Stany zjednoczone. Radio I telewizjaPobieranie 9.13 Kb.
Data29.04.2016
Rozmiar9.13 Kb.
STANY ZJEDNOCZONE. RADIO I TELEWIZJA

Radio rozpoczęło działalność 1920 w Pittsburghu; od 1922 działa Krajowe Stow. Nadawców (National Association of Broadcasters, NAB), a od 1927 Państw. Komisja do Spraw Radia, przemianowana 1934 na Państw. Komisję do Spraw Łączności i Masowego Przekazu (Federal Communications Commission, FCC), która rozdziela częstotliwości i przyznaje koncesje nowym stacjom. W Stanach Zjednoczonych działają komercyjne i niekomercyjne nadawcze sieci radiowe skupione w wielkich towarzystwach; najstarszym radiowym towarzystwem komercyjnym jest National Broadcasting Co, Inc. (NBC), zał. 1926, zrzeszający 8 własnych i 206 afiliowanych; kolejno powstawały: Columbia Phonograph Broadcasting System Inc. (CBS), zrzeszający 22 własne i 440 afiliowanych stacji; Mutual Broadcasting System Inc. (MBS), zał. 1934, skupiający ponad 900 afiliowanych stacji; American Broadcasting Company (ABC), zał. 1944 i przekształcony 1986 w Capital Cities/American Broadcasting Companies, Inc. (ABC), mający własną sieć radiową i 21 własnych stacji. Towarzystwa niekomercyjne to: American Public Radio obsługujące 393 publ. stacje przez satelitę oraz National Public Radio, prywatna korporacja obsługująca stacje w 48 stanach oraz Dystrykcie Kolumbii i w Portoryko. Działają też stacje radiowe nadające programy dla zagranicy zarówno na terytorium Stanów Zjednoczonych, jak i spoza niego. Najstarsza z nich to Radio Station KGEI Inc./The Voice of Friendship, zał. 1939, nadająca swe programy na falach krótkich w językach: ang., hiszp., niem., ros., białorus., pol. i ukr.; od 1942 działa Voice of America (Głos Ameryki), stacja kontrolowana przez rząd, nadająca audycje w 42 językach na cały świat. W 1939 rozpoczęto w Stanach Zjednoczonych regularne nadawanie programów telew., a pierwsza sieć telew. powstała 1949. W 1953 został zatwierdzony jednolity system telewizji kolorowej p.n. National Television System Committee (NTSC), a pierwsza stacja tego systemu rozpoczęła emisję 1956 w Chicago. W 1960 już 98% ludności Stanów Zjednoczonych mogło odbierać program w kolorze; podobnie jak sieci radiowe, sieci telew. są również zrzeszone w wielkich korporacjach; największe z nich to: komercyjne NBC-TV, skupiająca 5 własnych i 215 afiliowanych stacji telew.; CBS-TV, skupiająca 6 własnych i 214 afiliowanych stacji; ABC-TV skupiająca 8 własnych i 211 afiliowanych stacji telewizyjnych. Komercyjna sieć kablowa działa w ramach korporacji Turner Broadcasting, będącej właścicielem Cable News Network (CNN), TSB kanału nadającego gł. programy rozrywkowe i filmy oraz TNT kreskówki dla dzieci i filmy niekomercyjne; także Multimedia Cablevision Inc., obsługująca ponad 300 tys. subskrybentów oraz USA Network (Cable). Ponadto działa telewizja publ. Public Broadcasting Service (PBS) finansowana z prywatnych subskrypcji i funduszy rządowych, która nadaje programy przez sieć 341 stacji niezależnych i niekomercyjnych.STANY ZJEDNOCZONE. PRASA


Prasa w Stanach Zjednoczonych ma na ogół charakter lokalny, choć kilka tytułów ma zasięg ogólnokrajowy; należą do nich: dziennik New York Times, który stał się dziennikiem ogólnokrajowym 1980, Washington Post, Los Angeles Times, Christian Science Monitor i The Wall Street Journal. Pierwszym dziennikiem, który od początku miał charakter ogólnokrajowy, był USA Today, wyd. od 1982 w Arlington (Wirginia), a od 1984 mający również swą edycję międzynarodową. W 1993 43 dzienniki osiągały nakład powyżej 250 tys. egz.; 1992 ukazywało się 1570 dzienników w języku ang. w łącznym nakładzie 60 083 tys. egz. dziennie oraz 893 wydania niedzielne o łącznym nakładzie 62 542 tys.; niedzielne wydania są specyficzną cechą amer. prasy wiele z nich liczy ponad 300 stron. W 1992 ukazywało się 7437 tygodników o łącznym nakładzie 56 734 tys.; w związku ze znacznym wzrostem kosztów produkcji oraz tym, że wiele tytułów ukazujących się dotychczas tylko lokalnie poszerzyło krąg czytelników, zaczęły powstawać grupy i koncerny prasowe. W 1992 20 największych (pod względem nakładów) grup prasowych wydawało 519 dzienników o nakładzie sięgającym prawie 60% dziennego nakładu całej amer. prasy; najważniejsze spośród nich to m.in.: Dow Jones and Co Inc., wydająca 23 dzienniki, w tym The Wall Street Journal; Gannett Co Inc. (zał. 1906) wydająca 124 dzienniki, Times Mirror Co (zał. 1884) i wydająca m.in. Los Angeles Times oraz Tribune Co, wydająca m.in. Chicago Tribune. Wśród dzienników największe nakłady osiągają: The Wall Street Journal (1795 tys., 1995), poranna, niezależna gazeta ekon.-finansowa, wyd. od 1889 w Nowym Jorku, mająca 5 wydań: wsch. w Nowym Jorku, środkowo-zach. w Chicago, pd.-zach. w Dallas, dla strefy O. Spokojnego w San Francisco oraz eur. w Brukseli; USA Today wyd. od 1982 w Arlington (Wirginia) (1429 tys., 1995); Los Angeles Times, poranna, niezależna gazeta, wyd. od 1881 w Los Angeles (1243 tys. nakładu podstawowego i 1573 tys. nakładu niedzielnego, 1995); New York Times, poranna, niezależna gazeta, wyd. od 1851 jako New York Daily Times (obecna nazwa od 1875), wydania międzynar.: Paryż, Lima, Manila, Melbourne, Tokio, objętość 50 80 str., a wydania niedzielnego 350 400 str. (nakład podstawowy: 1115 tys., 1993, niedzielny pt. New York Times Magazine 1724 tys., 1995). Wśród czasopism najwyższy nakład mają: kult.-polit. mies. Reader's Digest, wyd. od 1922 w Pleasantville (stan Nowy Jork) 16 265 tys. (1995); ilustrowany, popularno-nauk. mies. National Geographic Magazine, wyd. od 1888, w Waszyngtonie (9921 tys., 1995) oraz tygodnik polit.-kult. Time, wyd. od 1923 w Nowym Jorku (4095 tys., 1995), mający również wydania międzynar.: Time Atlantic (zał. 1946), Time Asia (zał. 1946), Time South Pacific (zał. 1946), Time Latin America (zał. 1941),Time Canada (zał. 1943). Najważniejsze agencje prasowe: Associated Press (AP), agencja świat., zał. 1848, w Nowym Jorku oraz United Press International (UPI), agencja świat., zał. 1958 z połączenia United Press (zał. 1907) i International News Service (zał. 1909).
: zsm
zsm -> -
zsm -> 18 października 1922r w Londynie z inicjatywy grupy producentów odbiorników radiowych, wśród których był m in. Guglielmo Marconi
zsm -> Francja. Radio I telewizja
zsm -> Niemiecka telewizja komercyjna zarys historii ogólnej
zsm -> Podręczniki rok szkolny 2015/2016 Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I st. KlasaIai b Edukacja wczesnoszkolna
zsm -> Magdalena Czoch II rok, grupa 1 telewizja I radio
zsm -> Pulsary (gwiazdy neutronowe)
zsm -> Podstawowe [poważna, niezależna prasa burżuazyjna Daily Telegraph, Sunday Telegraph,Financial Times, Guardian, Times ] i popularne
zsm -> Zespół Szkół im. Księdza Franciszka Stopy w Myczkowie Wymagania na poszczególne oceny z historii dla klasy III gimnazjum do programu nauczania „Śladami przeszłości”. Rok szkolny 2015/2016
zsm -> Zespół Szkół nr 2 w Wadowicach ma najlepszych absolwentów techników w naszym regionie

Pobieranie 9.13 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna