Stary I nowy testament


BIBLIA - analiza i interpretacjePobieranie 213.08 Kb.
Strona2/4
Data28.04.2016
Rozmiar213.08 Kb.
1   2   3   4

BIBLIA - analiza i interpretacjeAdamczyk, Dariusz

Mądrość jako naczelna wartość w procesie wychowania : na podstawie „Księgi Przysłów” / Dariusz Adamczyk // Nauczanie Początkowe : kształcenie zintegrowane. - 2005/2006, nr 1, s. 42-48. [Biblia. ST. Księga Przysłów ]
Biblia

Biblia / red. Katarzyna Droga // Cogito. – 2003, nr 12 – wkładka Język Polski w Liceum, nr 1, s.32. [Biblia – informacje ogólne. Biblia – księga nie tylko chrześcijan. Kluczowe pytania ludzkości w świetle Biblii i mitologii antycznej. Stworzenie świata w Biblii. Prorocy biblijni. Bohaterowie Starego Testamentu. Najważniejsze historie Starego Testamentu. Psalmy – Pieśni przypisywane Dawidowi. Wizja człowieka i świata zawarta w Księdze Koheleta. Hiob – bohater ufający Bogu. Biblia dzieło wielogatunkowe].
Biblia

Biblia : Nowy Testament / red. nacz. Katarzyna Droga // Cogito. – 2006, nr 16 – dod. Polski : epoki, wypracowania : cz. 3, [luzem]. [Postacie Nowego Testamentu, Jezus Chrystus – dzieje i działalność, Cuda Chrystusa i mich symbolika, Przypowieści, Hymn o miłości, Apokalipsa św. Jana, Wiersze o Biblii : Piosenka o końcu świata, U wrót doliny, Veni Kreator, Suplikacje, Sprawozdanie z raju, Domysły na temat Barabasza, NN próbuje sobie przypomnieć słowa modlitwy, Ojciec i syn – omów przykłady tych relacji na postawie opowieści biblijnych i mitów greckich, Obraz Boga w liryce Jana Kochanowskiego].
Biblia

Biblia : Stary Testament / red. nacz. Katarzyna Droga // Cogito. – 2006, nr 15 – dod. Polski: epoki, wypracowania : cz. 2, [luzem]. [Podział Biblii. Ważne postacie Starego Testamentu. Historie biblijne. Przegląd wybranych psalmów. Dwie koncepcje istoty ludzkiej. Biblia jako dzieło wielogatunkowe. Biblijne ujęcia cierpienia i postaw wobec niego. Zestaw późniejsze zastosowania gatunków literackich o rodowodzie biblijnym. Edyp a Hiob – co ich różni, co łączy? Porównaj koncepcje dotyczące dobra i zł a– ich pochodzenie i miejsce w konstrukcji świata według mitologii starożytnej Grecji i Biblii. Na czym polega zjawisko profetyzmu. Podaj przykłady biblijnych proroków.

Biblia 2

Biblia 2 / Małgorzata Dmochowska, Katarzyna Droga, Agnieszka Fedorowicz, [ i in.] // Cogito. – 2002, nr 13 – wkładka Język Polski w Liceum, nr 2, 32 s. [Wprowadzenie do wiadomości o Nowym Testamencie. Bohaterowie Nowego Testamentu. Przypowieści biblijne. Dzieje Chrystusa. Biblia – księga miłości. Apokalipsa św. Jana. Dwa wiersze współczesne o końcu świata. Biblia jako źródło związków frazeologicznych. Biblia jako źródło inspiracji malarskich]
Biblia

Biblia i antyk jako źródło kultury europejskiej / red. Katarzyna Droga // Cogito. - 2003, nr 8, dod. Język Polski w Liceum, z.18, s. 2-4. [Kultura klasyczna. Biblia1. Biblia, antyk - pojęcia, twórcy i dzieła. 2. Frazeologizmy biblijne a antyczne - tabela syntetyczna]


Biblia

Biblia : [„Stary Testament”, „Nowy Testament”] // W : Zeszyt licealisty do języka polskiego : klasa 1 – 4 : cz. 1, klasa 1/ oprac. Adam Kowalski, Monika Smoleńska.- Kraków :”Greg”, 1995. – S. 51-70
Biblia

Starożytny wschód : Biblia / red. Katarzyna Droga // Cogito. – 1998, nr 1 – dodatek specjalny Język Polski, nr 1 : pytania i odpowiedzi.- s. 45-63.

Biblia

Biblia : powtórka z Biblii / red. Katarzyna Droga // Cogito. – 1999, nr 13 – dodatek specjalny Epoka, nr 1- 31 s. : [Wybrane księgi biblijne. Nawiązania literatury do Biblii. Biblia w sztuce. Biblia w poezji współczesnej]
Biblia

Biblia w pytaniach i odpowiedziach [1] : powtórka / red . Katarzyna Droga // Cogito. - 2003, nr 16, s. 110-122.
Biblia

Biblia w pytaniach i odpowiedziach [2] : powtórka / red. Katarzyna Droga // Cogito . - 2003, nr 17, s. 120-130
Bieńkowska, Danuta

Sąd Ostateczny (Mt 25,31-46) - forma literacka i właściwości stylistyczne / Danuta Bieńkowska // Język Polski. - 2003, nr 2, s. 90-95. [Biblia. NT. Ewangelia według św. Mateusza]
Bizon, Bogna

Język polski w pytaniach i odpowiedziach – Biblia / Bogna Bizoń // Victor, 2002, nr 5, s.36-45
Brambilla, Franco Giulio

W poszukiwaniu Jezusa / Franco Giulio Brambilla. Kielce : „Jedność”, 2004. - 100 s.

Calvocoressi, Peter

Kto jest kim w Biblii / Peter Calvocoressi ; przekł. [z ang.] i przypisy Jerzy JarniewiczŁódź : Wydaw. łódzkie, 1992. - 314, [6] s.
Carrier, Hervé

Ewangelia i kultury : od Leona XIII do Jana Pawła II / Hervé Carrier ; [przeł. z fr. Lucyna Kamieńska. Rzym ; Warszawa : Polski Instytut Kultury Chrześcijańskiej Fundacja Jana Pawła II : "Pallottinum II", 1990. - 297, [2] s. (Wiara i Kultura)
Cysewski, Kazimierz

Między historią badań literackich a teorią literatury. / Kazimierz Cysewski. – Olsztyn : Wydaw. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2002. - s. 233-236 : Biblia w literackich analogizacjach
Duda, Sebastian

Prawo w etosie Starego i Nowego Testamentu / Sebastian Duda // Etyka, 1996, nr 29, s.137-151
Dziewiecki, Marek

Komunikacja wychowawcza według Ewangelii / Marek Dziewiecki // Katecheta. - 2004, nr 6, s. 64-73 [Biblia. NT. Ewangelie - analiza i interpretacja. Jezusowa komunikacja zapisana w Ewangelii]
Encyklopedia

Encyklopedia chrześcijaństwa : historia i współczesność 2000 lat nadziei / [red. nacz. Gianni Ambrosio ; red. nacz. wersji polskiej Henryk Witczyk]. - Wyd. 2 Kielce : "Jedność", 2001. – S.78 - 96 : Biblia : analiza Biblii
Filipowska, Aleksandra

Streszczenia i omówienia z języka polskiego dla szkół średnich : [lektury i wiersze]. [Cz.] 1 , Antyk, średniowiecze, renesans, barok, oświecenie Pabianice : „Eduka”, 2002. - 1 płyta CD audio + druk: 8 s. Zawiera: Antyk : Biblia wstęp ; Stary Testament ; Księga Rodzaju ; Księga Hioba ; Księga Koholeta ; Psalmy ; Pieśń nad pieśniami ; Nowy Testament ; Przypowieść o siewcy ; Przypowieść o synu marnotrawnym (…).
Frankowski, Janusz

Metafora w Biblii / Janusz Frankowski // W : Studia o metaforze. Cz. 2 / pod red. Michała Głowińskiego i Aleksandry Okopień-Sławińskiej ; Polska Akademia Nauk. Instytut Badań Literackich Wrocław [i in.] : Zakł. Nar. im. Ossolińskich, 1983. – S.153-175
Gać, Jan

Moja Ziemia Święta / Jan Gać. Łódź : „Klio”, 1992. - 271, [1] s., [32] s.
Gawlikowska, Joanna

Oceń, analizując parafrazę Pierwszego Listu św. Pawła do Koryntian, czy tekst George‘a Orwella prawdziwie charakteryzuje współczesny świat / Joanna J. Gawlikowska // W : Most : średniowiecze : przewodnik dla licealistów / [red. Jerzy Szeja, Krystyna Zbytniewska]. – Warszawa : „Stentor”, 2004. - s. 126-134. [ Biblia. NT. Listy do Koryntian]
Głowacki, Stefan

Biblia i antyk: czy są możliwe porównania? / Stefan Głowacki // Cogito. - 2004, nr 18, s. 90-91
Głowacki, Stefan

Uniwersalna wymowa Biblii / Stefan Głowacki // Cogito. - 2004, nr 17, s. 90-91
Głowacki, Stefan

Uniwersalizm przypowieści nowotestamentowych: szkoła pisania / Stefan Głowacki // Cogito. - 2004, nr 16, s. 90-91
Górniak, Danuta

Omówienie wypracowania na temat : wizja świata według Księgi Rodzaju (Stworzenie świata i człowieka) oraz „Hymnu” (Czego chcesz od nas, Panie...) Jana Kochanowskiego : w wypracowaniu wykorzystaj wnioski z interpretacji / Danuta Górniak // W : Most : renesans : przewodnik dla licealistów / pod red. Jerzego Szei i Marzanny Leociak. – Warszawa : „Stentor”, 2004. - S. 111-118.
Grant, Michael

Dzieje dawnego Izraela / Michale Grant ; przeł. [z ang.] Jerzy Schwakopf. Warszawa : Państ. Inst. Wydaw., 1992. - 355 s., [16] s.
Hanelt, Tadeusz

Postacie biblijne Starego Testamentu / Tadeusz Hantle. Gniezno : „Gaudentinum”, 2001. - 156, [3] s.

Harrington, Wilfrid J.

Klucz do Biblii / Wilfrid J. Harrington; przedm. opatrzył Roland de Vaux ; przeł. [z ang.] Józef Marzęcki. - [Wyd. 2]. Warszawa : „Pax”, 1984. - 608 s.
Herej-Szymańska, Krystyna

Biblijny obraz językowy stosunku człowieka do śmierci / Krystyna Herej-Szymańska // Język Polski. - 2004, nr 3, s. 164-173.
Hołda, Marzanna

Hiob / Marzanna Hołda // „Cogito.- 2001, nr 17, s. 92-93

Kapłański, Zbigniew

Jak czytać Pismo Święte? / Zbigniew Kapłański // Katecheta. - 2006, nr 6, s. 65-68
Klęczar, Aleksandra

Księga Hioba, czyli o cierpieniu sprawiedliwego / Aleksandra Klęczar // W : Most : matura wewnętrzna : przewodnik dla licealistów / oprac. Marzanna Leociak, Dariusz Morawski. – Warszawa : „Stentor”, 2004. - s. 64-68.
Klęczar, Aleksandra

Księga Hioba, czyli o cierpieniu sprawiedliwego /Aleksandra Klęczar // W : Most : starożytność : przewodnik dla licealistów / [red. Jerzy Szeja]. – Warszawa : „Stentor”, 2004. - S. 41-45
Klich, Anna Emmanuela

Niebezpieczeństwa fundamentalizmu biblijnego w katechezie / Anna Emmanuela Klich // Katecheta. - 2006, nr 3, s. 3-7
Kosidowski, Zenon

Opowieści biblijne / Zenon Kosidowski. – [Wyd. 12]. Warszawa : „Iskry”, 1983. - 507, [3] s.
Kosidowski, Zenon

Opowieści biblijne ; Opowieści ewangelistów / Zenon Kosidowski. Warszawa : „Iskry”, 1987. - 793, [3] s., [32] s.
Kosidowski, Zenon

Opowieści ewangelistów / Zenon Kosidowski Warszawa : „Iskry”, 1979. - 369, [5] s., [16] k.
Koziera, Stanisław

O frazeologizmach w polskich przekładach biblijnych. Od Biblii Wujka do Biblii Tysiąclecia/ Stanisław Koziara // Język Polsk 1997, nr 2-3, s.89-96
Krasnodębska, Agnieszka

Biblia w pytaniach i odpowiedziach / Agnieszka Krasnodębska ,// Cogito, 2000, nr 14 – dodatek s. 1- 32
Läpple, Alfred

Od egzegezy do katechezy. [T.] 1 , Stary Testament / Alfred Läpple ; przeł. [z niem.] Bernard Białecki Warszawa : „Pax”, 1986. - 443 s.
Läpple, Alfred

Od egzegezy do katechezy. [T.] 2 , Nowy Testament / Alfred Läpple ; przeł. [z niem.] Bernard Białecki. Warszawa : „Pax”, 1986. - 530 s.
Lohfink, Gerhard

Rozumieć Biblię : wprowadzenie do krytyki form literackich / Gerhard Lohfink ; przeł. [z niem.] Bogusław Widła. Warszawa : „Pax”, 1987. - 137, [7] s., [4] s
Łanowski Jerzy

Literatura Grecji starożytnej w zarysie/ Jerzy Łanowski, Marek Starowieyski. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 1996. – S. 149-154 : Biblia i literatura z nią związana
Maggioni, Bruno

Trudna wiara : postacie Starego Testamentu. [Cz.] 1 , Od patriarchów do niewoli babilońskiej / Bruno Maggioni ; [przekł. z wł. Dariusz Chodyniecki]. Kielce : „Jedność”, 2003. - 159 s.
Maliński, Mirosław

Na ostrzu miłości / Mirosław Maliński // Katecheta. - 2004, nr 6, s. 60-63. [Biblia. NT. Ewangelia według św. Łukasza - analiza i interpretacja. Przypowieść o synu marnotrawnym w Biblii i na obrazie „Powrót syna marnotrawnego” Rembrandta van Rijn]
Małżeństwo

Małżeństwo chrześcijańskie: komentarze egzegetyczno-duszpasterskie do czytań biblijnych : praca zbiorowa / oprac. Mario Masini ; przeł. [z wł.] Stanisław Waldemar Gaudyn. Warszawa : „Pax”, 1983. - 295, [1] s.
Matkowska, Agnieszka

Izaak i Abraham : od fabuły do komentarza / Agnieszka Matkowska // Polonistyka. - 2004, nr 1, s. 31-36. [XX-wieczne transpozycje historii o Izaaku i Abrahamie].
Mazur, Elżbieta

Motyw Sądu Ostatecznego w literaturze i innych tekstach kultury : glosa do maturalnych prezentacji / Elżbieta Mazur // Język Polski w Liceum. - 2005/2006, nr 4, s. 80-90. [Biblia. NT. Apokalipsa św. Jana - analiza i interpretacja]
Motyw

Motyw szatana w „Biblii” i literaturze wieków późniejszych / red. Katarzyna Droga // Cogito. – 2003, nr 17, s.118-119

Narodziny

Narodziny Jezusa : rodzina, matka, dziecko, Chrystus, anioł, władca // Cogito. - 2005, nr 18, dod. Ucz się z Cogito s. 70. [Do jakich prezentacji?: Narodziny. Rodzina. Matka. Dziecko. Władca. Anioł. Hołdy]
Niesiołowski, Łukasz

Grota Patriarchów [Biblia] / Łukasz Niesiołowski // Mówią wieki, 1998, nr 3, s.6-9
Oszajca, Wacław

Weselna pieśń o Bogu / Wacław Oszajca // W : Most : średniowiecze : przewodnik dla licealistów / [red. Jerzy Szeja, Krystyna Zbytniewska]. – Warszawa : „Stentor”, 2004. - S. 10-14. [ Biblia. ST. Pieśń nad Pieśniami]
Patrzałkowa, A.

O trzech biblijnych złoczyńcach / A. Patrzałkowa // W : Glosariusz od starożytności do pozytywizmu : materiały do kształcenia literackiego w szkole średniej / pod red. Tadeusza Patrzała. Wrocław [i in.] : Zakł. Nar. im. Ossolińskich, 1992. - S. 31-38
Pieńkosz, Konstanty

Biblia - Stary Testament / oprac. Konstanty Pieńkosz. Warszawa : „Jota”, 1991.- 47, [1] s. ;
Pierwszy

Pierwszy tydzień ; Adam i Ewa : słuchowiska dla dzieci / tekst, reż., oprac.dźw. i montaż Iwona Jaśkiewicz ; wyk. Agata Eratowska, Monika Gmitrzak, Iwona Jaśkiewicz [i in.]. Warszawa : "Mifon", [ok.1997]. - 1 kas. dźw. (59 min) : Dolby, stereo.(Najważniejsza Księga).

Zawiera: A. Pierwszy tydzień (33 min) B. Adam i Ewa (26 min). - Wykorzystano fragmenty muzyczne utworów W.A.Mozarta i G.HolstaPiotrowska, Anna

Prawdziwe Betlejem / Anna Piotrowska // Wiedza i Życie. - 2005, nr 12, s. 52-55. [Biblia. NT ; Jerozolima (Izrael) – archeologia]
Płotczyk, Agata

Analiza leksykalno-semantyczna pierwszego przykazania "Dekalogu" / Agata Płotczyk // Poradnik Językowy. - 2003, nr 1, s. 34-46
Połowniak-Wawrzonek, Dorota

Odwołania do „Hymnu o miłości” św. Pawła w tekstach Jana Pawła II / Dorota Połowniak-Wawrzonek // Język Polski w Gimnazjum. - 2005/2006, nr 4, s. 7-11
Ponadczasowe

Ponadczasowe, nieprzemijalne postawy i uczucia ludzkie w Biblii i literaturze antyku / red. Katarzyna Droga // Cogito.- 2003, nr 16, s,82-83
Powtórka

Powtórka z Biblii : na czym polega jej odwieczna, uniwersalna wartość – nie tylko dla chrześcijan (…) / red. Katarzyna Droga // Cogito. – 1996, nr 15, s. 3
Powtórka

Powtórka z „Biblii” / red. Katarzyna Droga // Cogito. - 2004, nr 16, s. 78-85
Powtórka z

Powtórka z epok : lekcje z Biblii / red. Katarzyna Droga // Cogito. – 2001, nr 17, s.69-88. [Wprowadzenie do Biblii. Gatunki biblijne. Kosmogonia biblijna i mitologiczna – dwie wizje stworzenia świata. Biblijna koncepcja Boga i człowieka. Pięcioksiąg Mojżeszowy. Ludzie w Biblii. Zbuntowane i walczące zło – obraz szatana w Biblii i wiekach późniejszych. Przypowieści biblijne. Prorocza wizja końca świata – Apokalipsa św. Jana (treść, symbolika, w ujęciu malarzy)]
Przewodnik

Przewodnik po Biblii /red. nauk. David i Pat Alexander ; [konsultacja nauk. wyd. pol. Waldemar Chrostowski, Michał Wojciechowski ; przekł. i red. Tadeusz Mieszkowski ; aut. E. M. Blaiklock et al.]. - Wyd. 8. Warszawa : „Vocatio”, 2002. - 680 s.
Radwiłowicz, Ryszard

Refleksje wigilijne na temat Adama i Ewy / Ryszard Radwiłowicz // Małżeństwo i Rodzina. - 2003, nr 4, s. 15-19
Sandauer, Artur

Pisma zebrane. T. 2 , Studia historyczne i teoretyczne : [studia biblistyczne]/ Artur Sandauer. [Wyd. 1 w tej ed.]. Warszawa : „Czytelnik”, 1985. - 568 s. [Zawiera: Księga Rodzaju - przekład; Biblia na wspak czytana ; Biblia pogańska ; Dwa początki i dwa końce świata ; Bóg, Szatan, Mesjasz i …?]
Sandauer, Artur

Zebrane pisma krytyczne. [T.] 2 , Studia historyczne i teoretyczne [studia biblistyczne] / Artur Sandauer. Warszawa : Państ. Inst. Wydaw., 1981. - 545 s., [1] k. [Zawiera : Księga Rodzaju - przekład ;Biblia na wspak czytana ; Biblia pogańska ; Dwa początki i dwa końce świata ; Bóg, Szatan ; Mesjasz i …?]
Salij, Jacek

Dekalog / Jacek Salij. Poznań : Księgarnia Świętego Wojciecha, 1997. - 117, [3] s.
Solecki, Wiesław

Biblia - Nowy Testament / oprac. Wiesław Solecki. Warszawa : „Jota”, 1991. - 47, [1] s.
Stróżyński, Mateusz

Kazanie na Górze” z „Ewangelii Mateusza” a wschodnie tradycje religijne / Mateusz Stróżyński // Język Polski w Gimnazjum. - 2005/2006, nr 2, s. 19-29.


Stróżyński, Mateusz

Miłość - chrześcijańska, buddyjska czy...? : „Nowy Testament” wobec buddyzmu / Mateusz Stróżyński // Język Polski w Gimnazjum. - 2005/2006, nr 3, s. 36-50
Stróżyński, Mateusz

Nieskończony sens Pisma / Mateusz Stróżyński // Zeszyty Szkolne. - 2004, nr 2, s. 59-63[Alegoryczna interpretacja Biblii]
Szeja, Małgorzata

Biblia / Małgorzata Szeja // Perspektywy. – 2001, nr 10, s.74-77
Szostkiewicz. Adam

Słowo nad podziałami. Polska ma wreszcie ekumeniczny przekład Nowego Testamentu / Adam, Szostkiewixz // Polityka. – 2001, nr 42, s.72-73

Świderkówna, Anna

Biblijny i niebiblijny potop / Anna Świderkówna // Mówią wieki. - 1991, nr 9, s.6-14
Świderkówna, Anna

Co to jest Biblia?/ Anna Świderkówna // Mówią wieki.- 1991, nr 4, s.19-26
Świderkówna, Anna

Kim jest człowiek : rozmowy o Biblii / Anna Świderkówna // Mówią wieki. - 1991, nr 6, s.11-17
Świderkówna, Anna

Na początku : rozmowy o Biblii / Anna Świerkówna // Mówią wieki. – 1991, nr 5, s.1-8
Świderkówna, Anna

Nie tylko Jonasz : rozmowy o Biblii /Anna Świderkówna // Mówią wieki. – 1993. nr 1, s.30-33
Świderkówna, Anna

Prawie wszystko o Biblii / Anna Świderkówna. Warszawa : „Stentor”, 2002. - 326, [1] s. : il.
Świderkówna, Anna

Prorocy : rozmowy o Biblii / Anna Świderkówna / /Mówią wieki.- 1991, nr 11, s. 7
Świderkówna, Anna

Rozmowy o Biblii: Nowy Testament / Anna Świderkówna. - Wyd.2. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2000. - 355, [18] s. : il. kolor.
Świderkówna, Anna

Rozmowy o Biblii: opowieści i przypowieści / Anna Świderkówna. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006. - 197, [3] s., [8] s. tabl. :
Świderkówna, Anna

Rozmów o Biblii ciąg dalszy / Anna Świderkówna. Warszawa : Wydawnictwa Naukowe PWN, 1996. - 295, [1] s.
Świderkówna, Anna

Szir Haszirim – „najświętsza z Ksiąg świętych”- Pieśń nad Pieśniami” : rozmowy o Biblii / Anna Świderkówna // Mówią wieki. – 1992, nr 5, s.18-23
Tomaszewska, Grażyna

Między hukiem a ciszą Apokalipsy: barwa, akustyka, koncepcja proroka : (cykl lekcji) / Grażyna Tomaszewska // Język Polski w Liceum. - 2004/2005, nr 3, s. 9-41. [Biblia. NT. Apokalipsa św. Jana. Miłosz, Czesław (1911-2004). Piosenka o porcelanie - materiały metodyczne. Piosenka o końcu świata - materiały metodyczne]
Tyloch, Witold Józef

Dzieje ksiąg Starego Testamentu: szkice z krytyki biblijnej / Witold Tyloch ; tekst przejrzał i posł. opatrzył Waldemar Chrostowski. - [Wyd. 3 popr.]. Warszawa : „Książka i Wiedza”, 1994. - 342, [2] s.


Pobieranie 213.08 Kb.

1   2   3   4
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna