Sprawozdanie z działalności Zarządu GłównegoPobieranie 162.47 Kb.
Data28.04.2016
Rozmiar162.47 Kb.

Sprawozdanie z działalności

Zarządu Głównego

Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej

kadencji wrzesień 2004 - wrzesień 2007Władze PTDL wybrane na Walnym Zgromadzeniu Delegatów w Mikołajkach w dniu 7 września 2004 r. pracowały w następującym, 16-osobowym składzie:

ZARZĄD GŁÓWNY PTDL

Przewodniczący: Marek PARADOWSKI ( Łódź )

Z-cy : Maciej SZMITKOWSKI (Białystok)

Grażyna ODROWĄŻ – SYPNIEWSKA ( Bydgoszcz) PREZYDIUM

Sekretarz: Ewa MAJEWSKA (Łódź)

Skarbnik: Marek ŁOBOS ( Łódź )
Członkowie: Wiesława BARTNIK ( Katowice )

Milena DĄBROWSKA ( Białystok )

Alicja GABRYLEWSKA ( Białystok )

Jacek MAJDA ( Wrocław )

Andrzej MARSZAŁEK (Bydgoszcz, Warszawa)

Włodzimierz PAWŁOWSKI ( Poznań )


Zastępcy członka: Tomasz ANYSZEK (Kraków)

Leszek BERGIER (Kraków)

Zygmunt KOPCZYŃSKI (Poznań)

Dariusz SITKIEWICZ (Warszawa)

Bogdan SOLNICA (Kraków)
Dr n. med. R

11 osób pracowało w Zarządzie Głównym drugą lub kolejną kadencję, dla 5 osób (Ewa Majewska, Tomasz Anyszek, Leszek Bergier, Dariusz Sitkiewicz, Bogdan Solnica), była to pierwsza kadencja.

GŁÓWNA Komisja rewizyjna SĄD KOLEŻEŃSKI

Przewodniczący: Jerzy Naskalski (Kraków) Przewodnicząca: Dr Anna Maciejewska

Członkowie: Bogusław Grabowski (Poznań), Członkowie: Barbara Redosz – Znyk

Roland Rółkowski, Białystok Ewa Świątkowska

Tadeusz Wójtowicz

Czasopismo „Diagnostyka Laboratoryjna”
Redaktor Naczelny: Jan Kulpa, Kraków
Fundacja Rozwoju Diagnostyki Laboratoryjnej
Prezes: Gerard Nowacki, Kraków

Rada Fundacji: 20 osób, z ramienia PTDL: Dariusz Sitkiewicz.
Sekretariat techniczny: Krystyna Kieszkowska (Łódź ),

Magdalena Macjon (Łódź)
Księgowość: Krystyna Maciaszczyk ( Łódź )

CZŁONKOWIE I ODDZIAŁY TERENOWECzłonkowie byli zrzeszeni w 18 Oddziałach Terenowych. W dniu rozpoczęcia kadencji (wrzesień 2004) liczba oddziałów wynosiła 17. W dniu 14 lutego 2006 roku Zarząd Główny PTDL w dniu podjął decyzję o powołaniu nowego, 18. z kolei oddziału terenowego PTDL działającego na terenie województwa lubuskiego. Liczba członków na dzień 17 września 2007 r. wynosiła 4.130. Na koniec poprzednich kadencji tj. na dzień 1 września 1998 i 2001 liczba członków wynosiła 3.615 i 3.692. Liczba członków w bieżącej kadencji wzrosła więc o 438 osób.Oddział Przewodniczący

Przewodniczący


Liczba członków na koniec kadencji

Dziś
Lp

Oddziału kad. 2004-2007kadencji 2007-2010

1998

2001

2004
2007 wzrost

2007 vs 2004
1.
Warszawski

Hanna Zborowska

Hanna Zborowska










2.

Katowicki

Wiesława Bartnikowa

Anna Mertas










3.

Wrocławski
Jacek Majda
Jacek Majda










4.

Łódzki

Natalia Kościuk

Natalia Kościuk










5.

Krakowski

Bogdan Solnica

Bogdan Solnica










6.

Poznański

Włodzimierz Pawłowski

Włodzimierz Pawłowski










7.

Rzeszowski
Andrzej Rybak
Andrzej Rybak










8.

Białostocki

Alicja Gabrylewska

Joanna Matowicka-Karna










9.

Lubelski

Dariusz Duma

Dariusz Duma










10.

Gdański

Anna Raszeja-Specht

Anna Raszeja-Specht










11.

Szczeciński

Małgorzata Jekel

Małgorzata Jekel










12.

Kielecki

Agnieszka Łuckiewicz

Beata Borkowska








13.

Bydgoski

Graż. Odrowąż-Sypniewska

Grażyna Dymek










14.

Opolski

Elżbieta Ciszewska-Cieślak

Elżbieta Ciszewska-Cieślak










15.

Olsztyński

Beata Drozdowska (Alina Piasecka)

Beata Drozdowska (Alina Piasecka)










16.

Koszaliński

Jacek Zeuschner

Jacek Zeuschner










17.

Słupski
Łucja Frąckowska
Tadeusz Kujawski










18.

Lubuski
Andrzej Wyciński
Andrzej Wyciński

-

-

-

Łączna liczba członków PTDL

3683

3615

3692

4130

+438

Zmieniło się 5 przewodniczących. W dniu 23 marca odbyło się pierwsze zebranie nowopowołanego Oddziału Lubuskiego PTDL, na którym wybrano nowe władze. Pierwszym przewodniczącym Oddziału Lubuskiego został mgr Andrzej Wyciński.

Zarząd Główny gratuluje nowowybranym przewodniczącym i zarządom oddziałów wyboru i życzy samych sukcesów w trudnej pracy. Liczy jednocześnie na inicjatywę w oddziałach i współpracę z Zarządem Głównym.

Niektórzy członkowie Zarządu Głównego w minionej kadencji pełnili lub nadal pełnią odpowiedzialne funkcje w Oddziałach PTDL, aż do funkcji przewodniczącego Oddziału Terenowego (Bartnikowa, Gabrylewska, Majda, Odrowąż-Sypniewska, Pawłowski).

CZŁONKOWIE WSPIERAJĄCY PTDL

W wyniku podjętego przez Zarząd Główny działania pozyskano 17 firm - członków wspierających PTDL. Składka roczna wynosi 1.200,- PLN. Członkami wspierającymi są:

 1. Abbott Laboratories Poland sp. z o.o. (dziś grupa General Electric)

 2. Bayer Health Care Diagnostic Division sp. z o.o.(dziś Siemens Medical Solutions Diagnostics Sp. z o.o.)

 3. Bio-Ksel Sp. z o.o. Grudziądz

 4. Biomedica Poland sp. z o.o. Warszawa

 5. bioMérieux Polska sp. z o.o. Warszawa

 6. Comesa Polska sp. z o.o. Warszawa

 7. Cormay PZ Warszawa/Lublin

 8. Dade Behring Diagnostics Sp. z o.o. Warszawa

 9. DPC Diagnostyka sp. z o.o. (dziś Diag System Sp. z o.o. )

 10. Horiba ABX sp. z o.o. Warszawa

 11. Meditech Sp. z o.o. Warszawa

 12. MPW Med – Instruments Warszawa

 13. Olympus Polska sp. z o.o. Warszawa

 14. Ortho-Clinical Diagnostics Johnson & Johnson Comp. Sp. z o.o.

 15. Pointe Scientific Polska sp. z o.o. Warszawa

 16. Roche Diagnostics Polska sp. z o.o. Warszawa

 17. Sarstedt Polska sp. z o.o. Stare Babice

SKŁADKA CZŁONKOWSKAZgodnie z Uchwałą Walnego Zgromadzenia w Łodzi w 1992 r. składka członkowska PTDL obejmuje prenumeratę czasopisma „Diagnostyka Laboratoryjna”, a jej wysokość była ustalana corocznie na posiedzeniach Zarządu Głównego PTDL z udziałem przewodniczących Oddziałów Terenowych. Niektóre oddziały mogą się pochwalić opłacalnością składek bliską 100% (Szczecin, Koszalin, Olsztyn).

Dla porównania wysokość składki w różnych latach:

ROK

Wysokość składki rocznej w PLN
Całkowita

Diagn. Lab.”

Oddział Terenowy

Zarząd Główny





























































Praca Zarządu GłównegoW okresie sprawozdawczym odbyło się 17 Posiedzeń ZG, w tym 6 Posiedzeń plenarnych z udziałem przewodniczących Oddziałów Terenowych.

ZG PTDL pracował planowo, wypełniając działalność statutową (Statut PTDL). Priorytetowe były postulaty wysunięte pod jego adresem na Walnym Zgromadzeniu Delegatów w Mikołajkach w dniu 7 września 2004 roku.

Wniosków 1. i 4. nie wdrożono. Pozostałych 9 wniosków zrealizowano. Wniosek 1. brzmiał: „Ewidencjonowanie aktywności naukowej (udział w zjazdach i konferencjach, publikacje naukowe) członków PTDL”. Większość oddziałów terenowych nie przysyłało wykazów aktywności swoich członków. Zarząd Główny stwierdził w tej sytuacji, że ewidencjo-nowanie dorobku naukowego pod postacią publikacji winny prowadzić macierzyste uczelnie, a aktywność na kongresach może być prowadzona w ZG PTDL (tabela uczestnictwa członków PTDL na kongresach). Wniosek 4.: „Rozwiązanie problemu członkostwa w IFCC”. ZG wielokrotnie nawoływał do uczestnictwa w IFCCLM. Jednak liczba nowych zgłoszeń była niska (problem ekonomiczny – składka roczna ok. 20 PLN ?). W chwili obecnej liczba członków PTDL w IFCCLM wynosi ok. 200.

Wiele decyzji, wymagających szybkiego działania było podejmowanych w gronie prezydium ZG PTDL, często drogą telefoniczną lub elektroniczną. Zarząd Główny działał przez 3 lata w bardzo trudnych warunkach wynikających głównie z sytuacji ekonomicznej państwa i tym samym służby zdrowia. Sytuacja ta niezmiernie utrudniała pracę Zarządu i jak wynika ze sprawozdań, również w Oddziałach Terenowych Towarzystwa. Trudna sytuacja w służbie zdrowia, niepewność o miejsce pracy, mimo niskich zarobków, utrudnione zwalniania na posiedzenia, zebrania, sympozja - to wszystko utrudniało pracę Zarządu Głównego i Oddziałów Terenowych towarzystwa, a mimo to władze centralne i terenowe pracowały sprawnie i mogą się pochwalić dobrymi wynikami działań.

.

DIAŁALNOŚĆ NAUKOWO-SZKOLENIOWADziałalność naukowo-szkoleniowa PTDL stanowiła, zgodnie z § 8, punkt 1) i 2) statutu, najważniejsze pole działania zarządu. Omawiana sytuacja ekonomiczna państwa i tym samym placówek naukowych wyraźnie nie sprzyjała aktywnej działalności naukowej. Zarząd Główny od początku kadencji postawił na podnoszenie kwalifikacji zawodowych, a więc na prowadzenie intensywnych działań naukowo-szkoleniowych, realizowanych głównie w oddziałach terenowych. W tym względzie odnotowano ogromną aktywność, możliwie że najwyższą w historii PTDL.

Członkowie Zarządu Głównego mieli znaczący udział w realizacji tych szkoleń jako organizatorzy i wykładowcy (Naskalski, Kopczyński, Odrowąż-Sypniewska, Sitkiewicz, Solnica, Pawłowski, Paradowski). Terenowe spotkania wyjazdowe, poza celem szkoleniowym, integrowały mocno środowisko PTDL. W tej kadencji bowiem większość takich spotkań miało formułę swobodnego uczestnictwa w spotkaniach danego oddziału przez członków innych oddziałów.

W takich ramach odbyło się 21 konferencji naukowo-szkoleniowych. 22. Najważniejsza impreza, ma miejsce właśnie teraz we Wrocławiu.
KONFERENCJE NAUKOWO – SZKOLENIOWE POD PATRONATEM PTDL.


 1. Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „VIII Dzień Andrologii”, Kazimierz Dolny n. Wisłą, 28-29.04.2005 – PTDL (Sekcja Andrologii, Leszek Bergier) wspólnie z Polskim Towarzystwem Andrologicznym i Polskim Towarzystwem Badań nad Miażdżycą. Uczestniczyło 120 osób
 1. XX Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Diagnostów Laboratoryjnych WP „Sepsa jako problem kliniczno-diagnostyczny”, Czaplinek, 19-21.maja 2005. Organizator: 10. WSK Bydgoszcz (Andrzej Marszałek). Uczestniczyło około 210 osób.
 1. Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Postępy w diagnostyce kliniczno-laboratoryjnej chorób układu nerwowego”, Poznań, 31. maja 2005. Organizator: Sekcja Neurochemii Polskiego Towarzystwa Neurologicznego i Oddział Poznański PTDL (Włodzimierz Pawłowski). Uczestniczyło około 250 osób.
 1. Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Człowiek w obliczu zagrożeń i chorób cywilizacyjnych” Darłowo, 3 - 4 .06. 2005. Organizator: Oddział Szczeciński i Koszaliński PTDL (Małgorzata Jekel, Jacek Zeuschner). Uczestniczyło około 150 osób.
 1. XXVIII Wyjazdowa (I zagraniczna) Konferencja Naukowo-Szkoleniowa PTDL Białostockiego Oddziału „Markery białkowe w diagnostyce Laboratoryjnej”, Wilno (Litwa), 2-4.09.2005. Organizator: Oddział Białostocki PTDL (Alicja Gabrylewska). Uczestniczyło 120 osób.
 1. Jubileuszowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa PTDL z okazji 40-lecia Oddziału Wrocławskiego, Wrocław, 26-27.09.2005. Organizator: Oddział Wrocławski PTDL (Jacek Majda). Uczestniczyło około 120 osób.
 1. Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Sepsa – problem diagnostyczny i terapeutyczny”. Instytut Kardiologii, Warszawa 3.11.2005. Organizator: Instytut Kardiologii i PTDL (Dariusz Sitkiewicz). Uczestniczyło 100 osób.
 1. III Konferencja Naukowo-Szkoleniowa SALMED 2006 „Jakość w medycznym laboratorium diagnostycznym”. Poznań 15-16.03.2006. Organizator: Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej Katedry Onkologii AM w Poznaniu i Oddział Poznański PTDL (Zygmunt Kopczyński). Uczestniczyło ok. 200 osób
 1. Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Czy nadążamy za rozwojem nauki i technologii”. Szczyrk, 7-8.04.2006. Organizator: Oddział Krakowski PTDL (Krystyna Stefko, Bogdan Solnica) i Fundacja Rozwoju Diagnostyki Laboratoryjnej (Gerard Nowacki, Leszek Bergier). Uczestniczyło ok. 120 osób.
 1. Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Zespół metaboliczny- wybrane aspekty kliniczne laboratoryjne”. Poznań-Kiekrz, 21-22.04.2006. Organizator: Oddział Poznański PTDL (Włodzimierz Pawłowski). Uczestniczyło ok. 200 osób.
 1. XXI Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Diagnostów Laboratoryjnych WP „Współczesna diagnostyka laboratoryjna – możliwości i ograniczenia”, Szklarska Poręba, 25-27. maja 2006. Organizator: 4 WSK Wrocław (Jacek Majda). Uczestniczyło około 240 osób.
 1. Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Nowe metody w diagnostyce laboratoryjnej”. Smardzewice, 2-3.06.2006. Organizator: Oddział Łódzki PTDL (Natalia Kościuk). Uczestniczyło ok. 90 osób.
 1. Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Diagnostyka laboratoryjna 2006”, Lubenia, 7-8.09.2006. Organizator: Oddział Rzeszowski PTDL (Andrzej Rybak). Uczestniczyło: ok. 100 osób.
 1. Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Czy nowoczesna diagnostyka laboratoryjna jest w stanie współuczestniczyć w zapobieganiu i leczeniu chorób cywilizacyjnych ?”. Głuchołazy, 14-15.09.2006. Organizator: Oddział Opolski PTDL (Elżbieta Ciszewska – Cieślak). Uczestniczyło 80 osób.
 1. Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Możliwości współczesnej diagnostyki laboratoryjnej”. Łagów 1-2.12.2006. Organizator: Oddział Lubuski PTDL (Andrzej Wyciński). Uczestniczyło ok. 90 osób.
 1. Konferencja Naukowo – Szkoleniowa PTDL „EUROLAB 2007” „Trendy rozwoju laboratoryjnej diagnostyki medycznej w Polsce”, Warszawa PKiN, 8.03.2007. Organizator: PTDL (Zygmunt Kopczyński). Uczestniczyło ok. 300 osób.
 1. Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Zagrożenia współczesnego świata”. Białystok 20.04.2007. Organizator: Oddział Białostocki PTDL (Alicja Gabrylewska) i Oddział Białostocki Polskiego Towarzystwa Higienicznego. Uczestniczyło ok. 120 osób.
 1. XXII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Diagnostów Laboratoryjnych WP „Czy współczesna diagnostyka laboratoryjna spełnia oczekiwania lekarza i pacjenta?”, Międzyzdroje, 9 – 11.05.2007. Organizator: 109. SW z Przychodnią w Szczecinie i Oddział Szczeciński PTDL (Małgorzata Jekel). Uczestniczyło około 310 osób.
 1. Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Oddziału Wrocławskiego PTDL „Kliniczne i laboratoryjne aspekty oznaczania białek specyficznych”, Szklarska Poręba, 25-26,05.2007. Organizator: Oddział Wrocławski PTDL (Jacek Majda). Uczestniczyło około 120 osób.
 1. Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Stres oksydacyjny jako istotny czynnik rozwoju chorób cywilizacyjnych”. Opole, 12.06.2007. Organizator: Oddział Opolski PTDL (Elżbieta Ciszewska - Cieślak). Uczestniczyło ok. 100 osób.
 1. Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Alkohol: toksyna, używka, lek ?”, Poznań – Kiekrz, 22-23.06.2007. Organizator: Oddział Poznański PTDL (Włodzimierz Pawłowski). Uczestniczyło około 150 osób.
 1. Organizacja XVI Zjazdu Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej, Wrocław, 27-29 września 2007 r. Przewodniczący: Komitet Organizacyjny – Jacek Majda, Komitet Naukowy – Mieczysław Woźniak.

W tym miejscu dziękuję wszystkim organizatorom konferencji i wykładowcom. Szczególne podziękowania kieruję do najbardziej aktywnych organizatorów: kol. kol. Jacka Majdy, Zygmunta Kopczyńskiego, Włodzimierza Pawłowskiego, Alicji Gabrylewskiej, Małgorzaty Jekel i Jacka Zeuschnera i najbardziej aktywnych wykładowców: kol. kol. Grażyny Odrowąż-Sypniewskiej, Krystyny Stefko, Jana Kulpy, Dariusz Sitkiewicza, Zygmunta Kopczyńskiego, dr Bogdana Solnicy, Włodzimierza Pawłowskiego.

Z obowiązku muszę dodać, że prof. Marek Paradowski uczestniczył we wszystkich 21 wymienionych konferencjach jako wykładowca, a w minionej kadencji wygłosił dodatkowo 38 wykładów na zebraniach we wszystkich terenowych oddziałach PTDL (łącznie 59 wykładów nie licząc spotkań firmowych).

Wymienione konferencje cieszyły się dużym zainteresowaniem członków naszego towarzystwa. Poziom organizacyjny i naukowo-szkoleniowy wszystkich powyższych imprez był wysoki i zyskał uznanie nie tylko w oczach uczestników-członków naszego towarzystwa, ale również w opinii wielu gości polskich i zagranicznych oraz przedstawicieli firm. Organizacja imprez była możliwa dzięki dotacjom Komitetu Badań Naukowych (XVI Zjazd PTDL „POLMEDLAB 2007”) oraz współudziału firm - producentów i dystrybutorów materiałów do diagnostyki laboratoryjnej. Konferencjom towarzyszyła zawsze wystawa sprzętu, co z jednej strony dawało okazję do poznania nowości technologicznych firm, a z drugiej uzyskania niezbędnych funduszy organizacyjnych. Zgodnie z wnioskami z Walnego Zgromadzenia Delegatów wykłady na konferencjach prowadzili diagności laboratoryjni wspólnie z lekarzami-klinicystami.

Poza konferencjami organizowanymi przez PTDL odbyło się wiele konferencji organizowanych prze firmy diagnostyczne, które odbywały się pod naukowym patronatem PTDL. Zarząd Główny w tej kadencji przyjął nową formę współpracy z firmami i w przeważającej liczbie spotkań firmowych uczestniczył w opracowywaniu programów naukowych oraz proponował wykładowców. Konferencje firmowe cechował tym samym obiektywizm naukowy, a tym samym zapewniały właściwe podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez jej uczestników. Do takich spotkań w okresie 2004-2007 należały sympozja szkoleniowe organizowane przez następujące firmy, wymienię alfabetycznie:

Abbott Laboratories, Bayer Heath Care Diagnostics Division, Biomedica, bioMérieux, Comesa, Cormay, Dade Behring Diagnostics, Diag System, Horiba ABX, Ortho Clinical Diagnostics - Johnson & Johnson Company, Roche Diagnostics.

W tym miejscu składam serdeczne podziękowania wszystkim firmom za uczestnictwo w Wystawach Sprzętu towarzyszącym konferencjom PTDL i za organizowane Spotkania Użytkowników licząc, że taka forma współpracy, przynosząca wymierne korzyści obu stronom, będzie miała miejsce w następnej kadencji.

NAGRODA ZARZĄDU GŁÓWNEGO ZA PRACE NAUKOWE

W kadencji 2001 – 2004 komisja Zarządu Głównego w składzie W. Bartnikowa, M. Paradowski, J. Kulpa, M. Łobos (skarbnik ZG PTDL) przyznała nagrodę za prace naukowe:

 • nagrodę im. Prof. Jerzego Krawczyńskiego za prace oryginalne z zakresu diagnostyki laboratoryjnej opublikowane w okresie 2004-2007 roku:

- za cykl 5 prac opublikowanych w recenzowanych czasopismach naukowych Digestive Disease Science, Clinical and Experimental Medicine, Journal of Clinical Laboratory Analysis

Dr n. med. Wojciechowi Jelskiemu z Zakładu Diagnostyki Biochemicznej Akademii Medycznej w Białymstoku (kierownik Zakładu: prof. dr hab. Maciej Szmitowski)

Nagrodzonemu młodemu pracownikowi nauki serdecznie gratuluję życząc dalszych sukcesów naukowych.
WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA. UDZIAŁ CZŁONKÓW PTDL W KONFERENCJACH MIĘDZYNARODOWYCH.
PTDL ma swoich przedstawicieli narodowego (National Representative) w organizacjach międzynarodowych: IFCC, FESCC. W kadencji 2004-2007 była to prof. G.Odrowąż-Sypniewska. W pracach grupy EC4 uczestniczył dr B.Solnica.

W grupach roboczych i powołanych dodatkowo działali jako:

- członek grupie roboczej POCT - Jerzy Naskalski.

- członek Sekcji Communication and Publication Division (Website Editor na kadencję 3-letnią 2006-2009) i redaktor naczelny czasopisma o charakterze edukacyjno-naukowym „Journal of IFCC”

- członek korespondent Komitetu C-RIDL (Reference Intervals and Decision Limits) Sekcji Scientific –SD w IFCC (W.Gernand).

Istotne dane dot. działań na forum międzynarodowym w czasie mijającej kadencji:

 1. 2005 r Grupa EC4 zatwierdziła Equivalence of Standards dla programu nauczania przeddyplomowego analityki medycznej i doskonalenia podyplomowego (4-letnia specjalizacja dla absolwentów analityki i medycyny). Uczestniczyli: G. Odrowąż-Sypniewska i Bogdan Solnica. Konsultanci: J. Naskalski i J.K. Kulpa.

 2. Członek International Scientific Advisory Board Kongresów: Euromedlab w Glasgow (2005), Amsterdam (2007) oraz Fortaleza (2008) I Innsbruck (2009) – G. Odrowąż - Sypniewska

3. Uczestnictwo czynne w:

- Kongres Czeskiego Towarzystwa Chemii Klinicznej (Ołomuniec 2005) - 2 referaty (B.Solnica i G. Sypniewska).

- Kurs 2006 (organizator IFCC)„Evidence Based Laboratory Medicine” (B.Solnica i prof. G. Sypniewska)

- kursy podyplomowe FESCC (Dubrownik) – 9 młodych diagnostów z Polski (z Lublina, Krakowa i Bydgoszczy).

- Kongres Chemii Klinicznej Krajów Latynoamerykańskich w Paragwaju – uczestnictwo czynne (G. Odrowąż – Sypniewska).

W tym miejscu składam na ręce naszego przedstawiciela (National Representative) kol. Prof. G. Odrowąż-Sypniewskiej wielkie podziękowania za aktywne i efektywne działanie na polu międzynarodowym wszystkim zaangażowanym w tę pracę.
UCZESTNICTWO CZYNNE CZŁONKÓW PTDL W KONFERENCJACH MIĘDZYNARODOWYCH


Kongres

Liczba uczestników z Polski

Liczba prac

Glasgow 2005

EUROMEDLAB

Ok. 100

45 posterów.

( PRAGA 2001 - 47 posterów + 3 referaty

BARCELONA 2003 – 34 postery)

Amsterdam 2007

EUROMEDLAB

Ok. 80

54 posterów + 1 referat

San Diego 2007

Congress AACC

4

4 postery


Członkowie PTDL brali udział w licznych kongresach i sympozjach poza granicami kraju. Liczba członków PTDL na Międzynarodowych Kongresach była niższa w porównaniu do ubiegłych lat, lecz zanotowano czynnego uczestnictwa w kongresach (tabela).


POZOSTAŁE KIERUNKI DZIAŁALNOŚCI PTDL
STRONA INERNETOWA. Z początkiem kadencji w grudniu 2004 rozpoczęliśmy pracę nad stroną internetową PTDL. Zarząd Główny delegował do prac w tym zakresie dr B. SOLNICĘ. Już w marcu 2005 roku ruszyła aktywna strona internetowa PTDL www.ptdl.pl.

Był to bardzo krok w działalności towarzystwa. Aktywna strona dała szansę szybkiego porozumiewania się ZG i oddziałów terenowych we wszystkich płaszczyznach. Do dnia otwarcia zjazdu zanotowano blisko 50.000 odwiedzin, co przy 4.000 członków daje dużą średnią ok. 12 odwiedzin/1 członka. Dziękuję w tym miejscu dr B. Solnicy nie tylko za stworzenie strony, ale również za jej nadzór w czasie trwania kadencji.LABTEST ON LINE. W połowie 2006 roku Zarząd Główny PTDL podjął współpracę z Izbą Producentów i Dystrybutorów Diagnostyki Laboratoryjnej (IPDDL), która działała z ramienia swojego odpowiednika światowego (EDMA) i Amerykańskim Towarzystwem Chemii Klinicznej (AACC) w zakresie stworzenia w języku polskim stron internetowej informującej o zastosowaniu i interpretacji wyników oznaczeń laboratoryjnych. Strona jest przeznaczona dla szerokiego ogółu: od pacjenta, aż do lekarza i diagnosty laboratoryjnego. Powołano zespół, który już wiosną 2007 roku był gotowy z otwarciem polskiej wersji strony: czwartej wersji językowej po angielskiej (USA), hiszpańskiej i niemieckiej ( ! ). Sukces ten zawdzięczamy Krajowemu Komitetowi Konsultacyjnemu, który działał pod przewodnictwem prof. Dariusza SITKIEWICZA.

K
Zespół Redakcyjny:
Dr Jolanta Kołodziejczyk

Józef L. Jakubiec

Zuzanna Rzeszutek
rajowy Komitet Konsultacyjny:

Prof. dr hab. Dariusz Sitkiewicz – Przewodniczący

Prof. nadzw. dr hab. Dagna Bobilewicz

P
Partnerzy:
PTDL, IPDDL, PTM, EDMA, AACC

rof. dr hab. Grażyna Odrowąż-Sypniewska

Prof. dr hab. Jan Kulpa

Prof. dr hab. Maciej Szmitkowski

Dr nauk med. Bogdan Solnica

Uroczyste otwarcie strony nastąpiło 18. maja 2007 roku. Na stronie tej można znaleźć opis użyteczności klinicznej około 100 testów laboratoryjnych. Jest to historyczne wydarzenie w życiu naszego towarzystwa. Znajdujemy się w gronie towarzystw promujących diagnostykę in vitro w języku ojczystym do wykorzystania nie tylko w Polsce, ale też przez dużą Polonię na świecie (głównie w USA i Wlk. Brytanii).


May 24, 2007, 8:49PM
Subject: Congratulations on Lab Tests Online-PL

Dear Prof. Paradowski and Prof. Sitkiewicz,Congratulations on the launch of Lab Tests Online-PL!  This is a significant achievement that I am sure will become valued by patients and laboratory professionals throughout Poland. To recognize the growing network of Lab Tests Online sites, we would like to include Lab Tests Online-PL in an ad that we are preparing for the July issue of Lab Medica.  We will also use the same image in a small handout at EuroMedLab, which starts next week.
In order to include LTO-PL in the ad, I need your help translating the phrase "in Polish" into your language.  The phrase will be used in the ad as follows:
"The world is learning about lab tests ...... in English... en español... auf Deutsch... [in Polish] "
With each language, we will include the URL (for example: labtestsonline.pl).
If you can provide the translation as soon as possible, I would be most appreciative as we are coming up on a deadline.Again, congratulations on your launch.
Best regards,
George B. Linzer
Executive Producer
Lab Tests Online
202.835.8753
glinzer@aacc.org


W tym miejscu składam gorące podziękowanie na ręce przewodniczącego zespołu prof. Dariusza Sitkiewicza wszystkim zaangażowanym w tworzenie strony internetowej.

FEDERACJA POLSKICH TOWARZYSTW MEDYCZNYCH.
Prace nad powołaniem federacji trwały od 2004 roku. Do prac organizacyjnych PTDL wydelegował prof. Dariusza Sitkiewicza. W dniu 28 maja 2007 roku Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy dokonał wpisu Federacji do rejestru Stowarzyszeń pod numerem KRS 000281742.

W dniu 4 lipca 2007 roku odbyło się Walne Zgromadzenie przedstawicieli Towarzystw założycielskich (16 Towarzystw, w tym PTDL). Podczas tego zgromadzenia wybrano Radę Główną i Komisję Rewizyjną Federacji. Prezesem został wybrany prof. Jerzy Majkowski z Polskiego Towarzystwa Epileptologii, a nasz przedstawiciel prof. Dariusz Sitkiewicz został wybrany do Rady Głównej, która powierzyła mu obowiązki wiceprezesa. To kolejny sukces nie tylko naszego kolegi, ale również naszego towarzystwa.

Zgodnie ze statutem głównymi celami Federacji jest integracja działalności naukowych towarzystw medycznych, inicjowanie i promowanie naukowych i zawodowych problemów medycznych, głównie o charakterze interdyscyplinarnym oraz upowszechnianie wiedzy w zakresie ochrony zdrowia i nauk medycznych. Cele Federacji są zbieżne z celami PTDL.
POZOSTAŁE KIERUNKI DZIAŁALNOŚCI PTDL


 1. Ciągła współpraca z Krajowym Konsultantem w dziedzinie diagnostyki Laboratoryjnej w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych (specjalizacje).

 2. Nadzór nad wydawaniem czasopisma PTDL „Diagnostyka Laboratoryjna i współpraca z Redaktorem Naczelnym.

 3. Czynne uczestnictwo Zarządu Głównego we współpracy z Krajową Radą Diagnostów Laboratoryjnych (kol. kol. M. Paradowski, D. Sitkiewicz, A. Gabrylewska) i Kolegium Medycyny Laboratoryjnej (kol. kol. J. Naskalski, G. Odrowąż-Sypniewska, M. Dąbrowska, M. Szmitowski, B. Solnica)

 4. Ciągła współpraca z Ministerstwem Zdrowia w sprawie przygotowania Rozporządzeń MZ wynikających z delegacji Ustawy o diagnostyce laboratoryjnej dla ministra zdrowia (Z. Kopczyński, W. Bartnikowa).

 5. Praca w stałych zespołach roboczych Ministersta Zdrowia i innych instytucji

 • Zespół do Spraw Organizacji i Wdrażania Systemu Jakości w Medycznych Laboratoriach Diagnostycznych (przewodniczący: Z. Kopczyński i członkowie: D. Bobilewicz, W. Hryniewicz, A. Przondo-Mordarska, E. Adamska-Kranz, E. Okoń). Zadania Zespołu są z powodzeniem realizowane.

 • Normalizacyjna Komisja Problemowa ds. Spraw Medycznych Badań Laboratoryjnych in vitro (przedstawiciel PTDL: Marek Łobos)


 • Zespół Ekspertów Ministersta Zdrowia ds. opracowania Programu Studiów Uzupełniającyh dla absolwentów szkół wyższych ubiegających się o pracę w medycznym laboratorium diagnostycznym (Grażyna Odrowąż –Sypniewska).

 • Przygotowanie innych opracowań i opinii (m.in. dotyczących nazwy Oddziałów i trybu kształcących studentów na kierunku analityka medyczna (przedstawiciel: Milena Dąbrowska), programu i liczby godzin nauczania studentów na wydziałach lekarskich (przedstawiciel: J. Naskalski).

Zbliżając się do końca sprawozdania dziękuję wszystkim członkom Zarządu Głównego za inicjatywę, zaangażowanie i cenną pomoc w realizacji tak wielu przedsięwzięć. Szczególnie gorąco dziękuję najbardziej aktywnym i najbardziej wytrwałym kolegom: prof. prof. Grażynie Odrowąż-Sypniewskiej, Ewie Majewskiej, Darkowi Sitkiewiczowi, dr dr Markowi Łobosowi, Jackowi Majdzie, Ali Gabrylewskiej, Włodkowi Pawłowskiemu i Bogdanowi Solnicy. Na ręce dr Jacka Majdy kieruję podziękowania całemu Komitetowi Organizacyjnemu, a na ręce prof. Mieczysława Woźniaka Komitetowi Naukowemu XVI Zjazdu PTDL „POLMEDLAB 2007” za podjęcie się trudu zorganizowania, mimo wielu przeciwieństw, szczególnie w ostatniej fazie przygotowań, tak ogromnego przedsięwzięcia. Głęboko wierzę, że przedsięwzięcia udanego. Dziękuję Głównej Komisji Rewizyjnej, jej przewodniczącemu prof. Jerzemu Nastalskiemu i jej członkom: kol. Bogusławowi Grabowskiemu i Rolandowi Rółkowskiemu za ciągły nadzór i współdziałanie w czasie całej kadencji. Podziękowania kieruję również do Izby Diagnostów Laboratoryjnych na ręce jej Prezesa dr Henryka Owczarka za konstruktywne współdziałanie w rozwiązywaniu wielu problemów członków PTDL. Wielkie podziękowania składam Konsultantowi Krajowemu prof. Janowi K. Kulpie za dobrą współpracę i wytrwałe sprawowanie funkcji Redaktora Naczelnego naszego czasopisma „Diagnostyka Laboratoryjna”. Na ręce dr Gerarda Nowackiego składam podziękowanie Fundacji Rozwoju Diagnostyki Laboratoryjnej za okazywaną pomoc


w wielu sprawach. Dziękuję wreszcie wszystkim Przewodniczącym Oddziałów i tym wszystkim członkom towarzystwa, którzy szczerze, bezinteresownie wspomagali nasze działania. Dziękuję również gorąco tym firmom diagnostycznym, które w czasie całej naszej kadencji współpracowali z Zarządem Głównym w zakresie organizacji Konferencji Naukowo-Szkoleniowych oraz przyjęli rolę Członka Wspierającego PTDL.

Dziękuję obu Sekretarkom Technicznym Pani Krysi Kieszkowskiej i Madzi Macjon z Łodzi i Pani oraz Księgowej Pani Krystynie Maciaszczyk z Łodzi za prowadzenie Biura Zarządu w stopniu bardziej zaangażowanym i poświęceniu większymi niż wynikało to z Umowy-Zlecenia.

Kończąc sprawozdanie z 3-letniej działalności mogę stwierdzić krytycznie, że w naszych działaniach było wiele niedoskonałości, że nie wszystko zostało wykonane z planów zarysowanych wcześniej. Będąc mniej skromnym trzeba jednak powiedzieć, że wykonaliśmy dobrą robotę.
Szanowni Państwo, Delegaci – Koleżanki i Koledzy, mam taką nadzieję, że ocenicie nas sprawiedliwie: z jednej strony usłyszymy słowa podziękowania za sukcesy, które miały miejsce w tej kadencji i z drugiej krytycznie ocenicie nasze działania i wskażecie błędy, których nie widać gdy się nic nie robi. To wszystko pozwoli wytyczyć drogę do pracy nowego Zarządu Głównego na kadencję 2007 – 2010. W imieniu Zarządu Głównego życzę nowemu Zarządowi samych wspaniałych sukcesów w działaniu w jeszcze trudniejszych, być może, warunkach. Ja, w nowej kadencji 2007 – 2010 już jako były przewodniczący, deklaruję pomoc w pracy nowego zarządu, o ile ten uzna, że jestem przydatny.

Życzę nowowybranemu przewodniczącemu i całemu nowemu zarządowi, żeby omijały Was przeciwności losu i nieprzewidziane trudności, których ten Zarząd doświadczył, a spadły na Was większe słowa otuchy, wsparcia i twórczej acz życzliwej krytyki.

Pobieranie 162.47 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna