Sprawozdanie z działalności Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu w roku akademickim 2006/2007Pobieranie 434.87 Kb.
Strona1/9
Data03.05.2016
Rozmiar434.87 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9


Sprawozdanie

z działalności Akademii Wychowania Fizycznego

im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu

w roku akademickim 2006/2007 1. DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA, DOKONANE MODYFIKACJE SYSTEMU KSZTAŁCENIA, ICH KONSEKWENCJE W ODNIESIENIU DO PLANÓW I PROGRAMÓW STUDIÓW ORAZ KOSZTÓW KSZTAŁCENIA

W roku akademickim 2006/2007 Akademia realizowała dydaktykę na trzech Wydziałach:
 1. Wychowania Fizycznego w Poznaniu prowadząc:

 1. studia 4,5 letnie jednolite magisterskie na kierunku:

   1. wychowanie fizyczne - studia stacjonarne

   1. fizjoterapia - studia stacjonarne

 1. studia pierwszego stopnia na kierunku:

   1. wychowanie fizyczne - studia stacjonarne i niestacjonarne

 • specjalność nauczycielska

 • specjalność trenerska

 • specjalność sport osób niepełnosprawnych

 • specjalność organizacja i zarządzanie sportem

   1. fizjoterapia - studia stacjonarne i niestacjonarne

 1. studia drugiego stopnia na kierunku:

   1. wychowanie fizyczne - studia niestacjonarne

 • specjalność nauczycielska

 • specjalność trenerska

   1. fizjoterapia - studia niestacjonarne

 1. studia 5-letnie na kierunku

   1. wychowanie fizyczne - studia niestacjonarne

 • specjalność nauczycielska

 • specjalność trenerska

   1. fizjoterapia - studia niestacjonarne

5) studia doktoranckie:

 • w zajęciach uczestniczyło 68 osób, w tym 42 osoby na studiach stacjonarnych i 26 na studiach niestacjonarnych,

 • studia doktoranckie ukończyło 10 osób, w tym 5 osób stacjonarnie i 5 osób niestacjonarnie,

 • w roku akademickim 2007/2008 przyjętych zostało 26 osób, w tym 15 na studia stacjonarne i 11 na studia niestacjonarne,

 • stypendia doktoranckie otrzymywało 14 uczestników studiów doktoranckich stacjonarnych; 1. W Zamiejscowym Wydziale Kultury Fizycznej w Gorzowie Wlkp. prowadząc:
 1. studia 4,5 letnie jednolite magisterskie na kierunku:

  1. wychowanie fizyczne - studia stacjonarne

 • specjalność nauczycielska

 • specjalność trenerska

 • specjalność sport osób niepełnosprawnych

 • specjalność organizacja i zarządzanie sportem

 1. studia pierwszego stopnia na kierunku:

  1. wychowanie fizyczne - studia stacjonarne i niestacjonarne

 • specjalność nauczycielska

 • specjalność trenerska

 • specjalność sport osób niepełnosprawnych

 • specjalność organizacja i zarządzanie sportem

 1. studia drugiego stopnia na kierunku:

  1. wychowanie fizyczne - studia niestacjonarne

 • specjalność nauczycielska

 • specjalność trenerska

 1. studia 5-letnie na kierunku:

  1. wychowanie fizyczne - studia niestacjonarne

 • specjalność nauczycielska

 • specjalność trenerska
 1. Turystyki i Rekreacji prowadząc:
 1. studia 4,5 letnie jednolite magisterskie na kierunku:

  1. turystyka i rekreacja - studia stacjonarne

 1. studia 4,5 letnie jednolite magisterskie na kierunku:

  1. turystyka i rekreacja - studia niestacjonarne

 • specjalność organizacja obsługa ruchu turystycznego

 • specjalność rekreacja

 1. studia pierwszego stopnia na kierunku:

  1. turystyka i rekreacja - studia stacjonarne i niestacjonarne

 • specjalność hotelarstwo

 • specjalność organizacja obsługa ruchu turystycznego

 • specjalność polityka turystyczna

 • specjalność rekreacja

 1. studia drugiego stopnia na kierunku:

  1. turystyka i rekreacja - studia stacjonarne

 • specjalność hotelarstwo

 • specjalność organizacja obsługa ruchu turystycznego

 • specjalność polityka turystyczna

 • specjalność rekreacja

 1. studia drugiego stopnia na kierunku:

  1. turystyka i rekreacja - studia niestacjonarne

 • specjalność organizacja obsługa ruchu turystycznego

 • specjalność rekreacja

Studenci przyjeżdżający do naszej Uczelni w ramach wymiany międzynarodowej programu „Socrates-Erasmus” mogą korzystać z punktów kredytowych ECTS.

Zgodnie z Ustawą z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, opracowano nowy Regulamin studiów, który został zatwierdzony przez Ministerstwo.

Znowelizowano Regulamin przyznawania pomocy materialnej studentom AWF po kontroli NIK.

W ramach powołanego konsorcjum uczelni wyższych miasta Poznania zakończono przygotowania do wprowadzenia elektronicznych legitymacji studenckich od roku akademickiego 2007/2008.

Przygotowano elektroniczny system rejestracji kandydatów na studia, który z powodzeniem został wprowadzony podczas rekrutacji na rok akademicki 2007/2008.

Wdrożono w wersji elektronicznej album studentów dla całej Uczelni prowadzony przez Dział Nauczania i Spraw Studenckich.
W roku akademickim 2006/2007 studiowało ogółem 4715 osób w tym:


 • 2949 osób na studiach stacjonarnych,

 • 1766 osób na studiach niestacjonarnych.

Na Wydziale Wychowania Fizycznego w Poznaniu studiowało 2151 osób, z tego 1389 osób na studiach stacjonarnych i 762 na studiach niestacjonarnych.

W Zamiejscowym Wydziale Kultury Fizycznej w Gorzowie Wlkp. studiowało 1414 osób, z tego 851 osób na studiach stacjonarnych i 563 osoby na studiach niestacjonarnych.

Na Wydziale Turystyki i Rekreacji studiowało 1150 osób, w tym na studiach stacjonarnych 709 osób i 441 osób na studiach niestacjonarnych.

Średni roczny koszt kształcenia na jednego studenta w roku akademickim 2006/2007 przedstawiał się następująco: • kierunek wychowanie fizyczne

  • studia stacjonarne pierwszego stopnia 11.641 zł

  • studia niestacjonarne pierwszego stopnia 7.490 zł

  • studia niestacjonarne drugiego stopnia 3.726 zł

 • kierunek fizjoterapia

  • studia stacjonarne pierwszego stopnia 13.571 zł

  • studia niestacjonarne pierwszego stopnia 11.528 zł

  • studia niestacjonarne drugiego stopnia 5.234 zł

 • kierunek turystyka i rekreacja

  • studia stacjonarne pierwszego stopnia 13.837 zł

  • studia niestacjonarne pierwszego stopnia 5.832 zł

  • studia niestacjonarne drugiego stopnia 4.200 zł

Uczelnia prowadzi studia podyplomowe:w Poznaniu:
Studia Podyplomowe II-semestralne

 1. Trener II Klasy

 2. Fizjoterapia w Odnowie Biologicznej

 3. Menedżer Sportu


Studia Podyplomowe III-semestralne

  1. Trener II Klasy (12 osób)

  2. Wychowanie Fizyczne dla Nauczycieli (25 osób)

  3. Organizacja i Zarządzanie Gospodarką Turystyczną i Hotelarstwem ( 33 osoby)

  4. Formy Gimnastyczno-Taneczne i Fitness (39 osób)

W semestrze letnim roku akademickiego 2006/2007 odbyły się trzy egzaminy dyplomowe:

 1. Studia Podyplomowe Trener II Klasy (studia ukończyło 26 osób);

 2. Studia Podyplomowe Fizjoterapii w Odnowie Biologicznej (studia ukończyło 37 osób);

 3. Studia Podyplomowe Menedżer Sportu (studia ukończyło 38 osób);

Studia III-semestralne zostaną zakończone w semestrze zimowym roku akademickiego 2007/2008.

W semestrze zimowym roku akademickiego 2006/2007 zostały zakończone następujące Studia Podyplomowe: 1. Formy Gimnastyczno-Taneczne i Fitness (studia ukończyło 27 osób);

 2. Gimnastyka Korekcyjno-Kompensacyjna (studia ukończyło 21 osób);

 3. Organizacja i Zarządzanie Gospodarką Turystyczną i Hotelarstwem (studia ukończyło 38 osób);

 4. Wychowanie Fizyczne dla Nauczycieli (studia ukończyło 30 osób).


w Gorzowie Wlkp.:
Studia podyplomowe:

 • Wychowanie Fizyczne grudzień 2006 r. ukończyło 12 osób

 • Gimnastyka korekcyjna marzec 2007 r. ukończyło 17 osób  1   2   3   4   5   6   7   8   9


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna