Sprawozdanie z działalności Krajowej Izby Gospodarczej w 2012 r. Warszawa, marzec 2013 rPobieranie 1.11 Mb.
Strona7/25
Data09.05.2016
Rozmiar1.11 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   25

2. Usługi prawnicze

W 2012 r. wykonywano dotychczasowe czynności w zakresie wydawania certyfikatów, zaświadczeń a także analiz projektów statutów i wydawania opinii prawnych w przedmiocie statutów tworzonych izb bilateralnych. Świadczone były usługi prawne, w tym konsultacje, projekty umów i opinie na rzecz Władz Statutowych Izby, KIG-Biuro oraz innych jednostek KIG, w tym w zakresie realizowanych przez KIG projektów.


Podstawowe relacje ekonomiczne działalności prawniczej przedstawia tabela:
w tys. zł.

Wyszczególnienie

Plan 2012

Wyk.2012

 

 

 

Przychody

5

0

 

 

 

Koszty działalności

97

115

 

 

 

Wynik

 

 

 

 

-92

-1153. Arbitraż


Sąd Arbitrażowy, zgodnie z przepisami Piątej księgi k.p.c, zajmuje się rozstrzyganiem sporów i przeprowadzaniem postępowań mediacyjnych. Poniższe tabele pokazują jak kształtują się statystyki.

Sprawy wniesione do Sądu Arbitrażowego przy KIG w 2012 r.
Liczba spraw krajowych i zagranicznych

Liczba spraw ogółem

303

Liczba spraw zagranicznych

32 (10 % ogółu)

Liczba spraw krajowych

271 (90 % ogółu)

Ilość spraw w zależności od wartości przedmiotu sporu

0 – 10.000 zł

13

10.000 – 100.000 zł

128

100.000 zł – 1 mln zł

109

1 mln zł – 10 mln zł

46

Powyżej 10 mln zł

5

Liczba spraw wg rodzaju umowy

Sprzedaż, agencja, komis, obrót handlowy

44

Własność intelektualna, zaawansowane technologie

0

Usługi (w tym usługi finansowe)

50

Budownictwo

79

Najem, dzierżawa

95

Prawo spółek (corpo)

24

Inne

11

Nominacje zastępcze

Nominacje zastępcze Rady

123

Nominacje zastępcze Prezesa

18


Arbitrzy spoza listy

Arbitrzy spoza listy (powodowie)

34

Arbitrzy spoza listy (pozwani)

34

Wartość przedmiotu sporu

Wartość przedmiotu sporu - ogółem

740 752 553 zł

Wartość przedmiotu sporu - średnio

2 444 727 złMediacje wniesione do Sądu Arbitrażowego przy KIG w 2012 r.

Liczba mediacji krajowych i zagranicznych

Liczba mediacji ogółem

19

Liczba mediacji zagranicznych

2

Liczba mediacji krajowych

17

Liczba mediacji w zależności od wartości przedmiotu sporu

0 – 10.000 zł

2

10.000 – 100.000 zł

6

100.000 zł – 1 mln zł

4

1 mln zł – 10 mln zł

5

Powyżej 10 mln zł

2

Status mediacji

Mediacja nie doszła do skutku

14

Mediacja nie zakończyła się ugodą

1

Ugoda przed Mediatorem

2

Ugoda w formie wyroku

0

Mediacja w toku

2

Wartość przedmiotu sporu

Wartość przedmiotu sporu – ogółem

57 963 982 zł

Wartość przedmiotu sporu - średnio

3 050 735 zł

Podstawowe relacje ekonomiczne działalności Sądu Arbitrażowego przedstawia tabela:


w tys. zł.

Wyszczególnienie

Plan 2012

Wyk.2012

 

 

 

Przychody

8 976

15 050

 

 

 

Koszty działalności

6 514

9 871

 

 

 

Wynik

 

 

 

 

2 462

5 179

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   25


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna