Statut szkoły podstawowej im. Mikołaja kopernika w dobrzycyPobieranie 3.04 Mb.
Strona13/28
Data07.05.2016
Rozmiar3.04 Mb.
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   28
Stopień

Opis osiągnięć

Kategoria

celu

Dział programu: Liczby naturalne − cd.
UCZEŃ:

6

5

4

3

2

Wyjaśnia pojęcia: dzielnik, wielokrotność, liczba pierwsza i złożona.

C

Podaje cechy podzielności liczb przez 2, 5, 10, 100, 3, 9, 25.

B

Na podstawie rozkładu liczby na czynniki pierwsze podaje wszystkie dzielniki liczby złożonej.

C

Objaśnia sposób obliczania niewiadomej w dodawaniu, odejmowaniu, mnożeniu, dzieleniu.

C
Rozwiązuje zadania o podwyższonym stopniu trudności z zastosowaniem
obliczeń zegarowych.

C

Oblicza wartość wyrażenia arytmetycznego z zastosowaniem nawiasów
kwadratowych i wyjaśnia kolejność wykonywania działań.

D

Rozwiązuje zadania tekstowe o podwyższonym stopniu trudności
z zastosowaniem działań na liczbach naturalnych i równań.

D

Wyjaśnia cechy podzielności liczb naturalnych i stosuje je w zadaniach
tekstowych.

D

Stosuje obliczanie średniej arytmetycznej liczb naturalnych
w rozwiązywaniu zadań o podwyższonym stopniu trudności.

D
Uzasadnia wykonalność działań w zbiorze liczb naturalnych.

D

Rozwiązuje zadania problemowe z zastosowaniem działań na liczbach
naturalnych.

D


Stopień

Opis osiągnięć

Kategoria

celu

Dział programu: Własności figur płaskich
UCZEŃ:

6

5

4

3

2Rozróżnia i nazywa podstawowe figury płaskie.

A

Mierzy długość odcinka i podaje ją w odpowiednich jednostkach.

A

Wyróżnia wierzchołki, boki i kąty wielokątów.

A

Rozróżnia rodzaje kątów.

A

Mierzy kąty mniejsze od kąta półpełnego.

B

Oblicza obwód wielokąta, gdy długości boków są liczbami
naturalnymi, wyrażonymi w takich samych jednostkach – proste przypadki.

B

Wskazuje trójkąt na podstawie jego nazwy.

B

Wskazuje wysokości w trójkącie.

A

Podaje nazwy czworokątów.

A

Wskazuje wysokości trapezów.

A

Rozpoznaje wielokąty.

ARysuje proste i odcinki prostopadłe i równoległe.

B

Zamienia jednostki długości.

C


Stopień

Opis osiągnięć

Kategoria

celu

Dział programu: Własności figur płaskich − cd.
UCZEŃ:

6

5

4

3

2
Rozróżnia kąty wierzchołkowe i przyległe.

C


● Wskazuje wielokąty wklęsłe i wypukłe.

B

Mierzy i rysuje kąty wypukłe.

B

Mierzy kąty wewnętrzne trójkąta i czworokąta.

B

Podaje sumę miar kątów wewnętrznych trójkąta i czworokąta.

A

Rysuje wskazane trójkąty i czworokąty.

B

Rysuje wysokości w trójkątach i trapezach.

B

Rozróżnia trójkąty i czworokąty na podstawie ich własności – proste
przypadki.

C

Rozwiązuje proste zadania z zastosowaniem własności figur płaskich.

C

Konstruuje trójkąt z trzech odcinków.

B

Zapisuje wyrażenie algebraiczne opisujące obwód wielokąta i oblicza jego wartość liczbową – proste przypadki.

C

Czyta wyrażenie algebraiczne opisujące obwód figury – proste przypadki.

B
Zapisuje symbolicznie równoległość i prostopadłość odcinków i prostych.

B

Wyznacza odległość punktu od prostej i odległość dwóch prostych.

B

Mierzy i rysuje kąty wklęsłe.

C

Oblicza miary kątów wierzchołkowych i przyległych.

C

Wyjaśnia nierówność trójkąta.

C

Podaje własności trójkątów i czworokątów.

B

Rysuje trójkąty i czworokąty o podanych własnościach.

C

Rozróżnia wielokąty foremne.

B

Rozwiązuje zadania tekstowe dotyczące obliczania miar kątów wewnętrznych wielokątów.

C

Rozwiązuje zadania tekstowe z zastosowaniem własności trójkątów
i czworokątów.

C

Oblicza obwody wielokątów, gdy długości boków są wyrażone w różnych jednostkach.

C
Rysuje wielokąty foremne i opisuje ich własności.

D

Buduje trójkąt, mając dane 2 odcinki i kąt między nimi zawarty lub odcinek i 2 kąty do niego przylegle, korzystajac z linijki i kątomierza.

C

Rozwiązuje zadania o podwyższonym stopniu trudności z zastosowaniem
własności trójkątów i czworokątów.

D
Rozwiązuje zadania dotyczące szukania miar kątów w wielokątach
w różnych sytuacjach.

D

Rozwiązuje zadania problemowe z wykorzystaniem własności
wielokątów.

D


Stopień

Opis osiągnięć

Kategoria

celu

Dział programu: Działania na ułamkach zwykłych i dziesiętnych
UCZEŃ:

6

5

4

3

2Wskazuje w ułamku: licznik, mianownik, kreskę ułamkową.

A

Zapisuje ułamek w postaci dzielenia i odwrotnie.

B

Skraca i rozszerza ułamki – proste przypadki.

B

Porównuje ułamki zwykłe o jednakowych licznikach lub mianownikach.

B

Sprowadza ułamki do wspólnego mianownika – proste przypadki.

B

Porównuje ułamki zwykłe o różnych mianownikach na podstawie rysunku – proste przypadki.

C

Dodaje i odejmuje ułamki o różnych mianownikach – proste przypadki.

B

Mnoży ułamki – proste przypadki.

B

Znajduje liczbę odwrotną do danej – proste przypadki.

B

Dzieli ułamki – proste przypadki.

B

Zapisuje iloczyn dwóch jednakowych czynników w postaci potęgi – proste przypadki.

A

Czyta i zapisuje ułamki dziesiętne.

A

Podaje przybliżenie liczby dziesiętnej z dokładnością do całości.

B

Zamienia ułamki zwykłe na dziesiętne – proste przypadki.

B

Dodaje i odejmuje ułamki dziesiętne w pamięci lub sposobem pisemnym. Sprawdza wyniki za pomocą kalkulatora.

B

Mnoży i dzieli liczby dziesiętne – proste przypadki.

B

Wymienia jednostki drogi, prędkości, czasu.

A

Rozwiązuje proste zadania tekstowe dotyczące obliczania prędkości, drogi, czasu – proste przypadki.

BPorównuje ułamki zwykłe o różnych mianownikach – proste przypadki.

C


● Dodaje, odejmuje, mnoży, dzieli ułamki zwykłe.

B


● Dodaje, odejmuje, mnoży, dzieli ułamki dziesiętne – proste przypadki.

B


● Zamienia ułamki dziesiętne na zwykłe i odwrotnie – proste przypadki.

C


● Wykorzystuje kalkulator do znajdywania rozwinięć dziesiętnych.

A


● Porównuje ułamki zwykłe i dziesiętne.

C


● Oblicza wartości prostych wyrażeń, w których występują ułamki zwykłe
i dziesiętne.

C

Oblicza ułamek danej liczby – proste przypadki.

B

Oblicza drugą i trzecią potęgę ułamka zwykłego i dziesiętnego – proste
przypadki.

B1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   28


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna