Sprawozdanie z działalności Krajowej Izby Gospodarczej w 2012 r. Warszawa, marzec 2013 rPobieranie 1.11 Mb.
Strona9/25
Data09.05.2016
Rozmiar1.11 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   25

5. KIG – Biuro KIGNET

Biuro KIGNET zostało utworzone z dniem 1 kwietnia 2009 r., jako komórka wyodrębniona, wchodząca w skład Biura Legalizacji, Certyfikacji i Karnetów ATA, na mocy Zarządzenia Nr 3/2009 r. Sekretarza Generalnego Krajowej Izby Gospodarczej.


Zadaniem Biura KIGNET była organizacja, koordynacja oraz realizacja partnerskiego projektu „KIGNET Innowacje - izbowy system wsparcia innowacyjności przedsiębiorstw”. Liderem projektu jest Krajowa Izba Gospodarcza. Sieć KIGNET innowacje tworzy 13 instytucji otoczenia biznesu, głównie izby gospodarcze, realizujące wspólnie projekt KIGNET Innowacje. (wykaz uczestników Projektu „KIGNET Innowacje’ przedstawiony jest w załączniku nr 16).
Zgodnie z określonym w w/w Zarządzeniu zakresem zadań oraz działaniami projektu KIGNET Innowacje, Biuro w 2012 r. realizowało następujące działania:


 1. Realizacja projektu KIGNET Innowacje – izbowy system wsparcia innowacyjności przedsiębiorstw do dnia 30.06.2012 r.

 1. Budowa sieci wsparcia współpracy, zarządzania i promocji klastrów, w szczególności zainicjowanych i utworzonych w rezultacie działań prowadzonych w ramach projektu KIGNET Innowacje. W ramach projektu utworzono 13 klastrów na terenie całej Polski.

 2. Tworzenie powiązań i współpracy w ramach trójstronnej platformy biznes-nauka-biznes. W ramach projektu świadczone są usługi doradcze dla firm związane z transferem technologii oraz praktyk studenckich w innowacyjnych firmach. W ramach projektu wykonano 40 usług doradczych dla przedsiębiorstw dotyczących transferów nowych technologii, z udziałem kadry naukowej i ekspertów.

 3. Świadczenie usług doradczych o charakterze proinnowacyjnym, opracowanych lub znacząco udoskonalonych w ramach projektu. W ramach projektu przygotowano 30 nowych lub o nowym zakresie usług doradczych dla przedsiębiorstw. W Sieci KIGNET podpisano łącznie 1088 umów z przedsiębiorstwami na świadczenie usług doradczych, proinnowacyjnych. Wartość usług stanowiła dla przedsiębiorstw pomoc de minimis. Łącznie w ramach Projektu udzielono pomocy de minimis dla przedsiębiorstw wartości ok. 8,9 mln PLN.

 4. Rozwój współpracy z sieciami proinnowacyjnymi krajowymi i zagranicznymi, poprzez bieżące kontakty oraz udział w spotkaniach i konferencjach, m.in. European Cluster Alliance, European Business Network, European Cluster Observatory, Eurochambres, ECTAA, EUNOP, Unia Izb Łaba-Odra.

 5. Promocja platformy www.kignet.pl. Redakcja tekstów, administracja strony.

Głównym celem powstałej platformy internetowej jest wsparcie i ułatwianie współpracy pomiędzy klastrami zainicjowanymi w Sieci KIGNET oraz we współpracy krajowej i międzynarodowej - wymiana doświadczeń, transfery technologii, tworzenie nowych Innowacji.

 1. Organizacja konferencji końcowej projektu.
 1. Realizacja projektu KIGNET Innowacje – izbowy system wsparcia innowacyjności przedsiębiorstw od dnia 30.06.2012 r. – w okresie trwałości (okres trwałości zawarty w umowie o dofinansowanie projektu 30.06.2017 r.)

 1. Rozliczenie końcowe i zamknięcie projektu – złożenie wniosku końcowego.

 2. Obsługa i współpraca z zespołem audytu końcowego. Łącznie w ramach projektu było przeprowadzonych było sześć audytów przez zewnętrzne instytucje audytowe – żaden audyt nie wniósł zastrzeżeń wobec KIG

 3. Obsługa i współpraca z zespołem kontrolującym z UKS (październik-grudzień) – kontrola UKS nie wniosła żadnych zastrzeżeń wobec KIG.

 4. Redakcja tekstów, promocja i administracja platformy www.kignet.pl.
 1. Działania pozostałe:

 1. Współpraca w przygotowaniu innowacyjnego projektu szkoleniowo-doradczego i złożenie do konkursu do Urzędu Marszałkowskiego woj. mazowieckiego – projekt jest na liście rezerwowej i nie otrzymał dofinansowania.

 2. Współpraca w przygotowaniu innowacyjnego projektu szkoleniowo-doradczego i złożenie do konkursu do Urzędu Marszałkowskiego woj. lubelskiego – projekt otrzymał dofinansowanie

 3. Opracowanie i złożenie wniosków aplikacyjnych dla ośmiu województw, w konkursie na Lidera Partnerstwa Naturowego ogłoszonym przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska.

Podstawowe relacje ekonomiczne Biura KIGNET przedstawia tabela:


w tys. zł.

Wyszczególnienie

Plan 2012

Wyk.2012

 

 

 

Przychody

1 187

2 078

 

 

 

Koszty działalności

1 343

2 219

 

 

 

Wynik

 

 

 

 

-156

-141
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   25


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna