Sprawozdanie z działalności Zakładu Kultury Współczesnej i Multimediów w roku akademickim 2013/14Pobieranie 41.03 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar41.03 Kb.
Gniezno, 12.11.2014r.

Sprawozdanie z działalności Zakładu Kultury Współczesnej i Multimediów w roku akademickim 2013/14

W skład Zakładu Kultury Współczesnej i Multimediów wchodzą:
prof. UAM dr hab. Grażyna Gajewska
prof. UAM dr hab. Maria Tomczak
prof. UAM dr hab. Marek Kaźmierczak

Do ZKWiM przypisano troje doktorantów:


mgr Adrianę Jackowiak

mgr Ewelinę Szurgot-Prus


mgr Tomasza Błaszczyka


 1. Wykaz publikacji oraz udziału w konferencjach wszystkich członków Zespołu. 1. publikacje :

prof. UAM dr hab. Grażyna Gajewska

 • Pamięć w wojnach kulturowych. Przypadek Gniezna, w: (P)o zaborach, (p)o wojnie, (p)o PRL. Polski dyskurs postzależnościowy dawniej i dziś, pod red. Hanny Gosk i Ewy Kraskowskiej, Kraków: Universitas 2013, s. 329-344.

 • Postmemory in Popular Culture Based on Krzysztof Gawronkiewicz and Krystian Rosenberg Graphic Novel „Achtung Zelig! Druga Wojna”, „Studia Europaea Gnesnensia” 7/2013, p. 57-70.

 • O przedmiotach nacechowanych erotycznie z perspektywy studiów nad rzeczami, „Teksty Drugie” 1-2/2013, s. 45-69.

 • Światopoglądowa i stylistyczna katachreza Michela Foucaulta i Donny Haraway, „Studia Europaea Gnesnensia” 8/2013, s. 159-177.


prof. UAM dr hab. Maria Tomczak

 • Germany and external Terrorism, „Przegląd Zachodni” nr II/2013, s. 157-168.


prof. UAM dr hab. Marek Kaźmierczak


 1. udział w konferencjach:

prof. UAM dr hab. Grażyna Gajewska

 • Psychiatria dawniej i dziś. Wizerunek psychiatrii w sztuce, mediach i społeczeństwie, Gniezno: Wojewódzki Szpital dla nerwowo i Psychicznie Chorych, 8 listopada 2013; na konferencji wygłosiłam wykład: "Życie niewarte przeżycia" - ideowe, polityczne, ekonomiczne, społeczne, podejście do chorób psychicznych w III Rzeszy Niemieckiej

 • Konferencja międzynarodowa: Ideowe, prawne i ekonomiczne aspekty Akcji T4 w Kraju Warty (w ramach umowy o współpracy międzynarodowej z  Gedenkstätte Hadamar, Mönchberg 8, 65589 Hadamar i współfinansowana przez Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej), Instytut Kultury Europejskiej UAM w Gnieźnie, 13-14 maja 2014; na konferencji wygłosiłam referat Życie niewarte przeżycia

 • Konferencja ogólnopolska z udziałem gości zagranicznych: Nad podziałami – z okazji 25. Rocznicy odzyskania niepodległości i częściowo wolnych wyborów w Polsce. Na konferencji wygłosiłam referat: Nad podziałami – o murach i ograniczeniach we współczesnej Europie. Instytut Kultury Europejskiej UAM w Gnieźnie, 4 czerwca 2014.

 • Konferencja międzynarodowa Zaopatrzenie w wodę. Jakość i ochrona wód. Toruń, 22-25 czerwca 2014 r. Głos w dyskusji

 • Konferencja z udziałem gości zagranicznych: Ideowe, prawne i ekonomiczne aspekty Akcji T4 w Kraju Warty (w ramach umowy o współpracy międzynarodowej z  Gedenkstätte Hadamar, Mönchberg 8, 65589 Hadamar i współfinansowana przez Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej), Instytut Kultury Europejskiej UAM w Gnieźnie, 13-14 maja 2014; na konferencji wygłosiłam referat Życie niewarte przeżycia

 • Konferencja ogólnopolska z udziałem gości zagranicznych: Nad podziałami – z okazji 25. Rocznicy odzyskania niepodległości i częściowo wolnych wyborów w Polsce. Na konferencji wygłosiłam referat: Nad podziałami – o murach i ograniczeniach we współczesnej Europie. Instytut Kultury Europejskiej UAM w Gnieźnie, 4 czerwca 2014. Konferencja z udziałem przedstawicieli Starostwa w Teltow Flaming w Niemczech i Muzeum w Teltow Flaming; współfinansowana przez Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej


prof. UAM dr hab. Maria Tomczak

 • Konferencja popularnonaukowa Nad podziałami – referat: Historia muru berlińskiego.

 • Konferencja popularnonaukowa Ideowe, prawne i ekonomiczne aspekty Akcji T4 w Kraju Warty – referat: Historia akcji T4prof. UAM dr hab. Marek Kaźmierczak


mgr Adrianna Jackowiak

 • III Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa Gdzie zaczyna i kończy się Europa?  Czas – Przestrzeń – Kultura – Społeczeństwo, Gniezno, 31 maja 2014; 

 • Ogólnopolskiej Konferencji  Naukowej – Transgender trans dyscyplinarnie, Katowice;

 • Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej – Marginesy wykluczenia. Polskie, europejskie i globalne aspekty zjawiska wielokrotnego wykluczenia i marginalizacji społecznej, Warszawa, 30 maja 2014;

 • Konferencja popularnonaukowa Nad podziałami, Gniezno, 13 maja 2014;

 • Konferencja popularnonaukowa Ideowe, prawne i ekonomiczne aspekty Akcji T4 w Kraju Warty, Gniezno, 4 czerwca 2014.mgr Ewelina Szurgot-Prus

 • Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej – Marginesy wykluczenia. Polskie, europejskie i globalne aspekty zjawiska wielokrotnego wykluczenia i marginalizacji społecznej, Warszawa, 30 maja 2014;

 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa – Seksualność w najnowszej polskiej poezji i prozie, Toruń, 20-21.03.2014;

 • III Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa Gdzie zaczyna i kończy się Europa?  Czas – Przestrzeń – Kultura – Społeczeństwo, Gniezno, 31 maja 2014; 

 • Konferencja popularnonaukowa Nad podziałami, Gniezno, 13 maja 2014;

 • Konferencja popularnonaukowa Ideowe, prawne i ekonomiczne aspekty Akcji T4 w Kraju Warty, Gniezno, 4 czerwca 2014.mgr Tomasz Błaszczyk

 • BUP Conference: Interdisciplinary-Multicultural-International Rogow, Poland, 27-30 October 2013

 • Dramat Wolności, Poznań, 28-29 listopada 2013

 • III Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa Gdzie zaczyna i kończy się Europa?  Czas – Przestrzeń – Kultura – Społeczeństwo, Gniezno, 30-31 maja 2014; 

 • Konferencja popularnonaukowa Nad podziałami, Gniezno, 13 maja 2014

 • Konferencja popularnonaukowa Ideowe, prawne i ekonomiczne aspekty Akcji T4 w Kraju Warty , Gniezno, 4 czerwca 2014. 1. Dydaktyka prowadzona przez pracowników i studentów.

Pracownicy ZKWiM prowadzą następujące zajęcia dydaktyczne:

prof. UAM dr hab. Grażyna Gajewska

 • Seminarium magisterskie

 • Europejska tradycja literacka (w. i ćw.)

 • Dyskursy Inności (ćw.)

 • Antropologia kulturowa (ćw.)prof. UAM dr hab. Maria Tomczak

 • seminarium magisterskie

 • ćwiczenia dla kulturoznawstwa: Terroryzm i jego reprezentacje

 • Historia cywilizacji Zachodu (wykład i ćwiczenia)

 • Współczesne konflikty międzynarodowe (ćwiczenia)prof. UAM dr hab. Marek Kaźmierczak


mgr Tomasz Błaszczyk

 • Historia Cywilizacji Zachodu (ćwiczenia) 1. Udział w grantach indywidualnych i zespołowych.

prof. UAM dr hab. Grażyna Gajewska

 • Erotyka sztucznych ciał z perspektywy studiów nad rzeczami (grant NCN)

 • Akcja T4 w Wielkopolsce: pseudoeutanazja w szpitalu Dziekanka w Gnieźnie(projekt naukowy finansowany przez Polsko-Niemiecką Fundację na rzecz Nauki);

 • Ideowe, prawne i ekonomiczne aspekty akcji T4 w Kraju Warty (projekt popularno-naukowy);

 • Nad podziałami (projekt popularno-naukowy).


prof. UAM dr hab. Maria Tomczak

 • Akcja T4 w Wielkopolsce: pseudoeutanazja w szpitalu Dziekanka w Gnieźnie(projekt naukowy finansowany przez Polsko-Niemiecką Fundację na rzecz Nauki);

 • Ideowe, prawne i ekonomiczne aspekty akcji T4 w Kraju Warty (projekt popularno-naukowy);

 • Nad podziałami (projekt popularno-naukowy).


prof. UAM dr hab. Marek Kaźmierczak

 • Akcja T4 w Wielkopolsce: pseudoeutanazja w szpitalu Dziekanka w Gnieźnie(projekt naukowy finansowany przez Polsko-Niemiecką Fundację na rzecz Nauki);

 • Ideowe, prawne i ekonomiczne aspekty akcji T4 w Kraju Warty (projekt popularno-naukowy);

 • Nad podziałami (projekt popularno-naukowy).


mgr Adrianna Jackowiak

 • Akcja T4 w Wielkopolsce: pseudoeutanazja w szpitalu Dziekanka w Gnieźnie(projekt naukowy finansowany przez Polsko-Niemiecką Fundację na rzecz Nauki);

 • Ideowe, prawne i ekonomiczne aspekty akcji T4 w Kraju Warty (projekt popularno-naukowy);

 • Nad podziałami (projekt popularno-naukowy).


mgr Ewelina Szurgot-Prus

 • Akcja T4 w Wielkopolsce: pseudoeutanazja w szpitalu Dziekanka w Gnieźnie(projekt naukowy finansowany przez Polsko-Niemiecką Fundację na rzecz Nauki);

 • Ideowe, prawne i ekonomiczne aspekty akcji T4 w Kraju Warty (projekt popularno-naukowy);

 • Nad podziałami (projekt popularno-naukowy).


mgr Tomasz Błaszczyk

 • Akcja T4 w Wielkopolsce: pseudoeutanazja w szpitalu Dziekanka w Gnieźnie(projekt naukowy finansowany przez Polsko-Niemiecką Fundację na rzecz Nauki);

 • Ideowe, prawne i ekonomiczne aspekty akcji T4 w Kraju Warty (projekt popularno-naukowy);

 • Nad podziałami (projekt popularno-naukowy).


 1. Funkcje, stanowiska, udział w komisjach, radach itd.

prof. UAM dr hab. Grażyna Gajewska

 • Członek Rady Naukowej Instytutu Kultury Europejskiej w Gnieźnie

 • Przewodnicząca Zespołu do spraw Zapewniania Jakości Kształcenia w IKE

 • Członek Rady Naukowej Interdyscyplinarnego Centrum Badań Płci i Tożsamości w UAMprof. UAM dr hab. Maria Tomczak

 • członek Rady bibliotecznej UAM

 • członek Rady Naukowej Instytutu Kultury Europejskiej w Gnieźnie

 • członek kolegium redakcyjnego Studia Europaea Gnesnesiaprof. UAM dr hab. Marek Kaźmierczak


mgr Adrianna Jackowiak

 • członek IKD "Agenoris";

 • członek Międzywydziałowego Koła Badań nad Komunikacją Międzyludzką Dialog;

 • ankieter ewaluacyjny (ankiety ewaluacyjne dla studentów).mgr Ewelina Szurgot-Prus

 • członek IKD "Agenoris";

 • członek Międzywydziałowego Koła Badań nad Komunikacją Międzyludzką Dialog;

 • ankieter ewaluacyjny (ankiety ewaluacyjne dla studentów).mgr Tomasz Błaszczyk

 • przewodniczący IKD "Agenoris";

 • współzałożyciel i redaktor pisma "Spiker";

 • odpowiedzialność za Facebooka i stronę internetową IKE oraz ZKWiM;

 • współopiekun koła "Forum Romanum" (opiekun - dr Michał Duch);

 • ankieter ewaluacyjny (ankiety ewaluacyjne dla studentów).


 1. Granty prowadzone w Zakładzie:

 • Akcja T4 w Wielkopolsce: pseudoeutanazja w szpitalu Dziekanka w Gnieźnie(projekt naukowy finansowany przez Polsko-Niemiecką Fundację na rzecz Nauki);

 • Ideowe, prawne i ekonomiczne aspekty akcji T4 w Kraju Warty (projekt popularno-naukowy);

 • Nad podziałami (projekt popularno-naukowy). 1. Działania popularyzatorskie (np. organizacje wystaw, wykładów popularnonaukowych)

mgr Adrianna Jackowiak

 • organizacja (wraz z IKD "Agenoris" projektu "Wykładoteka");

 • organizacja warsztatów i wykładów dla uczniów szkoły średniej z Witkowa;

 • 2 wystawy i 2 konferencje popularnonaukowe (Ideologiczne, prawne i ekonomiczne aspekty Akcji T4 w Kraju Warty, Gniezno, 13 maja 2014; Nad podziałami, Gniezno, 4 czerwca 2014);

 • popularyzowanie nowego kierunku - projektowania kultury: przeprowadzanie konsultacji społecznych i roznoszenie listów intencyjnych.mgr Ewelina Szurgot-Prus

 • organizacja (wraz z IKD "Agenoris" projektu "Wykładoteka");

 • organizacja warsztatów i wykładów dla uczniów szkoły średniej z Witkowa;

 • przeprowadzenie wykładów w ramach warsztatów dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Witkowie – tematyka: „Kulturowe znaczenie Gran Derbi”

 • 2 wystawy i 2 konferencje popularnonaukowe (Ideologiczne, prawne i ekonomiczne aspekty Akcji T4 w Kraju Warty, Gniezno, 13 maja 2014; Nad podziałami, Gniezno, 4 czerwca 2014);

 • popularyzowanie nowego kierunku - projektowania kultury: przeprowadzanie konsultacji społecznych i roznoszenie listów intencyjnych.


mgr Tomasz Błaszczyk

 • organizacja (wraz z IKD "Agenoris" projektu "Wykładoteka");

 • organizacja warsztatów i wykładów dla uczniów szkoły średniej z Witkowa;

 • 2 wystawy i 2 konferencje popularnonaukowe (Ideologiczne, prawne i ekonomiczne aspekty Akcji T4 w Kraju Warty, Gniezno, 13 maja 2014; Nad podziałami, Gniezno, 4 czerwca 2014);

 • popularyzowanie nowego kierunku - projektowania kultury: przeprowadzanie konsultacji społecznych i roznoszenie listów intencyjnych. 1. Wykaz działań, w które byli zaangażowani studenci.

Prof. UAM dr hab. Grażyna Gajewska

 • Projekt popularnonaukowy: Ideowe, prawne i ekonomiczne aspekty Akcji T4 w Kraju Warty (w projekt byli zaangażowani studenci komunikacji europejskiej)

 • Projekt popularnonaukowy: Nad podziałami (w projekt byli zaangażowani studenci komunikacji europejskiej)mgr Adrianna Jackowiak

 • III Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa   Gdzie zaczyna i kończy się Europa?  Czas – Przestrzeń – Kultura – Społeczeństwo;

 • przeprowadzenie wykładu na temat homoseksualizmu, 15.01.2014.mgr Ewelina Szurgot-Prus

 • III Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa   Gdzie zaczyna i kończy się Europa?  Czas – Przestrzeń – Kultura – Społeczeństwo;

 • przeprowadzenie wykładu na temat ageizmu, 08.01.2014.mgr Tomasz Błaszczyk

 • współorganizacja ekspedycji naukowej (wraz z drem Duchem) do Londynu;

 • III Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa   Gdzie zaczyna i kończy się Europa?  Czas – Przestrzeń – Kultura – Społeczeństwo;

 • współorganizacja i uczestnictwo w Nocy Uniwersytetu;

 • uczestnictwo i pomoc w organizacji spotkań DKF-u.

©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna