Sprawozdanie z działalności ekologicznej szkoły w roku szkolnym 2012/2013Pobieranie 8.14 Kb.
Data27.04.2016
Rozmiar8.14 Kb.
Sprawozdanie z działalności ekologicznej szkoły w roku szkolnym 2012/2013

22 V 2013 r. w Międzynarodowym Dniu Różnorodności Biologicznej odbyło się III Raszyńskie Międzyszkolne Forum Ekologiczne. Honorowy patronat nad przedsięwzięciem objął Wójt Gminy Raszyn. W Forum uczestniczyło 130 przedstawicieli gminnych szkół podstawowych i gimnazjum. Tematem wiodącym było gospodarowanie zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym. Zapoznaliśmy się z przykładami pozytywnego i negatywnego gospodarowania ZSEE w Polsce i na świecie. Uczniowie szkół uczestniczących w forum przygotowali projekty ulotek promujących odpowiednie postępowanie z ZSEE. Omówili działania pro- środowiskowe, podejmowane w swoich szkołach.

Szkoła jest liderem działań pro- środowiskowych. Na rok szkolny 2012/ 2013 otrzymała certyfikat Zielonej Flagi i tym samym została wpisana na światową listę Szkół dla Ekorozwoju (Eco-schools). W placówce wykonujemy program 7 kroków Szkół dla Ekorozwoju. Dwa razy w roku dokonaliśmy przeglądu środowiskowego szkoły. Od czterech lat w szkole działa grupa ekologiczna, w skład której wchodzą przedstawiciele dyrekcji, nauczycieli, rodziców, pracowników, uczniów, partnerów zewnętrznych. Grupa koordynuje działania szkoły w obszarze ekologii.

Dekalog ekologiczny ucznia szkoły na rok szkolny 2012/ 2013

1. Pamiętaj, że czyste środowisko to najlepsze uzdrowisko!

2. Zużyty sprzęt elektryczny, elektroniczny, baterie, akumulatory, płyty CD, DVD i przekazuj do punktów zbiórki!

3. Opiekuj się zwierzętami i roślinami!

4. Odżywiaj się zdrowo! Jedz pięć razy dziennie owoce i warzywa!

5. Prowadź zdrowy styl życia! Uprawiaj sport!

6. Rób rozsądnie zakupy!

7. Używaj tylko tyle wody, ile potrzebujesz!

8. Zbieraj makulaturę i surowce wtórne! Nie produkuj więcej odpadów, niż jest to konieczne!

9. Dbaj zawsze o swoje bezpieczeństwo!

10. Oszczędzaj energię! Wyłączaj zbędne żarówki!

Monitorujemy zużycie energii, wody, papieru. Przeprowadzamy przegląd nawyków energetycznych szkoły.

Bardzo dobrze układa się współpraca z partnerami zewnętrznymi: Instytutem Badawczym Leśnictwa w Sękocinie Starym (warsztaty uczniów klas I- VI w Instytucie, filmy na temat ochrony przyrody, sadzenie podarowanych roślin runa leśnego na terenie szkoły), stacją Toyoty Warszawa Okęcie (ekologiczne spotkania z Toyotą, konkurs „Samochód Marzeń”), Instytutem Globalnej Odpowiedzialności (projekt „Zrozum Świat”).

W szkole realizujemy programy: „Szklanka mleka dla każdego ucznia”, „Owoce w szkole”, „Nie pal przy mnie, proszę”, „Trzymaj formę”, „Zrozum świat”, program ekologiczny dla przedszkolaków z oddziałów zerowych. Aktywnie działa koło ekologiczne klas II i III.

Szkoła jest mistrzem w zbiórce makulatury. Uczestniczy we wszystkich edycjach konkursu „Zbiórka makulatury”, odbywającego się pod patronatem honorowym Marszałka Województwa Mazowieckiego. W tym roku społeczność szkolna oddała do punktów skupu 38450 kg makulatury! Tą i innymi akcjami koordynował szkolny oddział Ligi Ochrony Przyrody. Zrealizowaliśmy akcje szkolne: „Sprzątanie Świata”, „Wiosenne porządki”. „Godzina dla Ziemi”, „Ciepło dla Zwierząt”. Prowadzimy zbiórkę zużytych telefonów komórkowych, baterii i akumulatorów, zazielenianie terenu szkoły. Od tego roku zbieramy zużyte płyty CD i DVD.

Na terenie szkoły posadziliśmy 27 krzewów: tawuł, róż, pięciorników, jaśminowca wonnego, lilaka, forsycję. Na I i II piętrze budynku szkoły posadziliśmy wiele sadzonek roślin. Opiekujemy się nimi.

Uczniowie są laureatami konkursów przyrodniczych i ekologicznych od szczebla szkolnego po ogólnopolski. Rafał Jarosz, uczeń klasy VI E, jest laureatem I miejsca ogólnopolskiego Konkursu Przyrodniczego „Olimpus”.

W szkole przez cały rok są obecne liczne plakaty, wystawy, gazetki ścienne promujące ekologiczny styl życia.

16.06.2013 r. aktywnie uczestniczyliśmy w III Raszyńskim Pikniku Ekologicznym. (Wcześniej przygotowaliśmy i rozdaliśmy ponad 900 ulotek zachęcających do przekazania ZSEE podczas pikniku).Uczennice klas VI B i VI C przygotowały projekt planszy dydaktycznej „Obszary przyrody chronionej w gminie Raszyn”.

Grażyna Desperak- Kilińska

Pobieranie 8.14 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna