Sprawozdanie z pracy merytorycznejPobieranie 248.05 Kb.
Data06.05.2016
Rozmiar248.05 Kb.
SPRAWOZDANIE Z PRACY MERYTORYCZNEJ

MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY W OPOLU

W ROKU 2006

Rok 2006 był dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Opolu bardzo pracowity. Założyliśmy sobie utrzymanie podobnego do lat ubiegłych poziomu i ilości przedsięwzięć oraz frekwencji uczestników. Było to możliwe dzięki działaniom podejętym przez pracowników Działu Organizacji Imprez oraz pracowników Klubów i Zespołów Artystycznych podległych MOK-owi.

Różnorodność oferowanych form krzewienia i uprawiania kultury powodowała i powoduje stałe zainteresowanie ofertą MOK, zadowalając gusta kulturalne przeróżnych grup społeczności Opola i przyjezdnych. I tak, dzięki dużej ilości przygotowanych i zrealizowanych koncertów usatysfakcjonowaliśmy starszą, jak też i młodszą część publiczności, fanów wszystkich właściwie gatunków muzycznych począwszy od tzw. ciężkiego uderzenia, a skończywszy na poezji śpiewanej. MOK też w roku ubiegłym dowiódł, że standardem są dla nas imprezy z udziałem artystów z Polski i zagranicy, gwiazd o dużym dorobku artystycznym i wyrobionej renomie na rynku muzycznym.

Dużym powodzeniem cieszyły się imprezy cykliczne (tematyczne, dyskusje panelowe, prezentacje różnych rodzajów muzyki, kultur, kuchnią danego regionu, jej tradycyjnym tańcem, filmy twórców danego kraju czy kontynentu, wystawy, spotkań z podróżnikami, prelekcje itp.), zawody gry w Play Stadion czy też coroczny Plener Graffiti. Tą ostatnią imprezę organizujemy w formie konkursu, udostępniając mury przy Amfiteatrze młodzieży dla tzw. wyrażenia siebie poprzez malowanie graffiti.

Zgodnie ze specyfiką naszej działalności pomagaliśmy też wielokrotnie i stale współpracujemy z Filharmonią Opolską, szkołami, przedszkolami, Domem Dziennego Pobytu „Maria Magda”, Uniwersytetem Trzeciego Wieku, Młodzieżowym Domem Kultury, Jugent Forum Młodych, środowiskami studenckimi, instytucjami, mediami, firmami i organizacjami. Ta współpraca opiera się najczęściej na pomocy przy organizacji różnych imprez okolicznościowych i innych przedsięwzięć kulturalnych dla dzieci, młodzieży oraz ludzi dorosłych. Dzięki pomocy pracowników MOK-u oraz tego czym instytucja dysponuje, odbyło się wiele spektakli teatralnych dla dzieci i młodzieży, bali karnawałowych i półmetkowych dla uczniów różnych szkół, Konkurs Wymowy Angielskiego. Miejski Ośrodek Kultury był też i w 2006 odpowiedzialny za organizację Opolskich Eliminacji do Debiutów na KFPP, które z powodzeniem przeprowadziliśmy. Do tradycji należy też nasz udział w corocznej realizacji spotkań pn. Opolska Jesień Literacka współorganizowanych z Miejską Biblioteką Publiczną, również konkursu Opolskiej Zimowej Giełdy Piosenki przy współorganizacji z Samorządem Studenckim Uniwersytetu Opolskiego.

Służąc szerokiej publiczności MOK w 2006 roku stał się współorganizatorem wielu ważnych imprez miejskich i masowych dla wielotysięcznego tłumu uczestników. Były to: Miejski Sylwester pod Ratuszem, Polonez dla Maturzystów na Opolskim Rynku, Dni Opola, Święto Europy, Jarmark Franciszkański, KAROLINKA, współorganizacja różnych obchodów rocznicowych. Ośrodek miał też jak co roku swój znaczny udział przy realizacji Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu.

W przyziemiu budynku Miejskiego Ośrodka Kultury działa Piwnica Artystyczna pn. „Algeris Galeris”, gdzie organizowane były przez cały rok wernisaże, konkursy i wystawy fotograficzne, malarskie, kiermasze prac plastycznych, spotkania literackie. W większości oferta tego miejsca jest ofertą ludzi młodych dla ludzi młodych. Udostępniamy powierzchnię wystawową dla uczniów Szkoły Plastycznej, studentom i wszystkim którzy przyjdą do MOK-u z pomysłem lub ciekawym projektem. Ma to duże znaczenie dla realizacji młodych talentów i zastąpienia możliwych zagrożeń przez sztukę wyższą. Od lat też w pomieszczeniach MOK-u rezydują artyści muzycy - Opolskie Studio Piosenki, Studio Piosenki 4MATON, jak też zespoły muzyczne.

Ważne miejsce w działalności MOK zajmuje działalność kinowa prezentująca dorobek twórców kina niezależnego i komercyjnego w ramach cyklu Cafe Ciemna (w Sali kameralnej MOK). Sukcesem okazała się także zainicjowana latem 2005 roku a kontynuowana w 2006 działalność kina plenerowego pn. „Kino pod gwiazdami”, gdzie na dużym ekranie rozwieszonym pod dachem Amfiteatru Tysiąclecia wyświetlane były filmy dla szerokiej publiczności. Przedsięwzięcie to zostało entuzjastycznie i przychylnie przyjęte przez Opolan, którzy całymi rodzinami i grupami zasiadali na widowni Amfiteatru. Zaproponowaliśmy też Opolanom wspólne oglądanie na dużym ekranie Amfiteatru transmisji koncertów znanych światowych gwiazd. Tak więc oferta „filmowa” naszej instytucji nie tylko stworzyła szanse zaprezentowania swoich utworów młodym twórcom, ale też gromadzi wielu widzów, dając im możliwość ciekawego i zorganizowanego spędzenia czasu wolnego.

Całą powyżej wymienioną działalność MOK, uzupełniają działające w strukturach Miejskiego Ośrodka Kultury kluby i zespoły artystyczne. Również one zajmują się i działają na rzecz dzieci i młodzieży, ale też ludzi dorosłych, realizując program warsztatowo-artystyczny, również koncertowy, prezentując i przybliżając kulturę (pieśni, tańce, stroje, zwyczaje) różnych regionów folklorystycznych Polski (Zespół Pieśni i Tańca „Opole”), jak też pielęgnując i upowszechniając kulturę muzyczną mniejszości niemieckiej (Dom Kultury Mniejszości Niemieckiej). Jednostki te spełniają swoją rolę nie tylko w zakresie opieki artystycznej, ale też w dużej mierze dydaktyczno-wychowawczej nad uczestnikami zajęć (Klub Metalchem).

Reasumując – przy organizacji, współorganizacji lub z pomocą Miejskiego Ośrodka Kultury Amfiteatr, w roku 2006 odbyło się łącznie 130 przedsięwzięć, w których uczestniczyło blisko 81.200 ludzi. Ze stałych form działalności w Amfiteatrze – próby zespołów muzycznych, zajęcia i spotkania grup młodzieżowych - comiesięcznie korzystało około 50 osób. Klub Osiedlowy „Metalchem” odwiedziło ok. 7.000 osób uczestnicząc w 508 zajęciach i innych przedsięwzięciach, jak również około 6.000 osób, które skorzystały z ogólnodostępnych form spędzania czasu (bilard tenis, gry planszowe). Chóry Mniejszości Niemieckiej wystąpiły dla 3900 osób podczas 22 występów, a Zespół Pieśni i Tańca OPOLE dla ok. 4.000 widzów podczas 18 prezentacji. Ilość uczestników stałych zajęć w jednostkach podległych MOK-owi, czyli zajęciach poszczególnych grup Zespołu Pieśni i Tańca „Opole”, jak też w próbach zespołów śpiewaczych DKMN uczestniczyło łącznie do 114 osób.

Szczegółowy wykaz imprez przedstawiono w zestawieniach poniżej, których analiza dowodzi, iż rok ubiegły dla naszej instytucji był rokiem wytężonej pracy, która zaowocowała wielością przedsięwzięć, ich różnorodnością, a tym samym dużą frekwencją na każdej płaszczyźnie działalności kulturalnej, do której Miejski Ośrodek Kultury został powołany.

I DZIAŁ ORGANIZACJI IMPREZ


Przedsięwzięcie

Data

SYLWESTER POD RATUSZEM

Impreza masowa na opolskim rynku dla Opolan. Zabawa przy muzyce mechanicznej i pokazach sztucznych ogni oraz konkursach z nagrodami31.12.05

SYLWESTER

wynajem sali kameralnej oraz Piwnicy Artystycznej MOK31.12.05

YESHE

koncert jazzowy12.01.

POLONEZ DLA MATURZYSTÓW NA OPOLSKIM RYNKU

Nagłośnienie przedsięwzięcia Gazety Wyborczej13.01.

PRO EVOLUTION SOOCER

II edycja zawodów gry w Play Station14.01.

ACID DRINKERS oraz ABSURDOSE (rezydent MOK)

koncert legendarnej grupy heavymetalowej i supportu15.01.

WEGA WYSTAWA

Wystawa fotografii i książek oraz degustacja potraw18.01.

FLAPJACK

koncert grupy heavymetalowej21.01.

CAFE CINEMA

impreza cykliczna. Wieczór filmowy24.01.

GOLDEN LIFE

koncert legendarnej grupy poprockowej26.01.

GETO BLASTA oraz LSM

koncert odwołany z powodu żałoby narodowej29.01.

HOMO TWIST

koncert grupy Macieja Maleńczuka02.02.

NEGATYW

koncert grupy z Mysłowic03.02.

JAROSŁAW WASIK

koncert poezji śpiewanej w wykonaniu opolskiego artysty05.02.

HARDCORE KONCERT

występ zespołów:BROOD CROW i APPLE SHOUT z Białorusi, THE FIGHT z Polski, STFU z Niemiec06.02.

KULTURA DE NATURA oraz NATURAL DREAD KILLAZ

koncert dwóch młodych grup z gatunku muzyki reggae10.02.

HEY

koncert legendarnej grupy rockowej16.02.

PÓŁMETEK

impreza dla uczniów II LO17.02.

NATURAL MYSTIC

koncert grupy młodzieżowej z gatunku reggae18.02.

POLSKA RZECZPOSPOLITA MUZYCZNA

wystawa fotografii, plakatów i dokumentów ukazujących polską scenę muzyczną w dobie PRL. Wernisaż połączono z emisją filmu „Fala-Jarocin 85”18.02.

DOROTA MIŚKIEWICZ

koncert jazzowy znanej artystki19.02.

CAFE CINEMA

impreza cykliczna. Wieczór filmowy21.02.

PÓŁMETEK

impreza dla studentów PO23.02.

100 TVARZY GRZYBIARZY

koncert grupy młodzieżowej rockowo-metalowej04.03.

MŁODE KINO NIEMIECKIE

cykl projekcji kina niemieckiego06.03.

LITERATURA POŁUDNIA

wystawa plakatów pisarzy francuskojęzycznych współorganizowana z Urzędem Marszałkowskim.10.03.

MINIT, DAWID SZCZĘSNY, KATA oraz BERND ADAMEK

koncert niemieckiej grupy MINIT oraz polskiego twórcy Dawida Szczęsnego z wizualizacjami Katy i Bernda Adamek12.03.

FANIA

koncert senegalskiej wokalistki śpiewającej world music13.03.

TYDZIEŃ KINA NIEMIECKIEGO

współorganizacja wraz z Jugend Forum Młodych cyklu projekcji filmów autorstwa młodych niemieckich twórców15-18.03

WERNISAŻ

wystawa prac uczniów i absolwentów Zespołu Szkół Budowlanych w Opolu20.03.

Konkurs wymowy j. angielskiego dla uczniów szkół średnich

22.03.

HURT i HAPPYSAD

koncert zespołów rockowych23.03.

BRAINSESSION

koncert punkowych grup KLINIKA, TITO, BOTTOM, TSOE24.03.

OSTR

koncert hip-hopowy poprzedzony występem opolan: AUTOCHTONI i KULTÓRWA25.03.

wystawa rysunków i akwareli uczestników zajęć sekcji plastycznej Uniwersytetu Trzeciego Wieku

28.03.

CULCHA CANDELA

koncert berlińskiego zespołu31.03.

WYSTAFA

wystawa prac studentów II roku Instytutu Sztuki UO03.04.

PUNKY REGGAE LIVE

koncert grup AKURAT, FARBEN LEHRE, CAŁA GRUPA BARWINKÓW06.04.

HUNTER, YPSYLON, FIRE PROJEKT

koncert grup rockowo-metaloweych07.04.

Pokaz sprzętu rehabilitacyjnego

07.04.

BĘDZIE DOBRZE

koncert grupy heavy reggae08.04.

Charytatywna impreza organizowana na rzecz dzieci chorych na autyzm

09.04.

Lekcja dla młodzieży szkolnej dotycząca romantyzmu

10.04.

Wystawa prac graficznych studentów Instytutu Sztuki UO

19.04.

PILICHOWSKI BAND

koncert jazzowy20.04.

DNI OPOLA

III edycja eliminacji do koncertu festiwalowego DEBIUTY oraz koncert KASI STANKIEWICZ21.04.

DNI OPOLA

trzydniowy festyn rycerski na opolskim rynku połączony z kiermaszem Św. Wojciecha, występami zespołów, spektaklami i pokazami walk21-23.04

DNI OPOLA

koncert zespołu PERFECT I CHILI w Amfiteatrze22.04.

DNI OPOLA

wystawa prac studentów i pracowników Instytutu Sztuki UO pn. „Oddycham przestrzenią”23.04

Koncert zespołów: AMANDA WOODWARD z Francjji i SHAPE OF MY FALL z Polski

26.04

MALEO REGGAE ROCKERS

koncert gwiazdy reggae poprzedzony występem zespołu BURNING TOUCH CREW ze Zdzieszowic28.04

URODZINY RADIA PLANETA

Impreza dyskotekowa na scenie Amfiteatru29.04

wynajem sprzętu nagłośnieniowego i dachu sceny plenerowej na imprezę plenerową

02.05

KONCERT FILHARMONIKÓW OPOLSKICH

Koncert z okazji święta Konstytucji 3-Maja03.05

TU ES PETRUS

koncerty – oratorium05.05

COOL KIDS OF DEATH

koncert łódzkiej grupy punk-rockowej07.05

DZIEŃ EUROPY

koncert NATALII KUKULSKIEJ i występ kabaretów NEO-NÓWKA i MŁODZI PANOWIE09.05

BLIŻEJ KULTUR

współorganmizacja z UO cyklicznej imprezy. W tej edycji przedstawiono kulturę Bałkańską (wystawa fotografii, poczęstunek i koncert grupy BALKAN SEVEDAH)11.05

PIASTONALIA

Imprezy muzyczne przy Politechnice Opolskiej16.05

Intensywne przygotowania do 43. KFPP w Opolu, przygotowanie obiektu Amfiteatru i pomieszczeń, prace przygotowawcze do realizacji zadań zleconych i dokumentacji
43. KFPP OPOLE 2006 - DEBIUTY

Koncert na scenie plenerowej inaugurujący festiwal, przygotowywany na zlecenie TVP od strony organizacyjnej przez MOK: dokumentacja, pozwolenia, zaplecze porządkowo-logistyczne, zaproszenie jurorów.1.06

43. KFPP OPOLE 2005

SUPERJEDYNKI

PREMIERY GWIAZD oraz KATARYNIARZE

ŚWIAT W OBŁOKACH oraz 101 LAT KABARETU


2.06


3.06

4.06


KINO POD GWIAZDAMI

Cykl filmowych spotkań w plenerze, na ekranie umieszonym na scenie Amfiteatru muz. filmy-koncerty: DEPECHE MODE (Freelove) i COLDPLAY (Live)23.06.

PLENER RZEŹBIARSKI

Uroczyste otwarcie pleneru, podczas którego artyści rzeźbiarze z całego świata tworzą w marmurze rzeźby przedstawiające swoje wyobrażenie muzyki.23.06.

CZAS TEATRU

Współorganizowana z towarzystwem Alternatywnego Kształcenia impreza plenerowa promująca młode teatry uliczne.26-27.06

KINO POD GWIAZDAMI

Kolejne spotkanie z tego cyklu. Seans obejmujący dwa filmy sensacyjne wyświetlane na dużej scenie Amfiteatru30.06.

KINO POD GWIAZDAMI

Muzyczne filmy ilustrujące działalność legend rocka: IRON MADEN oraz DEEP PURPLE07.07

KINO POD GWIAZDAMI

W plenerowym kinie wieczór komediowy: „Wyjście awaryjne” oraz „Wesele”.14.07

KINO POD GWIAZDAMI

Kino muzyczne czyli filmy-koncerty – ASIAN DUB FUNDATION oraz MANU CHAO21.07

KINO POD GWIAZDAMI

spotkanie w kinie plenerowym w Amfiteatrze, wyświetlono filmy sensacyjne: ZŁY MIKOŁAJ oraz UWIKŁANY28.07

KINO POD GWIAZDAMI

Kolejne filmowe letnie spotkanie w plenerze: wyświetlono komediowe – GRA O MIŁOŚĆ i KUMPEL DO BICIA4.08

KINO POD GWIAZDAMI

w kinie plenerowym wyświetlono filmy komediowe – CUDOWNI CHŁOPCY oraz ZATAŃCZ ZE MNĄ11.08

KINO POD GWIAZDAMI

muzyczne filmy-koncerty – LENNY KRAVITZ oraz RED HOT CHILL PEPPERS18.08

KINO POD GWIAZDAMI

wyświetlono polskie filmy komediowe – MIŚ oraz SEKSMISJA25.08

Uroczystość obchodów rocznicy wybuchu II wojny światowej na Placu Wolności.

1.09

MARTYNA JAKUBOWICZ

koncert legendarnej gwiazdy polskiego bluesa08.09

PLENER GRAFFITI

kolejna edycja corocznej imprezy cyklicznej. W formie konkursu młodzież maluje graffiti na murach Amfiteatru przy dźwiękach muzyki mechanicznej15.09

Uroczystość obchodów rocznicowych agresji radzieckiej na Polskę, obchodzona pod pomnikiem na Pl. Wolności

17.09

BLITZKRIEG IV

koncert metalowych grup grających w ramach europejskiej trasy: DARZAMAT, TRAUMA, VADER22.09

VII JARMARK FRANCISZKAŃSKI

kolejna edycja imprezy cyklicznej charytatywnej, na rzecz odbudowy zabytkowego zespołu kościelno-klasztornego oo. Franciszkanów z Opola. Bogata cześć muzyczna i handlowa23-24.09

Spektakl edukacyjny dla najmłodszych

26.09

CAFE CINEMA

impreza cykliczna – spotkania filmowe. W tej edycji - filmy pt. „Słoń” oraz „Zabawy z bronią”26.09

Uroczystość obchodów rocznicy powstania państwa podziemnego na Placu Wolności.

27.09

Spektakl edukacyjny dla najmłodszych

28.09

KAROLINKA

Impreza masowa z okazji inauguracji budowy centrum handlowego Karolinka. Główną atrakcją był koncert Maryli Rodowicz na opolskim rynku28.09

ZBIGNIEW NOWAK

spotkanie z bioenergoterapeutą29.09

HIP HOP OPOLE

koncert promujący młode opolskie zespoły hip-hopowe: DINAL, JARECKI, AUTOCHTONI29.09

POGODNO

koncert legendarnej polskiej grupy punkowo-rockowej30.09

JAMAL

koncertu legendarnej gwiazdy polskiej sceny reggae06.10

IMPULS AKTY I TWARZE

wystawa malarstwa Andrzeja Baryłowicza zorganizowana w Piwnicy Artystycznej MOK07.10

HAPPYSAD

koncert popularnej grupy punkowo-rockowej poprzedzony suportami: NAIV i MUZYKA KOŃCA LATA08.10

Uroczystość nadania nazwy placu im. Jana Pawła II.

12.10

MANIPULATORS i PAPRYKA KORPS

koncert opolskiej i francuskiej grupy14.10

ABRAKADABRA GOTHIC TOUR

kolejna edycja spotkań z rockiem gotyckim. W ramach ogólnopolskiej trasy w koncercie wzięły udział zespoły HORRIDA, ASGAARD i gwiazda CLOSTERKELLER15.10

HENRYK MIŚKIEWICZ

koncert gwiazdy polskiego jazzu20.10

URYWKI CODZIENNOŚCI

wystawa fotografii młodego opolskiego artysty Piotra Witkowskiego zorganizowana przez MOK w Piwnicy Artystycznej20.10

KILLJOY i NO MADS

koncert śląskich grup metalowych21.10

LAO CHE

koncert grupy punkowo-rockowej. Muzyka oraz teksty tej formacji przybliżają historię22.10

Uroczystość święta Państwowej Powiatowej Stacji Sanitarnej w Opolu

23.10

CAFE CINEMA

impreza cykliczna – spotkania filmowe. W tej edycji projekcje „Broken Flowers” oraz „Hotel Ruanda”24.10

Uroczystość przekazania przez Prezydenta RP nowoczesnych wozów strażackich dla opolskiej Straży Pożarnej

26.10

ŚWIETLIKI

koncert znanej polskiej grupy27.10

VOO VOO

koncert legendarnej polskiej grupy z liderami: Marcinem Pospieszalskim i Wojciechem Waglewskim28.10

Charytatywna impreza w ramach której odbył się spektakl edukacyjny dla dzieci niepełnosprawnych

28.10

KONIE KTÓRYM ZAWDZIĘCZAM ŻYCIE

wystawa fotografii Janusza Komuszyńskiego zorganizowana przez MOK w Piwnicy Artystycznej. Autor zaprezentował piękno zwierząt ale też potrzebę hipoterapii jako metodę wychodzenia z choroby29.10

RENATA PRZEMYK

współorganizacja z Politechniką Opolską koncertu jednej z bardziej znanych gwiazd polskiej sceny muzycznej04.11

ŁOWCY.B.

Spotkanie kabaretowe ze znanym polskim kabaretem05.11

POLSKA – PRZEGLĄD FILMÓW DOKUMENTALNYCH

współorganizacja z Urzędem Miasta Opola przeglądu filmów dokumentalnych zrealizowanych przez TVP Polonia w latach 2003-2006 traktujących o historii polski od czasów II wojny po współczesność06-09.11

VAVAMUFFIN

koncert popularnej grupy reggae10.11

VII OPOLSKA JESIEŃ LITERACKA

współorganizacja z Miejską Biblioteką Publiczną w Opolu spotkań literackich14-16.11

RÓŻNORODNOŚĆ

W Piwnicy Artystycznej wernisażu malarstwa kluczborskiego artysty Janusza Morawskiego17.11

GROUND ZERO

koncert grup polskiej sceny punkowej. Wystąpili: FACE OF REALITY, SEARCHING FOR A CALM, IN HOUSE OF BRICK oraz MOTHRA z Opola28.11

PRO-LITERA-TURA

Spotkania z publicystką i tłumaczką Agnieszką Graff w ramach nowego cyklu organizowanego w Piwnicy Artystycznej wraz z OFF Kobiety na rzecz społeczeństwa obywatelskiego21.11

ZBIGNIEW NOWAK

spotkanie z bioenergoterapeutą24.11

COMA

koncert grupy rockowej z Łodzi29.11

AKURAT

koncert gwiazdy polskiej sceny ska-reggae.30.11

THE CAR IS ON FIRE

koncert brit-popowego zespołu promującego swoją debiutancką płytę01.12

LECH JANERKA

koncert czołowego przedstawiciela polskiej sceny alternatywnej02.12

KSU

koncert legendarnej polskiej grupy punkrockowej03.12

Przegląd teatrzyków kukiełkowych organizowany przez Towarzystwo Kulturalne Niemców Śląska Opolskiego

05.12

HEY

koncert legendarnej już grupy rockowej07.12

NATURALL DREAD KILLAZ

koncert wrocławskiej formacji reprezentującej nurt reggae i dancehall08.12

PRO-LITERA-TURA

spotkanie z pisarką i producentem filmowym młodego pokolenia Joanną Pawluśkiewicz w ramach cyklu organizowanego w Piwnicy Artystycznej wraz z OFF Kobiety na rzecz społeczeństwa obywatelskiego08.12

SPIRYTUS ZA FRIKO

W Piwnicy Artystycznej wystawa młodego opolskiego malarza Krzysztofa Młyńczaka09.12

ADOPCJA NA ODLEGŁOŚĆ

akcja szkoły TAK12.12

INSPIRACJE BIBLIJNE

współorganizacja z Urzędem Miasta Opola przeglądu filmów dokumentalnych zrealizowanych przez TVP Polonia w latach 2003-2006 traktujących o historii polski od czasów II wojny po współczesność15.12

KIEDY MNIE JUŻ NIE BĘDZIE

współorganizacja wraz z Jackiem Mełnickim koncertu poświęconego piosenkom Agnieszki Osieckiej. Wykonawcami byli opolscy młodzi soliści szkoleni i kierowani przez J. Mełnickiego, akompaniowali znani opolscy muzycy jazzowi.16.12

Uroczystość odsłonięcia pomnika na Placu Wolności

17.12

SYLWESTER POD RATUSZEM

Masowa impreza sylwestrowa na opolskim rynku dla Opolan.31.12.05

SYLWESTER

wynajem sali kameralnej na imprezę sylwestrową31.12.05

Stałe formy działalności – próby zespołów muzycznych, spotkania grup młodzieżowych

600

(50 os./m-c)

RAZEM PRZEDSIĘWZIĘĆ

130

DODATKOWO PROWADZONO DZIAŁALNOŚĆ
Rodzaj działalności

Krótki opis

Stała ekspozycja dotycząca ZAMKU PIASTOWSKIEGO do oglądnięcia w przyziemiach Amfiteatru - darmowo

Mała ekspozycja rycin, uwidocznione zabytkowe mury oraz elementy drewniane (odrestaurowane przez specjalistów z Biskupina)

Próby zespołów muzycznych

zespoły rezydujące w MOK: 2,5L, OPOLSKIE STUDIO PIOSENKI, STUDIO PIOSENKI 4MATON, ABSURDOSE, KAPELA OPOLSKA, grupa break dance. Próby odbywają się regularnie w ciągu tygodnia

Udostępniona piwnica artystyczna ALGERIS GALERIS - darmowo

Powierzchnia wystawiennicza w przyziemiu Amfiteatru codziennie udostępniona oglądającym, promująca młodych twórców

II DZIAŁ PRACY KLUBÓW I ZESPOŁÓW ARTYSTYCZNYCH1. KLUB MNIEJSZOŚCI NIEMIECKIEJ


 1. Stałe zajęcia wszystkich grup według harmonogramu

 1. Zespół wokalno-taneczny „Opolskie Wróble” 15 osób

grupa dzieci w wieku przedszkolnym

grupa starsza młodzież szkolna 1. Zespół śpiewaczy DFK Nowa Wieś Królewska „Bolko” (dorośli) 13 osób

 2. Zespół śpiewaczy DFK Grudzice „Gruden Melodie” (dorośli) 14 osób

 1. Stała działalność biblioteki DKMN

 2. Współpraca ze środowiskiem mniejszości niemieckiej

 3. Stała współpraca zespołów śpiewaczych, wspólne koncerty, również z innymi chórami działającymi na Opolszczyźnie – patrz poniżej

 4. Realizacja koncertów własnych oraz zleconych, także udział w przeglądach, konkursach – patrz poniżej
Przedsięwzięcie

Zespół śpiewaczy

Data realizacji

występ na spotkaniu opłatkowym u Sióstr Służebniczek NMP w Nowej Wsi Królewskiej

„Bolko”

08.01

koncert kolęd z udziałem pamflecisty Czesława Trzmiela w kościele parafialnym w Grudzicach

„Gruden Melodie”

08.01

wspólny występ kolędowy w kościele parafialnym w NWK z pamflecistą Czesławem Trzmielem oraz „Tarnauer Gesangchor”

„Gruden Melodie” oraz „Bolko”

15.01

występ z programem Jasełkowym w „CARITAS” Opole

„Opolskie Wróble”

19.01

koncert kolęd z towarzyszeniem pamflecisty Czesława Trzmiela w kościele parafialnym Św. Wincentego we Wrocławiu. W koncercie wzięły udział zespoły śpiewacze i chóry mniejszości narodowych w Polsce.

„Gruden Melodie”

21.01

wspólny koncert kolęd w kościele parafialnym w Tarnowie Opolskim. Wystąpiły też chóry z Tarnowa Opolskiego i Kamienia Śląskiego oraz pamflecista Czesław Trzmiel

„Gruden Melodie” oraz „Bolko”

29.01

spotkanie z przedszkolakami z dzielnicy Gosławice. Wspólne zabawy, śpiewy i konkursy

„Opolskie Wróble”

09.02

występ z okazji Dnia Kobiet w Klubie Mniejszości Niemieckiej w Opolu-Gosławicach

„Opolskie Wróble”

12.03

występ w opolskim Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej na spotkaniu autorskim Anny Myszyńskiej

„Gruden Melodie”

22.03

Występ w kościele parafialnym w Grudzicach z programem w j. niemieckim. Msza z okazji 35 rocznicy ślubu jednej z chórzystek

„Gruden Melodie”

07.05

Współorganizacja i występ z koncertem pieśni maryjnej w kościele parafialnym w Nowej Wsi Królewskiej

„Bolko”

07.05

Występ w TSKN Gosławice na spotkaniu z okazji Dnia Matki z reprezentantem polsko-niemieckim

„Opolskie Wróble”

13.05

występ w kościele parafialnym w Grudzicach z okazji 25-lecia święceń kapłańskich proboszcza

„Gruden Melodie”

17.05

koncert pieśni maryjnej w kościele w Grudzicach z udziałem pamflecisty Czesław Trzmiel i chóru z Tarnowa

„Gruden Melodie”

i „Bolko”21.05

wyjazd do Wojsławic i Niemczy na zaproszenie Związku Ukraińców oraz występ z programem śląskim i polskim

„Opolskie Wróble”

27.05

występ na uroczystości z okazji Dnia Matki w Grudzicach

„Gruden Melodie”

28.05

udział w przeglądzie zespołów MN w Leśnicy na Górze Świętej Anny. Zespół zajął III miejsce

„Opolskie Wróble”

4.06

występ w kościele parafialnym w Grudzicach z okazji 50-lecia święceń kapłańskich księdza Globischa – duszpasterza mniejszości narodowych na Śląsku Opolskim

„Gruden Melodie”

19.06

Występ z repertuarem piosenek niemieckich i śląskich podczas spotkania Zarządu TSKN z uczestnikami wycieczki z Magdeburga

„Opolskie Wróble”

25.06

03.07 – 16.08 PRZERWA WAKACYJNA, URLOP PRACOWNIKÓW

Występ podczas mszy św. w kościele parafialnym w Grudzicach z okazji 35 rocznicy ślubu jednej z chórzystek

„Gruden Melodie”

16.10

Występ na spotkaniu adwentowym dla członków TSKN w Opolu-Gosławicach

„Opolskie Wróble”

17.12

Współorganizacja wraz z DFK Gosławice spotkania świątecznego, na którym wystąpił zespół z repertuarem adwentowym i kolędowym

„Gruden Melodie”

10.12

Stałe cotygodniowe zajęcia grup:

“Opolskie Wróble”

“Gruden Melodie”“Bolko”

15 os/2xtyg.

14 os/2xtyg.

13 os/2xtyg.

RAZEM PRZEDSIĘWZIĘĆ

22

2. ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA „OPOLE”

 1. Stałe zajęcia warsztatowo-artystyczne poszczególnych grup (grupa ogniskowa, „Małe Opole” i „Opole”) wg harmonogramu – łącznie 67-70 stałych uczestników (zajęcia taneczne, chóru). W ciągu roku zrealizowano wszystkie założenia artystyczne zawarte w planie pracy.

 2. Stan gotowości koncertowej w ciągu całego roku – realizacja koncertów własnych „Opola” i „Małego Opola” oraz zleconych (instytucje, urzędy, firmy) – wykaz ujęty poniżej w tabeli.

 3. Zorganizowano imprezy dla członków zespołu, rodziców, mieszkańców dzielnicy Nowa Wieś Królewska – wyszczególniono w tabeli poniżej

 4. Zimowe warsztaty taneczne stacjonarne w siedzibie ZPiT dla „Małego Opola” i „Opola” podczas ferii zimowych (zajęcia codziennie)

 5. Obsługa w kostiumach spotkań, przedsięwzięć, uroczystości i imprez w urzędach, szkołach itp.

 6. Konsultacje z nauczycielami, wychowawcami, studentami i osobami zainteresowanymi folklorem regionalnym, nie tylko śląskim.

 7. Stałe prace zapewniające odpowiednie utrzymanie stanu kostiumów i garderoby tancerzy (szycie, przeróbki, renowacje)

 8. Stałe prace związane z zapewnieniem odpowiedniego materiału tekstowego i nutowego dla członków Zespołu, również związane z dokumentacją filmową i fotograficzną upamiętniające dokonania Zespołu.

 9. Stałe prace porządkowe, konserwacyjne i remontowe siedziby ZPiT „Opole”. Również całoroczna pielęgnacja terenów zielonych ZPiT i zieleńców wokół budynkuPrzedsięwzięcie

Data realizacji

Realizacja stacjonarnych Zimowych Warsztatów Art. dla “Małego OPOLA” i “OPOLA” - odbywały się 4 godziny dziennie. Doskonalono programy koncertowe oraz przygotowywano koncert zlecony

16-20.01

ZABAWA TANECZNA „WODZENIE NIEDŹWIEDZIA”


współorganizacja imprezy karnawałowej dla mieszkańców dzielnicy NWK

25.02

OBSŁUGA KOSTIUMOWA


udział członków Zespołu w strojach śląskich we wręczaniu Doktoratów Honoris Causa na Uniwersytecie Opolskim

10.03

Na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego przygotowano strój regionalny dla Miss Polonia, w którym wystąpiła na międzynarodowych Targach w Berlinie

07-09.03

Obsługa kostiumowa Pływackich Mistrzostw Polski w Opolu na zlecenie Wydziału Kultury UM

18-19.03

Obsługa kostiumowa Międzynarodowej Wystawy Psów w Opolu na zlecenie Polskiego Związku Kynologicznego

29-30.04

Obsługa kostiumowa na potrzeby wyjazdu na Festiwal Teatralny w Brnie

6-9.05

impreza dla dzieci z “Małego Opola” i grupy ogniskowej z okazji Dnia Dziecka

1.06

koncert ZPiT “Opole” i “Małe Opola” w Prudniku na zlecenie UM Prudnik podczas międzynarodowej Wystawy Twórców Ludowych i Rzemiosła Artystycznego

3.06

sesja fotograficzna ZPiT “Opole” i “Małe Opole”. Przygotowania do wydania folderu oraz strony WWW

9.06

Koncert w siedzibie ZPiT na zakończenie sezonu artystycznego z udziałem wszystkich grup oraz rodzin i zaproszonych gości

24.06


Piknik w ogrodzie dla członków grup Zespołu, rodzin i byłych członków

24.06

25.06 – 31.08 PRZERWA WAKACYJNA, URLOP PRACOWNIKÓW

Występ „Opola” i „Małego Opola” podczas Jarmarku Franciszkańskiego organizowanego przez MOK

24.09

koncert „Opola” i „Małego Opola” na imprezie wojewódzkich dożynkach w Bierkowicach. Koncert pełnospektaklowy – impreza zlecona

03.10

Ponadplanowo koncert „Opola” i „Małego Opola” w Niemczy na uroczystości z okazji Dnia Niepodległości – impreza zlecona

11.11

Ponadplanowo koncert „Opola” i „Małego Opola” pod pomnikiem w Ząbkowicach Śląskich na uroczystości z okazji Dnia Niepodległości – impreza zlecona

11.11

IMPREZA ANDRZEJKOWA

Planowo organizacja i realizacja wieczoru wróżb i zabawy tanecznej z poczęstunkiem, z udziałem członków „Małego Opola” i rodziców30.11

IMPREZA MIKOŁAJOWA

Planowo – pierwszy popis taneczny grupy „Ogniskowej” dla rodziców i gości zakończony poczęstunkiem08.12

 1. Stałe cotygodniowe zajęcia grup: „Grupa Ogniskowa”, „Małe Opole”, „Opole”

RAZEM PRZEDSIĘWZIĘĆ

183. KLUB OSIEDLOWY OPOLE – METALCHEM


 1. Rozwijanie różnych stałych form pracy w dziedzinie edukacji kulturalnej i dydaktyczno-wychowawczej (naukę gry na różnych instrumentach muzycznych, zajęcia plastyczne, wokalne i taneczne, konsultacje dla recytatorów)

 2. Inne formy działalności, organizacja imprez rozrywkowych, rekreacyjnych i okolicznościowych, spotkań, konkursów, turniejów, zabaw (turnieje wiedzy i sprawności umysłowej, tenisa, gry w bilard, gier planszowych, konkursy plastyczne, piosenek, gry i zabawy ruchowe)

 3. Akcja ZIMA W MIEŚCIE 2006

 4. Akcja LATO W MIEŚCIE 2006

 5. Stała współpraca z mieszkańcami osiedla, instytucjami i placówkami działającymi na Metalchemie (Miejska Biblioteka Publiczna, PP nr 44, Szkoły, radny oraz dzielnicowy)

 6. Opieka i wszechstronna pomoc w rozwiązywaniu problemów dzieci i młodzieży, przede wszystkim z rodzin patologicznych i zagrożonych patologią.

 7. Przez cały rok – bilard, tenis, gry, TV Sat.Przedsięwzięcie

Ilość zajęć

„CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM” - zajęcia stałe bezpłatne organizowane wspólnie z Filią Miejskiej Biblioteki Publicznej

23

Nauka gry na organach i pianinie – zajęcia stałe odpłatne

76

Zajęcia wokalne dla przedszkolaków gr. I i II w ramach współpracy z przedszkolem nr 44 – zajęcia stałe bezpłatne

36

Zajęcia wokalne dla świetlicy środowiskowej

22

Zajęcia wokalne dla młodzieży

12

Zajęcia plastyczne dla dzieci - zajęcia stałe bezpłatne

64

Lekcje Biblioteczne dla przedszkolaków z PP 44 – zajęcia stałe tematyczne, bezpłatne, organizowane wspólnie z Filią Miejskiej Biblioteki Publicznej

21

Wynajem lub udostępnienie sali na spotkania i zebrania

10

Koncert kolęd w wykonaniu uczestników zajęć nauki gry z poczęstunkiem dla rodziców i gości

1

Pokonkursowa wystawa prac plastycznych

1

Turnieje bilardowe

1

Udział w akcji „Sprzątanie Świata”

1

Zajęcia taneczne

10

Turnieje tenisa stołowego

6

Udział uczestnika zajęć w II Prezentacjach Wojewódzkich “Baw się razem z nami” w Kluczborku

1

Wystawa pt. “Podwodny świat” “Miasta świata”

1

Inauguracja Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej – wspólne oglądanie meczu

1

Koncert organowy z okazji “Dnia Matki” z poczęstunkiem

1

Piknik plastyczny z okazji „Dnia Dziecka”

1

Pożegnanie grupy „0” z PP 44 z wręczeniem dyplomów i upominków

1

Warsztaty rzeźbiarskie „Oblicza uzależnienia”

1

Wystawy fotograficzne „Tak nie chcę żyć” i „Oblicza uzależnienia

2

Sprzątanie świata – coroczna akcja sprzątania

1

Powitanie przedszkolaków z PP44

1

POŻEGNANIE LATA - turniej piłki nożnej na boisku przy ul. Złotej organizowany przy współpracy Straży Miejskiej i Wspólnoty Mieszkaniowej

1

„Dzień przedszkolaka” – udział w obchodach nadania Europejskiego Certyfikatu Jakości

1

„Oblicza jesieni” – konkurs plastyczny

1

Ogłoszenie wyników konkursu plastycznego „Oblicza jesieni”. Wernisaż prac i wręczenie nagród i dyplomów

1

HALLOWEEN

Zorganizowane dla I i II grupy PP44 – strachy, zwyczaje i znaczenie Halloween w Europie – wspólne śpiewanie1

„Barwy jesieni” – Przegląd Piosenki Przedszkolnej – konkurs z nagrodami

1

„Dzień pluszowego misia” – „Misiolandia” opowieści dla PP44

1

„Katarzynki” – wieczór wróżb dla chłopców ze słodkim poczęstunkiem

1

„Andrzejki” – wieczór wróżb i zabaw ze słodkim poczęstunkiem

1

„Mikołajki” – spotkanie dla dzieci i młodzieży, wiersze o Mikołaju wraz z drobnymi upominkami

1

„Jasełka” w PP44

1

Projekcje filmowe dla dzieci - bajki

3

Rozgrywki w Play Station

1

Akcja ZIMA W MIEŚCIE 2006

- zajęcia wokalne nauka piosenek

- zajęcia plastyczne

- turniej tenisa stołowego dziewczęta

- turnieje bilardowe dziewczęta

- turniej tenisa stołowego chłopcy

- turniej gry w warcaby

- turnieje bilardowe chłopcy

- konkurs plastyczny z trzech tematów

- CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM

- turniej wiedzy dla SP – konkurs z nagrodami

- nauka gry na organach

- konkurs recytatorski z nagrodami dla uczniów SP

- “Mikrofon dla każdego” - konkurs piosenek z nagrodami

- Konkurs wiedzy dla gimnazjalistów z nagrodami

- Turniej bilardowy dziewczęta-chłopcy

- Spotkanie z okazji zakończenia ferii zimowych z udziałem TVP1

10

82

2

31

3

12

1

11

1

11

1


Akcja LATO W MIEŚCIE 2006

- zajęcia wokalne nauka piosenek

- zajęcia plastyczne

- zajęcia taneczne

- turnieje tenisa stołowego dziewczęta

- turnieje bilardowe dziewczęta

- turnieje tenisa stołowego chłopcy

- turnieje gry w warcaby chłopcy

- turnieje bilardowe chłopcy

- turniej bilardowy dziewczęta-chłopcy

- konkursy plastyczne

- CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM

- turniej tenisa stołowego – dziewczęta-chłopcy

- “Wspomnień czar” projekcja video imprez z 2001 r.

- Nauka gry na organach

- TWISTER – konkurs sprawnościowy

- Kino “Przygoda” - projekcja filmów anim. Video

- konkursy wiedzy

- Mini Turniej piłki nożnej

- rozgrywki w warcaby dziewczęta

- MIKROFON DLKA KAŻDEGO – konkurs piosenek

- Gry i zabawy drużynowe (Dwa ognie, koszykówka uliczna, baseball itp.)

- rozgrywki w bulle

- gry i zabawy ruchowe

- konsultacje dla recytatorów

- spotkanie z psychologiem

- spotkanie z fotografem

- konkurs układów tanecznych

- plener fotograficzny

- malowanie na dużej ścianie

- czytanie i recytacja wierszy Broniewskiego

- warsztaty rzeźbiarskie „Oblicza uzależnienia”

- przegląd piosenki wakacyjnej

- konkurs krótkich scen autorskich


19

3823

2

35

3

32

3

131

1

23

7

22

3

16

2

15

1

11

1

11

1

11

RAZEM

508

Codzienne bezpłatne formy zajęć – bilard, tenis, gry planszowe, TV Sat.
RAZEM PRZEDSIĘWZIĘĆ

508Pobieranie 248.05 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna