybarczyk Monika oraz Kaczmarek Sandra – udział w Finale Mistrzostw Europy Seniorek


- piłki ręcznej kobiet

Żakowska Lidia – awans do I ligi, I miejsce w Pucharze Polski w piłce plażowej , I miejsce w Siudmak Kamila - awans do I ligi.- taekwondo

Włodarczak Karol I miejsce Czech Open, III miejsce - Młodzieżowe Mistrzostwa Polski,

Zawadka Marek I miejsce Czech Open, II miejsce Mistrzostwa Polski Seniorów,

Spaliński Piotr I miejsce Czech Open,

Florczyk Karolina I miejsce Czech Open, III miejsce Mistrzostwa Polski Seniorów,

Banachowska Martyna KS OŚ AZS, I miejsce Młodzieżowe Mistrzostwa Polski, I miejsce Mistrzostwa Polski Seniorów

Effenberg Dagny KS OŚ AZS II miejsce Młodzieżowe Mistrzostwa Polski,

III miejsce Mistrzostwa Polski Seniorów • wioślarska

Brzeziński Patryk - udział w Igrzyskach Pekin 2008 / 8 + MA /

Urbańczyk Grzegorz I miejsce w Regatach Międzynarodowych w Ratzeburgu 8+ MB

Bartkowiak Krystian I miejsce w Regatach Międzynarodowych w Ratzeburgu 8 + MB, I miejsce w Akademickich Mistrzostwach Polski 4 x MA, III „ w Młodzieżowych Mistrzostwach Polski 4 - MBL.

Kaczmarek Łukasz III miejsce w Młodzieżowych Mistrzostwach Polski 4 - MBL .

Bilicki Jacek III miejsce 4 – MBL na Młodzieżowych Mistrzostwach Polski

Marciniak Rafał III miejsce w 4 – MBL w Młodzieżowych Mistrzostwach Polski.

Michalska Julia KS Tryton Poznań – udział w Igrzyskach Pekin 2008 / 1 x KA /

Madaj Natalia KS Posnania brązowy medal w Młodzieżowych Mistrzostwach Świata w Brandenburgu 2 x KB.

Fularczyk Magdalena KS Tryton brązowy medal w Młodzieżowych Mistrzostwach Świata w Brandenburgu 2 x KB.

AZS-AWF Gorzów Wlkp.


 1. Liczba członków: 289 w tym studentów AWF: 89,

 2. Liczba zatrudnionych trenerów: 24 w tym na etacie: 0,

 3. Liczba sekcji: 7

 4. Największe sukcesy sportowe studentów AWF – członków AZS-AWF:

Udział w Igrzyskach Olimpijskich – Pekin 2008:

Roman Rynkiewicz – kajakarstwo

Michał Jeliński – wioślarstwo

Piotr Hojka – wioślarstwo

Młodzieżowe Mistrzostwa Polski w wioślarstwie

złoty medal – czwórka bez sternika kobiet (Agata Zieleniewska, Kornelia Nitzler, Małgorzata Marciniak).

brązowy medal – czwórka podwójna (Agata Zieleniewska, Kornelia Nitzler, Małgorzata Marciniak).

srebrny medal – dwójka bez sternika (Kornelia Nitzler).

srebrny medal – dwójka ze sternikiem (Zbigniew Schodowski).

Mistrzostwa Europy w kajakarstwie – 2008 r.

srebrny medal – C-4 500 m – Łukasz Woszczyński

Puchar Świata w kajakarstwie – 2008 r.

srebrny medal – C-2 1000 m – Łukasz Woszczyński

Mistrzostwa Polski Seniorów w LA – 2008 r.

brązowy medal – Michał Wiercioch - rzut młotem.


Funkcjonowanie Akademickiego Centrum Szkolenia Sportowego.

ACSS tworzone jest na bazie istniejących w klubie sekcji „autorskich”, obejmuje również studentów - zawodników wysokiej klasy, reprezentujących inne kluby nieakademickie oraz niektóre sekcje AZS Środowisko. Przy tworzeniu ACSS położono w pierwszej fazie nacisk na nawiązanie współpracy z AWF-ami i zintensyfikowanie badań na potrzeby sportu a także znaczną część środków przeznaczono na zakup sprzętu sportowego i aparatury pomiarowej. W ramach ACSS dofinansowanie otrzymują sekcje: akrobatyki sportowej, wioślarska, taekwondo, lekkoatletyki, szermierki, siatkówki kobiet oraz sekcje AZS Środowisko: lekkoatletyka, szermierka, tenis, taekwondo.

Funkcjonowanie ACSS jest korzystne z punktu widzenia przyszłego szkolenia, a także działalności dydaktycznej i naukowej Uczelni. Lepsze warunki w sekcjach mogą spowodować napływ zawodników na studia w AWF w Poznaniu i Klubu AZS AWF. Klub i AWF posiada w tym zakresie pewne możliwości ale są one dostępne dla najlepszych i dopiero od II roku studiów (stypendium sportowe, IOS) Podniesienie standardu szkolenia w klubach AZS AWF z pewnością zwiększy ich renomę i zwiększy ich konkurencyjność.

W kolejnych latach środki przekazywane na potrzeby funkcjonowania ACSS mają zmieniać swe przeznaczenie. W pierwszej fazie skupiono się na doposażeniu klubów w sprzęt sportowy i aparaturę, w kolejnych latach więcej środków ma być przeznaczane na szkolenie. Należy zwrócić uwagę na współpracę sekcji z zakładami dydaktyczno-naukowymi AWF (monitoring treningu).

Inne działania


 • Uczelnia realizuje współpracę z Klubem Sportowym AZS AWF Poznań na mocy podpisanego porozumienia o współpracy. Uczelnia podpisała porozumienie o współpracy z Wielkopolskim Stowarzyszeniem Sportowym dotyczącą badania Kadr Wojewódzkich Juniorów podlegających szkoleniu ze środków Ministerstwa Sportu..

 • Podpisano również porozumienie o współpracy z Wielkopolskim Związkiem Piłki Siatkowej w Poznaniu, Polskim Związkiem Hokeja na Trawie, Zespołem Szkół Mistrzostwa Sportowego w Stargardzie Szczecińskim.Gorzów Wlkp.


Studenci – sportowcy swoje zainteresowania i umiejętności sportowe mogą doskonalić w KS AZS AWF Gorzów Wlkp., w którym działa 6 sekcji. Czynnie w treningach uczestniczy ok. 62 studentów, legitymujących się bardzo wysokimi osiągnięciami w rywalizacji sportowej na arenach krajowych i zagranicznych oraz wysokimi klasami sportowymi: mistrzowską międzynarodową, mistrzowską oraz pierwszą. Obok klubu uczelnianego studenci uczestniczą w treningach i zawodach innych klubów gorzowskich, lubuskich i innych regionach również odnosząc znakomite wyniki. Słuchacze Zamiejscowego Wydziału Kultury Fizycznej: stacjonarni i niestacjonarni stawali na podium Mistrzostw Świata, Europy, Pucharu Świata, zdobywając kilkadziesiąt medali w mistrzostwach Polski. Do grona medalistów wpisali się również studenci niepełnosprawni, godnie reprezentując nasz kraj na arenach międzynarodowych. Wielu studentów pozostaje członkami kadry olimpijskiej Pekin 2008, kadry narodowej seniorów i młodzieżowej w różnych dyscyplinach sportowych. Do grona wybitnych studentów – sportowców również włączyli się przedstawiciele gier sportowych: medaliści Akademickich Mistrzostw Świata w siatkówce i koszykówce. Ponadto prężnie rozwija się I ligowa sekcja piłki ręcznej KS AZS AWF, której drużyna awansowała do ekstraklasy.

O poziomie naszych sportowców świadczy również fakt przyznania nagród za wybitne osiągnięcia sportowe przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Za wybitne osiągnięcia sportowe absolwenci corocznie są wyróżniani medalem im. Bronisława Szwarca.
B. Działalność kulturalna

Poznań


 1. Zespół Tańca Ludowego „Poznań” Akademii Wychowania Fizycznego. W zajęciach uczestniczy około 50 studentów AWF, absolwentów i uczniów szkół średnich oraz 6 członków kapeli ludowej. Członkowie Zespołu uczestniczyli w koncertach krajowych między innymi w Koncercie Rodzinnym w czerwcu 2007 r., w Warsztatach Tańców Opoczyńskich, Koncercie z okazji Dnia Dziecka, w koncercie z okazji Dni Sąsiada. Członkowie Zespołu uczestniczyli w obozie szkoleniowo-artystyczny w Rudnie. Zespół brał udział w Międzynarodowym Festiwalu Folklorystycznym w Algierii.

W 2008 roku Zespół Tańca Ludowego obchodził Jubileusz 25- lecia.

W miesiącu czerwcu Zespół uczestniczył w Międzynarodowym Festiwalu Folklorystycznym w Chorwacji, Macedonii, Serbii.

Zespół koncertował również na terenie całego kraju oraz brał udział w imprezach

uczelnianych.

W miesiącu sierpniu br. przy współudziale Uczelni zorganizowany został VIII Światowy Przegląd Folkloru – Integracje 2008.


 1. Chór Akademicki AWF w Poznaniu - w skład chóru wchodzi 9 studentów i pracowników Uczelni. Chór wystąpił na koncercie kolędowym w czasie spotkania Władz z pracownikami Uczelni, a także uświetnił uroczystość podsumowania IX plebiscytu na najpopularniejszego sportowca AWF w roku 2007.


Gorzów Wlkp.

Swoje zainteresowania studenci mogą rozwijać w Studenckim Klubie Tańca Towarzyskiego „Rapsodia” i Zespole Tańca Ludowego „Gorzowiacy”. W Zamiejscowych Wydziale Kultury Fizycznej powstało z inicjatywy studentów wiele form działalności poza zajęciami: zespół tańca nowoczesnego, fitness, zespół muzyczny i dyskusyjny klub filmowy, które występują w czasie „Tygodnia studenta”.


C. Działalność organizacji studenckich
Poznań .

Samorząd Studencki - jest współodpowiedzialny za realizację zadań Akademii w zakresie kształcenia i wychowania; działa poprzez swoje organa, które wyłonione w wolnych i demokratycznych wyborach reprezentują ogół studentów.

Poprzez swoich przedstawicieli Samorząd uczestniczył w następujących komisjach: • rekrutacyjnej na studia,

 • dyscyplinarnej i odwoławczej dla studentów,

 • wydziałowych do spraw pomocy materialnej studentów,

 • ustalających plany i zakres remontów w Domu Studenckim,

 • opiniujących rozdział środków na cele studenckie,

 • opiniujących zasady przyznawania nagród za wyniki w nauce, działalność społeczną, kulturalną i sportową.

 • uczelnianej komisji wyborczej,

 • komisji d.s. jakości kształcenia

Rada Mieszkańców Domu Studenckiego aktywnie uczestniczyła w rozwiązywaniu spraw związanych z funkcjonowaniem Domu Studenckiego, a szczególnie w:

 • opiniowaniu projektów remontów i wyposażenia obiektu,

 • zabezpieczaniu porządku i przestrzeganiu regulaminu Domu Studenckiego,

 • opiniowaniu podań mieszkańców o ulgi w opłatach za zamieszkanie.

Przedstawiciele Samorządu Studenckiego uczestniczyli w posiedzeniach Senatu, Rad Wydziałów, współuczestniczyli w tworzeniu aktów prawnych, opiniowali zarządzenia i regulaminy dotyczące spraw studenckich, programów nauczania, podziału roku akademickiego oraz planów zajęć dydaktycznych. Uczestniczyli również w ogólnopolskich oraz regionalnych organizacjach samorządu studenckiego i parlamentu studentów.

Ponadto samorząd brał udział w zjeździe samorządów studenckich AWF-u w Białej Podlaskiej, a także był z wizytą w Gerlev (Dania), do której studenci AWF jeżdżą na wymianę. Współpracował także z samorządem Politechniki Poznańskiej. Przeprowadzono wybory uzupełniające do Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego, zorganizowano imprezę andrzejkową w klubie TUBA. Przygotowano najkorzystniejszą ofertę ubezpieczeniową dla studentów od NNW. Opracowano nowy regulamin samorządu studenckiego. Ważnym wydarzeniem było uruchomienie nowej siedziby samorządu w budynku głównym oraz reaktywacja klubu studenckiego TROPS, który na podstawie porozumienia z Uczelnią przeszedł w ręce samorządu studenckiego.

Przeprowadzono po raz pierwszy imprezę „EuGeniusze 2008” z wręczeniem nagród nauczycielom od studentów. Przeprowadzono także ogólnopolski festiwal kabaretów studenckich „F.I.K.O.Ł.E.K”. Przeprowadzono międzynarodową sztafetę pływacką „EKIDEN 2008”. Wybory studenta roku „Primus Inter Pares”, międzyuczelniany turniej gier komputerowych, zawody w bowlingu o puchar RUSS oraz „Artenalia” wspólnie z ASP i Akademią Muzyczną. Nadal wydawana jest gazetka studencka „Agrawfka”. Funkcjonuje klub filmowy „Śledźfilm”, RUSS współpracuje także z uczelnianym kabaretem studenckim „Czołówka Piekła”. W miesiącu wrześniu będzie organizowany obóz adaptacyjny „ADAPCIAK” dla nowo przyjętych studentów.

Gorzów Wlkp.

W Zamiejscowym Wydziale Kultury Fizycznej działa Samorząd Studencki, którego przedstawiciele uczestniczą w posiedzeniach Senatu, Rady Wydziału oraz w posiedzeniach Wydziałowej Komisji ds. pomocy materialnej. Samorząd Studencki wraz ze studentami zorganizował szereg imprez kulturalnych, sportowych i charytatywnych np.: cyklicznie organizowany „Tydzień Studenta”, Piknik Olimpijski, „Brzechwolandia” dla dzieci gorzowskich z okazji Dania Dziecka, festyn gier i zabaw dla dzieci niepełnosprawnych, współorganizacja Olimpiad Specjalnych na lodzie, współorganizacja spartakiad na różnych szczeblach szkół gorzowskich. Samorząd studencki zainicjował powstanie sekcji sportowych, w której zrzeszeni są tylko studenci. Są to sekcje: siatkówki, koszykówki, piłki nożnej, sportów walki i trójboju siłowego. Można wyróżnić też działalność sportową studentów np.: współorganizacja mistrzostw uczelni w LA, grach zespołowych, gimnastyce i pływaniu; współorganizacja i udział w mistrzostwach lubuskich szkół wyższych, w ramach integracji z innymi uczelniami w regionie, oraz w turniejach w grach zespołowych: Szczecin, Sulechów, Wrocław. W bieżącym roku akademickim dał się zauważyć brak współpracy pomiędzy Samorządami studenckimi wyższych uczelni m. Gorzowa Wlkp. (brak wspólnej organizacji Juvenalii 2008). W ramach działalności wolontariackiej funkcjonują w Wydziale dwa stowarzyszenia: Akademickie Koło PCK, Akademickie Koło LOP . Studenci biorą czynny udział w akcjach charytatywnych, są honorowymi dawcami krwi, uczestniczą w edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży.


: files -> administracja -> akty prawne
akty prawne -> Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 58/11
akty prawne -> Zarządzenie nr 49/13
akty prawne -> Akademii Wychowania Fizycznego im Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
akty prawne -> Organy jednoosobowe I kolegialne akademii wychowania fizycznego im. E. Piaseckiego w poznaniu
akty prawne -> Załącznik do zarządzenia nr 22/12
akty prawne -> Uchwała nr 65/14
akty prawne -> Uczelniane kolegium elektorów na kadencję 2008-2012 70 elektoróW
akty prawne -> Projekt uchwała nr /12
akty prawne -> Sprawozdanie z działalności Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu w roku akademickim 2006/2007
akty prawne -> Sprawozdanie z działalności Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu w roku akademickim 2007/2008


  1   2   3   4   5   6


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna