Statut szkoły podstawowej im. Mikołaja kopernika w dobrzycy


§ 21a Wymagania programowe na poszczególne oceny z przedmiotu zajęcia komputerowe dla klas IV - VIPobieranie 3.04 Mb.
Strona21/28
Data07.05.2016
Rozmiar3.04 Mb.
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   ...   28§ 21a

  1. Wymagania programowe na poszczególne oceny z przedmiotu zajęcia komputerowe dla klas IV - VI

Temat

(rozumiany

jako lekcja)


Ocena dopuszczający


Ocena dostateczny


Ocena dobry


Ocena bardzo dobry


Ocena celujący

Dział 1. Co w blaszanej skrzynce piszczy

2. Zasady bezpiecznej pracy na komputerze.
(1.1. Uważaj!)Komputer czasem gryzie.

Uczeń:

– dba o porządek na stanowisku pracyUczeń:

– dba o porządek na stanowisku pracy

– wymienia przynajmniej dwie zasady obowiązujące podczas pracy z komputerem

– stosuje powyższe zasadyUczeń:

– dba o porządek na stanowisku pracy

– wymienia większość poznanych zasad obowiązujących podczas pracy z komputerem i stosuje je


Uczeń:

– dba o porządek na stanowisku pracy

– wymienia wszystkie zasady z ewentualnymi drobnymi nieścisłościami, obowiązujące podczas pracy z komputerem i stosuje je


Uczeń:

– dba o porządek na stanowisku pracy

– wymienia szczegółowo zasady obowiązujące podczas pracy z komputerem

– na podstawie nabytej wiedzy potrafi samodzielnie opracować regulamin szkolnej pracowni

komputerowej

– stosuje powyższe zasady3. Komputery małe i duże, czyli o rodzajach komputerów oraz o współpracujących z nimi urządzeniach.

(1.2. Co do komputera wpływa, a co z niego wypływa).Uczeń:

– podaje jeden przykład zastosowania komputera

– rozpoznaje komputer stacjonarny i laptop

– rozpoznaje i nazywa urządzenia peryferyjne: myszkę, klawiaturę, monitor, głośniki

Uczeń:

– podaje dwa przykłady zastosowania komputerów

– rozpoznaje komputer stacjonarny i laptop

– określa ich przeznaczenie i podstawowe różnice pomiędzy nimi

– rozpoznaje i nazywa urządzenia peryferyjne: myszkę, klawiaturę, monitor, głośniki, drukarkę.Uczeń:

– podaje trzy przykłady zastosowania komputerów

– rozpoznaje komputer stacjonarny, laptop, palmtop oraz smartfon

– określa ich przeznaczenie i podstawowe różnice pomiędzy nimi

– rozpoznaje i nazywa urządzenia peryferyjne: myszkę, klawiaturę, monitor, głośniki, drukarkę i modem


Uczeń:

– podaje przykłady zastosowania komputerów

– rozpoznaje różne typy komputerów

– określa przeznaczenie większości z nich i podstawowe różnice pomiędzy nimi

– rozpoznaje i nazywa różne urządzenia peryferyjne


Uczeń:

– podaje przykłady zastosowania komputerów

– rozpoznaje różne typy komputerów

– określa przeznaczenie każdego z nich i podstawowe różnice pomiędzy nimi

– podaje przykłady zastosowania poszczególnych typów komputerów

– rozpoznaje i nazywa różne urządzenia peryferyjne4, 5.Urządzenia zewnętrzne (peryferyjne).

(1.2.Co do komputera wpływa, a co z niego wypływa).

Uczeń:

- na podstawie tablicy edukacyjnej wykona z pięcioma lub sześcioma błędami rysunek urządzeń peryferyjnych wejściowych i wyjściowych z kierunkami przepływu sygnału lub bez zaznaczenia tych kierunków.
Uczeń:

- z pomocą i dzięki sugestiom nauczyciela określa przynależność sprzętów peryferyjnych do grupy urządzeń wejścia bądź wyjścia

- na podstawie tablicy edukacyjnej wykona z trzema lub czterema błędami rysunek urządzeń peryferyjnych wejściowych i wyjściowych z kierunkami przepływu sygnału


Uczeń:

- określa i uzasadnia przynależność sprzętów peryferyjnych do grupy urządzeń wejścia bądź wyjścia

- na podstawie tablicy edukacyjnej wykona z dwoma błędami rysunek urządzeń peryferyjnych wejściowych i wyjściowych z kierunkami przepływu sygnału


Uczeń:

- określa i uzasadnia przynależność sprzętów peryferyjnych do grupy urządzeń wejścia bądź wyjścia

- na podstawie tablicy edukacyjnej wykona z jednym błędem rysunek urządzeń peryferyjnych wejściowych i wyjściowych z kierunkami przepływu sygnału


Uczeń:

- określa i uzasadnia przynależność sprzętów peryferyjnych do grupy urządzeń wejścia bądź wyjścia

- na podstawie tablicy edukacyjnej wykona bezbłędnie rysunek urządzeń peryferyjnych wejściowych i wyjściowych z kierunkami przepływu sygnału


6. Komputerowe gniazda i wtyczki.
(1.2.Co do komputera wpływa, a co z niego wypływa).


Uczeń:

– podłącza myszkę, klawiaturę oraz monitor

– posługuje się myszką i klawiaturą


Uczeń:

- nazywa i wskazuje gniazda USB

– podłącza myszkę, klawiaturę oraz monitor

– posługuje się myszką i klawiaturą

Uczeń:

– nazywa gniazda USB, PS/2, gniazdo podłączenia głośników i monitora

– podłącza myszkę, klawiaturę oraz monitor

– posługuje się myszką i klawiaturą

Uczeń:

– nazywa gniazda komputera z jednym dopuszczalnym błędem

– podłącza myszkę, klawiaturę, monitor, głośniki i drukarkę USB do komputera

– posługuje się myszką i klawiaturą
Uczeń:

– nazywa gniazda komputera

– podłącza myszkę, klawiaturę, monitor, głośniki, drukarkę USB oraz kilka innych urządzeń do komputera (np. skaner, inny komputer, kasę fiskalną lub dekoder)

– posługuje się myszką i klawiaturą
7. Jak zbudowany jest komputer i w jaki sposób pracuje.
(1.3. Moc pod maską

Serce i mózg komputera)

Uczeń:

– rozpoznaje przynajmniej trzy części jednostki centralnej
Uczeń:

– rozpoznaje ponad połowę wszystkich części jednostki centralnej i zna przeznaczenie karty graficznej oraz dźwiękowej

Uczeń:

– rozpoznaje prawie wszystkie części jednostki centralnej i zna ich przeznaczenieUczeń:

– rozpoznaje poszczególne części jednostki centralnej i zna ich przeznaczenie
Uczeń:

– rozpoznaje poszczególne części jednostki centralnej i zna ich przeznaczenie

– wie, dlaczego komputer hałasuje i do czego służą hałasujące wiatraczki

– wymienia nazwisko najwybitniejszego polskiego Informatyka
8. Rysunek jednostki centralnej komputera.
(1.3. Moc pod maską)Uczeń:

- na podstawie tablicy edukacyjnej wykona bardzo schematyczny rysunek jednej części wewnętrznej jednostki centralnej.
Uczeń:

- na podstawie tablicy edukacyjnej wykona bardzo schematyczny rysunek dwóch części wewnętrznych jednostki centralnej.
Uczeń:

- na podstawie tablicy edukacyjnej wykona bardzo schematyczny rysunek trzech części wewnętrznych jednostki centralnej.
Uczeń:

- na podstawie tablicy edukacyjnej wykona bardzo schematyczny rysunek wnętrza jednostki centralnej komputera. Dopuszczalne jest błędnie rozmieszczenie w niej poszczególnych części.Uczeń:

- na podstawie tablicy edukacyjnej wykona bezbłędnie bardzo schematyczny rysunek wnętrza jednostki centralnej komputera

– opisuje procesy, jakie dzieją się podczas uruchamiania komputera

9, 10. Rodzaje pamięci komputera.

(1.3. Moc pod maską)


Uczeń:

– wymienia jeden przykład pamięci komputera

Uczeń:

– wymienia dwa przykłady pamięci komputera.

Uczeń:

– rozróżnia typy pamięci komputera takie jak: RAM oraz pamięć masowa.

– podaje przykłady różnych pamięci masowych: dysk twardy, pendrive, płyta CD i DVD

– wie, dlaczego należy zapisywać dane w pamięci masowej

Uczeń:

– rozróżnia typy pamięci komputera takie jak: RAM oraz pamięć masowa, zna ich podstawowe właściwości.

– podaje przykłady różnych pamięci masowych: dysk twardy, pendrive, płyta CD i DVD

– wie, dlaczego należy zapisywać dane w pamięci masowejUczeń:

– rozróżnia typy pamięci komputera takie jak: ROM, RAM oraz pamięć masowa, zna ich podstawowe właściwości

– podaje przykłady różnych pamięci masowych: dysk twardy, pendrive, płyta CD i DVD

– wie, dlaczego należy zapisywać dane w pamięci masowejDział 2. Czy komputer ma duszę?

12. Czym jest i do czego służy system operacyjny.
(2.1.

System operacyjny

– pierwsze kroki)


Uczeń:

– wymienia jeden przykład systemu operacyjnego (np. Windows).
Uczeń:

– wie, co to jest program

– wie do czego służy OS

– wymienia jeden przykład systemu operacyjnego.Uczeń:

– wie, co to jest program

– wie do czego służy OS

– wymienia dwa przykłady systemów operacyjnych.Uczeń:

– wie, co to jest program

– wie do czego służy OS

– wymienia trzy przykłady systemów operacyjnych.
Uczeń:

– wie, co to jest program

– wie, co to jest BIOS

i wie w jakiej pamięci jest umiejscowiony oraz do czego służy

– wie, do czego służy OS

– wymienia trzy przykłady systemów operacyjnych.

– wymienia co najmniej dwie wersje systemu operacyjnego MS Windows.


13. Ćwiczenia – pierwszy kontakt z systemami operacyjnymi.
(2.1.

System operacyjny

– pierwsze krok)


Uczeń:

– wie, czym jest piractwo komputerowe i wyjaśnia, dlaczego jest szkodliwe i nielegalne

- potrafi prawidłowo włączyć i wyłączyć komputer.


Uczeń:

- rozpoznaje pulpit systemu operacyjnego Windows

- odróżnia system operacyjny Windows od programów w nim zainstalowanych.

– wie, czym jest piractwo komputerowe i wyjaśnia, dlaczego jest szkodliwe i nielegalne

- potrafi prawidłowo włączyć i wyłączyć komputer.


Uczeń:

- rozpoznaje pulpit systemu operacyjnego Windows

- odróżnia system operacyjny Windows od programów w nim zainstalowanych.

– rozpoznaje w instalowanym programie okno z umową licencyjną

– znajduje na obudowie komputera nalepkę licencyjną

– wie, czym jest piractwo komputerowe i wyjaśnia, dlaczego jest szkodliwe i nielegalne

- potrafi prawidłowo włączyć i wyłączyć komputer.


Uczeń:

– odróżnia pulpity systemów operacyjnych Microsoft i Linux

- odróżnia system operacyjny Windows od programów w nim zainstalowanych.

– rozpoznaje w instalowanym programie okno z umową licencyjną

– znajduje na obudowie komputera nalepkę licencyjną

– wyjaśnia, czym jest Otwarte Oprogramowanie

– wie, czym jest piractwo komputerowe i wyjaśnia, dlaczego jest

szkodliwe i nielegalne

- potrafi prawidłowo włączyć i wyłączyć komputer.


Uczeń:

– rozpoznaje ekran startowy programu BIOS

– patrząc na monitor startującego komputera, rozpoznaje moment, w którym kończą się procedury startowe programu BIOS i zaczyna uruchamiać się system operacyjny

– odróżnia pulpity systemów operacyjnych Microsoft, Apple i Linux

– rozpoznaje w instalowanym programie okno z umową licencyjną

– znajduje na obudowie komputera nalepkę licencyjną

– wyjaśnia, na czym jest Otwarte Oprogramowanie

– zna nazwisko twórcy Linuxa

– rozpoznaje logo Linuxa

– wie, czym jest piractwo komputerowe i wyjaśnia, dlaczego jest szkodliwe i nielegalne

- potrafi prawidłowo włączyć i wyłączyć komputer.


14. Elementy systemu operacyjnego.

(2.2.


System operacyjny – jak się w to gra)Uczeń:

– wie, czym jest pulpit systemu operacyjnego

- wymienia jeden program wbudowany w system Windows

- wie do czego służy pomoc systemu WindowsUczeń:

– wie, czym jest pulpit systemu operacyjnego

- wymienia dwa programy wbudowane w system Windows

– wie, czym jest ikona i plik w systemie operacyjnym

- wie o czym mówi rozszerzenie w nazwie pliku

- zna jedno rozszerzenie

- wie do czego służy pomoc systemu Windows


Uczeń:

– wie, czym jest pulpit systemu operacyjnego

- wymienia trzy lub cztery programy wbudowane w system Windows

– wie, czym jest ikona, folder oraz plik w systemie operacyjnym

- wie o czym mówi rozszerzenie w nazwie pliku

- zna dwa lub trzy rozszerzenia

- wie do czego służy pomoc systemu Windows


Uczeń:

– wie, czym jest pulpit systemu operacyjnego

- wymienia pięć lub sześć programów wbudowanych w system Windows

– wie, czym jest ikona, folder oraz plik w systemie operacyjnym

- wie o czym mówi rozszerzenie w nazwie pliku

- zna cztery rozszerzenia

- wie do czego służy pomoc systemu Windows

– zna przeznaczenie i programów Narzędzie Wycinanie i Sitcky NotesUczeń:

– wie, czym jest pulpit systemu operacyjnego

- wymienia siedem programów wbudowanych w system Windows

– wie, czym jest ikona, folder oraz plik w systemie operacyjnym

- wie o czym mówi rozszerzenie w nazwie pliku

- zna pięć rozszerzeń

- wie do czego służy pomoc systemu Windows

– zna przeznaczenie i programów Narzędzie Wycinanie i Sitcky Notes
15. Ćwiczenia – poruszanie się w systemie operacyjnym.
(2.2.

System operacyjny – jak się w to gra)
Uczeń:

– rozpoznaje pulpit systemu operacyjnego

– rozpoznaje przynajmniej jeden program po ikonie (MSPaint, WMP, IE, kalkulator, dokument Notatnika lub WordPada)

–przegląda foldery, posługując się myszką

–przegląda, uruchamia i zamyka programy widoczne w menu systemu operacyjnego z pomocą nauczyciela

– posługuje się pomocą Windows z pomocą nauczyciela
Uczeń:

– rozpoznaje pulpit systemu operacyjnego

– rozpoznaje przynajmniej dwa podstawowe programy po ikonach (MSPaint, WMP, IE, kalkulator, dokument Notatnika i WordPada)

– przegląda foldery, posługując się myszką

– rozpoznaje przynajmniej jedno podstawowe rozszerzenie plików

–przegląda, uruchamia i zamyka programy widoczne w menu systemu operacyjnego

–posługuje się pomocą Windows z pomocą nauczyciela


Uczeń:

– rozpoznaje pulpit systemu operacyjnego

– zmienia tapety pulpitu

– rozpoznaje przynajmniej trzy podstawowe programy po ikonach (MSPaint, WMP, IE, kalkulator, dokument Notatnika i WordPada)

– przegląda foldery, posługując się myszką

– rozpoznaje przynajmniej dwa podstawowe rozszerzenia plików i kojarzy je z typem oraz zawartością pliku (EXE, JPG, TXT, MP3, WMV)

– przegląda, uruchamia i zamyka programy widoczne w menu systemu operacyjnego

– posługuje się pomocą Windows, przeważnie odnajdując rozwiązanie problemu
Uczeń:

– rozpoznaje pulpit systemu operacyjnego

– zmienia tapety pulpitu

– rozpoznaje pięć lub sześć podstawowych programów po ikonach (MSPaint, WMP, IE, kalkulator, dokument Notatnika i WordPada)

–przegląda foldery, posługując się myszką

– rozpoznaje cztery podstawowe rozszerzenia plików i kojarzy je z typem oraz zawartością pliku (np. EXE, JPG, TXT, MP3, WMV)

– przegląda, uruchamia i zamyka programy widoczne w menu systemu operacyjnego

– posługuje się pomocą Windows

– zna przeznaczenie i potrafi posługiwać się programami Narzędzie Wycinanie i Sitcky Notes


Uczeń:

– rozpoznaje pulpit systemu operacyjnego

– zamienia tapety pulpitu

– rozpoznaje po ikonach siedem programów (MSPaint, WMP, IE, kalkulator, dokument Notatnika, WordPada, Sticky Notes, Narzędzie Wycinanie, Rejestrator dźwięku)

– przegląda foldery, posługując się myszką

– rozpoznaje pięć rozszerzeń plików i kojarzy je z typem oraz zawartością pliku (

EXE, JPG, TXT, MP3, WMV)

– konfiguruje system operacyjny w taki sposób, aby były widoczne rozszerzenia plików

– przegląda, uruchamia i zamyka programy widoczne w menu systemu operacyjnego

– posługuje się pomocą Windows

– zna przeznaczenie i potrafi posługiwać się programami Narzędzie Wycinanie i Sitcky Notes


16. Dane uporządkowane.
(2.3.

Porządek w wirtualnym świecie)

Uczeń:

- wie czym jest drzewo folderów.

- wie czym jest skrót do folderu, pliku lub programu


Uczeń:

- wie czym jest drzewo folderów

– wyjaśnia zagrożenia związane z nieumiejętnym naruszeniem struktury plików i folderów systemu operacyjnego

- wie czym jest skrót do folderu, pliku lub programu
Uczeń:

- wie czym jest drzewo folderów i wyjaśnia potrzebę jego zakładania

– wyjaśnia zagrożenia związane z nieumiejętnym naruszeniem struktury plików i folderów systemu operacyjnego

- wie czym jest skrót do folderu, pliku lub programu

-wie czym jest kopia zapasowa i po co się ją tworzy


Uczeń:

- wie czym jest drzewo folderów i wyjaśnia potrzebę jego zakładania

– wie, czym jest korzeń drzewa folderów w systemie operacyjnym

– wyjaśnia zagrożenia związane z nieumiejętnym naruszeniem struktury plików i folderów systemu operacyjnego

- wie czym jest skrót do folderu, pliku lub programu

- wie, że na pulpicie powinno się umieszczać tylko skróty, nie foldery i pliki

-wie czym jest kopia zapasowa i po co się ją tworzy


Uczeń:

- wie czym jest drzewo folderów i wyjaśnia potrzebę jego zakładania

– wie, czym jest korzeń drzewa folderów w systemie operacyjnym i wymienia niektóre jego elementy

– wyjaśnia zagrożenia związane z nieumiejętnym naruszeniem struktury plików i folderów systemu operacyjnego

- wie czym jest skrót do folderu, pliku lub programu i rozumie jego działanie i potrzebę stosowania

- wie, że na pulpicie powinno się umieszczać tylko skróty, nie foldery i pliki

-wie czym jest kopia zapasowa i po co się ją tworzy

- wymienia nazwę przynajmniej jednego programu do tworzenia kopii zapasowej17.Zakładanie drzewa katalogów.
(2.3.

Porządek w wirtualnym świecie)

Uczeń:

– zakłada drzewo folderów o bardzo prostej strukturze z pomocą nauczyciela w przeznaczonym do tego celu miejscu systemu operacyjnego
Uczeń:

– zakłada drzewo folderów o nieskomplikowanej strukturze z niewielką pomocą nauczyciela w przeznaczonym do tego

celu miejscu systemu operacyjnego i w wyznaczonych katalogach umieszcza pliki


Uczeń:

– zakłada drzewo folderów o nieskomplikowanej strukturze w przeznaczonym do tego celu miejscu systemu operacyjnego i w wyznaczonych katalogach umieszcza plikiUczeń:

– zakłada drzewo folderów o rozbudowanej strukturze w przeznaczonym do tego celu miejscu systemu operacyjnego, nadaje nazwy nowoutworzonym katalogom i umieszcza w nich plik

– przenosi pliki pomiędzy katalogami lub kopiuje je i umieszcza w różnych folderach


Uczeń:

– zakłada drzewo folderów o dowolnej strukturze w przeznaczonym do tego celu miejscu systemu operacyjnego, nadaje nazwy nowoutworzonym katalogom i umieszcza w nich pliki

– przenosi podfoldery i pliki pomiędzy katalogami lub kopiuje je i umieszczają w różnych folderach

- łączy drzewa folderów ze sobą w większą strukturę.18. Skróty i kopie – ćwiczenia.
(2.3.

Porządek w wirtualnym świecie)
Uczeń:

– tworzy z pomocą nauczyciela skrót do wskazanego folderu i umieszcza go na pulpicie
Uczeń:

– tworzy skrót do dowolnego folderu i umieszcza go na pulpicie

– wykonuje kopię ważnych danych na pendrivie


Uczeń:

– tworzy skrót do dowolnego folderu, pliku lub programu i umieszcza go na pulpicie

– wykonuje kopię ważnych danych na pendrivie


Uczeń:

– tworzy skrót do dowolnego folderu, pliku lub programu i umieścić go w dowolnym miejscu, np. na pulpicie

– wykonuje kopię ważnych danych na pendrivie lub płycie DVD za pomocą dowolnego, wybranego przez siebie programu


Uczeń:

– tworzy na dwa sposoby skrót do dowolnego folderu, pliku lub programu i umieszcza go w dowolnym miejscu, np. na pulpicie

– wykonuje kopię ważnych danych na pendrivie, przenośnym dysku twardym lub płycie DVD za pomocą dowolnego, wybranego przez siebie programu


Dział 3. Sztuka grafiki

20. Programy graficzne.
(3.1.

Pędzlem, czy myszką?)

Uczeń:

– wymienia nazwę jednego programu graficznego

– wskazuje przeznaczenie niektórych narzędzi i przycisków programu Paint oraz wie, do czego służą

– potrafi w programie Paint:

* narysować dowolną figurę geometryczną zawartą w programie

* używać narzędzia Gumka
Uczeń:

– wymienia nazwę jednego programu graficznego

– wskazuje przeznaczenie połowy narzędzi i przycisków programu Paint

– potrafi w programie Paint:

* narysować kilka figur geometrycznych zawartych w programie

* cofać i ponawiać wykonane czynności

* używać narzędzia Gumka

*używać z pomocą nauczyciela narzędzia Krzywa.Uczeń:

– wymienia nazwy dwóch prostych programów graficznych

– wskazuje większość narzędzi i przycisków programu Paint

– wie, jakimi narzędziami wspomagają się profesjonalni graficy

– potrafi w programie Paint:

* narysować figury geometryczne zawarte w programie o różnej grubości konturu, puste w środku lub wypełnione barwą

* cofać i ponawiać wykonane czynności

* powiększać i pomniejszać narzędzie Gumka w zakresie oferowanym przez przyciski programu

*używać narzędzia Krzywa do namalowania prostego elementu.


Uczeń:

– wymienia nazwy trzech prostych i profesjonalnych, zaawansowanych, programów graficznych

– wskazuje narzędzia i przyciski programu Paint.

– wie, jakimi narzędziami wspomagają się profesjonalni graficy

– potrafi w programie Paint:

* narysować figury geometryczne zawarte w programie o różnej grubości konturu, puste w środku lub wypełnione barwą

* cofać i ponawiać wykonane czynności

* powiększać i pomniejszać narzędzie Gumka w zakresie oferowanym przez przyciski programu

*używać narzędzia Krzywa do namalowania prostego elementu.


Uczeń:

– wymienia nazwy trzech prostych i profesjonalnych, zaawansowanych, programów graficznych

– wskazuje narzędzia i przyciski programu Paint

– wie, jakimi narzędziami wspomagają się profesjonalni graficy

– potrafi w programie Paint:

* narysować figury geometryczne zawarte w programie o różnej grubości konturu, puste w środku lub wypełnione barwą

* cofać i ponawiać wykonane czynności

* powiększać i pomniejszać do dowolnych rozmiarów narzędzie Gumka

*używać narzędzia Krzywa do namalowania prostego elementu.

*łączyć kilka linii krzywych ze sobą, aby narysować złożony element.

*rysować okręgi i koła narzędziem Owal lub Elipsa w starszej wersji programu

*rysować kwadraty narzędziem Prostokąt.

1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   ...   28


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna