Spzzoz. XII. 381. 12-2/2015 Do wszystkich, którzy ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznegoPobieranie 342.95 Kb.
Strona1/5
Data04.05.2016
Rozmiar342.95 Kb.
  1   2   3   4   5
Ostrów Mazowiecka, dn. 28.08.2015r.

SPZZOZ.XII.381.12-2/2015 Do wszystkich , którzy ubiegają się

o udzielenie zamówienia publicznego

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartości powyżej 207 000 euro na dostawy wyrobów medycznych dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej,


ul. Duboisa 68, na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907 ze zm.) wyjaśnia:
Pytania:

Pytanie 1 Pakiet 45, pozycja 16

Czy w związku z zakończeniem produkcji „zestawu do chirurgicznego założenia zgłębnika jejunostomijnego (do jelita cienkiego) do podaży diet enteralnych przy pomocy pompy dojelitowej, typu Flocare Jejunokath Ch 8/70”, Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie danej pozycji z pakietu ?


Ad.1 - Zamawiający modyfikuje Pakiet Nr 45 i usuwa z niego pozycję Nr 16 .


Pytanie 2 Pakiet 45, pozycja 10
Czy Zamawiający w pozycji 10, pod nazwą „reduktor umożliwiający połączenie opakowania diety-butelek z pompą typu Flocare Infinity” rozumie przyrząd do żywienia dojelitowego do połączenia butelki z dietą ze zgłębnikiem przez pompę typu Flocare Infinity ?
Ad. 2 – Tak.

Pytanie - Pakiet 52 pozycja 4

Czy zamawiający mając na uwadze środki publiczne, którymi operuje, wyrazi zgodę na wydzielenie z pozycji 4 z pakietu 52 i stworzenie osobnego pakietu i dopuszczenie cewnika dwuświatłowego, poliuretanowego, wykonanego z biokompatybilnego miękkiego materiału zapobiegającego zwężaniu naczyń, odpornego na zginanie, bez bocznych otworów z przyjaznymi dla pacjenta zakrzywionymi przedłużaczami, cewnik o przekroju 14FR i długości 17cm, 20cm, 25cm, 30cm sterylizowany tlenkiem etylenu, nieprzepuszczalny dla promieni rentgenowskich, zestaw apirogenny kompletny do implantacji w skład którego wchodzi: igła z końcówką echogeniczną, rozmiar 18 G x 7 cm, długi prowadnik z rdzeniem z nitinolu i końcówka? typu J, wymiary 0,035 cala x 70 cm, strzykawka 10 ml z tłokiem, miniskalpel, rozszerzacz, rozmiar 12 FR x 14 cm, rozszerzacz hydrofilowy, rozmiar 16 FR x 15 cm, łącznik prowadzący typu Y, nasadki iniekcyjne, umocowanie cewnika warstwą przylepną, opatrunki, skrzydełko mocujące cewnik (na szwy)?

Ad. – Nie wydzielamy.

Pytanie -Dotyczy Pakietu nr 17 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści filtr oddechowy elektrostatyczny o filtracji wynoszącej


99,999% z piankowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, wadze 25g, przy zachowaniu
pozostałych wymagań SIWZ?

Ad. Wg SIWZ .

Pytanie - Dotyczy Pakietu nr 17 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści filtr oddechowy elektrostatyczny o filtracji wynoszącej


99,999%, objętości oddechowej 150-1200 ml, wadze 23 g, przy zachowaniu pozostałych
wymagań SIWZ?

Ad. Tak dopuszczamy.

Pytanie – dotyczy pakietu nr 11 „Czy Zamawiający dopuści system alternatywy, o parametrach równoważnych lub lepszych jakie

określił Zamawiający w Specyfikacji a mianowicie:

System całkowicie jednorazowy, sterylny do implantacji drogą załonową, składający się z:

· Taśmy siatkowej, luźno tkanej, nie zgrzewanej, polipropylenowej, monofilamentowej

o porach wielkości 1mm2, długości 50 cm, szerokości 1,0 cm, osłoniętej foliową, sterylną

koszulką, zaopatrzonej na końcach w jednorazowe złącza. Taśma ma zawierać przeplecioną

wzdłuż nić zapewniającą beznapięciowe założenie implantu.

· dwóch igieł jednorazowych o średnicy ostrza 4 mm z atraumatycznym zakończeniem

z jednej strony i profilowanym zakończeniem z drugiej, umożliwiającym połączenie z

szybkozłączem taśmy i uchwytem. Kształt igły ułatwiający bezpieczne przeprowadzenie

igieł przez tkanki (wprowadzenie taśmy wzdłuż tylnej powierzchni kości łonowej). Igły

wprowadzane załonowo, od dołu.

· Rękojeści wykonanej z antypoślizgowego tworzywa z gniazdem do dołączenia igieł i

mechanizmem zwalniającym igły.”


Ad. Według SIWZ.
Pytanie – dotyczy pakietu nr 11 „Czy w związku z wdrożeniem Dyrektywy nr 2010/32/UE dla placówek w rozporządzeniu dotyczącym ochrony przed zranieniami ostrymi narzędziami i koniecznością stosowania bezpiecznych wyrobów, zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający wprowadzi wymóg 1stosowania wyłącznie igieł jednorazowych, cienkich, o średnicy do 3mm, dodatkowo chroniących pacjentkę przed traumatyzacją tkanek?”
Ad. Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.
Pytanie - Czy Zamawiający, w Pakiecie Nr 18 dopuści do przetargu wielokomorowy zestaw do drenażu opłucnej, który:

- posiada pokrętło umieszczone na bocznej ścianie,

- regulację w zakresie 10 – 40 cm H2O,

- wyskalowany do objętości 2500 ml (pojemność komór w zestawie z dwoma drenami 1150 ml,


1350 ml),

- wysokość 37 cm i posiada wysuwaną podstawkę ,

- zapakowany podwójnie w : wytłoczkę ochronną zabezpieczoną przed uszkodzeniem, folią oraz
w papier – folię ,

- bezlateksowy dren do pacjenta zabezpieczony karbowaną, półprzezroczystą rurką ?


Ad. Wg SIWZ .
Pytanie - Dotyczy Pakietu nr 34: „Czy Zamawiający wymaga, aby rękawy papierowo-foliowe posiadały papier o gramaturze 70g/m², która korzystnie wpływa na wytrzymałość mechaniczną papieru?”

Ad. – Zamawiający dopuszcza nie wymaga .
Pytanie – „Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga oznakowania znakiem CE na etykiecie umieszczonej wewnątrz rolki oraz na opakowaniu zbiorczym, zgodnie z art. 6 ust. 3 Ustawy o Wyrobach Medycznych, który mówi, że zabronione jest umieszczanie na wyrobie medycznym, jego opakowaniu oraz instrukcji używania oznaczeń lub napisów, które mogłyby wprowadzić w błąd co do oznaczenia znakiem CE oraz co do oznaczenia numeru identyfikacyjnego jednostki notyfikowanej. Kwestia jest związana z możliwością pomylenia, czy znak CE umieszczony na opakowaniu, którym jest rękaw, dotyczy jego samego, czy też wysterylizowanej zawartości.”
Ad. - Zamawiający wymaga, aby znak CE umieszczony był na etykiecie opakowania handlowego.
Pytanie – „Czy Zamawiający wymaga rękawów papierowo-foliowych o parametrach minimalnych papieru:

-wytrzymałość na przedarcie nie mniej niż 700mN w obu kierunkach

-wytrzymałość na przepuklenie na sucho min. 400 kPa, na mokro min. 150 kPa?”

Ad. Zamawiający dopuszcza, nie wymaga .

Pytanie -Czy zamawiający mając na uwadze środki publiczne, którymi operuje, wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 9 z pakietu 19 i stworzenie osobnego pakietu oraz dopuszczenie produktu Citra-Valve™ bezigłowy zamknięty system do centralnych dostępów naczyniowych o działaniu przeciwbakteryjnym z czasem stosowania przez 7 dni do 600 aktywacji bez mechanicznych części wewnętrznych, wolny od BPA, posiadający prosty tor przepływu, niebieski mostek silikonowy, kompatybilny z końcówką Luer, Luer Lock o przepływie grawitacyjnycm powyżej ( 550 ml/min ) przy ciśnieniu 1 PSI o zakresie do ( 1300 ml/min ) przy ciśnieniu 5 PSI pakowany podwójnie, przezierny umożliwiający kontrolę całego toru przepływu krwi, oznaczony kolorem czerwonym tętniczy, oraz niebieskim żylny z możliwością dezynfekcji środkami na bazie alkoholu.


Ad – Nie wydzielamy .

Pytanie -Czy zamawiający mając na uwadze środki publiczne, którymi operuje, wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 10 z pakietu 19 i stworzenie osobnego pakietu oraz zaproponowanie produktu DualCap™ stosowany do bezigłowych zaworów, umożliwający dezynfekcję pasywną, zawierający 70% alkoholu izopropylowego ( IPA ), wpełni aseptyczny, usuwający drobnoustroje ( CRBSI ) o działaniu w pierwszych 30 sekundach od zastosowania do użycia przez 7 dni. Opakowanie zawiera 350 sztuk.Ad. – Nie wydzielamy.

Pytanie – „Czy Zamawiający wymaga w pakiecie nr 99 pozycja 1 wosku kostnego o składzie: wosk pszczeli, parafina i palmitynian izopropylu? Pozostałe parametry produktu zgodne z siwz.”Ad. – Zamawiający dopuszcza, nie wymaga .

Pytanie – „Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 99 pozycja 1 wosku kostnego pakowanego po 12 sztuk? Pozostałe parametry produktu zgodne z siwz.”Ad. – Tak, dopuszczamy po odpowiednim przeliczeniu ilości .

Pytanie – „Czy Zamawiający w trosce o ochronę uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu nr 99 pozycji 2 do osobnego zadania?”Ad. – Nie wydzielamy .
Pytanie - Dotyczy Pakietu nr 32, Pozycja 14 – „Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania Papieru do drukarki Spacelabs MOD90485, 2-kanałowy, czysty bez nadruku, składanka (200 kartek) szer. 50mm dług. 27,4m x 1 szt.”
Ad. – Tak, dopuszczamy po odpowiednim przeliczeniu ilości .
Pytanie - Dotyczy Pakietu nr 40, Pozycja 1- „Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na przeliczenie ilości kieliszków na 1734 opakowania po 75 sztuk.”
Ad – Tak, dopuszczamy .
Pytanie – Pakiet 40 pozycja 3, 4 – „Czy Zamawiający wymaga sterylnych czy nie sterylnych Łączników schodkowych?”
Ad. - Zamawiający dopuszcza zaoferowanie sterylnych i niesterylnych łączników schodkowych .
Pytanie - Pakiet 40 Pozycja 31 – „Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na przeliczenie ilości Szkiełek podstawowych na 60 opakowań po 50 sztuk.”
Ad. – Tak, dopuszczamy .
Pytanie – Pakiet 40 pozycja 32 – „Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na przeliczenie ilości Szkiełek nakrywkowych na 5 opakowań po 100 sztuk.”
Ad. -Tak, dopuszczamy .
Pytanie – Pakiet 40 pozycja 38 – „Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na przeliczenie ilości Szpatułek jednorazowych sterylnych na 10 opakowań po 100 sztuk.”
Ad. – Tak, dopuszczamy .

Pytanie - Pakiet 40 pozycja 39

Prosimy Zamawiającego p dopuszczenie do zaoferowania Żelu nawilżającego do badań ginekologicznych w saszetkach o pojemności 5g. Żel w saszetkach jednorazowego użytku jest wygodniejszy w użyciu, nie wysycha i wystarcza do badania jednej pacjentki. Żel jest wykonany na bazie wody, odtłuszczony, bezzapachowy i bezbarwny, nie powoduje podrażnień.
Ad.- Tak, dopuszczamy po odpowiednim przeliczeniu ilości .
Pytanie - Dotyczy Pakiet nr 46, Pozycja 1- „Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na przeliczenie ilości nakłuwaczy i podanie ceny za pełne opakowanie 200 sztuk.”
Ad – Tak, dopuszczamy .
Pytanie – Pakiet 46 pozycja 2 – „Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na przeliczenie ilości Nożyków stalowych na 25 opakowań po 200 szt.”

Ad. – Tak, dopuszczamy .
Pytanie - Dotyczy Pakietu nr 49, Pozycja 6, „Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania Pojemnika do zabezpieczenia preparatów do badań histopatologicznych o pojemności 3000ml, zamiast poj.2300-2500ml.”
Ad. – Tak, dopuszczamy .
Pytanie - Dotyczy Pakietu nr 90, Pozycja 1 – „Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fartuchów z włókniny polipropylenowej typu SMS zgodny z EN 13795 1-3, gramatura 43 g/m2. Rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny. Tylne części fartucha zachodzą na siebie. Umiejscowienie troków w specjalnym kartoniku umożliwia zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego – zachowujemy pełną sterylność tylnej części fartucha. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Rozmiary: M – 115cm; L – 127 cm; XL – 135 cm; XXL – 140cm. Odporność na rozerwanie na mokro 155 kPa; odporność na rozerwanie na sucho 185 kPa; odporność na penetrację płynów 60 cm H2O.

Fartuchy pakowane z dwoma ręcznikami do osuszania rąk, fartuch dodatkowo owinięty w serwetę włókninową lub papier krepowy.


Ad. – Wg SIWZ .
Pytanie – Pakiet 90 pozycja 2 – „Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fartuchów z włókniny polipropylenowej typu SMS zgodny z EN 13795 1-3, gramatura 43 g/m2, gramatura w części wzmocnionej 45 g/m2.. Rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny. Tylne części fartucha zachodzą na siebie. Umiejscowienie troków w specjalnym kartoniku umożliwia zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego – zachowujemy pełną sterylność tylnej części fartucha. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Rozmiary: M – 115cm; L – 127 cm; XL – 135 cm; XXL – 140cm. Odporność na rozerwanie na mokro 155 kPa; odporność na rozerwanie na sucho 185 kPa; odporność na penetrację płynów 60 cm H2O.

Fartuchy pakowane z dwoma ręcznikami do osuszania rąk, fartuch dodatkowo owinięty w serwetę włókninową lub papier krepowy.”


Ad. – Wg SIWZ .
Pytanie – Pakiet 90 pozycja 3 – „Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania Komplet chirurgiczny (niebieski) jednorazowego użytku wykonany z włókniny SMMS o gramaturze 45 g/m2. Nogawki bez ściągaczy, w spodniach zamiast gumki wciągnięty trok z tej samej włókniny co cały komplet, bluza z trzema kieszeniami, jedna na górze, dwie na dole. Rozmiar: S, M, L, XL, XXL”
Ad. – Wg SIWZ .
Pytanie - Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu złożenia do oferty dokumentów dopuszczających i zastąpienie ich oświadczeniem w którym Wykonawca na każde wezwanie Zamawiającego przedłoży wymagane dokumenty. Prośbę motywujemy faktem, że pojedynczy dokument liczy nawet kilkanaście stron, skutkiem czego same dokumenty dopuszczające do obrotu mogą liczyć nawet kilkaset stron. Przy okazji Zamawiający zadba o środowisko.
Ad. – Wg SIWZ .
Pytanie - Zadanie 38 poz. 5 i 6 „Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie sterylnego żelu do cewnikowania w wygodnej ampułkostrzykawce, zawierajacy w składzie m.in. Lidocaine Hydrochloride 2 % oraz Chlorhexidine Gluconate 0.05 %, pojemność strzykawki podana w ml tj. 11ml (poz. 5) odpowiadające gramaturze ~12,5g i 6ml (poz. 6) tj. ~8,5g”

W przypadku dopuszczenia, prosimy Zamawiającego o wydzielenie tych pozycji z Pakietu i utworzenie z nich oddzielnego pakietu w celu umożliwienia złożenia korzystnej cenowo oferty.”


Ad. – Tak, dopuszczamy , nie wydzielamy .
Pytanie - Dotyczy pakietu 3 poz. 4, 5 „Wnosimy o wydzielenie z pakietu 3 poz. 4, 5 i utworzenie z nich odrębnego pakietu np. 3A. Biorąc pod uwagę, że jedynym kryterium oceny ofert jest cena utworzenie odrębnego pakietu zawierającego wyżej wymienioną pozycję, pozwoli oferentom przedstawić bardziej konkurencyjne cenowo oferty.
Ad.- Nie wydzielamy .
Pytanie - Dotyczy pakietu 18 poz. 1, 2 „Wnosimy o dopuszczenie w Pakiecie nr 18 poz. 1, 2 Zestaw u do drenażu klatki piersiowej o poniższych parametrach:
- wyskalowana komora (co 10 ml do objetości 1200 ml) na wydzielinę o pojemności 1200 ml z zaworem spustowym i dodatkowym workiem o pojemności 1000 ml wchodzącym w skład zestawu (łączna pojemność 2200 ml)
- sucha zastawka z funkcją wychyłową informującą o prawidłowym umieszczeniu cewnika
- automatyczne zawory bezpieczeństwa ciśnienia dodatniego oraz wysokiego ujemnego,
- płynna regulacja siły ssania za pomocą pokrętła w zakresie od 0 do 45 cm H20 z dodatkowym wskaźnikiem informującym o rzeczywistej sile ssania (wydolności zewnętrznego źródła próżni)
- możliwość regulacji podciśnienia w dowolnym momencie pracy zestawu bez konieczności rozłączania układu
- gruszka informująca nas o stanie rozprężenia płuca i umożliwiająca dodatkową ewakuację płynu,
- monitor przecieku powietrza od 1 do 7
- port bezigłowy w komorze kolekcyjnej do pobierania próbek
- przystosowany do zawieszenia na łóżku
- zestaw bezszmerowy, sterylny, jednorazowego użytku”
Ad. Wg SIWZ .
Pytanie -Dotyczy pakietu 39 poz. 1 „Wnosimy o dopuszczenie w Pakiecie nr 39 poz. nr 1 staplera okrężnego z główką sztywną w rozmiarach 25, 28, 29, 31 i 33 (do wyboru przez Zamawiającego) spełniającego wszystkie pozostałe parametry określone przez Zamawiającego. Staplery z łamaną główką podczas tworzenia okrężnego zespolenia pozostawiają stosunkowo małą średnicę wewnętrzną i wymagają łamanej głowówki do wyprowadzenia jej przez zespolenie. Staplery okrężne z główką sztywną, dzięki znacznie większej wewnętrznej średnicy zespolenia niż w przypadku staplerów z główką łamaną, umożliwiają swobodne wyprowadzenie główki staplera przez zespolenie. Staplery okrężne z główką łamaną i sztywną są w pełni wzajemnie zastępowalne.”
Ad. – Wg SIWZ .

Pytanie - Dotyczy pakietu 39 poz. 2 i 3 „Wnosimy o dopuszczenie w Pakiecie nr 39 poz. nr 2 i 3 staplera liniowego bez kolorystycznego wskaźnika, spełniającego wszystkie pozostałe parametry określone przez Zamawiającego. Kolorowy wskaźnik trybu pracy w staplerach stosowany jest wyłącznie przez jednego producenta. Obecny opis przedmiotu zamówienia umożliwia złożenie oferty tylko jednej firmie i łamie zasadę wolnej konkurencji uniemożliwiając złożenie ofert innym oferentom oraz naraża Zamawiającego na niepotrzebne straty finansowe. Dopuszczenie produktu równoważnego w w/w pozycji umożliwi złożenie ofert większej liczbie oferentów dzięki czemu Zamawiający uzyska korzystniejsze ceny w przedmiotowym postępowaniu.”
Ad. – Wg SIWZ .
Pytanie Dotyczy pakietu 39 poz. 2 i 3

„Wnosimy o dopuszczenie w Pakiecie nr 39 poz. nr 5 i 6 staplera liniowego z dźwignią odpalającą zlokalizowaną po jednej stronie, spełniającego wszystkie pozostałe parametry określone przez Zamawiającego.”


Ad. - Wg SIWZ .
Dotyczy pakietu 40 poz. 28

Wnosimy o wydzielenie z pakietu 40 pozycji nr 28 i utworzenie z niej odrębnego pakietu np. 40A. Utworzenie odrębnego pakietu zawierającego wyżej wymienioną pozycję, pozwoli oferentom przedstawić bardziej konkurencyjne cenowo oferty.


Ad. Nie wydzielamy .
Pytanie - Dotyczy rozdz. IV pkt. 4 ppkt 4.1„Zamawiający wymaga załączenia do oferty dokumenty potwierdzające, że wyroby medyczne są dopuszczone do obrotu i stosowania na terenie RP zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004r o wyrobach medycznych na potwierdzenie w/w wraz z ofertą należy załączyć certyfikaty jednostki notyfikowanej i deklaracji zgodności dla wyrobów medycznych klasy I sterylnych, IIa, IIb, III . Dla wyrobów medycznych klasy I niesterylnych wymagane jest złożenie w ofercie deklaracji zgodności .

Należy wskazać że zgodnie z w/w ustawą o wyrobach medycznych kompletnymi dokumentami dopuszczającymi do obrotu dla wyrobów będących przedmiotem postępowania jest komplet dokumentów tj: certyfikat CE z deklaracją zgodności oraz wpis/zgłoszenie lub powiadomienie do rejestru wyrobu medycznego.

Z uwagi na powyższe wnosimy o wniesienie odpowiedniej modyfikacji do w/w punktów SIWZ i potwierdzenie, że Zamawiający wymaga dołączenia do oferty właściwych kompletnych

dokumentów dopuszczających do stosowania na terenie Polski i Krajów Unii Europejskiej w zależności od klasyfikacji wyrobów medycznych – zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych tj.

-dla klasy IIb i III zgłoszenie lub powiadomienie do rejestru wyrobu medycznego , certyfikatu CE oraz deklaracji zgodności z numerem jednostki notyfikowanej

-dla wyrobów klasy I deklaracji zgodności oraz zgłoszenie lub powiadomienie do rejestru wyrobu medycznego

-dla wyrobów klasy IIa ,I sterylnej i I z funkcją pomiarową : certyfikatu wraz z deklaracją zgodności oraz zgłoszenie lub powiadomienie do rejestru wyrobu medycznego.”
Ad. – Zamawiający wymaga dołączenia do oferty dokumentów dopuszczających do obrotu według aktualnie obowiązujących przepisów prawa o wyrobów medycznych

Pytanie Dotyczy § 3 ust 2 wzoru umowy

Prosimy o określenie terminu dostawy na min. 5 dni roboczych. Sprzęt będziemy dostarczać jak najszybciej i może to nastąpić nawet w terminie krótszym niż powyższy, niemniej jednak rzeczywiste warunki to : odbiór przesyłki z magazynów, rozpakowanie i wysyłka do klienta.Ad. - Nie

Pytanie - Dotyczy § 3 ust. 3 wzoru umowy

Zwracamy się z wnioskiem o zmianę brzmienia § 3 ust.3 wzoru umowy poprzez dodanie do niego zapisu [................... "z zastrzeżeniem ceny rażąco wysokiej, niekorespondującej z aktualnymi cenami rynkowymi.”Zaproponowane przez Zamawiającego warunki powodują znaczącą dysproporcję w ewentualnych roszczeniach stron a pozostawienie niezmienionego zapisu sprawia, że strony umowy nie będą równoprawne, gdyż Zamawiający za nieterminowość w płatnościach zapłaci Wykonawcy odsetki jedynie w wysokości ustawowej. W związku z powyższym wnosimy jak na wstępie.

Ad. – Nie .

Pytanie - Dotyczy § 4 ust. 3 wzoru umowy

Należy nadmienić, iż wskazany w w/w postanowieniu umownym termin 3dni na rozpatrzenie przez Wykonawcę reklamacji i dostarczenie towaru wolnego od wad jakościowych bądź ilościowych jest z obiektywnych przyczyn (logistyka i transport) terminem zbyt krótkim, co w praktyce może prowadzić do niemożliwości wywiązania się przez Wykonawcę z nałożonego obowiązku.
Wykonawca zwraca się z prośbą o wydłużenie przedmiotowego terminu do 7 (siedmiu) dni tj. 4 dni
na rozpatrzenie reklamacji i 3 dni na dostawę towaru wolnego od wad.


Ad. – Nie .

Pytanie - Dotyczy § 4 ust. 3 wzoru umowy

W/w ust. zawiera informację, iż:

[... Uzasadnione reklamacje odnośnie jakości, dają podstawę Zamawiającemu do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym, bez prawa Wykonawcy do odszkodowania.]

Zapis taki sprawia, że strony są nie są równoprawne. Zdarzyć się może że Zamawiający otrzyma towar dotknięty wadą spowodowany nie z winy Wykonawcy. Pozostawiony zapis w niezmienionej formie pozwoliłby Zamawiającemu na rozwiązanie umowy ze skutkiem natychmiastowym a przecież ewentualnie dostarczony towar z wadami zostanie wymieniony na pełnowartościowy.Z uwagi na powyższe wnosimy o wykreślenie w/w zapisu ze wzoru umowy.

Ad. - Nie .

Pytanie - Dotyczy § 6 ust. 1 pkt 1.2 wzoru umowy

Paragraf 6 ust. 1 pkt 1.2 wzoru umowy zawiera informacje, że Zamawiający może naliczyć dostawcy kary umowne w wysokości 1% wartości brutto zamówionej partii towaru niedostarczonego w ustalonym terminie za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, jednocześnie Zamawiającemu przysługuje również prawo zakupu zastępczego i obciążenia różnicą w cenie Wykonawcy.

Zapis taki sprzeczny jest z art. 5 KC oraz art. 139 ust.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, przez co narusza cywilnoprawną równość stron umowy, gdyż Zamawiający za nieterminowość w płatnościach zapłaci Wykonawcy odsetki jedynie w wysokości ustawowej. Potwierdza to Wyrok Zespołu Arbitrów z dnia 24.06.2004 r. sygn. UZP/ZO/0-924/04, który stwierdza, iż wprowadzanie takich dysproporcji w umowie jest niedozwolone. Wnosimy zatem o zmianę wysokości w/w kar umownych do wysokości 0,1%?
Ad. Nie
Pytanie – Dotyczy Pakietu Nr 36, pozycja 1-5: „Czy Zamawiający dopuści rękawy w rolkach po 70 mb? Wielkość zapotrzebowania zostanie odpowiednio przeliczona. W przypadku zgody na powyższe pytanie prosimy o określenie, czy w razie otrzymania ułamkowej ilości rolek, wycenić ułamkową ilość, czy zaokrąglić w górę, bądź zgodnie z zasadami matematyki (od 0,5 w dół, a od 0,5 w górę) ?”
Ad. – Tak, dopuszczamy. Prosimy wycenić ułamkową ilość do dwóch miejsc po przecinku.
Pytanie - Dotyczy Pakietu Nr 36, pozycja nr 6-7: „Czy Zamawiający dopuści włókninę w opakowaniu po 150 sztuk ? Wielkość zaopatrzenia zostanie odpowiednio przeliczona. W przypadku zgody na powyższe pytanie prosimy o określenie, czy w razie otrzymania ułamkowej ilości opakowań, wycenić ułamkową ilość, czy zaokrąglić w górę ?”Pobieranie 342.95 Kb.

  1   2   3   4   5
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna