Sprawozdanie zarządu polskiego związku szachowego za okres 2014 roku oraz do 20 czerwca 2015 rokuPobieranie 218.29 Kb.
Strona1/3
Data07.05.2016
Rozmiar218.29 Kb.
  1   2   3
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POLSKIEGO ZWIĄZKU SZACHOWEGO

za okres 2014 roku oraz do 20 czerwca 2015 roku

na Walne Zgromadzenie Delegatów PZSzach

Warszawa, 20 czerwca 2015 roku
Władze PZSzach
Obecne władze PZSzach zostały wybrane przez wyborcze Walne Zebranie Delegatów w dniu 16 czerwca 2013 roku. Kadencja władz upływa w czerwcu 2017 roku.
W okresie sprawozdawczym, zarząd działał w następującym składzie:


 • Tomasz Delega – Prezes

 • Włodzimierz Schmidt - Wiceprezes ds. Sportowych

 • Andrzej Modzelan - Wiceprezes ds. Młodzieżowych

 • Andrzej Matusiak – Wiceprezes ds. Sportu Powszechnego, od 14 grudnia 2014 r. członek Zarządu

 • Adam Dzwonkowski – Wiceprezes ds. Międzynarodowych i Komunikacji

 • Małgorzata Wojciechowska – Wiceprezes ds. Promocji i Organizacji – rezygnacja 14 grudnia 2014 r.

 • Bogdan Jeżak - Skarbnik

 • Jan Kusina – Przewodniczący Komisji Sportu Powszechnego, od 14 grudnia 2014 r. Wiceprezes ds. Sportu Powszechnego

 • Krzysztof Góra – Przewodniczący Komisji ds. Szachów w Szkole

 • Aleksander Sokólski – Przewodniczący Komisji Technicznej

 • Anna Mrozińska – Członek Zarządu

Liczba zebrań Zarządu w okresie sprawozdawczym: • 2014 (pięć zebrań): 02.02.2014, 29.03.2014, 14.06.2014, 31.08.2014, 14.12.2014

 • 2015 (jedno zebranie): 07.03.2015

Działalność Zarządu oparta była na uchwalonym w roku 2013 Regulaminie Działania Zarządu wg następującego podziału kompetencji:

A) Pion Promocji i Organizacji - odpowiedzialny: Wiceprezes ds. Promocji i Organizacji (pracownicy biura: Specjalista ds. Promocji i Specjalista ds. Organizacyjnych)

• Komisja Organizacji i Promocji
• Komisja Ofertowa,
• Komisja d/s Sponsorów i Sprzedaży,
• Komisja Wyróżnień i Dyscypliny.

B) Pion Sportowy - odpowiedzialny: Wiceprezes ds. Sportowych


(pracownicy biura: Sekretarz Generalny, Szef Wyszkolenia, Specjalista ds. Organizacyjnych)
• Trenerzy Kadry Narodowej Kobiet i Mężczyzn,
• Komisja Sportowa,
• Rada Zawodników,
• Komisja Szachowej Gry Korespondencyjnej,
• Komisja Kompozycji Szachowej,
• Komisja Rozwiązywania Zadań Szachowych.

C) Pion Młodzieżowy - odpowiedzialny: Wiceprezes ds. Młodzieżowych


(pracownicy biura: Sekretarz Generalny, Szef Wyszkolenia, Specjalista ds. Organizacyjnych)

• Młodzieżowa Akademia Szachowa PZSzach,


• Trenerzy Kadry Narodowej Juniorów,
• Kadra Narodowa Juniorów w szachach szybkich i błyskawicznych,
• Komisja Młodzieżowa,
• Kadry wojewódzkie.

D) Pion Powszechny – odpowiedzialny: Wiceprezes ds. Sportu Powszechnego


(pracownicy biura: Sekretarz Generalny, Specjalista ds. Promocji)

• Edukacja przez Szachy w Szkole, współpraca z ministrem właściwym do spraw oświaty i wychowania,


• Współpraca z Wojewódzkimi Związkami Szachowymi,
• Turnieje i Mistrzostwa Branżowe, Amatorów, Weteranów, Niepełnosprawnych,
• Inicjatywy w zakresie Pożytku Publicznego,
• Odpowiada za pozyskiwanie funduszy z Unii Europejskiej.

E) Pion spraw zagranicznych i komunikacji - odpowiedzialny: Wiceprezes ds. Międzynarodowych i Komunikacji


(pracownicy biura: Sekretarz Generalny, Specjalista ds. Promocji)

• Współpraca z FIDE i ECU,


• Współpraca z PKOl,
Rzecznik prasowy, współpraca z mediami,
• Komisja Historyczna i nadzór nad Archiwum,
• nadzór nad wydawnictwami PZSzach,
• nadzór nad stroną internetową PZSzach.

F) Pion Finansów i Rankingu – odpowiedzialny: Skarbnik


(pracownicy biura: Główna Księgowa, Księgowa, Referent ds. Administracyjnych)

• Komisja Ewidencji, Klasyfikacji i Rankingu,


• Komisja Techniczna,
• Chess Arbiter Team,
• Współpraca z audytorem PZSzach oraz Komisją Rewizyjną.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, podczas WZD Zarząd przedstawia sprawozdanie za dany rok sprawozdawczy, w tym przypadku rok 2014.


W formie informacyjnej przedstawiono również sprawozdanie z działań pierwszego półrocza 2015 roku (do 20 czerwca 2015 r.), jednakże formalnie sprawozdanie z roku 2015 będzie przedmiotem oceny kolejnego WZD już w roku 2016.

Sprawozdanie składa się z dwóch oddzielnych części, niniejszego sprawozdania merytorycznego oraz zatwierdzonego przez biegłego rewidenta sprawozdania finansowego obejmującego bilans za rok 2014, rachunek zysków i strat za rok 2014 oraz informację dodatkową za rok 2014.


Biuro PZSzach

W 2014 roku obowiązki Dyrektora biura pełnił Piotr Murdzia, który od 16 czerwca 2013 r. sprawuje również funkcję Sekretarza Generalnego.


Podział zadań w biurze w 2014 i 2015 roku:


 1. księgowość, płatności, faktury, rozliczenia - Barbara Szenborn-Dańczak – Główna

Księgowa, Ela Dulkowska - księgowa (księgowanie wyciągów, wystawianie faktur,

rozliczenia z WZSzachami). 1. kadry seniorów i juniorów, szkolenie, trenerzy – Piotr Murdzia

 2. organizacja wyjazdów i turniejów, konkursy ofert, otwarte konkursy ofert MSiT i innych instytucji publicznych, wysyłka prenumeraty Mata – Michał Bartel

 3. licencje, ewidencja klubów, centralny rejestr, wypożyczenia sprzętu - Piotr Wajszczyk

 4. sponsoring, projekty, partnerzy, sprzedaż prenumeraty i stoiska Mata – Joanna Majdan-Gajewska– na urlopie wychowawczym

 5. promocja, współpraca z mediami, odznaczenia, Newsletter, imprezy branżowe – Dorota Rzepecka – do 14.07.2014, od 15.07.2014 Rafał Rębilas (projekty strategiczne)

 6. koordynacja projektu Edukacja przez Szachy w szkole – Anna Harazińska – od 20.10.2014, od 01.03.2015 - sport powszechny

 7. szef biura - Piotr Murdzia

Biuro związku jest regularnie doposażane w sprzęt komputerowy oraz urządzenia biurowe.


Współpracownicy przy projektach
Liczne projekty realizowane przez Zarząd oraz biuro PZSzach w okresie 2014 i 2015 wspierane są przez osoby z zewnątrz na podstawie umów o dzieło bądź na zlecenie.
Lista najważniejszych projektów PZSzach do których zaprosiliśmy do współpracy osoby z zewnątrz:


 1. Młodzieżowa Akademia Szachowa – Agnieszka Fornal-Urban (dyrektor), Marek Matlak (koordynator)

 2. IMP & IMPK 2015 – Maciej Cybulski (funkcja Dyrektora)

 3. Ekstraliga 2014 i 2015 – Anna Przeździecka (funkcja Dyrektora)

 4. Projekt nowej strony PZSzach - Miłosz Rudnicki

 5. IMP & IMPK 2014 – Anna Przeździecka (funkcja Dyrektora)

 6. Edukacja przez Szachy w szkole 2014/2015 – Magdalena Zielińska (koordynator projektu – do 31.01.2015), Michał Luch - koordynator projektu w woj.

Mazowieckim, Barbara Góra – wolonatriusz

 1. Wakacje z szachami – Kamila Kałużna - koordynator projektu

 2. ChessArbiter Team – w 2014 roku oparty na osobach: Adam Curyło, Aleksander Sokólski i Tomasz Żyźniewski, a od 01.05.2015 r. współpracę zakończył Tomasz Żyźniewski.

 3. Trenerzy Kadry Narodowej 2014 i 2015 – Michał Krasenkow (mężczyźni) – do końca 2014 r., a od 1.05.2015 r. funkcję tę pełni Bartosz Soćko, Marek Matlak (kobiety)

 4. Ewidencja, Klasyfikacja i Ranking 2014 i 2015 – Zenon Chojnicki

 5. Nadzór nad systemem komputerowym biura PZSzach, administracja strony

 6. PZSzach, modernizacja sprzętu biurowego – Michał Sokalski

 7. Opracowywanie projektów graficznych , banerów – Tomasz Maniewski

 8. Obsługa fotograficzna eventów PZSzach – Sylwia Rudolf, Marek Skrzypczak

 9. Mat – Piotr Kaim (redakcja) – do końca 2014 r., od 2015 funkcję redaktora technicznego pełni Paweł Dudziński, Marcin Szafran (obsługa graficzna)

 10. Magdalena Judek – konkursy ofert, Newsletter PZSzach

 11. Dorota Rzepecka – protokołowanie zebrań Zarządu

 12. Anna Krasiewicz – stenografowanie WZD

 13. Sprzątanie biura – Danuta Krzywonos


Piotr Murdzia
Sport wyczynowy

grupa 1Sprawozdanie Pionu Sportowego za okres 15.06.2014 – 9.06.2015

Najważniejszą imprezą roku była Olimpiada Szachowa w Tromsoe (Norwegia),

1-15.08.2014.

W kategorii Open startowało 150 drużyn. Reprezentacja Polski zajęła 15 miejsce, a więc takie jak numer startowy. Jest to wynik poprawny, ale na pewno niezadowalający.

Skład reprezentacji i wyniki indywidualne:

W drużynie dobry wynik uzyskał jej lider Radosław Wojtaszek, a wynik, który można określić jako rewelacyjny, zdobył debiutujący na Olimpiadzie, Jan-Krzysztof Duda. Ci dwaj zawodnicy zapewnili drużynie dobrą lokatę, gdyż pozostali członkowie reprezentacji uzyskali rezultaty poniżej możliwości. Zabrakło zawodników wspierających bardzo dobre rezultaty tej dwójki, aby można było myśleć o wyższym miejscu w tabeli.

W kategorii Kobiet startowało 136 Drużyn. Reprezentacja Polski zajęła 7 miejsce, przy 8 numerze startowym. Jest to wynik poprawny, chociaż lepszy byłby mile widziany.

U kobiet wynik drużyny opierał się na punktach zdobywanych przez Jolantę Zawadzką i Martę Bartel, która zdobyła brązowy medal na 4 szachownicy. Poprawnie zagrała Klaudia Kulon, nieco poniżej możliwości Karina Szczepkowska-Horowska. Zawiodła tym razem liderka Monika Soćko.

Ogromnym sukcesem reprezentacji Polski zakończyły się Akademickie Mistrzostwa Świata, Katowice 8-24.08.2014.

W kategorii kobiet bezkonkurencyjna była WGM Klaudia Kulon, która z wynikiem 8,5p. z 9 partii, o 2,5 p.! wyprzedziła następną zawodniczkę, zdobywając złoty medal (i trzecią, ostatnią normę na WGM).Ten fenomenalny wynik pozwolił na zdecydowane zwycięstwo w klasyfikacji drużynowej.Klasyfikacja drużynowa po 9 rundachFed
Name
Pkt
TB_1
TB_2
TB_3

1

POL
20,5

127,5

139,5

103,5
1

KULON Klaudia

8,5

41,5

45,5

44
2

SWIERCZ Dariusz

6

45

49

31
4

OLSZEWSKI Michal

6

41

45

28,5

2

RUS18,5

133

141

96,5
1

SJUGIROV Sanan

6,5

44

48

31
2

BUKAVSHIN Ivan

6,5

43,5

47,5

35
5

TOMNIKOVA Lidia

5,5

45,5

45,5

30,5

3

ARM
18

128,5

140,5

90
1

GRIGORYAN Karen H.

6,5

43,5

48

34
2

ANDRIASIAN Zaven

6

42

46

30
3

GEVORGYAN Maria

5,5

43

46,5

26

W dniach 5-18.07.2014 w Plovdiv (Bułgaria) rozegrane zostały Indywidualne Mistrzostwa Europy Kobiet. Polskę reprezentowały arcymistrzynie: Monika Soćko, Jolanta Zawadzka, Karina Szczepkowska-Horowska i WIM Klaudia Kulon.

W mistrzostwach startowało 116 zawodniczek. Najlepiej wypadła Monika Soćko zajmując 11 miejsce (7,5p. z 11 partii), kwalifikujące do Mistrzostw Świata Kobiet 2015.W dniach od 5 do 20 października w Pune (Indie) rozegrane zostały Mistrzostwa Świata Juniorów do 20 lat. Polskę reprezentowali: GM Jan-Krzysztof Duda, GM Kamil Dragun i WIM Anna Iwanow.

Znakomite 4 miejsce zajął Jan-Krzysztof Duda.

Świetnie spisali się również Anna Iwanow oraz Kamil Dragun, którzy uplasowali się w swoich grupach na identycznym 6 miejscu.W dniach 19-21.12.2014 odbyły się we Wrocławiu Mistrzostwa Europy w Szachach Szybkich i Błyskawicznych.

Fantastyczny wynik w tych mistrzostwach uzyskał 16-to letni GM Jan-Krzysztof Duda. W Mistrzostwach Europy w Szachach Błyskawicznych wywalczył srebrny medal, a w Mistrzostwach Europy w Szachach Szybkich medal złoty!


Brązowy medal w ME w Szachach Szybkich zdobył GM Grzegorz Gajewski, który zgromadził tyle samo punktów co zwycięzca. W dziesiątce znaleźli się jeszcze GM Radosław Wojtaszek i IM Tomasz Warakomski, którzy zajęli odpowiednio piąte i szóste miejsce. Tabela końcowa Mistrzostw Europy w Szachach Błyskawicznych, w których wystartowało ponad 600 zawodników: Tabela ME w Szachach Szybkich, w których wystartowało blisko 800 zawodników:


W dniach 23.02-8.03.2015 w Jerozolimie, odbyły się Indywidualne Mistrzostwa Europy.

Wielki sukces odniósł GM Mateusz Bartel, który zdobył brązowy medal!

Na dystansie 11 rund zdobył 8 punktów, nie zaznał żadnej porażki, a w pokonanym polu pozostawił wielu znakomitych arcymistrzów.

Brązowy medal Mateusza Bartla jest czwartym w historii medalem Polaków na tej imprezie po: złotym medalu Bartłomieja Maciei (Batumi 2002), srebrnym Radosława Wojtaszka (Aix-les-Baines 2011) oraz brązowym Tomasza Markowskiego (Saint Vincent 2000).

Bardzo dobry wynik uzyskał także GM Robert Kempiński, który z 7,5 pkt. zajął 15 miejsce i awansował do Pucharu Świata 2015.


Polskę reprezentowali także: arcymistrzowie Grzegorz Gajewski (59 miejsce, 6,5 pkt.), Dariusz Świercz (76 miejsce, 6,5 pkt.), Jan Krzysztof Duda (47 miejsce, 6,5 pkt.) oraz Mistrz Międzynarodowy Daniel Sadzikowski (122 miejsce, 5,5 pkt.).

W dniach 16.03-7.04 2015 w Soczi odbyły się Mistrzostwa Świata Kobiet.

W Mistrzostwach rozgrywanym systemem pucharowym udział wzięły 64 zawodniczki, w tym rozstawiona z 24 numerem startowym GM Monika Soćko.
W pierwszej rundzie Monika wygrała z Litwinką Demainte Daulyte (WIM 2395).1 partia

2 partia

dogrywka 1/1

dogrywka 2/1

dogrywka
1/2

dogrywka 2/2

Wynik

Monika Soćko1/2

1/2

 0

 1

1

 1

4

Deimante Daulyte1/2

1/2

 1

0

0

 0

2

W drugiej rundzie Monika odpadła po dogrywce z Ukrainką Marią Muzyczuk (WGM 2526), która wygrywając kolejne mecze została mistrzynią świata.

1 partia

2 partia

1 dogrywka

2 dogrywka

Wynik

Monika Soćko1/2

1/2

0

0

1

Maria Muzyczuk1/2

1/2

 1

 1

 3

W dniach 18-29 kwietnia w Chengdu (Chiny) rozegrano Drużynowe Mistrzostwa Świata Kobiet.

W elitarnym gronie 10 najsilniejszych reprezentacji kobiecych na świecie znalazły się również polskie szachistki. Była to już piąta edycja tych mistrzostw. Dotychczas Polki dwukrotnie zakwalifikowały się do tej rangi zawodów zajmując 5 miejsce w 2007 roku i 6 miejsce w 2009 roku.

Reprezentacja Polski wystąpiła w składzie:

Monika Soćko (KSz HETMAN Katowice)
Jolanta Zawadzka (KSz Polonia Wrocław)
Karina Szczepkowska-Horowska (MKSz Rybnik)
Marta Bartel (LKS Wrzos Miedzyborów)
Klaudia Kulon (MKS przy MDK Trzcianka)

Trener: Marek Matlak

Wyniki końcowe:

Niestety w tegorocznych mistrzostwach nasza reprezentacja wypadła bardzo słabo i to pomimo sensacyjnego pokonania 3,5:0,5 Ukrainy. I to w pierwszej rundzie, ale niestety był to jedyny sukces.

Wyniki indywidualne:

W dniach 18-31 maja 2015 rozegrane zostały w gruzińskiej miejscowości Chakvi 16 Mistrzostwa Europy Kobiet, które były jednocześnie kwalifikacją do kobiecego Pucharu Świata, do którego kwalifikowało się 14 zawodniczek.

Startowało 99 zawodniczek, ale aż 26 posiadało ranking FIDE powyżej 2400.

Reprezentacja Polski wystąpiła w składzie:GM Monika Soćko (11 nr startowy), WGM Jolanta Zawadzka (19), WGM Karina Szczepkowska-Horowska (23) oraz debiutująca w tych zawodach aktualna Mistrzyni Polski do 18 lat, 15-letnia Oliwia Kiołbasa (62).Monika Soćko, zajmując 7 miejsce pokazała, że ciągle liczy się w Europie. Natomiast pozostałe zawodniczki zagrały niestety bardzo słabo.

Dla Oliwii Kiołbasy był to pierwszy start w takich mistrzostwach. Trudno ocenić jej wynik, bo chociaż wygrała 4 partie, to ze słabszymi przeciwniczkami.

Sędzią głównym zawodów był Prezes Polskiego Związku Szachowego Tomasz Delega.
Pobieranie 218.29 Kb.

  1   2   3
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna