Sprawozdanie z działalności stowarzyszenia „dolnośLĄska rodzina katyńska” w okresie styczeń – maj 2013 rPobieranie 22.08 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar22.08 Kb.
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA „DOLNOŚLĄSKA RODZINA KATYŃSKA”

w okresie styczeń – maj 2013 r.

W myśl § 7 i 8 rozdziału II Statutu Stowarzyszenia prace Rady i członków Stowarzyszenia


w roku sprawozdawczym obejmowały m.in.:


1. Działalność edukacyjną
a) prelekcje, spotkania, wywiady

Prof. Adam Zaleski w dniu 8.04. uczestniczył w obchodach Dnia Katyńskiego w Św. Katarzynie, którego organizatorem była Elżbieta Rzewuska kierownik biblioteki Klubu Osiedlowego „Tęcza” oraz burmistrz gminy Siechnice dr Milan Uŝak.

W uroczystości tej, oprócz miejscowych władz, głos zabrał Adam Zaleski zwracając się głównie do młodzieży mówiąc o znaczeniu czczenia pamięci zamordowanych bezprawnie
i bestialsko polskich jeńców wojennych z kampanii wrześniowej. Podziękował władzom za organizację obchodów i za zaproszenie.

Zorganizowana była także wystawa pamiątek katyńskich, którą razem z burmistrzem Siechnic otworzył Adam Zaleski komentując niektóre wydarzenia z historii Zbrodni Katyńskiej.

Dokładny opis powyższej uroczystości, przesłany w dniu 10.04. do Rady Stowarzyszenia, jest załącznikiem do rocznego sprawozdania.
■ Dalszy etap spotkań studenta Wydziału Historii Uniwersytetu Wrocławskiego Krzysztofa Łagojdy, który pisząc pracę dyplomową na temat losów rodzin katyńskich
w latach 1939-2012 oraz historii działalności naszego Stowarzyszenia rozmawiał
z Jackiem Libickim, Adamem Zaleskim, Ludmiłą Seredyńską-Iwaniuk i Aliną Glowacką-Szłapową.

■ Uczeń III Liceum Ogólnokształcącego we Wrocławiu Łukasz Wieloch przeprowadził wywiad z Barbarą Wałczyk nt losów jej Ojca ppor. Janusza Kubickiego – jeńca Starobielska

■ Gimnazjum nr 17 im. ks. Jana Twardowskiego we Wrocławiu, ul. Ślężna 24 uczestniczy
w konkursie „Guziki z orzełkiem w tle” organizowanym przez IPN. Nauczycielka historii
p. Izabela Turbańska zwróciła się do nas o wskazanie członków DRK, którzy
w przeprowadzonych przez uczniów wywiadach przedstawiliby, na podstawie zachowanych dokumentów i zdjęć, historię życia swoich Ojców.

Takich wywiadów udzieliło 6 naszych członków: Zofia Świtalska, Halina Kula, Ewa Seredyńska-Perka, Adrianna Linowska, Jacek Libicki i Teresa Gwara

■ W dniu 7.04. po mszy św. i spotkaniu Rodzin Katyńskich w Częstochowie Teresa Gwara udzieliła wywiadu redaktorowi z Biura Prasowego Jasnej Góry nt. różnych form działalności naszego Stowarzyszenia oraz historii życia swojego Ojca por. Tadeusza Chołocińskiego– jeńca Starobielska.

Alina Głowacka-Szłapowa w dniu 11.04. udzieliła wywiadu w Radio Rodzina nt. Zbrodni Katyńskiej, historii swojego Ojca kpt. Stanisława Głowackiego – jeńca Starobielska, losów rodziny po 1945 r. oraz nt. działalności naszego Stowarzyszenia. W spotkaniu tym uczestniczył także dr Jerzy Kirszak z IPN.b) wystawy edukacyjne
Wystawa „Zachować Pamięć”” nadal wędruje i w tym roku była już eksponowana:

 • od 4.01. do 6.03. w Zespole Szkół nr 3 im. Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej w Dzierżoniowie Na zaproszenie Dyrekcji Szkół, w uroczystym zakończeniu ekspozycji, uczestniczył prezes DRK Jacek Libicki i członek Rady Ludmiła Błażejczyk. Oboje mieli wystąpienia poszerzając w swoistej lekcji historii wiedzę uczniów o tragedii Katyńskiej

 • od 3.03 do 6.04 w Zespole Szkół im. ks. Jana Dzierżonia w Pieszycach, która otwierał prezes Jacek Libicki.

 • od 7.04 do 6.05 w Gimnazjum w Łagiewnikach. W połowie wystawy na prelekcję zaproszona została Ludmiła Błażejczyk – członek Rady

 • od 7.05 do 29.05 w Gimnazjum nr 2 w Bielawie

w następnej kolejności oczekują:

 • Zespół Szkół Ogólnokształcących i I Liceum w Dzierżoniowie – czerwiec

 • Zespół Szkół w Bielawie – wrzesień

 • Gimnazjum im. Szarych Szeregów w Pszennie – październik

i dalej Szkoły i Gimnazja w Świdnicy

Na spotkaniu prezesa Jacka Libickiego i wiceprezesa Teresy Gwara u Przewodniczącego Rady Miejskiej Wrocławia Jacka Ossowskiego informacja o naszej wystawie wzbudziła duże zainteresowanie z obietnicą włączenia w jej dalszą wędrówkę Dolnośląskiego Kuratorium Oświaty. A więc po powrocie „z terenu” wystawa „Zachować Pamięć” będzie eksponowana w Szkołach i Gimnazjach wrocławskich.


2. Udział w uroczystościach
11.04. prezes Jacek Libicki na zaproszenie Marszałka Sejmiku Województwa Dolnośląskiego p. Rafała Jurkowlańca uczestniczył w spotkaniu Stowarzyszeń Kombatanckich
12.04 odbył się IV marsz upamiętniający ofiary Golgoty Wschodu zorganizowany przez Prezydenta Miasta Wrocławia, Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, Zarząd Główny Związku Sybiraków oraz Oddział Związku Sybiraków we Wrocławiu.

Uroczystość rozpoczęła się mszą św. w Bazylice Mniejszej p.w. Św. Elżbiety, następnie kolumna marszowa przeszła pod Pomnik Zesłańców Sybiru. Tu odbył się apel poległych


i złożenie wiązanek kwiatów.

W imieniu naszego Stowarzyszenia wiązankę złożyli: Teresa Gwara, Krystyna Gołębiowska i Janusz Wąsowski. Uczestniczyło 10 członków DRK.14.04. Obchody 73. Rocznicy Zbrodni Katyńskiej wraz z ceremoniałem wojskowym zorganizowane przez Dowódcę Garnizonu Wrocław, Wojewodę Dolnośląskiego
i Dolnośląską Rodzinę Katyńską. Na uroczystość złożyły się:

 • msza św. w Kościele Garnizonowym p.w. Św. Elżbiety celebrowana ks. prałata Janusza Radzika, kapelana Sił Powietrznych z homilią wygłoszoną przez
  prof. ks. Szarejko

 • a pod Pomnikiem Ofiar Katynia po odegraniu Hymnu Narodowego:

- wystąpienie prezesa naszego Stowarzyszenia Jacka Libickiego

  • wystąpienie Wojewody Dolnośląskiego Aleksandra Marka Skorupy

  • wystąpienie Dowódcy Garnizonu Wrocław płk. Wojciecha Lewickiego

  • modlitwa ekumeniczna, którą rozpoczął ks. Arcybiskup Marian Gołębiewski, Metropolita Wrocławski

  • apel pamięci z salwą honorową

  • złożenie wieńców i wiązanek kwiatów – złożono ich 36

W imieniu członków DRK wiązankę kwiatów złożyli: prezes Jacek Libicki
i wiceprezesi Teresa Gwara i Krzysztof Sosna.

Uczestniczyło 20 członków DRK.


16.04. Uroczystości związane z 72. Rocznicą Zbrodni Katyńskiej obchodzono w Świdnicy pod obeliskiem i Dębem Pamięci por. Tadeusza Macieja Chołocińskiego – ojca Teresy Gwara. Na zaproszenie organizatorów, wraz ze złożeniem wiązanki kwiatów, uczestniczyli: Teresa Gwara, Halina Kula, Ludmiła Błażejczyk i Krzysztof Gwara. Podczas uroczystości wystąpienie miała Teresa Gwara.
29.04. W Klubie IV Regionalnej Bazy Logistycznej odbył się koncert finałowy
VII Dolnośląskiego Przeglądu Piosenki i Pieśni Patriotycznej. Wystąpiła młodzież z 24 szkół podstawowych, gimnazjów i liceów, głownie z Dolnego Śląska oraz Wrocławia.

Z ramienia DRK przysłuchiwało się 7 osób ( Teresa Gwara, Ludmiła Seredyńska-Iwaniuk, Ewa Seredyńska-Perka, Hanna Zienkiewicz, Krystyna Gołębiowska, Adrianna Linowska, Ewa Lisowska-Szleszkowska).


2.05. Uroczystość Święta Flagi Państwowej zorganizowana przez Wojewodę Dolnośląskiego Aleksandra Marka Skorupę oraz Dowódcę Garnizonu Wrocław płk. Wojciecha Lewickiego rozpoczęła się mszą św. w Bazylice Mniejszej p.w. Św. Elżbiety, celebrowaną przez ks. Henryka Kardynała Gulbinowicza z homilią wygłoszoną przez
ks. Janusza Radzika. Dalsza część uroczystości odbyła się na Placu Gołębim wrocławskiego Rynku.

DRK reprezentowali: Jacek Libicki, Teresa Gwara, Ludmiła Seredyńska-Iwaniuk, Halina Kula, Bolesław Prorok, Krystyna Gołębiowska


3.05. Pierwsza część uroczystości z okazji 222 Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja miała miejsce pod obeliskiem przy Panoramie Racławickiej w asyście Kompanii i Orkiestry Reprezentacyjnej Wojsk Lądowych. Po wystąpieniu Wojewody Dolnośląskiego Aleksandra Marka Skorupy i Dowódcy Garnizonu Wrocław płk. Wojciecha Lewickiego - 28 delegacji złożyło wieńce i wiązanki kwiatów.

W uroczystości uczestniczył nasz sztandar z chorążym Zbigniewem Godlewskim w asyście Haliny Kuli i Krystyny Gołębiowskiej.

W imieniu naszego Stowarzyszenia wiązankę złożyli: Teresa Gwara, Jacek Libicki
i Krzysztof Sosna.

Pod Pomnikiem Ofiar Katynia zapaliliśmy znicze.

Druga część uroczystości wraz z ceremoniałem wojskowym odbyła się w Katedrze Wrocławskiej, gdzie mszę św. celebrował Jego Ekscelencja ks. Arcybiskup Marian Gołębiewski, Metropolita Wrocławski.

Uczestniczyło 12 członków DRK i 2 prawnuczki ppor. Michała Seredyńskiego (jeńca Starobielska) – Zuzanna i Karolina Waśko
8.05. Bolesław Prorok reprezentował nasze Stowarzyszenie w uroczystych obchodach zakończenia II wojny światowej na Cmentarzu Żołnierzy Polskich na Oporowie.
3. Pamięć o żyjących wdowach

W dniach 26 i 27 marca z życzeniami i upominkiem z okazji Świąt Wielkanocnych


u dwóch żyjących wdów: Genowefy Malanowskiej-Błęckiej i Ireny Glasgall były: Teresa Florkiewicz, Halina Kula i Teresa Gwara
4. Obecność Pocztu Sztandarowego (poza uroczystościami) na pogrzebach zmarłych członków DRK

Rok 2013 rozpoczął się od pożegnań:


- w dniu 17.01. w wieku 97 lat zmarła Izabella Hanusiewicz wdowa po…………………..


22.01. na Cmentarzu Grabiszyńskim pożegnało zmarłą 11 członków DRK.
Ze sztandarem Stowarzyszenia uczestniczyli: Zbigniew Godlewski, Krystyna
Gołębiowska i Ludmiła Seredyńska-Iwaniuk.

- w dniu 3.04. zmarła Zofia Frąckiewicz-Kukla, córka ……….- jeńca Starobielska wieloletni nasz wiceprezes, bardzo oddana
sprawom Stowarzyszenia, a także wieloletnia dziennikarka „Słowa Polskiego” i „Gazety
Południowej”. Pochowana została 9.04. na Cmentarzu Parafialnym Parafii
p.w. Ducha Świętego przy ul. Bardzkiej. W uroczystości pogrzebowej uczestniczyło
15 członków DRK oraz Poczet Sztandarowy w składzie: Zbigniew Godlewski, Anna
Budzińska i Aleksandra Michalska,
a także Poczet Sztandarowy Szkoły Podstawowej
nr 73 im. gen. Władysława Andersa z którą Zosia była bardzo związana. W imieniu nas
wszystkich Zosię pożegnał prezes Jacek Libicki.

- w dniu 16.04. w wieku 96 lat zmarła Irena Glasgall wdowa po jeńcu Kozielska


por. Władysławie Tokarskim. W pogrzebie w dniu 20.04. na Cmentarzu Osobowickim

uczestniczyło 10 członków DRK wraz z Pocztem Sztandarowym Stowarzyszenia


w składzie: Zbigniew Godlewski, Krystyna Gołębiowska i Halina Kula
5. Wyjazdy
W dniu 7.04. zorganizowany został wyjazd do Częstochowy na Pielgrzymkę Rodzin Katyńskich. Msza św. przed obrazem Czarnej Madonny celebrowana była przez Kapelana Rodzin Katyńskich ks. komandora Janusza Bąka.

Uczestniczyło 11 członków naszego Stowarzyszenia

Mikrobusu użyczyła za niewielką odpłatnością Komenda Wojewódzka Policji.

Wyjazd zorganizowała Teresa Gwara.


6. Inne
۟■ w dniu 15.01. r. odbyła się Uroczystość Opłatkowa w sali Biblioteki Klubu IV Regionalnej Bazy Logistycznej przy ul. Pretficza 24.

Skupiła 26 członków DRK. Z zaproszonych gości obecni byli m.in.: wiceprezydent m. Wrocławia Adam Grehl, Dolnośląski Kurator Oświaty Beata Pawłowicz, z Wydziału Rozwoju Edukacji Antonina Kużaj, z Centrum Infrastruktury Poczty Polskiej Władysław Grablewski, inż. Ryszard Wojtkiewicz, a także kapelan Stowarzyszenia ks. prałat Stanisław Orzechowski oraz proboszcz Bazyliki Mniejszej ks. prałat płk. Janusz Radzik.


■ w dniach 10-12.04. odbył się przegląd filmowy „Echa Katynia” zorganizowany przez IPN – Oddział we Wrocławiu i Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

W przeglądzie tym uczestniczyli: Teresa Gwara, Ludmiła Seredyńska-Iwaniuk i Adam Zaleski.


■ W roku sprawozdawczym członkowie Stowarzyszenia DRK spotykali się na Ogólnych Zebraniach w dniach: 19.02., 14.05., 10.09. i 5.11.

Opracowała – Teresa Gwara
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna