Spzoz-zp-38/1/09 ogłoszenie o wyniku postępowania zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej 32-800 Brzesko ul: Kościuszki 68Pobieranie 28.69 Kb.
Data27.04.2016
Rozmiar28.69 Kb.

SPZOZ-ZP-38/1/09

OGŁOSZENIE

O WYNIKU POSTĘPOWANIA
1.Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej

32-800 Brzesko ul: Kościuszki 68
2.W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie: przetargu nieograniczonego .Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 stycznia 2004.r.Prawo Zamówień Publicznych. ( Dz..U.nr: 223 poz.1655 z dnia 29.11.2007.r).na zakup:

Urządzeń medycznych”3.Datę składania ofert wyznaczono na dzień 17.04.2009.r na godz.11: 00.

Datę otwarcia ofert wyznaczono na dzień 17.04.2009.r na godz.11: 30.


4.Dane o ofertach:

a/liczba złożonych ofert - 14

b/liczba odrzuconych ofert - 0

c/liczba zadań unieważnionych- 0a/ OFERTA nr:1 „PROMEDICOM” Medyczne Centrum

Produkcyjno Handlowo Konsultingowe

mgr inż. Zbigniew Layer

30-518 Kraków

ul: Rynek Podgórski 7

Zadanie nr:10

Cena oferty netto- 22 500,00 zł ; cena oferty brutto- 24 075,00 zł


b/OFERTA nr:2 „QMED” Spółka z o.o.

01-162 Warszawa

ul.Św. Stanisława 1

Zadanie nr:5

Cena oferty netto- 33 350,00 zł ; cena oferty brutto- 35 684,50 zł


c/OFERTA nr:3 AMED

Biuro Techniczno- Handlowe

03-984 Warszawa

ul: Uminskiego 3 lok.8Zadanie nr: 13

Cena oferty netto- 94 178,00 zł ; cena oferty brutto- 101 581,96 zł


d/ OFERTA nr:4 Przedsiębiorstwo Techniki Medycznej „ANES- MED.” Sp. z o.o.

01-381 Warszawa

ul: Powstańców Śląskich 44

Zadanie nr:1

Cena oferty netto- 242 000,00 zł ; cena oferty brutto- 258 940,00 zł


e/OFERTA nr:5 Paramedica Polska Sp.z o.o.

02-815 Warszawa

ul: Żołny 11

Zadanie nr:5

Cena oferty netto- 27 140,64 zł ; cena oferty brutto- 29 040,48 zł


f/OFERTA nr:6 Lifemed Poland Sp. zo.o.

01-209 Warszawa

ul: Hrubieszowska 6a

Zadanie nr:1

Cena oferty netto- 288 785,04 zł ; cena oferty brutto- 308 999,99 złg/OFERTA nr:7 EMTEL

41-803 Zabrze

ul: Zamkowa 1

Zadanie nr:5

Cena oferty netto- 21 450,00 zł ;cena oferty brutto- 22 951,50 złZadanie nr:6

Cena oferty netto- 35 800,00 zł ;cena oferty brutto- 38 966,00 zł


h/OFERTA nr:8 Przedsiębiorstwo Handlowe HAS-MED

43-300 Bielsko Biała

ul: Młyńska 20

Zadanie nr:5

Cena oferty netto- 25 900,00 zł ;cena oferty brutto- 27 713,00 zł


i/OFERTA nr:9 ERBE Polska Sp. zo o.

02-954 Warszawa

ul: Marconich 8

Zadanie nr:11

Cena oferty netto-110 840,00 zł ; cena oferty brutto- 118 748,80 złZadanie nr:12

Cena oferty netto- 34 700,00 zł ; cena oferty brutto- 37 129,00 zł


j/OFERTA nr:10 ALVO MEDICAL Sp.z o.o.

43-300 Warszawa

ul: Piekarska 50/2b

Zadanie nr:8

Cena oferty netto- 159 650,00 zł ; cena oferty brutto- 170 825,50 zł


k/OFERTA nr:11 KONKRET Dagmara Fik

86 200 Chełmno

ul: Dworcowa 15a

Zadanie nr:7

Cena oferty netto- 13 926,00 zł ; cena oferty brutto- 14 900,82 złZadanie nr:8

Cena oferty netto- 230 650,00 zł ; cena oferty brutto- 246 795,50 zł


l/OFERTA nr:12 COVIDIEN POLSKA Sp.z o.o.

02-342 Warszawa

ul: Al. Jerozolimskie 162

Zadanie nr:2

Cena oferty netto- 162 480,00 zł ; cena oferty brutto- 173 853,60 złZadanie nr:3

Cena oferty netto- 164 970,00 zł ; cena oferty brutto- 176 517,90 zł


ł/OFERTA nr:13 Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowe

34-300 Żywiec

ul: Fabryczna 1

Zadanie nr:7

Cena oferty netto- 14 045,00 zł ; cena oferty brutto- 15 028,15 złZadanie nr:8

Cena oferty netto- 286 435,00 zł ; cena oferty brutto- 306 486,45 złZadanie nr:9

Cena oferty netto- 146 320,00 zł ; cena oferty brutto- 156 562,40 zł


m/OFERTA nr:14 DIAGNOS Sp.z o.o.

02-820 Warszawa

ul: Łączyny 4

Zadanie nr:4

Cena oferty netto- 122 796,00 zł ; cena oferty brutto- 131 976,72 zł5.Wyboru Oferenta dokonano zgodnie z kryterium oceny ofert przedstawionym w warunkach przetargu.

Zadanie nr: 1,2 – Cena -70%, Jakość- 30%

Zadanie nr:3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 – Cena – 100%
6.W związku z powyższym wybrano ofertę firmy:

a/ Zadanie nr:1

OFERTA nr:6 Lifemed Poland Sp. zo.o.

01-209 Warszawa

ul: Hrubieszowska 6a

Cena oferty netto- 288 785,04 zł ; cena oferty brutto- 308 999,99 zł

Ilość punktów- 88,66 zgodnie z pun``ktacją jak na druku ZP-21

b/ Zadanie nr:2

OFERTA nr:12 COVIDIEN POLSKA Sp.z o.o.

02-342 Warszawa

ul: Al. Jerozolimskie 162

Cena oferty netto- 162 480,00 zł ; cena oferty brutto- 173 853,60 zł

Ilość punktów- 99,25 zgodnie z punktacją jak na druku ZP-21

Jedna oferta nie podlegająca odrzuceniu.


c/ Zadanie nr:3

OFERTA nr:12 COVIDIEN POLSKA Sp.z o.o.

02-342 Warszawa

ul: Al. Jerozolimskie 162

Cena oferty netto- 164 970,00 zł ; cena oferty brutto- 176 517,90 zł

Ilość punktów- 100,00 zgodnie z punktacją jak na druku ZP-21

Jedna oferta nie podlegająca odrzuceniu.


d/ Zadanie nr:4

OFERTA nr:14 DIAGNOS Sp.z o.o.

02-820 Warszawa

ul: Łączyny 4

Cena oferty netto- 122 796,00 zł ; cena oferty brutto- 131 976,72 zł

Ilość punktów- 100,00 zgodnie z punktacją jak na druku ZP-21

Jedna oferta nie podlegająca odrzuceniu.e/ Zadanie nr:5

OFERTA nr:7 EMTEL

41-803 Zabrze

ul: Zamkowa 1

Cena oferty netto- 21 450,00 zł ;cena oferty brutto- 22 951,50 zł

Ilość punktów- 100,00 zgodnie z punktacją jak na druku ZP-21
f/ Zadanie nr:6

OFERTA nr:7 EMTEL

41-803 Zabrze

ul: Zamkowa 1
Cena oferty netto- 35 800,00 zł ;cena oferty brutto- 38 966,00 zł

Ilość punktów- 100,00 zgodnie z punktacją jak na druku ZP-21

Jedna oferta nie podlegająca odrzuceniu.
g/ Zadanie nr:7

OFERTA nr:11 KONKRET Dagmara Fik

86 200 Chełmno

ul: Dworcowa 15a

Cena oferty netto- 13 926,00 zł ; cena oferty brutto- 14 900,82 zł

Ilość punktów- 100,00 zgodnie z punktacją jak na druku ZP-21
h/ Zadanie nr:8

OFERTA nr:10 ALVO MEDICAL Sp.z o.o.

43-300 Warszawa

ul: Piekarska 50/2b

Cena oferty netto- 159 650,00 zł ; cena oferty brutto- 170 825,50 zł

Ilość punktów- 100,00 zgodnie z punktacją jak na druku ZP-21
i/ Zadanie nr:9

OFERTA nr:13 Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowe

34-300 Żywiec

ul: Fabryczna 1

Cena oferty netto- 146 320,00 zł ; cena oferty brutto- 156 562,40 zł

Ilość punktów- 100,00 zgodnie z punktacją jak na druku ZP-21

Jedna oferta nie podlegająca odrzuceniu.


j/ Zadanie nr:10

OFERTA nr:1 „PROMEDICOM” Medyczne Centrum

Produkcyjno Handlowo Konsultingowe

mgr inż. Zbigniew Layer

30-518 Kraków

ul: Rynek Podgórski 7

Cena oferty netto- 22 500,00 zł ; cena oferty brutto- 24 075,00 zł

Ilość punktów- 100,00 zgodnie z punktacją jak na druku ZP-21

Jedna oferta nie podlegająca odrzuceniu.


k/ Zadanie nr:11

OFERTA nr:9 ERBE Polska Sp. zo o.

02-954 Warszawa

ul: Marconich 8

Cena oferty netto-110 840,00 zł ; cena oferty brutto- 118 748,80 zł

Ilość punktów- 100,00 zgodnie z punktacją jak na druku ZP-21

Jedna oferta nie podlegająca odrzuceniu.l/Zadanie nr:12

OFERTA nr:9 ERBE Polska Sp. zo o.

02-954 Warszawa

ul: Marconich 8

Cena oferty netto- 34 700,00 zł ; cena oferty brutto- 37 129,00 zł

Jedna oferta nie podlegająca odrzuceniu.
ł/ Zadanie nr:13

OFERTA nr:3 AMED

Biuro Techniczno- Handlowe

03-984 Warszawa

ul: Umińskiego 3 lok.8

Cena oferty netto- 94 178,00 zł ; cena oferty brutto- 101 581,96 zł

Ilość punktów- 100,00 zgodnie z punktacją jak na druku ZP-21

Jedna oferta nie podlegająca odrzuceniu.


7.Umowa dotycząca zakupu zostanie podpisana po ogłoszeniu wyników.
Brzesko dnia 28.04 .2009.r

Sporządził:K.Nowak

……………………… / Dyrektor SPZOZ/


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna