Statut szkoły podstawowej im. Mikołaja kopernika w dobrzycyPobieranie 3.04 Mb.
Strona23/28
Data07.05.2016
Rozmiar3.04 Mb.
1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   28
(4.1. Komputerowe pisanie).

Uczeń:

- podczas wykonywania wspólnego projektu pisze z pomocą koleżanek lub kolegów, zlecony przez zespół zadaniowy bardzo krótki tekst, stosując przynajmniej dwie poznane zasady poprawnego pisania w edytorze tekstu, wprowadzając prawidłowo znaki interpunkcyjne (dopuszczalnych pięć błędów), wprowadzając z pomocą innych akapity, zmieniając wielkość czcionki i zapisując z pomocą innych dokument tekstowy na dysku twardym komputera.
Uczeń:

– podczas wykonywania wspólnego projektu pisze z pomocą koleżanek lub kolegów, zlecony przez zespół zadaniowy bardzo krótki tekst,stosując przynajmniej trzy poznane zasady poprawnego pisania w edytorze tekstu, wprowadzając prawidłowo znaki interpunkcyjne (dopuszczalne cztery błędy), wprowadzając z pomocą innych akapity i justując napisany tekst, zmieniając rodzaj i wielkość czcionki oraz zapisując dokument tekstowy na dysku twardym komputera.
Uczeń:

– podczas wykonywania wspólnego projektu pisze samodzielnie zasugerowany przez innych tekst, stosując przynajmniej cztery poznane zasady poprawnego pisania w edytorze tekstu, wprowadzając prawidłowo znaki interpunkcyjne (dopuszczalne trzy drobne błędy), samodzielnie wprowadzając akapity i justując napisany tekst, zmieniając rodzaj i wielkość czcionki oraz

zapisując dokument tekstowy na dysku twardym komputera.


Uczeń:

– podczas wykonywania wspólnego projektu pisze samodzielnie i według własnego pomysłu przynajmniej dwa teksty, stosując bezbłędnie poznane zasady poprawnego pisania w edytorze tekstu, wprowadzając prawidłowo znaki interpunkcyjne (dopuszczalny jeden drobny błąd),

samodzielnie wprowadzając akapity i justując napisany tekst, zmieniając rodzaj i wielkość czcionki oraz

zapisując dokument tekstowy na dysku twardym komputera.
Uczeń:

- podczas wykonywania wspólnego projektu przedstawia grupie własne pomysły i w dużym stopniu organizuje zespół zadaniowy. Pisze samodzielnie i według własnego pomysłu przynajmniej dwa bardzo ciekawe teksty, stosując bezbłędnie poznane zasady poprawnego pisania w edytorze tekstu, wprowadzając prawidłowo znaki interpunkcyjne, samodzielnie wprowadzając akapity i justując napisany tekst, zmieniając rodzaj i wielkość czcionki oraz

zapisując dokument tekstowy na dysku twardym komputera.


41. Cześć w szkole na sześć – reklama w WordPad.

(4.2. Gdy edytor tekstu udaje program graficzny).
Uczeń w edytorze WordPad:

– wie, czym jest formatowanie

– potrafi uruchomić edytor tekstu WordPad – z pomocą nauczyciela stosuje pogrubienie, podkreślenie i pochylenie czcionki

– pisze różnymi kolorami czcionek

– z dużą pomocą nauczyciela wprowadza do dokumentu grafikę

– potrafi według podanego wzoru i z bardzo dużą pomocą nauczyciela wykonać bardzo prosty plakat z zastosowaniem wybranych, poznanych opcji formatowania.Uczeń w edytorze WordPad:

– wie, czym jest formatowanie

– potrafi uruchomić edytor tekstu WordPad – z niewielką pomocą nauczyciela

stosuje pogrubienie, podkreślenie i pochylenie czcionki

– z pomocą nauczyciela wyrównuje tekst do lewego, do prawego marginesu lub wyśrodkowuje

– z pomocą nauczyciela stosuje listę wypunktowaną

– pisze różnymi kolorami czcionek

– wprowadza do dokumentu grafikę

– z pomocą nauczyciela

potrafi według podanego wzoru wykonać, z niewielkimi usterkami, prosty plakat z zastosowaniem poznanych opcji formatowaniaUczeń w edytorze WordPad:

– wie, czym jest formatowanie

– potrafi uruchomić edytor tekstu WordPad – stosuje pogrubienie, podkreślenie i pochylenie czcionki

– wyrównuje tekst do lewego, do prawego marginesu lub wyśrodkowuje

– stosuje listę wypunktowaną oraz wyróżnienie

– pisze różnymi kolorami czcionek

-wprowadza do dokumentu grafikę

– wykonuje według podanego wzoru, z niewielkimi usterkami, prosty plakat z zastosowaniem poznanych opcji formatowania.Uczeń w edytorze WordPad:

– wie, czym jest formatowanie

– potrafi uruchomić edytor tekstu WordPad

– stosuje pogrubienie, podkreślenie i pochylenie czcionki

– wyrównuje tekst do lewego, do prawego marginesu lub wyśrodkowuje

– stosuje listę wypunktowaną, wyróżnienie, indeks górny oraz indeks dolny

– pisze różnymi kolorami czcionek

– zmienia wielkość interlinii

- wprowadza do dokumentu grafikę

– wykonuje według podanego wzoru dość skomplikowany plakat z zastosowaniem poznanych opcji formatowaniaUczeń w edytorze WordPad:

– wie, czym jest formatowanie

– potrafi uruchomić edytor tekstu WordPad

– stosuje pogrubienie, podkreślenie i pochylenie czcionki

– wyrównuje tekst do lewego, do prawego marginesu lub wyśrodkowuje

– stosuje listę wypunktowaną, wyróżnienie, indeks górny oraz indeks dolny

– pisze różnymi kolorami czcionek

– zmienia wielkość interlinii

– wprowadza do dokumentu grafikę

– wykonuje w edytorze tekstu samodzielnie zaprojektowany, interesujący plakat zastosowaniem poznanych opcji formatowania
42, 43 Cześć w szkole na sześć – reklama w Word lub Writer..

(4.2. Gdy edytor tekstu udaje program graficzny).
Uczeń:

– wie, czym jest formatowanie w edytorze tekstu Word lub Writer

– wymienia co najmniej jeden edytor tekstu, oprócz edytorów wbudowanych w system operacyjny.

– potrafi uruchomić edytor tekstu, ale myli edytor Word z edytorem WordPad podczas otwierania żądanego programu

– z pomocą nauczyciela stosuje pogrubienie, podkreślenie i pochylenie czcionki w edytorze Word lub Writer

– pisze różnymi kolorami czcionek w dokumencie Worda lub Writera

– z dużą pomocą nauczyciela wprowadza do dokumentu Worda lub Writera grafikę i kształt wbudowany w program

– z pomocą nauczyciela sprawdza poprawność ortograficzną i gramatyczną właściwym narzędziem wbudowanym w program

– drukuje stworzony w edytorze tekstu dokument

– z bardzo dużą pomocą nauczyciela potrafi według podanego wzoru wykonać w edytorze tekstu Word lub Writer bardzo prosty plakat z zastosowaniem wybranych poznanych opcji formatowania

- wyjaśnia szkodliwość piractwa komputerowego


Uczeń:

– wie, czym jest formatowanie w edytorze tekstu Word lub Writer

– wymienia co najmniej jeden edytor tekstu, oprócz edytorów wbudowanych w system operacyjny.

– potrafi uruchomić edytor tekstu, ale myli edytor Word z edytorem WordPad podczas otwierania żądanego programu

– z niewielką pomocą nauczyciela stosuje pogrubienie, podkreślenie i pochylenie czcionki w edytorze Word lub Writer

– z pomocą nauczyciela wyrównuje tekst do lewego, do prawego marginesu lub wyśrodkowuje w edytorze Word lub Writer

– z pomocą nauczyciela

stosuje listę wypunktowaną w edytorze Word lub Writer

– pisze różnymi kolorami czcionek w dokumencie Worda lub Writera

– wprowadza do dokumentu Worda lub Writera grafikę i kształt wbudowany w program

– z niewielką pomocą nauczyciela sprawdza poprawność ortograficzną i gramatyczną właściwym narzędziem wbudowanym w program

– drukuje stworzony w edytorze tekstu dokument

– z pomocą nauczyciela potrafi według podanego wzoru wykonać w edytorze tekstu Word lub Writer z niewielkimi usterkami prosty plakat z zastosowaniem poznanych opcji formatowania

- wyjaśnia szkodliwość piractwa komputerowegoUczeń:

– wie, czym jest formatowanie w edytorze tekstu Word lub Writer

– wymienia co najmniej dwa edytory tekstu, oprócz edytorów wbudowanych w system operacyjny, w tym chociaż jeden darmowy (np. MS Word, Writer pakietu Open Office lub Writer pakietu Libre Office),

– otwiera nieomylnie na żądanie edytor tekstu Word lub WordPad

– stosuje pogrubienie, podkreślenie i pochylenie czcionki w edytorze Word lub Writer

– wyrównuje tekst do lewego, do prawego marginesu lub wyśrodkowuje w edytorze Word lub Writer

– stosuje listę wypunktowaną oraz wyróżnienie w edytorze Word lub Writer

– pisze różnymi kolorami czcionek w dokumencie Worda lub Writera

– formatuje tekst czcionką WordArt w edytorze Word

- wprowadza do dokumentu Worda lub Writera grafikę i kształt wbudowany w program

- dodaje co najmniej jeden z pięciu rodzajów podanych niżej efektów: cień, poświatę, odbicie efekty 3-W lub Style kształtów w edytorze Word

- dodaje obramowanie strony w dokumencie Worda

– zmienia kolor strony dokumentu Worda

– sprawdza poprawność ortograficzną i gramatyczną właściwym narzędziem wbudowanym w program Word lub Writer

– drukuje stworzony w edytorze tekstu dokument

– wykonuje według podanego wzoru w edytorze tekstu Word lub Writer, z niewielkimi usterkami, prosty plakat z zastosowaniem poznanych opcji formatowania

- wyjaśnia szkodliwość piractwa komputerowego


Uczeń:

– wie, czym jest formatowanie w edytorze tekstu Word lub Writer

– wymienia co najmniej dwa edytory tekstu, oprócz edytorów wbudowanych w system operacyjny, w tym chociaż jeden darmowy (np. MS Word, Writer pakietu Open Office lub Writer pakietu Libre Office),

– nieomylnie otwiera na żądanie edytor tekstu Word lub WordPad

– stosuje pogrubienie, podkreślenie i pochylenie czcionki w edytorze Word lub Writer

– wyrównuje tekst do lewego, do prawego marginesu lub wyśrodkowuje w edytorze Word lub Writer

– stosuje listę wypunktowaną, wyróżnienie, indeks górny oraz indeks dolny w edytorze Word lub Writer

– zmienia wielkość interlinii w dokumencie Worda lub Writera

– pisze różnymi kolorami czcionek w dokumencie Worda lub Writera

– formatuje tekst czcionką WordArt w edytorze tekstu Word

- wprowadza do dokumentu Worda lub Writera grafikę i kształt wbudowany w program

- dodaje co najmniej dwa z pięciu podanych niżej efektów: cień, poświatę, odbicie, efekty 3-W lub Style kształtów w edytorze Word

- dodaje obramowanie strony w dokumencie Worda

– zmienia kolor strony dokumentu Worda

– sprawdza poprawność ortograficzną i gramatyczną właściwym narzędziem wbudowanym w program Word lub Writer

– drukuje stworzony w edytorze tekstu dokument

– wykonuje według podanego wzoru w edytorze tekstu Word lub Writer, dość skomplikowany plakat zastosowaniem poznanych opcji formatowania

- wyjaśnia szkodliwość piractwa komputerowegoUczeń:

– wie, czym jest formatowanie w edytorze tekstu Word lub Writer

– wymienia co najmniej trzy edytory tekstu, oprócz edytorów wbudowanych w system operacyjny, w tym edytory darmowe (np. MS Word, Writer pakietu Open Office i Writer pakietu Libre Office)

– nieomylnie otwiera na żądanie edytor tekstu Word, WordPad lub Writer

– stosuje pogrubienie, podkreślenie i pochylenie czcionki w edytorze Word lub Writer

– wyrównuje tekst do lewego, do prawego marginesu lub wyśrodkowuje w edytorze Word lub Writer

– stosuje listę wypunktowaną, wyróżnienie, indeks górny oraz indeks dolny w edytorze Word lub Writer

– zmienia wielkość interlinii w dokumencie Worda lub Writera

– pisze różnymi kolorami czcionek w dokumencie Worda lub Writera

– formatuje tekst czcionką WordArt w edytorze tekstu Word

- wprowadza do dokumentu Worda lub Writera grafikę i kształt wbudowany w program

dodaje co najmniej trzy z pięciu podanych niżej efektów: cień, poświatę, odbicie, efekty 3-W lub Style kształtów w edytorze Word

- dodaje obramowanie strony w dokumencie Worda

– zmienia kolor strony dokumentu Worda

– sprawdza poprawność ortograficzną i gramatyczną właściwym narzędziem wbudowanym w program Word lub Writer

– drukuje stworzony w edytorze tekstu dokument

– wykonuje w edytorze tekstu Word lub Writer samodzielnie zaprojektowany, interesujący plakat z zastosowaniem poznanych opcji formatowania

- wyjaśnia szkodliwość piractwa komputerowego44. Ćwiczenia z formatowania tekstu w edytorach tekstu.

(4.2. Gdy edytor tekstu udaje program graficzny).Uczeń podczas wykonywania ćwiczeń:

– z pomocą nauczyciela stosuje pogrubienie, podkreślenie i pochylenie czcionki w edytorze Word lub Writer

– pisze różnymi kolorami czcionek w dokumencie Worda lub Writera

– z dużą pomocą nauczyciela wprowadza do dokumentu Worda lub Writera grafikę i kształt wbudowany w program

– z pomocą nauczyciela sprawdza poprawność ortograficzną i gramatyczną właściwym narzędziem wbudowanym w program

– drukuje stworzony w edytorze tekstu dokument

– z bardzo dużą pomocą nauczyciela potrafi według podanego wzoru wykonać w edytorze tekstu Word lub Writer ulotkę lub wizytówkę z zastosowaniem wybranych poznanych opcji formatowania

- wyjaśnia szkodliwość piractwa komputerowegoUczeń podczas wykonywania ćwiczeń:

– z niewielką pomocą nauczyciela stosuje pogrubienie, podkreślenie i pochylenie czcionki w edytorze Word lub Writer

– z pomocą nauczyciela wyrównuje tekst do lewego, do prawego marginesu lub wyśrodkowuje w edytorze Word lub Writer

– z pomocą nauczyciela

stosuje listę wypunktowaną w edytorze Word lub Writer

– pisze różnymi kolorami czcionek w dokumencie Worda lub Writera

– wprowadza do dokumentu Worda lub Writera grafikę i kształt wbudowany w program

– z niewielką pomocą nauczyciela sprawdza poprawność ortograficzną i gramatyczną właściwym narzędziem wbudowanym w program

– drukuje stworzony w edytorze tekstu dokument

– z pomocą nauczyciela potrafi według podanego wzoru wykonać w edytorze tekstu Word lub Writer z niewielkimi usterkami ulotkę lub wizytówke z zastosowaniem poznanych opcji formatowaniaUczeń podczas wykonywania ćwiczeń:

– stosuje pogrubienie, podkreślenie i pochylenie czcionki w edytorze Word lub Writer

– wyrównuje tekst do lewego, do prawego marginesu lub wyśrodkowuje w edytorze Word lub Writer

– stosuje listę wypunktowaną oraz wyróżnienie w edytorze Word lub Writer

– pisze różnymi kolorami czcionek w dokumencie Worda lub Writera

– formatuje tekst czcionką WordArt w edytorze Word

- wprowadza do dokumentu Worda lub Writera grafikę i kształt wbudowany w program

- dodaje co najmniej jeden z pięciu rodzajów podanych niżej efektów: cień, poświatę, odbicie efekty 3-W lub Style kształtów w edytorze Word

- dodaje obramowanie strony w dokumencie Worda

– zmienia kolor strony dokumentu Worda

– sprawdza poprawność ortograficzną i gramatyczną właściwym narzędziem wbudowanym w program Word lub Writer

– drukuje stworzony w edytorze tekstu dokument

– wykonuje według podanego wzoru w edytorze tekstu Word lub Writer, z niewielkimi usterkami, ulotkę lub wizytówkę z zastosowaniem poznanych opcji formatowania


Uczeń podczas wykonywania ćwiczeń:

– stosuje pogrubienie, podkreślenie i pochylenie czcionki w edytorze Word lub Writer

– wyrównuje tekst do lewego, do prawego marginesu lub wyśrodkowuje w edytorze Word lub Writer

– stosuje listę wypunktowaną, wyróżnienie, indeks górny oraz indeks dolny w edytorze Word lub Writer

– zmienia wielkość interlinii w dokumencie Worda lub Writera

– pisze różnymi kolorami czcionek w dokumencie Worda lub Writera

– formatuje tekst czcionką WordArt w edytorze tekstu Word

- wprowadza do dokumentu Worda lub Writera grafikę i kształt wbudowany w program

- dodaje co najmniej dwa z pięciu podanych niżej efektów: cień, poświatę, odbicie, efekty 3-W lub Style kształtów w edytorze Word

- dodaje obramowanie strony w dokumencie Worda

– zmienia kolor strony dokumentu Worda

– sprawdza poprawność ortograficzną i gramatyczną właściwym narzędziem wbudowanym w program Word lub Writer

– drukuje stworzony w edytorze tekstu dokument

– wykonuje według podanego wzoru w edytorze tekstu Word lub Writer, dość skomplikowaną ulotkę lub wizytówkę z zastosowaniem poznanych opcji formatowaniaUczeń podczas wykonywania ćwiczeń:

– stosuje pogrubienie, podkreślenie i pochylenie czcionki w edytorze Word lub Writer

– wyrównuje tekst do lewego, do prawego marginesu lub wyśrodkowuje w edytorze Word lub Writer

– stosuje listę wypunktowaną, wyróżnienie, indeks górny oraz indeks dolny w edytorze Word lub Writer

– zmienia wielkość interlinii w dokumencie Worda lub Writera

– pisze różnymi kolorami czcionek w dokumencie Worda lub Writera

– formatuje tekst czcionką WordArt w edytorze tekstu Word

- wprowadza do dokumentu Worda lub Writera grafikę i kształt wbudowany w program

dodaje co najmniej trzy z pięciu podanych niżej efektów: cień, poświatę, odbicie, efekty 3-W lub Style kształtów w edytorze Word

- dodaje obramowanie strony w dokumencie Worda

– zmienia kolor strony dokumentu Worda

– sprawdza poprawność ortograficzną i gramatyczną właściwym narzędziem wbudowanym w program Word lub Writer

– drukuje stworzony w edytorze tekstu dokument

– wykonuje w edytorze tekstu Word lub Writer samodzielnie zaprojektowaną, interesującą ulotkę i wizytówkę z zastosowaniem poznanych opcji formatowania45. Projekt szkolny (dekoracje na szkolną tablicę, akademię).
(4.2. Gdy edytor tekstu udaje program graficzny).


Uczeń:

- podczas pracy nad wspólnym projektem wykonuje zleconą przez zespół zadaniowy niewielką jego część w programie Word lub Writer, stosując z pomocą koleżanek lub kolegów pogrubienie, podkreślenie i pochylenie czcionki, pisząc różnymi kolorami czcionek, z dużą pomocą innych wprowadzając do dokumentu Worda lub Writera grafikę i kształt wbudowany w program, a także z pomocą innych sprawdzając poprawność ortograficzną i gramatyczną właściwym narzędziem wbudowanym w programUczeń:

– podczas pracy nad wspólnym projektem wykonuje zleconą przez zespół zadaniowy, wydzieloną jego część w programie Word lub Writer, stosująć z niewielką pomocą kolegów lub koleżanek pogrubienie, podkreślenie i pochylenie czcionki, wyrównując tekst do lewego, do prawego marginesu lub wyśrodkowując, stosując listę wypunktowaną, pisząc różnymi kolorami czcionek, wprowadzając do dokumentu Worda lub Writera grafikę i kształt wbudowany w program, sprawdza poprawność ortograficzną i gramatyczną właściwym narzędziem wbudowanym w programUczeń:

– podczas pracy nad wspólnym projektem wykonuje częściowo zleconą, a częściowo na podstawie własnych pomysłów, wydzieloną jego część w programie Word lub Writer, samodzielnie stosując pogrubienie, podkreślenie i pochylenie czcionki, wyrównując tekst do lewego, do prawego marginesu lub wyśrodkowując, stosując listę wypunktowaną oraz wyróżnienie, pisząc różnymi kolorami czcionek, formatując tekst czcionką WordArt, wprowadzając do dokumentu Worda lub Writera grafikę i kształt wbudowany w program, dodając w dokumencie Worda co najmniej jeden z pięciu rodzajów podanych niżej efektów: cień, poświatę, odbicie efekty 3-W lub Style kształtów, dodając obramowanie i zmieniając kolr strony dokumentu, sprawdzając poprawność ortograficzną i gramatyczną właściwym narzędziem wbudowanym w programUczeń:

– podczas pracy nad wspólnym projektem wykonuje na podstawie własnych pomysłów dużą jego część w programie Word lub Writer, samodzielnie stosując pogrubienie, podkreślenie i pochylenie czcionki, wyrównując tekst do lewego, do prawego marginesu lub wyśrodkowując, stosując listę wypunktowaną, wyróżnienie, indeks górny oraz indeks dolny, zmieniając wielkość interlinii, pisząc różnymi kolorami czcionek, formatując tekst czcionką WordArt, wprowadzając do dokumentu Worda lub Writera grafikę i kształt wbudowany w program, dodając w dokumencie Worda co najmniej dwa z pięciu podanych niżej efektów: cień, poświatę, odbicie, efekty 3-W lub Style kształtów, dodając obramowanie i zmieniając strony dokumentu, sprawdzając poprawność ortograficzną i gramatyczną właściwym narzędziem wbudowanym w programUczeń:

– podczas pracy nad wspólnym projektem przedstawia grupie własne, ciekawe pomysły i w dużym stopniu organizuje zespół zadaniowy. Wykonuje na podstawie własnych, oryginalnych pomysłów w interesujący sposób dużą część całej pracy w programie Word lub Writer, samodzielnie stosując pogrubienie, podkreślenie i pochylenie czcionki, wyrównując tekst do lewego, do prawego marginesu lub wyśrodkowując, stosując listę wypunktowaną, wyróżnienie, indeks górny oraz indeks dolny, zmieniając wielkość interlinii, pisząc różnymi kolorami czcionek,

formatując tekst czcionką WordArt, wprowadzając do dokumentu Worda lub Writera grafikę i kształt wbudowany w program,

dodając w dokumencie Worda co najmniej trzy z pięciu podanych niżej efektów: cień, poświatę, odbicie, efekty 3-W lub Style kształtów, dodając obramowanie i zmieniając kolor strony dokumentu, sprawdzając poprawność ortograficzną i gramatyczną właściwym narzędziem wbudowanym w program46, 47. Wstawianie gotowych grafik do edytora tekstu.
(4.3. Ogłoszenie o szkolnej dyskotece)


Uczeń:

– wprowadza grafiki, zdjęcia, lub cliparty do dokumentu Worda z dużą pomocą nauczyciela

– zmienia rozmiar tekstu WordArt z pomocą nauczyciela

– z bardzo dużą pomocą nauczyciela potrafi według podanego wzoru, z niewielkimi błędami wykonać bardzo prosty plakat reklamowy z wykorzystaniem niektórych z poznanych opcji formatowania wprowadzanych do dokumentu grafikUczeń:

– wprowadza grafiki, zdjęcia, lub cliparty do dokumentu Worda z pomocą nauczyciela

– formatuje grafikę na dokumencie z pomocą nauczyciela w ten sposób, aby można było pisać na jej tle oraz umieszczać w dowolnym miejscu na stronie

– zmienia kształt i rozmiar tekstu WordArt oraz wypełnia kolorami jego wnętrza z pomocą nauczyciela

– z pomocą nauczyciela potrafi według podanego wzoru, z niewielkimi błędami wykonać prosty plakat reklamowy z wykorzystaniem poznanych opcji formatowania wprowadzanych do dokumentu grafik


Uczeń:

– wprowadza grafiki, zdjęcia i cliparty do dokumentu Worda

– formatuje grafikę na dokumencie w ten sposób, aby można było pisać na jej tle oraz umieszczać w dowolnym miejscu na stronie

– zmienia kształt i rozmiar tekstu WordArt, wypełnia kolorami jego wnętrze, dodaje jeden z wymienionych niżej efektów: cień, odbicie, poświatę i efekt 3-W lub zmienia deseń konturu

– potrafi według podanego wzoru, z niewielkimi błędami wykonać prosty plakat reklamowy z wykorzystaniem poznanych opcji formatowania wprowadzanych do dokumentu grafik


Uczeń:

– wprowadza grafiki, zdjęcia i cliparty do dokumentu Worda

– formatuje grafikę na dokumencie w ten sposób, aby można było pisać na jej tle oraz umieszcza w dowolnym miejscu na stronie1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   28


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna