Staff mobility for teachingPobieranie 51.57 Kb.
Data28.04.2016
Rozmiar51.57 Kb.

GfNA-II-C-Annex IV-Erasmus+ HE Staff Mobility Agreement for teaching – 2015


Higher Education Mobility Agreement form
Participant’s name:


STAFF MOBILITY FOR TEACHING1

MOBILITY AGREEMENT

(Porozumienie dot. programu nauczania)
Planned period of the teaching activity (planowany termin wyjazdu od – do):

from [day/month/year] till [day/month/year]
Duration (days) – excluding travel days (długość pobytu bez dni w podróży): 5 days

(+ 2 days for travel)The teaching staff member (nauczyciel)

Last name (s)

nazwisko

First name (s)

imię

Seniority2

Staż pracy


Nationality3

obywatelstwo


Sex [M/F] płeć
Academic year

2015/2016

E-mail:
The Sending Institution

Name
Erasmus code4

(if applicable)


Faculty/Department
Address
Country/
Country code5
Contact person
name and position
Contact person

e-mail / phone


The Receiving Institution

Name

The Maria Curie-Sklodowska University

Erasmus code6

(if applicable)

PL LUBLIN01

Faculty/Dept.
Address

pl. M. Curie-Skłodowskiej 5,

20-031 Lublin, PolandCountry/
Country code7

PL

Contact person
name and position

Ryszard Straszynski

Erasmus Institutional

Coordinator


Contact person

e-mail / phoneryszard.straszynski@

poczta.umcs.lublin.plContact person
at Department

Dept. Coordinator:


Contact person

e-mail / phoneFor guidelines, please look at the end notes on page 3.


Section to be completed BEFORE THE MOBILITY

(Sekcja do uzgodnienia przed wyjazdem)  1. PROPOSED MOBILITY PROGRAMME (Proponowany program wyjazdu)

Main subject field8: 0232 Literature & Linguistics

Level (poziom studiów) :

(I. St.) Bachelor or equivalent first cycle (EQF level 6) □;

(II. St.) Master or equivalent second cycle (EQF level 7) □;

(III. St.) Doctoral or equivalent third cycle (EQF level 8) □


Number of students at the receiving institution benefiting from the teaching programme (liczba studentów-uczestników zajęć) :
Number of teaching hours (liczba godzin zajęć): ………………… (minimum 8 hrs / godz.)
Language of instruction (język prowadzenia zajęć): ……………………………


Overall objectives of the mobility (ogólne cele wyjazdu):

Added value of the mobility (in the context of the modernisation and internationalisation strategies of the institutions involved) (wartość dodana z wyjazdu dla obu instytucji):
Content of the teaching programme (treści/tematyka zajęć):

Expected outcomes and impact (e.g. on the professional development of the teaching staff member and on the competences of students at both institutions) (spodziewane rezultaty, efekty oddziaływania - nie tylko dla/na studentów) :II. COMMITMENT OF THE THREE PARTIES

By signing9 this document, the teaching staff member, the sending institution/enterprise and the receiving institution confirm that they approve the proposed mobility agreement.

The sending higher education institution supports the staff mobility as part of its modernisation and internationalisation strategy and will recognise it as a component in any evaluation or assessment of the teaching staff member.

The teaching staff member will share his/her experience, in particular its impact on his/her professional development and on the sending higher education institution, as a source of inspiration to others.

The teaching staff member and the sending institution commit to the requirements set out in the grant agreement signed between them.

The teaching staff member and the receiving institution will communicate to the sending institution/enterprise any problems or changes regarding the proposed mobility programme or mobility period.

(Strony zatwierdzają postawnowienia porozumienia. Uczelnia wysyłająca uzna wyjazd przy ocenie pracownika; Nauczyciel podzieli się doświadczeniami z wyjazdu ze współpracownikami. Uczelnia przyjmująca i nauczyciel będą powiadamiać uczelnię wysyłającą o wszelkich zmianach i problemach związanych z wyjazdem).


The teaching staff member (nauczyciel)

Name (nazwisko):

Signature (podpis): Date:

The sending institution (dziekan / dyr. Instytutu)

Name of the responsible person: Maria Elisabete Mariano dos Santos

Signature (podpis): Date:

The receiving institution: PL LUBLIN01

Name of the responsible:Signature: Date:1 In case the mobility combines teaching and training activities, this template should be used and adjusted to fit both activity types.

2 Seniority: Junior (approx. < 10 years of experience), Intermediate (approx. > 10 and < 20 years of experience) or Senior (approx. > 20 years of experience).

3 Nationality: Country to which the person belongs administratively and that issues the ID card and/or passport.

4 Erasmus Code: A unique identifier that every higher education institution that has been awarded with the Erasmus Charter for Higher Education receives. It is only applicable to higher education institutions located in Programme Countries.

5 Country code: ISO 3166-2 country codes available at: https://www.iso.org/obp/ui/#search.

6 Erasmus Code: A unique identifier that every higher education institution that has been awarded with the Erasmus Charter for Higher Education receives. It is only applicable to higher education institutions located in Programme Countries.

7 Country code: ISO 3166-2 country codes available at: https://www.iso.org/obp/ui/#search.

8 The ISCED-F 2013 search tool (available at http://ec.europa.eu/education/tools/isced-f_en.htm) should be used to find the ISCED 2013 detailed field of education and training.

9 Circulating papers with original signatures is not compulsory. Scanned copies of signatures or electronic signatures may be accepted, depending on the national legislation of the country of the sending institution (in the case of mobility with Partner Countries: the national legislation of the Programme Country).


Pobieranie 51.57 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna