Statut szkoły podstawowej im. Mikołaja kopernika w dobrzycy


Wymagania w dziale programowym pisanie klasa VPobieranie 3.04 Mb.
Strona5/28
Data07.05.2016
Rozmiar3.04 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   28

Wymagania w dziale programowym pisanie klasa V


(elementy podkreślone są wymagane na półrocze I):


 1. dopuszczający otrzymuje uczeń, który:

 1. zna zasady budowy danej formy wypowiedzi pisemnej (formy wypowiedzi obowiązujące w 4. klasie + sprawozdanie, opis krajobrazu, opowiadanie z dialogiem, wywiad),

 2. zna zasady redagowania instrukcji (tryb rozkazujący lub bezokoliczniki), notatki,

 3. przy pomocy nauczyciela odwzorowuje;
  1. dostateczny otrzymuje uczeń, który:

 1. redaguje formy wypowiedzi pisemnej ( z zakresu 4. i 5. klasy)
  wg schematu;
  1. dobry otrzymuje uczeń, który:

 1. redaguje samodzielnie daną formę wypowiedzi ( z zakresu 4. i 5. klasy), zachowując zasady jej budowy;
  1. bardzo dobry otrzymuje uczeń, który:

 1. poprawnie redaguje daną formę wypowiedzi ( z zakresu 4. i 5. klasy), zachowując wszystkie jej elementy.   1. Wymagania w dziale programowym czytanie klasa V:


  1. dopuszczający otrzymuje uczeń, który:

a)czyta tekst unikając przejęzyczeń i przekręceń wyrazów (dop. 3 pomyłki);


  1. dostateczny otrzymuje uczeń, który:

 1. czyta tekst unikając przejęzyczeń i przekręceń wyrazów (dop. 2 pomyłki),

 2. przestrzega znaki przestankowe,

 3. czyta w odpowiednim tempie;
  1. dobry otrzymuje uczeń, który:

 1. czyta tekst unikając przejęzyczeń i przekręceń wyrazów (dop. 1 pomyłka),

 2. przestrzega znaki przestankowe,

 3. czyta w odpowiednim tempie,

 4. odpowiednio moduluje głosem;
  1. bardzo dobry otrzymuje uczeń, który:

 1. czyta poprawnie tekst z odpowiednią modulacją, właściwym akcentem
  i w odpowiednim tempie,

 2. przestrzega znaki przestankowe.   1. Wymagania w dziale programowym czytanie ze zrozumieniem klasa V:

 1. dopuszczający otrzymuje uczeń, który:

 1. wyszukuje wskazane przez nauczyciela informacje w tekście,

 1. dostateczny otrzymuje uczeń, który:

 1. wyszukuje potrzebne informacje we wskazanym tekście,

  1. dobry otrzymuje uczeń, który:

 1. wyszukuje potrzebne informacje we wskazanym tekście,

 2. rozumie informacje typu: kto? co? gdzie? kiedy? jak?,

 3. wyodrębnia postacie główne i drugoplanowe,

 4. odróżnia wydarzenia istotne od nieistotnych,

 5. rozumie dosłowny sens przeczytanego tekstu;

  1. bardzo dobry otrzymuje uczeń, który:

 1. wyszukuje potrzebne informacje we wskazanym tekście,

 2. rozumie informacje typu: kto? co? gdzie? kiedy? jak?,

 3. wyodrębnia postacie główne i drugoplanowe,

 4. odróżnia wydarzenia istotne od nieistotnych,

 5. rozumie dosłowny sens przeczytanego tekstu,

 6. rozumie związek przyczynowo – skutkowy,

 7. rozumie słowa i związki frazeologiczne,

 8. wybiera najważniejsze zdanie, zawierające myśl przewodnią,

 9. wnioskuje i ocenia.   1. Wymagania w dziale programowym mówienie klasa V:

  1. dopuszczający otrzymuje uczeń, który:

 1. mówi krótko, na temat, nie wyczerpuje omawianych zagadnień,

 2. buduje zdania pojedyncze,

 3. stara się unikać błędów językowych (dop. 3 błędy językowe),

 4. mówi niewyraźnie, cicho;
 1. dostateczny otrzymuje uczeń, który:

 1. mówi na temat,

 2. zachowuje poprawny szyk wyrazów,

 3. popełnia nieliczne błędy językowe (dop. 2 błędy językowe),

 4. stara się używać zdań złożonych,

 5. stara się unikać powtórzeń,

 6. mówi głośno, wyraźnie, stara się nawiązać kontakt z odbiorcą;

 1. dobry otrzymuje uczeń, który:

 1. mówi na temat, wyczerpująco,

 2. różnicuje składnię,

 3. unika błędów językowych (dop. 1 błąd językowy),

 4. unika powtórzeń,

 5. mówi głośno, wyraźnie, nawiązuje kontakt z odbiorcą;

 1. bardzo dobry otrzymuje uczeń, który:

 1. mówi na temat, wyczerpująco,

 2. buduje zdania poprawne pod względem składniowym i językowym,

 3. mówi płynnie, ciekawie, dobierając zróżnicowane słownictwo stosowne do tematu,

 4. mówi głośno, wyraźnie, z odpowiednią intonacją, barwą głosu,
  we właściwym tempie.   1. Wymagania w dziale programowym słuchanie klasa V:


  1. dopuszczający otrzymuje uczeń, który:

 1. słucha z uwagą;

  1. dostateczny otrzymuje uczeń, który:

 1. zabiera głos na dany temat;

  1. dobry otrzymuje uczeń, który:

 1. wypowiada własne zdanie;

  1. bardzo dobry otrzymuje uczeń, który:

 1. wypowiada swoje zdanie, uzasadniając je, odwołuje się do swoich doświadczeń.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   28


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna