Stary I nowy testamentPobieranie 213.08 Kb.
Strona3/4
Data28.04.2016
Rozmiar213.08 Kb.
1   2   3   4

Tyloch, Witold Józef


Najstarszy hebrajski rękopis Biblii w Polsce/ Stanisław Tubek // Przegląd Religioznawczy „Euhemer”. – 1987, nr 3/4, s. 3-13

Tyloch, Wojciech Józef


Poematy ugaryckie a Pieśń nad Pieśniami / Wojciech Tyloch // Przegląd Religioznawczy „Euhemer”. – 1991, nr 2, s. 39-46

Zajkowska, Joanna

Jedno, co pewne na tym świecie : "Dekalog" : [wiersz Aleksandra Rymkiewicza] / Joanna Zajkowska // Cogito. - 2006, nr 16, dod. Szkoła s. 52-53
Zasłona, Dominika

Biblia / Dominika Zasłona // Cogito. – 2002, nr 4, s.43-50
Zasłona , Dominika

Bohaterowie „Biblii : ważni bohaterowie / Dominika Zasłona // Cogito. - 2004, nr 15, s. 88-89
Zasłona, Iza

Apokalipsa : sąd ostateczny, sąd, Chrystus, wina i kara, zasługa i nagroda, grzech, piekło, niebo, anioł, szatan // Iza Zasłona, Joanna Graczyk // Cogito. - 2005, nr 18, dodatek Ucz się z Cogito s. 79. [Do jakich prezentacji?: Motyw apokalipsy. Motyw Sądu Ostatecznego w literaturze i sztuce. Motyw sądu i wyroku w wybranych dziełach. Niebo. Piekło. Chrystus w literaturze i sztuce.]
Zasłona, Iza

Biblia: powtórka w pigułce // Iza Zasłona, Joanna Graczyk // Cogito. - 2005, nr 19, dod. Ucz się z Cogito s. 64-77
Zasłona, Iza

Bohaterki „Nowego Testamentu”: Salome; Maria Magdalena; kobieta; nawrócenie; taniec; motyw ściętej głowy. / Iza Zasłona, Joanna Graczyk // Cogito. - 2005, nr 18, dod. Ucz się z Cogito s. 74. [Do jakich prezentacji?: Motyw Salome. Taniec. Motyw ściętej głowy. Literackie i malarskie portrety kobiet: kusicielek, modliszek, wampów, femme fatalne. Nawrócenie grzesznicy - przedstaw wybrane portrety literackie i malarskie]
Zasłona, Iza

Bohaterowie „Nowego Testamentu” : apostołowie, Chrystus, zdrada, mężczyzna / Iza Zasłona, Joanna Graczyk // Cogito. - 2005, nr 18, dod. Ucz się z Cogito s. 75. [Do jakich prezentacji?: Różne wizerunki mężczyzny w literaturze i sztuce. Nawiązanie do „Biblii” w literaturze i sztuce. Różne oblicza świętości. Literackie i malarskie portrety zdrajców. Apostołowie]

Zasłona, Iza

Król Dawid : psalm, psalmista, władca, siła, piękno, ideał urody, muzyka / Iza Zasłona, Joanna Graczyk // Cogito. - 2005, nr 17, dod. Ucz się z Cogito s. 69. [Do jakich prezentacji?: Psalm - omów historię gatunku. Władca. Muzyka. Walka. Ojciec i syn]
Zasłona, Iza

Maryja: Matka Boska, matka, rodzice i dzieci, matka cierpiąca, anioł, śmierć, wniebowstąpienie/ Iza Zasłona, Joanna Graczyk // Cogito. - 2005, nr 18, dod. Ucz się z Cogito s. 72. [Do jakich prezentacji?: Wizerunki Matki Boskiej w literaturze i sztuce. Różne obrazy macierzyństwa. Matka cierpiąca. Anioł. Wizerunki świętych w literaturze i sztuce. Śmierć. Wniebowstąpienie]
Zasłona, Iza

Osobowości „Starego Testamentu”. Kobiety : piękno, ideał urody, zabójstwo, ofiara, cnota // Iza Zasłona, Joanna Graczyk // Cogito. - 2005, nr 17, dodatek Ucz się z Cogito s. 70-71. [Biblia. ST. Do jakich prezentacji?: Różne oblicza kobiety w literaturze i sztuce. Motyw obciętej głowy w literaturze i sztuce. Zabójstwo w słusznej sprawie. Poświęcenie dla rodaków. Uroda. Piękno]
Zasłona, Iza

Osobowości „Starego Testamentu”. Mężczyźni : prorok, przywódca narodu, walka z Bogiem, przeznaczenie, anioł // Iza Zasłona, Joanna Graczyk // Cogito. - 2005, nr 17, dodatek Ucz się z Cogito s. 76-77. [Do jakich prezentacji?: Różne wizerunki mężczyzn w literaturze i sztuce. Przywódcy narodu - omów wybrane portrety literackie i malarskie. Prorocy w wybranych dziełach. Siłacze, atleci. Walka człowieka z Bogiem. Bohaterowie zmieniający imię. Ojciec i syn. Bracia (do tego tematu nadadzą się postacie Józefa i zazdrosnych o niego braci)]
Zasłona, Izabela

Biblia / Izabela Zasłona // Cogito. – 2002, nr 4, s.43-5

BIBLIA – inspiracją w literaturze
Biblia

Biblia a literatura polska : antologia / [wybór i oprac.] Kazimierz Bukowski. - Wyd. 3. Warszawa : Wydawnictwa Szk. i Pedag, 1990. - 392 s.
Biblia

Biblia dla dzieci. Świdnica : "Belimor", 1991. - 6 kas. dźw.Cz. 1. - 1 kas. dźw. Strona A : Potop - Arka Noego. Strona B : Powstanie świata
Biblia

Biblia dla dzieci. Świdnica : Belimor", 1991. - 6 kas. dźw. Cz. 2. - 1 kas. dźw. Strona A : Abraham i jego synowie. Strona B : Józef Egipski
Biblia

Biblia dla dzieci. Świdnica : "Belimor", 1991. - 6 kas. dźw. Cz. 3. - 1 kas. dźw. Strona A : Mały Mojżesz. Strona B : Wyprowadzenie Izraelitów i Przymierze
Biblia

Biblia dla dzieci. Świdnica: "Belimor", 1991. - 6 kas. dźw. Cz. 4. - 1 kas. dźw.

Strona Izraelitów : Dawid i Goliat. Strona B : Daniel w jaskini lwówBiblia

Biblia dla dzieci. Świdnica : "Belimor", 1991. - 6 kas. dźw.Cz. 5. - 1 kas. dźw.

Strona A : Mały Jezus. Strona B : Pan Jezus naucza.


Biblia

Biblia dla dzieci. Świdnica : "Belimor", 1991. - 6 kas. dźw. Cz. 6. - 1 kas. dźw.

Strona A : Ostatnia Wieczerza. Strona B : Męka Chrystusa i Zmartwychwstanie


Biblia

Biblia i Ty. Warszawa : Witton, [ok.1992]. - 8 kas. dźw.Cz. 1. Strona A : Stworzenie świata. Strona B : Raj utracony.
Biblia

Biblia i Ty. Warszawa : Witton, [ok.1992]. - 8 kas. dźw. Cz. 2. Strona A : Kain i Abel. Strona B : Potop.
Biblia

Biblia i Ty. Warszawa : Witton, [ok.1992]. - 8 kas. dźw. Cz. 3. Strona A : Zagłada Sodomy i Gomory. Strona B : Największa próba.

Biblia

Biblia i Ty. Warszawa : Witton, [ok.1992]. - 8 kas. dźw. Cz. 4. Strona A: Drabina Jakubowa. Strona B : Bracia sprzedają Józefa.
Biblia

Biblia i Ty. Warszawa : Witton, [ok.1992]. - 8 kas. dźw. Cz. 5. Strona A : Józef i jego bracia. Strona B : Mojżesz-dziecko z wody wydobyte
Biblia

Biblia i Ty. Warszawa : Witton, [ok.1992]. - 8 kas. dźw. Cz. 6. Strona A : Wyjście z domu niewoli. Strona B : Gdy zadrżały mury wydobyte.
Biblia

Biblia i Ty. Warszawa : Witton, [ok.1992]. - 8 kas. dźw. Cz. 7. Strona A : Dawid i Goliat. Strona B : Król Dawid
Biblia

Biblia i Ty. Warszawa : Witton, [ok.1992]. - 8 kas. dźw. Cz. 8. Strona A : Salomonowy wyrok. Strona B : Daniel i lwy.
Bułhakow, Michał

Mistrz i Małgorzata / Michał Bułhakow ; przeł. [z ros.] Irena Lewandowska, Witold Dąbrowski. Warszawa : Prószyński i S-ka, 1999. - 368, [4] s.
Bułhakow, Michał

Mistrz i Małgorzata. Kasety 1-9. [b.m.] : Zakład Nagrań i Wydawnictw Związku Niewidomych, ok.2002. wg wydania: Warszawa : "Czytelnik", 1992

Cysewski, Kazimierz

Między historią badań literackich a teorią literatury. / Kazimierz Cysewski. – Olsztyn : Wydaw. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2002. - s. 233-236 : Biblia w literackich analogizacjach.
Dobraczyński, Jan

Listy Nikodema / Jan Dobraczyński. - [Wyd. 17]. Warszawa : "Pax", 1981. - 422, [2] s.
Eco, Umberto

Imię róży / Umberto Eco ; przeł. [z wł.] Adam Szymanowski. - [Wyd. 5]. Warszawa : Państ. Inst. Wydaw., 1993. - 627, [1] s.

Frank, Penny

Biblijne opowiadania dla najmłodszych / Penny Frank ; [przeł. z ang. Igor Barna] ; il. Tony Morris Warszawa : "Znaki Czasu", 1990 T. 1 : Na początku. - 221, [2] s. : il. kolor.
Frank, Penny

Biblijne opowiadania dla najmłodszych / Penny Frank ; [przeł. z ang. Igor Barna] ; il. Tony Morris. Warszawa : "Znaki Czasu", 1990 T. 2 : Ziemia obiecana. - 221, [2] s. : il. kolor.
Frank, Penny

Biblijne opowiadania dla najmłodszych / Penny Frank ; [przeł. z ang. Igor Barna] ; il. Tony Morris. Warszawa : "Znaki Czasu", 1990. T. 3 : Królowie i prorocy. - 221, [2] s. : il. kolor.
Frank, Penny

Biblijne opowiadania dla najmłodszych / Penny Frank ; [przeł. z ang. Igor Barna] ; il. Tony Morris Warszawa : "Znaki Czasu", 1990 T. 4 : Zbawiciel przyszedł na świat. - 243, [1] s. : il. kolor.
Frank, Penny

Biblijne opowiadania dla najmłodszych / Penny Frank ; przeł. [z ang.] Konstanty WiazowskiWarszawa : "Znaki Czasu", 1990. T. 5 : Jezus i królestwo. - 243, [2] s. : il. kolor.
Herbert, Zbigniew

Wybór wierszy / Zbigniew Herbert. Warszawa : Państ. Inst. Wydaw., 1983. - 201, [3] s.
Jan Paweł II (papież ; 1920-2005)

Dekalog wg Jana Pawła II : 10 przykazań w papieskich homiliach wygłoszonych w Polsce. Cz. 1-2 / Jan Paweł II: homilie czyta Maciej Tomaszewski. [b.m.]: "Ultra Pop Media", 2005. - 2 płyty CD audio
Jan Paweł II (papież ; 1920-2005)

Tryptyk Rzymski : medytacje / Jan Paweł II ; posł. Marek Skwarnicki. Kraków : Wydaw. Św[iętego] Stanisława BM [Biskupa Męczennika] Archidiecezji Krakowskiej, 2003. - 38, [2] s. : il.
Jan Paweł II (papież ; 1920-2005)

Tryptyk Rzymski / Jan Paweł II ; czyta Krzysztof Globisz. Kraków : Wydaw. Św. Stanisława BM, 2003. - 1 płyta CD audio. Zawiera: Strumień ; Medytacje nad "Ksiegą Rodzaju" na progu Kaplicy Sykstyńskiej ; Wzgórze w krainie Moria.
Kamieńska, Anna

Książka nad książkami /Anna Kamieńska. Warszawa : "Nasza Księgarnia", 1985. - 362, [6]s.
Kamieńska, Anna

Milczenia i psalmy najmniejsze / Anna Kamieńska Kraków : Wydaw. Literackie, 1988. - 176, [3] s.
Kochanowski, Jan

Psałterz Dawidów / Jan Kochanowski ; oprac. Jerzy Ziomek ; [parafraza z łac.]. Wrocław : Zakł. Nar. im. Ossolińskich, 1960. - CLXXVIII, 303, [3] s. [Biblia - przekłady polskie - 16 w.]
Kochanowwski, Jan

Psałterz Dawidów / Jan Kochanowski. Warszawa : Państ. Inst. Wydaw., 1982. - 272, [4] s. ; Przygot. na podst. Dzieł polskich J. Kochanowskiego
Kochanowski, Jan

Dzieła wszystkie : wydanie sejmowe. T. 1 : cz. 1 , Psałterz Dawidów : fototypia - transkrypcja ; List od Jana Kochanowskiego do Stanisława Fogelwedera / Jan Kochanowski ; oprac. Jerzy Wronczak ; red. nacz. Jerzy Woronczak ; kom. red. Władysław Floryan [i in.] oraz zespół opracowujący Maria Renata Mayenowa (przewodn.) ; Polska Akademia Nauk. Instytut Badań Literackich Wrocław [i in.] : Zakł. Nar. im. Ossolińskich, 1983. - 472, [4] s.
Kochanowski, Jan

Dzieła wszystkie: wydanie sejmowe. T. 1 : cz. 4 , Melodie na Psałterz polski przez Mikołaja Gomółkę uczynione / Jan Kochanowski ; przygot. do dr. Mirosław Perz ; red. nacz. JerzyWoronczak ; kom. red. Władysław Floryan [i in.] oraz zespół opracowujący Maria Renata Mayenowa (przewodn.) ; Polska Akademia Nauk. Instytut Badań Literackich Wrocław [i in.] : Zakł. Nar. im. Ossolińskich, 1983. - 350, [2] s.

Konwicki, Tadeusz

Mała Apokalipsa / Tadeusz Konwicki. Warszawa : Niezależna Oficyna Wydawnicza, 1999. - 234, [1] s.
Krasiński, Zygmunt

Nie-Boska komedia / Zygmunt Krasiński. Wrocław : "Siedmioróg", 1999. - 92, [2] s.
Kunicka, Józefa

Od Genesis do Apokalipsy : Miron Białoszewski wobec wybranych aspektów biblijnej Historii Zbawienia / Józefa Kunicka // Ruch Literacki. - 2003, z. 2 (257), s. 163-179
Lutosławska-Jaworska, Anna

Opowieści Biblijne : na podstawie Starego Testamentu / Anna Lutosławska-Jaworska ; muz. i realiz. nagr. Paweł Grudzień. Kraków : Studio "Inigo", 2004. - 1 płyta CD audioZawiera: Wstęp ; Ulepieni z gliny ; Żebro Adamowe ; Bracia ; 40 dni deszczu ; Wieża Babel ; Izaak ; Nie oglądaj się ; Bliźniacy ; Ezaw i Jakub ; Kto płacze w szuwarach ; Ucieczka przed gniewem ; Przejście przez Morze Czerwone ; Manna ; Góra Synaj ; Opowieść o Dawidzie i Goliacie ; Dwie matki ; Pożegnanie
McLeish, Kenneth

Opowieści i legendy biblijne / Kenneth McLeish ; przeł. z ang. Piotr Plewa, Jerzy Prokopiuk, Marcin Stopa ; konsult. nauk. i posł. Waldemar Chrostowski. Warszawa : "Książka i Wiedza", 1995. - 294, [2] s.
Merdas, Alina

Łuk przymierza: Biblia w poezji Norwida / Alina Merdas ; Katolicki Uniwersytet Lubelski. Zakład Badań nad Literaturą Religijną. Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL, 1983. - 139, [3] s.
Mickiewicz, Adam

Dziady : część trzecia / Adam Mickiewicz. Warszawa : Agencja Handlowo-Wydawnicza "MZ", [ok. 1995]. - 225 s.
Mickiewicz, Adam

Księgi narodu polskiego i pielgrzymstwa polskiego / Adam Mickiewicz Wrocław : "Siedmioróg", 1997. - 54, [2] s.
Milton, John

Raj utracony / John Milton ; przeł. [z ang.] Maciej Słomczyński ; [posł. Jerzy Strzetelski]. - [Wyd. 2]. Kraków : Wydaw. Literackie, 1986. - 340, [3] s. :

Miłosz, Czesław

Wiersze wybrane / Czesław Miłosz. - [Wyd. 2 krajowe]. Warszawa : Państ. Inst. Wydaw., 1981. - 118, [2] s.


Norwid, Cyprian Kamil

Poezja i dobroć : wybór z utworów / Cyprian Kamil Norwid ; wybrał, wstepem i przypisami opatrzył Marian Piechal. - [Wyd. 2 powiększone]. Warszawa : Państ. Inst. Wydaw., 1981. - 737, [3] s.
Nowak, Tadeusz

Psalmy wszystkie / Tadeusz Nowak ; [oprac. graf. Wojciech Freudenreich]. Warszawa: Państ. Inst. Wydaw., 1980. - 154, [2] s.
Paltro, Piera

Maryja : opowieść o życiu Matki Bożej / Piera Paltro ; przeł. Anna T. Kowalewska ; il. Joanna Chmielewska. Warszawa : "Pax", 1991. - 139, [5] s.
Połowniak-Wawrzonek, Dorota

Odwołania do "Hymnu o miłości" św. Pawła w tekstach Jana Pawła II / Dorota Połowniak-Wawrzonek // Język Polski w Gimnazjum. - 2005/2006, nr 4, s. 7-11
Sawicki, Stefan

Biblia a literatura / Stefan Sawicki // W : Most : matura wewnętrzna : przewodnik dla licealistów / oprac. Marzanna Leociak, Dariusz Morawski. – Warszawa : "Stentor", 2004. - S. 40-46
Semczuk, Małgorzata

Człowiek człowiekowi?...Tradycja biblijna we współczesnej poezji polskiej w swym negatywnym i pozytywnym obrazie/ Małgorzata Semczuk // Przegląd Humanistyczny. -1995, nr 2, s.91-104
Skarga, Piotr

Kazania sejmowe / Piotr Skarga; oprac. Janusz Tazbir przy współudz. Mirosława Korolki. - Wyd. 4 uzup. Wrocław : Zakł. Nar. im. Ossolińskich, 1984. - CXVII, 210, [1] s.
Sokołowski, Mikołaj

Przeobrażenia terminologii biblijnej w "Księgach narodu i pielgrzymstwa polskiego" Adama Mickiewicza / Mikołaj Sokołowski // Kresy. - 2003, nr 56, s. 50-72
Solecki, Wiesław

Jan Kochanowski "Psałterz Dawidów" / oprac. Wiesław Solecki. Warszawa : "Jota", 1991. - 45, [3] s

Słowacki, Juliusz

Balladyna / Juliusz Słowacki ; oprac. Mieczysław Inglot. - Wyd. 6.Wrocław : Zakł. Nar. im. Ossolińskich, 1984. - LXXVIII, 231, [3] s.
Słowacki, Juliusz

Dzieła / Juliusz Słowacki Wrocław : Zakł. Nar. im. Ossolińskich, 1949. - 420 s.

T. 2 : Poematy : Szanfary ; Żmija ; Jan Bielecki ; Hugo ; Do M. Rola Skibickiego ; Mnich ; Arab ; Lambro ; Godzina myśli ; Anhelli ; Ojciec zadżumionych ; W Szwajcarii ; Wacław ; Poema Piasta Dantyszka herbu Leliwa o piekle / oprac. Eugeniusz Sawrymowicz

Steinbeck, John

Na wschód od Edenu. T. 1 / John Steinbeck ; przeł. [z ang.] Bronisław Zieliński. - [Wyd. 4]Warszawa : Państ. Inst. Wydaw., 1981. - 371, [1] s.
Steinbeck, John

Na wschód od Edenu. T. 2 / John Steinbeck ; przeł. [z ang.] Bronisław Zieliński. - [Wyd. 4]Warszawa : Państ. Inst. Wydaw., 1981. - 439, [1] s.
Szargot, Maciej

Inspiracje Biblią w literaturze polskiego romantyzmu / Maciej Szargot // W : Most: romantyzm : przewodnik dla licealistów / [red. Marzanna Leociak i in.]. - Warszawa : "Stentor", 2004. - S. 32-38.
Średniowieczna

Średniowieczna proza polska / zebr. i oprac. Stefan Vrtel-Wierczyński. - Wyd. 2 zm. Wrocław : Zakł. Nar. im. Ossolińskich, 1959. - CLXXVII, [1], 368, [2] s. :[Biblia - przekłady polskie - 14-15 w. ]
Taylor, Kenneth Nathaniel

Biblia w obrazkach dla najmłodszych / Kenneth N. Taylor ; [oprac. i tł. z ang. Renata Pruszkowska]. Warszawa : [s. n.], 1989. - 372, [1] s. : il. kolor
Wierzyński, Kazimierz

Biblia polska / Kazimierz Wierzyński ; wybór i posł. Waldemar Smaszcz. Warszawa : "Pax", 1996. - 191, [1] s.

Wojtyła, Karol

Pieśń o Bogu ukrytym : poezje / Karol Wojtyła - Jan Paweł II. Warszawa : "Anagram", 2001. - 222 s. : il.

BIBLIA - inspiracją w sztuce

(malarstwo, muzyka, filmy)


malarstwo

Bednarski, Tomasz

Obrazy katechetyczne : Jacek Malczewski "Proroctwo Ezechiela" / Tomasz Bednarski, Radosław Chałupniak // Katecheta. - 2003, nr 12, S. 57-61
Biblia

Biblia w malarstwie / [przedm. Janusz St. Pasierb ; przekł. not. bibliogr. Anna Kulig]. - Wyd. 3. Warszawa : "Penta", 1994. - 289, [2] s. [Tekst Starego i Nowego Testamentu na podstawie Biblii Tysiąclecia,]
Binnendijk, Henk

Ewangelia Jana w obrazach : zawsze aktualna Ewangelia opowiedziana językiem współczesnym z 84 ilustracjami / Henk Binnendijk ; przeł. [z niderl.] Adam Podżorski ; il. Reint de Jonge Warszawa ; Kraków : "Zwiastun" ; Towarzystwo Krzewienia Etyki Chrześcijańskiej, 1990. - 174 s.
Connolly, Sean

Cuda Nowego Testamentu / Sean Connolly ; przeł. z ang. Bożenna Stokłosa. Warszawa : "Świat Książki", 2006. - 32 s. : il. kolor. [Cuda, czynione przez Jezusa i św. Piotra, na płótnach wielkich mistrzów]
Devitini-Dufour, Alessia

Bosch / [tekst Alessia Devitini Dufour ; tł. Anna Wieczorek-Niebielska]. Warszawa : "Rzeczzpospolita" : "HPS", cop. 2006. - 143, [1] s. : il.( gł. kolor.). (Klasycy Sztuki / oprac. Stefano Peccatori i Stefano Zuffi ; 7))
Foliogramy

Foliogramy dla szkoły : materiały pomocnicze do przedmiotów humanistycznych / pomysł i kierownictwo Magdalena Boniowska ; koncepcja autorska i opieka merytoryczna Jolanta Horosin-Klamra i Marta Szyma. Warszawa : Wydawnictwo Szkolne PWN, 2003. - 36

k. foliogramów : il. kolor. ; 21x30 cm Zawiera: 1. Sztuka starożytnej Grecji. 2.Starożytny Rzym. 3. Sztuka starożytnego Rzymu. 4. Teatr antyczny. 5. Mitologia grecka - narodziny bogów. 6. Motywy mitologiczne wsztuce. 7a. Motywy biblijne w malarstwie - Stary Testament. 7b. Motywy biblijne w malarstwie - Nowy Testament
Galeria

Galeria sztuki : najsłynniejsze dzieła mistrzów malarstwa. [Z.] 33 , El Greco / [red. nacz. Joanna Dowgiałło-Tyszka ; tł. Ewa Malinowska Odagiri]. Warszawa : De Agostini Polska, cop. 2005. - 31 s.
Galeria

Galeria sztuki : najsłynniejsze dzieła mistrzów malarstwa. [Z.] 50 , Fra Angelico / [red. nacz. Joanna Dowgiałło-Tyszka ; tł. Anna Dudzińska-Facca]. Warszawa : De Agostini Polska, cop. 2006. - 31 s. :
Galeria

Galeria sztuki : najsłynniejsze dzieła mistrzów malarstwa. [Z.] 77 , Giovanni Bellini / [red. nacz. Joanna Dowgiałło-Tyszka ; tł. Anna Dudzińska-Facca]. Warszawa : De Agostini Polska, cop. 2006. - 31 s.

Galeria

Galeria sztuki : najsłynniejsze dzieła mistrzów malarstwa. [Z.] 75 , Jacopo Tintoretto / [red. nacz. Joanna Dowgiałło-Tyszka ; tł. Anna Dudzińska-Facca]. Warszawa : De Agostini Polska, cop. 2006. - 31 s.
Galeria

Galeria sztuki : najsłynniejsze dzieła mistrzów malarstwa. [Z.] 21 , Michał Anioł / [red. nacz. Joanna Dowgiałło-Tyszka ; tł. Anna Dudzińska-Facca]. Warszawa : De Agostini Polska, cop. 2005. - 31 s.

Galeria

Galeria sztuki : najsłynniejsze dzieła mistrzów malarstwa. [Z.] 78 , Rogier van der Weyden / [red. nacz. Joanna Dowgiałło-Tyszka ; tł. Anna Dudzińska-Facca]. Warszawa : De Agostini Polska, cop. 2006. - 31 s.
Galeria

Galeria sztuki : najsłynniejsze dzieła mistrzów malarstwa. [Z.] 44 , William Blake / [red. nacz. Joanna Dowgiałło-Tyszka ; tł. Anna Dudzińska-Facca].Warszawa : De Agostini Polska, cop. 2005. - 31 s.

Giorgi, Rosa

Caravaggio / [tekst Rosa Giorgi ; tł. Hanna Cieśla]. Warszawa : "Rzeczzpospolita" : "HPS", cop. 2006. - 143, [1] s. : il.( gł. kolor.). (Klasycy Sztuki / oprac. Stefano Peccatori i Stefano Zuffi ; 7)
Girardi, Monica

Giotto / [tekst Monica Girardi ; tł. z ang. Małgorzata Borkowska]. Warszawa :"Rzeczpospolita" : "HPS", cop. 2006. - 143, [1] s. : il. (gł. kolor.). (Klasycy Sztuki / oprac.Stefano Peccatori i Stefano Zuffi ; 11)
Grömling, Alexandra

Michał Anioł : życie i twórczość / Alexandra Grömling ; [ wybór zdjęć Jenes Tewes ; przeł. z niem. Krzysztof Gębyra ; red. tekstu Barbara Wojczulanis]. [b.m.] : "Könemann", cop. 2005. - 95 s. : il., fot.. (Sztuka : mały przewodnik)
Hymn

Hymn o miłości. [Katowice] : Wydaw. "Pergamena", [2005]. - 1 zwój.[ Biblia. NT. Listy do Koryntian]

Ilustrowana

Ilustrowana Biblia Młodych / oprac. Tomasz Hergesel ; [tł. z hebr. i grec.]. [Poznań] : "Pallotinum", 1990. - 520 s. : il. kolor. [Podstawa wyd.: Biblia Tysiąclecia, Ilustrowana Biblia Młodych]

Jover, Manuel

Chrystus w sztuce / Manuel Jover ; przekł. z wł. Tamara Łozińska, Ewa Morka. Warszawa : "Penta", cop. 1994. - 231, [1] s.
Kowalczykowa, Alina

Arcydzieła malarstwa. /Reprod. kolor./. – Warszawa : „Stentor”, 1995. - 32 k. 21x30 cm + Druk: Obraz a literatura – oczami polonisty: objaśnienia.- 20 s.

Arcydzieła malarstwa to teka, w której zebrano 32 reprodukcje najwybitniejszych dzieł europejskiego i polskiego malarstwa od średniowiecza po współczesność. Dołączona do plansz broszura zawiera, obok komentarzy do obrazów, szkic Aliny Kowalczykowej poświęcony związkom literatury i malarstwa.


Maliński, Mirosław

Na ostrzu miłości / Mirosław Maliński // Katecheta. - 2004, nr 6, s. 60-63

Przypowieść o synu marnotrawnym w Biblii i na obrazie "Powrót syna marnotrawnego" Rembrandta van Rijn.


Mazurkiewicz, Roman

Kultura średniowiecza i renesansu : materiały z dziejów sztuki - dla liceów / Roman Mazurkiewicz. – Warszawa : "Stentor", 1998. - teka (40 k.) : il. kolor. ; 29 x 21 cm, teka 30 x 22 cm + druk. - 60 s.
Mrowcewicz, Krzysztof

Świat Biblii i kultura antyku : materiały z dziejów sztuki - dla liceów / Krzysztof Mrowcewicz. Warszawa : "Stentor", 1998. - teka (40 k.) : il. kolor. ; 29x21 cm, teka+ druk. - 55 s. : [Reprodukcje arcydzieł sztuki starożytnej oraz malarstwa europejskiego, ilustrującego wydarzenia Starego i Nowego Testamentu]

Pikarska, Małgorzata

Biblia w sztuce / Małgorzata Piekarska // Cogito.- 1997, nr 17, s.48-49

Pobieranie 213.08 Kb.

1   2   3   4
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna