Sprawozdanie z działalności Krajowej Izby Gospodarczej w 2012 r. Warszawa, marzec 2013 rPobieranie 1.11 Mb.
Strona5/25
Data09.05.2016
Rozmiar1.11 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25

6. Problematyka unijna

W 2012 r. Biuro ds. UE realizowało działania zgodnie z założonym planem. Podejmowane w tym okresie działania dotyczyły promowania w środowisku izbowym polityk i programów Unii Europejskiej skierowanych do sektora przedsiębiorstw, zwłaszcza tych małych i średnich.

Promocja ta ma na celu większą obecność polskich izb w międzynarodowych inicjatywach i projektach służących poprawie konkurencyjności małych i średnich firm na jednolitym rynku europejskim. Firmy z sektora MŚP stają przed szeregiem wyzwań w dobie postępującej globalizacji, rozwoju wielu nowych technologii oraz gwałtownych zmian na rynkach światowych i dlatego potrzebują wsparcia.

Biuro kontynuowało bezpośrednie wsparcie przedsiębiorców poprzez świadczenie zindywidualizowanych usług informacyjnych na temat jednolitego rynku.

Wydawany był i dystrybuowany do izb Biuletyn Europejski KIG – publikacja „on-line” informująca o działalności izb na szczeblu UE jak i o wydarzeniach w UE ważnych dla przedsiębiorstw.

Szczególnie mocno w minionym roku promowana była przez Biuro polityka poprawy efektywności energetycznej i wykorzystania źródeł energii odnawialnej w przedsiębiorstwach, której realizacja w UE nabrała rozpędu oraz znaczenia ze względu na jej ścisłe powiązanie z polityką energetyczną UE. Nacisk na wdrażanie tej polityki znajdzie odzwierciedlenie także w nowym budżecie UE na lata 2014-2020.

W 2012 r. Biuro uczestniczyło w kilku konkursach Komisji Europejskiej i przygotowywało w grupach międzynarodowych partnerów projekty w tematyce efektywności energetycznej, z których jeden pt. „Boost Energy Efficiency in Manufacturing SMEs by Extending European Energy Manager Training and Network” odniósł sukces i jego realizacja rozpocznie się w 2013 r.

W IX i X 2012 r. Biuro przeprowadziło wśród polskich przedsiębiorców kolejną edycję badania klimatu biznesowego ( European Economic Survey), które koordynowane jest przez europejską organizację izbową Eurochambres. Opracowany przez Biuro raport z badania stanowi cenne źródło informacji o przewidywanej koniunkturze gospodarczej w Polsce i w Europie na 2013 r. i jest dostępny w Biurze. Nastroje przedsiębiorców w poszczególnych krajach Europy zostały zobrazowane na mapie klimatu biznesowego Europy dostępnej pod adresem http://ees.eurochambres.eu/ees/


Podstawowe relacje ekonomiczne działalności w obszarze problematyki unijnej (w tym składka na Eurochambres) przedstawia tabela:
w tys. zł.

Wyszczególnienie

Plan 2012

Wyk.2012

 

 

 

Przychody

45

0

 

 

 

Koszty działalności

237

172

 

 

 

Wynik

 

 

 

 

-192

-172


III. Kształtowanie wizerunku KIG
1. Biuro Komunikacji i Spraw Członkowskich

Biuro Komunikacji i Spraw członkowskich zostało utworzone dnia 1 kwietnia 2012 r. z połączenia istniejących wcześniej Biura Komunikacji i Marketingu oraz Biura ds. Członkowskich. Celem tego połączenia było zapewnienie lepszej koordynacji działań dla poprawy efektywności ekonomicznej oraz osiągnięcia efektu synergii.
 1. Organizacja konferencji, kongresów i innych wydarzeń.

  1. Bieżące działania promocyjne w ramach organizacji konferencji i innych wydarzeń.
 • W okresie styczeń – grudzień 2012 Biuro Komunikacji i Spraw Członkowskich zorganizowało 21 wydarzeń (tabela 1) oraz było bezpośrednio zaangażowane w kilkanaście innych (tabela 2).

Tabela 1


Miesiąc

Data

Nazwa wydarzenia

STYCZEŃ

12.01.2012

Przedsiębiorcy w roku 2012. Kryzys, stabilizacja, czy rozwój?

MARZEC

01.03.2012

E-myto – w perspektywie rozbudowy systemu: jak viaTOLL wpłynął na polską gospodarkę?

MARZEC

14.03.2013

Wizerunek przedsiębiorców w mediach w dobie kryzysu – jak media kształtują i jak mogą przełamywać stereotypy na temat biznesu

KWIECIEŃ

18.04.2012

Nowe obowiązki samorządów – kto za to zapłaci?

MAJ

17.05.2012

Kto blokuje innowacyjność w Polsce?”

MAJ

22.05.2012

II Forum Młodych Przedsiębiorców. Młodzi Innowacyjni

MAJ

24-25.05.2012

III Kongres Innowacyjnej Gospodarki

MAJ

30.05.2012

Czy polska kolej może być konkurencyjna?

CZERWIEC

01.06.2012

Energy Roadmap 2050 – Co dalej?

CZERWIEC

12.06.2012

Organizowane w ramach w ramach programu „i/o ventures Mentor Exchange” spotkanie z przedsiębiorcami z Doliny Krzemowej

CZERWIEC

28.06.2012

Odpowiedzialny biznes - odpowiedzialna promocja? Jak informować w mediach o aktywności CSR?

LIPIEC

04.07.2012

Spotkanie z przedstawicielami chińskiego sektora farmaceutyczno-medycznego

WRZESIEŃ

26.09.2012

KONFERENCJA I PREZENTACJA RAPORTU: TRENDY 2013: TRANSPORT I MOTORYZACJA

PAŹDZIERNIK

02.10.2012

Co dalej z polskim cukrownictwem?

PAŹDZIERNIK

10.10.2012

Zminimalizuj ryzyko – ubezpiecz się!

PAŹDZIERNIK

18.10.2012

Czy kryzys w reklamie zniszczy media?

PAŹDZIERNIK

30.10.2012

Ile zapłacimy za śmieci w roku 2013? – nowy system gospodarki odpadami komunalnymi oraz rozstrzygnięcie XI edycji konkursu „Gmina Fair Play”

LISTOPAD

06.11.2012

Czy Rosja może namieszać w polskiej chemii?

LISTOPAD

28.11.2012

Warsztaty i inauguracja inicjatywy „Młodzi Innowacyjni”

LISTOPAD

29.11.2012

Spotkanie andrzejkowe

GRUDZIEŃ

20.12.2012

Targi informatyczne CeBit szansą na promocję polskich firm

Tabela 2


Miesiąc

Data

Obsługa medialna imprez KIG

STYCZEŃ

27.01.2012

Spotkanie dyskusyjne: Funkcjonowanie Organizacji Odzysku w system gospodarki odpadami

STYCZEŃ

31.01.2012

Porozumienie Krajowa Akademia Gospodarcza

LUTY

07.02.2012

Polityka klimatyczne UE - miliardowe koszty dla polskich firm

MARZEC

29.03.2012

Spotkanie Komitetu ds. Polityki Klimatyczno – Energetycznej

KWIECIEŃ

17.04.2012

Otwarte posiedzenie Komitetu Rolnictwa i Obrotu Rolnego

PAŹDZIERNIK

10.10.2012

Malawi Business Day

PAŹDZIERNIK

23.10.2012

Konferencja prasowa prezentująca laureatów XVIII edycji konkursu polskiej nagrody jakości oraz finalistów VI edycji konkursu znakomity przywódca

PAŹDZIERNIK

24.10.2012

Polityka Klimatyczno-Energetyczna UE post „Energy Roadmap 2050” FAKTY – SKUTKI

LISTOPAD

06.11.2012

Konferencja Izby Gospodarczej Metali Nieżelaznych i Recyklingu

LISTOPAD

06.11.2012

Uroczyste ogłoszenie laureatów i wręczenie nagród w IV edycji Konkursu o tytuł: PRACODAWCA GODNY ZAUFANIA

LISTOPAD

14.11.2012

CZAS NA ODPADY – CZAS NA ENERGIĘ • Zgodnie z założeniami i planem pracy Biura na 2012 r., do organizacji konferencji merytorycznych pozyskiwani byli partnerzy komercyjni. Dzięki temu znaczna część kosztów w/w wydarzeń pokryta została ze środków zewnętrznych: od kwietnia 2012 nawiązaliśmy współpracę m.in. z: Polish Pharma Go Global, Raiffeisen Bank, Aviva, Kapsch, Zakłady Azotowe Puławy SA, Idea Bank, KBC TFI SA.
  1. Organizacja III Kongresu Innowacyjnej Gospodarki i II Forum Młodych Przedsiębiorców Młodzi Innowacyjni.

 • 17 maja 2012 odbyło się II Forum Młodych Przedsiębiorców Młodzi Innowacyjni.
 • 24-25 maja odbył się III Kongres Innowacyjnej Gospodarki.

 • Kilkanaście paneli tematycznych

 • Goście specjalni, w tym udział prof. Francisa Fukuyamy

 • Ponad 100 prelegentów

 • 700 osób, które wzięły udział w Kongresie

 • 8.000 widzów on-line

 • Wręczenie nagród Innovatica
 • Inicjatywa Młodzi Innowacyjni przy KIG.

Jednym z głównych celów Biura na 2012 r. było odmłodzenie wizerunku KIG. W związku z tym, 28 listopada odbyła się w KIG inauguracja Inicjatywy Młodzi Innowacyjni przy KIG. Inicjatywa zrzesza w tej chwili 24 instytucje i firmy działające na rzecz rozwoju młodej przedsiębiorczości w Polsce. W warsztatach, które odbyły się w KIG 28 listopada udział wzięło ponad 120 młodych osób – studentów i przedsiębiorców. W ramach Inicjatywy prowadzimy silną kampanię na portalu Facebook – gdzie każdego dnia przybywają nowi obserwujący profil Inicjatywy.


 1. Do działań bieżących Biura należy zaliczyć:

  1. Obsługa stron internetowych: www.kig.pl, www.kongresig.pl, www.minnowacyjni.pl

  2. Obsługa extranetu i intranetu

  3. Obsługa portali społecznościowych: Facebook (KIG, Młodzi Innowacyjni) i Twitter.

  4. Obsługa i wysyłanie newslettera.

  5. Prowadzenie videobloga Prezesa KIG.

  6. Współpraca z mediami.

  7. Monitoring mediów.

  8. Udzielanie patronatów KIG.

  9. Przekazywanie informacji prasowych i opinii KIG do mediów.

  10. Promocja i wsparcie przy organizacji konferencji Komitetów KIG i organizacji członkowskich KIG.

  11. Zamawianie i dystrybuowanie materiałów biurowo-promocyjnych zgodnych z identyfikacją wizualną KIG.

  12. Pozyskiwanie partnerów komercyjnych do wydarzeń organizowanych przez Biuro.
 1. Media.

Biuro Komunikacji i Spraw Członkowskich prowadziło na bieżąco aktualizację bazy danych mediów oraz współpracuje z nimi w ramach promocji KIG.
W 2012 r. obecność KIG w mediach przedstawiała się następująco (liczba materiałów, w których pojawił się KIG):

 • Prasa: 1939

 • Internet: 2294

 • TV: 327

 • Radio: 325

Raport medialny po III Kongresie Innowacyjnej Gospodarki stanowi załącznik nr 12 do niniejszego sprawozdania.

Podstawowe relacje ekonomiczne (w tym zsumowane relacje jednostek za i kwartał 2012 r.) działalności zintegrowanego Biura Komunikacji i spraw Członkowskich przedstawia tabela:


w tys. zł.

Wyszczególnienie

Plan 2012

Wyk.2012

 

1 350

867

Przychody 

 

 

Koszty działalności

1 772

1 369

 

 

 

Wynik

 

 

 

 

-422

-502


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna