Stary I nowy testamentPobieranie 213.08 Kb.
Strona1/4
Data28.04.2016
Rozmiar213.08 Kb.
  1   2   3   4


BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W CHEŁMIE
Biblia
STARY I NOWY TESTAMENT

(wybór ze zbiorów bibliotecznych)

Wybór : Maria Gron

Chełm, październik 2006 r.


Czym jest Biblia?

Biblia, Pismo Święte (z gr. lp βιβλίον, biblion - księga, lm βιβλία, biblia - księgi) – zbiór ksiąg żydowskich i chrześcijańskich, uznawanych przez wiernych tych systemów wyznaniowych za natchnione przez Boga.
Biblia i poszczególne jej części posiadają odmienne religijne znaczenie zarówno dla judaizmu jak i wyznań chrześcijańskich. Na chrześcijańską Biblię składają się Stary Testament i Nowy Testament.

http://pl.wikipedia.org/wiki/Biblia
(…) „Pismo Święte”, albo „Księga święta”, dodając jeszcze może „Księga święta chrześcijan i Żydów”. Biblia, choć często wydawana w naszych czasach w jednym tomie, to przecież nie „księga”, lecz raczej ”księgozbiór”, to cała „biblioteka”. Narastała z wolna, już na piśmie, przez ponad tysiąc lat (od X/IX w. przed Chrystusem do końca I wieku po Chrystusie, lub nawet początku II w.), a zawiera dzieła reprezentujące najróżniejsze gatunki i formy literackie, i to aż w trzech językach : hebrajskim, greckim i aramejskim.

„Biblia” znaczy w rzeczywistości tyle co „księgi”, gdyż jest pierwotnie liczbą mnogą od słowa greckiego biblion – księga (…)

prof. Anna Świderkówna

Rozmowy o Biblii”. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, 1994, s.14


„Mimo tej mozaiki, krajów, piór, gatunków, stanowi Biblia prawdziwą jedność tematyczną, teologiczną i religijną (…)

prof. Michał Czajkowski I ty zrozumiesz Pismo Święte: pierwsze wtajemniczenie w Biblię. Warszawa, „Adam”, 1996, s.9Autorstwo Biblii


Według wersji tradycyjnej autorami wszystkich ksiąg były rzeczywiście osoby, od których pochodzą nazwy ksiąg - a więc pięcioksiąg Mojżeszowy napisał rzeczywiście Mojżesz od razu w wersji jaką znamy dzisiaj, Jozue napisał księgę Jozuego, itd.

Badania stylu i języka oryginalnych ksiąg kanonu hebrajskiego sugerują, że faktycznie najstarszą częścią Biblii są jej pisma poetyckie - Psalmy, Księga Hioba, Pieśń nad Pieśniami - które zostały napisane przed rokiem 1000 p.n.e. i nie uległy późniejszemu przeredagowaniu. Nowsze księgi proroków (począwszy od Izajasza) powstawały za życia danych proroków, lecz niekoniecznie to oni byli ich wyłącznymi autorami.

W przypadku Nowego Testamentu pojawiają się te same wątpliwości, istnieją kontrowersje co do fragmentów Ewangelii Marka i Jana, które zostały częściowo przeredagowane przed synodem kartagińskim (253 r. n.e.) (…). Dzieje Apostolskie i Apokalipsa są dziełami znacznie późniejszymi. Istnieje teoria, że Dzieje Apostolskie zostały napisane ok. 110-120 r. n.e., jednak pewniejsze jest to, że napisał je około 60 roku n.e. Łukasz Ewangelista. Niektórzy badacze twierdzą, że Dzieje zostały napisane przez anonimowych autorów na podstawie legend i pośrednich relacji, krążących w gminach chrześcijańskich w Azji Mniejszej i Palestynie. Złożony styl i wizjonerskie obrazowanie w Apokalipsie nieco przypomina opisy ze świętej księgi zaratusztrian, a jak sama Apokalipsa podaje - jej autorem był Jan apostoł. Została spisana około 96 roku n.e., a więc w przybliżeniu 26 lat po upadku Jerozolimy, i taki termin jej powstania potwierdza Ireneusz swym dziele Przeciw herezjom oraz Euzebiusz i Hieronim.

http://pl.wikipedia.org/wiki/Biblia

,,Biblia ma dwóch autorów, ale obaj – i Bóg, i człowiek – są pełnymi autorami całości dzieła: nie ma w niej części boskich i ludzkich osobno”prof. Michał Czajkowski, Tamże s. 6


Biblia_-_literatura_przedmiotowa'>Spis treści s. 4

Biblia - literatura podmiotowa …………………………………. …... 5
Biblia - literatura przedmiotowa


  • opracowania popularne …………………………………………… 7
  • analiza i interpretacje ……………………………………………. 8


Biblia inspiracją w literaturze …………………………………………. 18
Biblia inspiracją w sztuce


  • w malarstwie ……………………………………………………… 24

  • w muzyce ………………………………………………………… 27

  • w filmie …………………………………………………………… 30


Biblia – materiały dla szkół ……………………………………………… 35

BIBLIA – literatura podmiotowa
Biblia

Pismo Święte Nowego Testamentu : w przekładzie z języka greckiego : [Biblia Tysiąclecia] / oprac. Zespół Biblistów Polskich z inicjatywy Benedyktynów Tynieckich. - Wyd. 2. Wrocław : Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej, 1986. - 542 s.
Biblia

Pismo Święte Nowego Testamentu : w przekładzie z języka greckiego / oprac. Zespół Biblistów Polskich; red. nauk. Augustyn Jankowski [i in.]. - Wyd. 9 na nowo oprac.Poznań : Pallotinum, 1995. - 795, [1] s., 40 s. tabl.
Biblia

Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu w przekładzie polskim W. O. Jakuba Wujka S. J. / tekst poprawili oraz wstępami i krótkimi komentarzami opatrzyli Stanisław Styś, Władysław Lohn. Lublin : Wydaw. Kurii Biskupiej, 1985. - 1280, 446, [6] s., [16] s.
Brandstaetter, Roman

Przekłady biblijne z języka hebrajskiego : cztery poematy / Roman Brandstaetter. Warszawa : "Pax", 1984. - 167, [1] s. (Dzieła Wybrane). [Zawiera: Kaznodzieja ; Hiob ; Treny Jeremiasza ; Pieśń nad pieśniami]
Brandstaetter, Roman

Psałterz / Roman Brandstaetter. Warszawa: Novum", 1989. - 304 s.
Dobra

Dobra Nowina : według Mateusza i Marka / przeł. i oprac. Władysław Witwicki. Warszawa : Państ. Wydaw. Nauk., 1958. - 379, [3] s.
Ewangelia

Ewangelia według Marka ; Apokalipsa / tł. z gr. Czesław Miłosz ; il. Jan Lebenstein. Lublin : Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 1989. - 139, [6] s.,[16] k. il. kolor. Wyd. na podstawie ed. "Éditions du Dialogue" (Paryż 1984) ze zmianami akceptowanymi przez tł.

Ilustrowana

Ilustrowana Biblia Młodych / oprac. Tomasz Hergesel ; [tł. z hebr. i grec.]. [Poznań] : "Pallotinum", 1990. - 520 s. [Podstawa wyd.: Biblia Tysiąclecia, Ilustrowana Biblia Młodych]
Księga

Księga psalmów / tł. z hebr. [i przedm.] Czesław Miłosz ; [Od wydawcy Mieczysław Albert Krąpiec ; O psalmach Józef Sadzik]. Lublin : Katolicki Uniwersytet Lubelski. Redakcja Wydawnictw, 1982. - 150, [5] s.
Księgi

Księgi pięciu megilot / tł. z hebr. i grec. Czesław Miłosz. Lublin : Katolicki Uniwersytet Lubelski, 1984. - 165, [3] s. [Biblia – fragmenty]

Nowy

Nowy Testament : nowy przekład z ilustracjami / nowy przekł. [z grec.] z il.. - [Wyd. 10]. Warszawa : Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne, 1989. - [2], V, 424 s.
Pieśń

Pieśń nad pieśniami : poemat biblijny / przeł. z hebr. Roman Brandstaetter ; grafika Andrzeja Jeziorkowskiego.

Poznań : Wydaw. Poznańskie, 1988. - 51, [1] s.Sandauer, Artur

Bóg, Szatan, Mesjasz i...? / Artur Sandauer. - Wyd. 3. Kraków : Wydaw. Literackie, 1983. - 295, [1] s., [1] k. mapa kolor. : il.. m. in. dokonana przez aut. nowa wersja przekł. "Księgi Rodzaju" gł. z hebr.

BIBLIA – wydawnictwa popularne
Biblia

Multimedialny świat Biblii [Dokument elektroniczny] : interaktywny przewodnik. Multimedia interaktywne. - Warszawa : "Naos" : "Edgard Multimedia", cop. 1999. - 1 dysk optyczny (CD-ROM). Minimalne wymagania sprzętowe: komputer z procesorem Pentium 100, 16MB RAM, CD-ROM 8x, Windows 95, IE
Biblia

Multimedialny świat Biblii [Dokument elektroniczny] : [od Biblii hebrajskiej do chrześcijańskiej, Ziemia Święta, ciekawostki, leksykon, quiz] / [oprac. zespół biblistów pod kier. Waldemara Chrostowskiego ; recytacje fragmentów Biblii w wyk. Jana Cesarza. Warszawa : "Naos" s.c., [cop.] 1999. - 1 płyta CD-ROM : 730 zdjęć, 240 nagrań cytatów z Pisma Świętego, 400 artykułów i haseł, 6 quizów, mapy, tabele i filmy.
Bóg

Bóg, człowiek, świat : [A-Z / red. merytoryczni Tadeusz Loska, Andrzej Zuberbier, red. Anna Konopczyna, Irena Mierzwa ; aut. Czesław Stanisław Bartnik i in.]. Katowice : Księgarnia Św[iętego] Jacka, 1991. - 319, [1] s., [20] s. (Ilustrowana Encyklopedia dla Młodzieży)
Czajkowski, Michał

I ty zrozumiesz Pismo Święte: pierwsze wtajemniczenie w Biblię / Michał Czajkowski. Warszawa : „Adam”, 1996. - VIII, 205, [1] s.
Harrington, Wilfrid J.

Klucz do Biblii / Wilfrid J. Harrington ; przedm. opatrzył Roland de Vaux ; przeł. [z ang.] Józef Marzęcki. - [Wyd. 2]. Warszawa : "Pax", 1984. – 608 s.
Kultura

Kultura biblijna : słownik / [aut.] Danielle Fouilloux [i in.] ; tł. z fr. Maria Żurowska ; red. nauk. Waldemar Chrostowski. Warszawa : Wydawnictwa Szk. i Pedag., 1997. - 318 s. : il..(Ze Złotą Twarzą)
Przewodnik

Przewodnik po Biblii / przekł. [z ang.] i red. Tadeusz Mieszkowski. - Wyd. 8. Warszawa : "Vocatio", 2002. - 680 s.

Rogerson, John

Świat Biblii / John Rogerson ; przekł. z ang. Mariusz Burdajewicz, Tomasz Derda. Warszawa : „Penta”, 1996. - 239 s. : fot. kolor., mapy . (Wielkie Kultury Świata)Pobieranie 213.08 Kb.

  1   2   3   4
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna