Statut szkoły podstawowej im. Mikołaja kopernika w dobrzycy


Wymagania w dziale programowym pisanie klasa VI (elementy podkreślone są wymagane na półrocze I)Pobieranie 3.04 Mb.
Strona7/28
Data07.05.2016
Rozmiar3.04 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   28

Wymagania w dziale programowym pisanie klasa VI (elementy podkreślone są wymagane na półrocze I):

 1. dopuszczający otrzymuje uczeń, który:

  1. zna zasady budowy danej formy wypowiedzi pisemnej (form obowiązujących w kl. IV, V + list oficjalny, charakterystyka, streszczenie, opis sytuacji, opis reprodukcji, opis przeżycia),

  2. zna zasady redagowania form obowiązujących w kl. IV, V +podanie, reklama,

  3. przy pomocy nauczyciela odwzorowuje;

 2. dostateczny otrzymuje uczeń, który:

  1. redaguje formy wypowiedzi pisemnej (obowiązujące w klasie IV, V i VI )wg schematu;

 3. dobry otrzymuje uczeń, który:

  1. redaguje samodzielnie daną formę wypowiedzi, zachowując zasady jej budowy;

 4. bardzo dobry otrzymuje uczeń, który:

poprawnie redaguje daną formę wypowiedzi, zachowując wszystkie jej elementy.
   1. Wymagania w dziale programowym czytanie klasa VI:


 1. dopuszczający otrzymuje uczeń, który:

a) czyta tekst unikając przejęzyczeń i przekręceń wyrazów (dop. 2 pomyłki)

 1. dostateczny otrzymuje uczeń, który:

 1. czyta tekst unikając przejęzyczeń i przekręceń wyrazów
  (dop. 1 pomyłka),

 2. przestrzega znaki przestankowe,

 3. czyta w odpowiednim tempie;

  1. dobry otrzymuje uczeń, który:

 1. czyta poprawnie tekst,

 2. przestrzega znaki przestankowe,

 3. czyta w odpowiednim tempie,

 4. odpowiednio moduluje głosem;

 1. bardzo dobry otrzymuje uczeń, który:

  1. czyta poprawnie tekst z odpowiednią modulacją, właściwym akcentem
   i w odpowiednim tempie,

  2. przestrzega znaki przestankowe.

   1. Wymagania w dziale programowym czytanie ze zrozumieniem klasa VI:

 1. dopuszczający otrzymuje uczeń, który:

    1. wyszukuje potrzebne informacje we wskazanym tekście,

 1. dostateczny otrzymuje uczeń, który:

    1. wyszukuje potrzebne informacje we wskazanym tekście,

    2. rozumie informacje typu: kto? co? gdzie? kiedy? jak?,

    3. wyodrębnia postacie główne i drugoplanowe,

    4. odróżnia wydarzenia istotne od nieistotnych,

    5. rozumie dosłowny sens przeczytanego tekstu;

 1. dobry otrzymuje uczeń, który:

     1. wyszukuje potrzebne informacje we wskazanym tekście,

     2. rozumie informacje typu: kto? co? gdzie? kiedy? jak?,

     3. wyodrębnia postacie główne i drugoplanowe,

     4. odróżnia wydarzenia istotne od nieistotnych,

     5. rozumie dosłowny sens przeczytanego tekstu,

     6. rozumie związek przyczynowo – skutkowy,

     7. rozumie słowa i związki frazeologiczne,

     8. wybiera najważniejsze zdanie, zawierające myśl przewodnią,

     9. wnioskuje i ocenia;
 1. bardzo dobry otrzymuje uczeń, który:

    1. wyszukuje potrzebne informacje we wskazanym tekście,

    2. rozumie informacje typu: kto? co? gdzie? kiedy? jak?,

    3. wyodrębnia postacie główne i drugoplanowe,

    4. odróżnia wydarzenia istotne od nieistotnych,

    5. rozumie dosłowny sens przeczytanego tekstu,

    6. rozumie związek przyczynowo – skutkowy,

    7. rozumie słowa i związki frazeologiczne,

    8. wybiera najważniejsze zdanie, zawierające myśl przewodnią,

    9. wybiera uogólnienie będące myślą przewodnią tekstu,

    10. wnioskuje, ocenia, rozumie wartości.
   1. Wymagania w dziale programowym mówienie klasa VI:

 1. dopuszczający otrzymuje uczeń, który:

  1. mówi na temat,

  2. zachowuje poprawny szyk wyrazów,

  3. popełnia nieliczne błędy językowe (dop. 2 błędy językowe),

  4. stara się używać zdań złożonych,

  5. stara się unikać powtórzeń,

  6. mówi głośno, wyraźnie, stara się nawiązać kontakt z odbiorcą;

 2. dostateczny otrzymuje uczeń, który:

  1. mówi na temat, wyczerpująco,

  2. różnicuje składnię,

  3. unika błędów językowych (dop. 1 błąd językowy),

  4. unika powtórzeń,

  5. mówi głośno, wyraźnie, nawiązuje kontakt z odbiorcą;

 3. dobry otrzymuje uczeń, który:

  1. mówi na temat, wyczerpująco,

  2. buduje zdania poprawne pod względem składniowym i językowym,

  3. mówi płynnie, ciekawie, dobierając zróżnicowane słownictwo stosowne do tematu,

  4. mówi głośno, wyraźnie, z odpowiednią intonacją, barwą głosu,
   we właściwym tempie;

 4. bardzo dobry otrzymuje uczeń, który:

  1. swobodnie posługuje się różnymi formami wypowiedzi,

  2. mówi na temat, wyczerpująco,

  3. buduje zdania poprawne pod względem składniowym i językowym,

  4. mówi płynnie, ciekawie, dobierając zróżnicowane słownictwo stosowne do tematu,

  5. świadomie rozwija swe umiejętności językowe,

  6. mówi głośno, wyraźnie, z odpowiednią intonacją, barwą głosu,
   we właściwym tempie.
   1. Wymagania w dziale programowym słuchanie klasa VI:

 1. dopuszczający otrzymuje uczeń, który:

  1. słucha z uwagą;

 1. dostateczny otrzymuje uczeń, który:

  1. zabiera głos na dany temat;

 1. dobry otrzymuje uczeń, który:

a) wypowiada własne zdanie;

 1. bardzo dobry otrzymuje uczeń, który:

a) wypowiada swoje zdanie, uzasadniając je, odwołuje się do swoich doświadczeń.1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   28


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna