Stenogram z sesji I/10 Rady Dzielnicy Bemowo m st. Warszawy w dniu 29 listopada 2010 rPobieranie 64.36 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar64.36 Kb.
Stenogram z sesji I/10

Rady Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy

w dniu 29 listopada 2010 r.


Kaseta nr 1 strona A
1. Otwarcie sesji przez Przedstawiciela Prezydenta m.st. Warszawy i przekazanie przez niego prowadzenia sesji radnemu seniorowi.
J. Jóźwiak

W sytuacji atmosferycznej w imieniu Prezydenta m.st. Warszawy Pani Hanny Gronkiewicz -Walc chciałbym otworzyć pierwszą sesję Rady Dzielnicy Bemowo kadencji 2010-2014 i oddaję głos pani radnej seniorce, w tym przypadku jest to pani Konstantyna Tańska proszę przejąć prowadzenie.


K. Tańska

Dziękuję bardzo. Witam państwa na pierwszym w tej kadencji posiedzeniu Rady Dzielnicy Bemowo, na wstępie gratuluję wszystkim paniom i panom wyboru do Rady Dzielnicy Bemowo i życzę wyłącznie sukcesów w czteroletniej kadencji rady. Zgodnie z porządkiem obrad pierwszej sesji Rady Dzielnicy Bemowo poproszę pana Karola Sobocińskiego Wiceprzewodniczącego Dzielnicowej Komisji Wyborczej o przedstawienie informacji o wynikach wyborów i wręczenie radnym zaświadczeń o wyborze.


2. Informacja Przewodniczącego Dzielnicowej Komisji Wyborczej o wynikach wyborów do Rady Dzielnicy oraz wręczenie radnym zaświadczeń o wyborze.
K. Sobociński

Dobry wieczór państwu, przeczytam państwu wyciąg z obwieszczenia komisarza wyborczego w Warszawie. Dla wyboru rady utworzono cztery okręgi wyborcze, w których łącznie wybierano 25 radnych. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 89 tys. 87 osób, w wyborach wzięło udział, oddało ważne karty do głosowania 45 tys. 232 osoby to jest 50 koma 77 setnych procenta uprawnionych do głosowania. Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące listy. Lista nr 1. Komitet wyborczy SLD. Lista numer 4 KW Platforma Obywatelska RP. Lista numer 5 KW Prawo i Sprawiedliwość. Lista numer 35 KW Wspólnota Samorządowa Nasze Miasto. W okręgu numer 1 obejmującym 7 mandatów komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące liczby mandatów. Lista numer 1 Komitet wyborczy SLD uzyskała 1 mandat. Radną z tej listy została wybrana pani Małgorzata Adamczyk. Lista numer 4 KW Platforma Obywatelska RP uzyskała 4 mandaty. Radnymi z tej listy zostali wybrani pan Popielarz Grzegorz, pani Przychodzień Ewa, pani Puszakowska Marta i pan Ryszkowski Maciej. Lista numer 5 KW Prawo i Sprawiedliwość uzyskała jeden mandat. Radnym z tej listy został wybrany pan Chmiel Zbigniew. Lista numer 35 KW Wspólnota Samorządowa Nasze Miasto uzyskała jeden mandat. Radnym z tej listy został wybrany pan Jędrasiak Andrzej. Okręg wyborczy numer 2 obejmujący 7 mandatów. Komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące liczby mandatów. Lista numer jeden Komitet wyborczy SLD uzyskała 1 mandat. Radną z tej listy została wybrana pani Wyganowska - Krzynówek Anna. Lista numer 4 KW Platforma Obywatelska RP uzyskała 4 mandaty. Radnymi z tej listy zostali wybrani pan Dąbrowski Jarosław, pani Panas Urszula, pan Rafalski Paweł, pani Wośko – Matryba Joanna. Lista numer 5 KW Prawo i Sprawiedliwość uzyskała jeden mandat. Radnym z tej listy został wybrany pan Wierzchowski Marcin. Lista numer 35 KW Wspólnota Samorządowa Nasze Miasto uzyskała 1 mandat. Radnym z tej listy został wybrany pan Całka Włodzimierz. Okręg wyborczy numer 3 obejmujący 6 mandatów. Komitety. Lista numer jeden komitet wyborczy SLD uzyskała 1 mandat. Radnym z tej listy został wybrany pan Początek Mariusz. Lista numer 4 KW Platforma Obywatelska RP uzyskała 3 mandaty. Radnymi z tej listy zostali wybrani pan Bujski Paweł, pan Gręziak Jakub, pani Tańska Konstantyna. Lista numer 5 KW Prawo i Sprawiedliwość uzyskała dwa mandaty. Radnymi z tej listy zostali wybrani pan Niedziałek Adam i pani Wierzchoń Maria. Okręg numer 4 obejmujący 5 mandatów. Lista numer 4 KW Platforma Obywatelska RP uzyskała 3 mandaty. Radnymi z tej listy zostali wybrani: pani Gręziak Anna, pani Maruszewska Agnieszka, pan Oborski Jarosław. Lista numer 5 KW Prawo i Sprawiedliwość uzyskała 1 mandat. Radnym z tej listy został wybrany pan Cackowski Marek. Lista numer 35 KW Wspólnota Samorządowa Nasze Miasto uzyskała 1 mandat. Radną z tej listy została wybrana pani Szczołek Barbara. Wybory odbyły się, głosowanie przeprowadzono, wszystkie mandaty zostały obsadzone. W tej chwili wręczę państwu zaświadczenia o wyborze na radnych w porządku alfabetycznym, poprosiłbym państwa żeby państwo do mnie podchodzili. Pani Adamczyk Małgorzata, pan Bujski Paweł, pan Cackowski Marek, pan Całka Włodzimierz, pan Chmiel Zbigniew, pan Dąbrowski Jarosław, pani Gręziak Anna, pan Gręziak Jakub, pan Jędrasiak Andrzej w dalszej kolejności jest pani Maruszewska, która rozumiem jest usprawiedliwiona, jej nieobecność. Pan Niedziałek Adam, pan Oborski Jarosław, pani Panas Urszula, pan Początek Mariusz, pan Popielarz Grzegorz, pani Przychodzień Ewa, pani Puszakowska Marta, pan Rafalski Paweł, pan Ryszkowski Maciej, pani Szczołek Barbara, pani Tańska Konstantyna, pani Wierzchoń Maria, pan Wierzchowski Marcin, pani Wośko - Matryba Joanna, Pani Wyganowska - Krzynówek Anna. Teraz przystąpimy do zaprzysiężenia rady i zgodnie z artykułem 23 A punkt 1 ustawy o samorządzie gminnym przed przystąpieniem do wykonywania mandatu radni składają ślubowanie o treści „Roty”, którą za chwilę państwu przytoczę. Punkt drugi ślubowanie odbywa się w ten sposób, że po odczytaniu „Roty” wywołani kolejno radni powstają i wypowiadają słowo ślubuję. Ślubowanie może być złożone z dodaniem zdania „tak mi dopomóż Bóg”. Poproszę państwa o powstanie. „Wierny Konstytucji i prawu Rzeczpospolitej Polskiej ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców”. Dziękuję. Proszę usiąść i zgodnie z listą alfabetyczną będę państwa wyczytywał tak.
3. Złożenie ślubowania przez radnych.
K. Sobociński

Pani Adamczyk Małgorzata


M. Adamczyk

Ślubuję.
K. Sobociński

Pan Bujski Paweł.
P. Bujski

Ślubuję.


K. Sobociński

Pan Cackowski Marek.


M. Cackowski

Ślubuję tak mi dopomóż Bóg.


K. Sobociński

Pan Całka Włodzimierz.


W. Całka

Ślubuję.
K. Sobociński

Pan Chmiel Zbigniew.

Z. Chmiel

Ślubuję tak mi dopomóż Bóg.
K. Sobociński

Pan Dąbrowski Jarosław.


J. Dąbrowski

Ślubuję tak mi dopomóż Bóg.


K. Sobociński

Pani Gręziak Anna.


A. Gręziak

Ślubuję.
K. Sobociński

Pan Gręziak Jakub.
J. Gręziak

Ślubuję.
K. Sobociński

Pan Jędrasiak Andrzej.
A. Jędrasiak

Ślubuję.


K. Sobociński

Pan Niedziałek Adam.


A. Niedziałek

Ślubuję.
K. Sobociński

Pan Oborski Jarosław.
J. Oborski

Ślubuję.
K. Sobociński

Pani Panas Urszula.
U. Panas

Ślubuję.

K. Sobociński

Pan Początek Mariusz.


M. Początek

Ślubuję.
K. Sobociński

Pan Popielarz Grzegorz.

G. Popielarz

Ślubuję.
K. Sobociński

Pani Przychodzień Ewa.


E. Przychodzień

Ślubuję tak mi dopomóż Bóg.


K. Sobociński

Pani Puszakowska Marta.


M. Puszakowska

Ślubuję tak mi dopomóż Bóg.


K. Sobociński

Pan Rafalski Paweł.


P. Rafalski

Ślubuję.
K. Sobociński

Pan Ryszkowski Maciej.
M. Ryszkowski

Ślubuję.
K. Sobociński

Pani Szczołek Barbara.
B. Szczołek

Ślubuję tak mi dopomóż Bóg.


K. Sobociński

Pani Tańska Konstantyna


K. Tańska

Ślubuję tak mi dopomóż Bóg.


K. Sobociński

Pani Wierzchoń Maria.


M. Wierzchoń

Ślubuję tak mi dopomóż Bóg.


K. Sobociński

Pan Wierzchowski Marcin.


M. Wierzchowski

Ślubuję tak mi dopomóż Bóg


K. Sobociński

Pani Wośko – Matryba Joanna.


J. Wośko – Matryba

Ślubuję.
K. Sobociński

Pani Wyganowska - Krzynówek Anna.
A. Wyganowska – Krzynówek

Ślubuję.
K. Sobociński

Dziękuję uprzejmie. Pozostaje mi tylko życzyć państwu owocnych obrad i sukcesów. Dziękuję bardzo.

4. Przyjęcie porządku obrad.
K. Tańska

Przystępujemy teraz do następnych czterech punktów porządku obrad to jest: przyjęcie porządku obrad, wybór Przewodniczącego Rady Dzielnicy Bemowo, sprawy różne i wolne wnioski, zamknięcie sesji. Czy są jakieś wnioski do porządku obrad? Proszę bardzo pan radny Bujski.

P. Bujski

Pani przewodnicząca, szanowni radni chciałbym tutaj zgłosić do porządku dodanie dwóch punktów w formie uchwały w sprawie ustalenia liczby Wiceprzewodniczących Rady Dzielnicy Bemowo oraz uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Dzielnicy Bemowo, tych punktów nie ma w porządku, natomiast zgodnie ze statutem dzielnicy powinny być dzisiaj przeprowadzone wybory wiceprzewodniczących również. W związku z tym mam projekty uchwał podpisane przez siedmioro radnych, wymaganych podpisów jest pięć i złożę te dwa projekty uchwały na ręce pani przewodniczącej. Dziękuję.


K. Tańska

Dziękuję bardzo. Chciałam się zwrócić do przedstawiciela Prezydenta m.st. Warszawy czy nie zgłasza uwag do tej…


J. Jóźwiak

W imieniu Prezydenta m.st. Warszawy wyrażam zgodę na dodanie tych dwóch punktów do porządku. Dziękuję.


K. Tańska

Chciałam się do pana Bujskiego zwrócić, w którym miejscu wprowadzimy …Dobrze dziękuję bardzo. Wobec tego porządek obrad w punkcie 4 przyjęcie porządku obrad. Punkt 5 wybór Przewodniczącego Rady Dzielnicy. Punkt 6 to jest ustalenie liczby Wiceprzewodniczących Rady Dzielnicy Bemowo. Punkt 7 to jest wybór Wiceprzewodniczących Rady Dzielnicy Bemowo. Punkty następne są bez zmian. Czy są jakieś inne uwagi jeszcze? Przystąpimy wobec tego do głosowania porządku obrad. Kto z państwa jest za przyjęciem porządku obrad? Przegłosujemy najpierw zmiany do porządku obrad, czyli wprowadzenie punktu w sprawie ustalenia liczby Wiceprzewodniczących Rady Dzielnicy Bemowo. Kto z państwa jest za wprowadzeniem tych dwóch punktów do porządku obrad proszę głosować przez podniesienie ręki. 25, 24 jeszcze może chwileczkę. 24 głosy za. Jeszcze raz proszę o podniesienie ręki, kto z państwa jest za. 24 głosy są za. Kto jest przeciw? Wszyscy są za. Ale kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie ma. 24 głosy za wprowadzeniem punktu dotyczącego ustalenia liczby Wiceprzewodniczących Rady Dzielnicy Bemowo. Przystępujemy do przegłosowania następnego wniosku to jest wybór wiceprzewodniczących. Proszę państwa jeszcze raz musimy przegłosować, zarządzić głosowanie, bo nie zgadza nam się liczba głosów z listą obecności. Kto z państwa jest za przyjęciem tego punktu? 23 głosy za. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Wprowadzono do porządku obrad ten punkt. I następny punkt to jest wybór Wiceprzewodniczących Rady Dzielnicy Bemowo. Kto z państwa jest za wprowadzeniem tego punktu do porządku obrad? 23 głosy za. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Dziękuję ten punkt został wprowadzony również do porządku obrad. I teraz przegłosujemy cały porządek obrad po tych zmianach. Kto z państwa jest za przyjęciem porządku obrad łącznie z tymi dwoma punktami? 23 głosy za. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Dziękuję, czyli początek obrad został przegłosowany. Przystępujemy teraz do następnego punktu to jest wybór Przewodniczącego Rady Dzielnicy Bemowo. Na wstęp…, tak słucham.


5. Wybór Przewodniczącego Rady Dzielnicy Bemowo.
P. Bujski

Pani przewodnicząca w imieniu klubu chciałbym prosić o przerwę 5 minut przed tym punktem.


K. Tańska

Dobrze, ogłaszam pięć minut przerwy. Dziękuję bardzo.


K. Tańska

Bardzo proszę państwa o zajmowanie miejsc, przystępujemy do, dalej do obrad. Przechodzimy teraz do punktu następnego jest to wybór Przewodniczącego Rady Dzielnicy Bemowo. Na wstępnie wybierzemy komisję skrutacyjną, proszę o zgłaszanie kandydatur do komisji skrutacyjnej. Bardzo proszę pan Bujski.


P. Bujski

Pani przewodnicząca z ramienia naszego klubu chciałbym zgłosić Pawła Rafalskiego.

K. Tańska

Dziękuję bardzo. Czy są jakieś inne? Bardzo uprzejmie proszę.


M. Wierzchowski

W imieniu klubu Prawo i Sprawiedliwość zgłaszam pana Adama Niedziałka.


K. Tańska

Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś, bardzo uprzejmie proszę.


A. Wyganowska – Krzynówek

W imieniu klubu radnych Sojuszu Lewicy Demokratycznej zgłaszam panią Małgorzatę Adamczyk.


Koniec kasety 1 strony A
Kaseta 1 strona B
K. Tańska

Dziękuję bardzo. W takim razie proszę o, proszę państwa o przegłosowanie tej komisji skrutacyjnej, kto z państwa jest za komisją skrutacyjną w składzie Paweł Rafalski, Adam Niedziałek, Małgorzata Adamczyk. Pan Paweł Rafalski czy zgadza się pan kandydować? Pan Adam Niedziałek zgadza się pan kandydować? Pani Małgorzata Adamczyk zgadza się pani? Dziękuję bardzo. Przystąpimy do głosowania komisji skrutacyjnej w składzie: pan Paweł Rafalski, pan Adam Niedziałek i pani Małgorzata Adamczyk. Kto z państwa jest za komisją skrutacyjną w takim składzie jak przeczytałam? 23 głosy za. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 1 osoba. Dziękuję bardzo. Więc komisja skrutacyjna została wybrana, teraz przystępujemy do wyboru Przewodniczącego Rady Dzielnicy Bemowo. Proszę o zgłaszanie kandydatur. Pan burmistrz Dąbrowski. Proszę bardzo. Radny Dąbrowski.

J. Dąbrowski

Pani przewodnicząca, szanowni państwo radni, mam ogromną przyjemność i zaszczyt zgłoszenie kandydata na Przewodniczącego Rady Dzielnicy Bemowo kolejnej kadencji. Jest mi niezmiernie miło, że mogę zgłosić w imieniu klubu radnych Platformy Obywatelskiej osobę, która uważam, że jest jak najbardziej przygotowana do pełnienia tej funkcji, która już dała dowód tego, że można łączyć wszystkie, wszystkie problemy i kłopoty przy prowadzeniu tego typu sesji zdarzało się ich sporo, ale można połączyć ogień z wodą czasami dopasować się do radnych lewicy, prawicy i centrum, bo ważniejsze jest to żebyśmy zgodnie razem procedowali, co udało się w poprzedniej kadencji i na pewno uda się w następnej i chciałbym bardzo tutaj państwu serdecznie zarekomendować kandydaturę Grzegorza Popielarza na stanowisko Przewodniczącego Rady Dzielnicy Bemowo. Dziękuję.


K. Tańska

Dziękuję bardzo. Czy pan Grzegorz Popielarz zgadza się na kandydowanie?


G. Popielarz

Przy takiej rekomendacji (niezrozumiałe słowa).


K. Tańska

Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze inne kandydatury? Nie widzę. Dziękuję bardzo, czyli możemy przystąpić do głosowania na przewodniczącego rady, może tak, może pięć minut przerwy ogłosimy, żeby komisja skrutacyjna mogła przygotować karty do głosowania. Dziękuję bardzo.


K. Tańska

Zapraszam państwa na miejsca, komisja skrutacyjna się już ukonstytuowała, proszę przewodniczącego komisji skrutacyjnej o krótką informację na temat wyborów, przeprowadzenia wyborów.


P. Rafalski

Szanowna pani przewodnicząca, szanowni państwo radni, ponieważ został zgłoszony, zgłoszona, tylko jedna osoba, czyli pan radny Grzegorz Popielarz, bardzo proszę o wypełnienie karty do głosowania w sposób następujący. Są trzy rubryki za, przeciw, bądź wstrzymuję się od głosu, proszę o postawienie krzyżyka w odpowiednim, w odpowiedniej rubryce. Listy kart do głosowania będziemy wydawać imiennie, więc po kolei, bardzo proszę każdego z państwa o zgłoszenie się do radnego Niedziałka Adama po odbiór karty. Pani Adamczyk Małgorzata, pan Bujski Paweł proszę, pan Cackowski Marek, pan Całka Włodzimierz, pan Chmiel Zbigniew, pan Dąbrowski Jarosław, pani Gręziak Anna, pan Gręziak Jakub, pan Jędrasiak Andrzej, pani Agnieszki Maruszewskiej nie ma, więc pan Niedziałek Adam, pan Oborski Jarosław, pani Urszula Panas, pan Początek Mariusz, pan Popielarz chyba nie będzie głosował tak?


G. Popielarz

Proszę państwa, ponieważ rzecz dotyczy wyboru mojej osoby, to ja oświadczam, że nie biorę w związku z tym udziału w głosowaniu.

P. Rafalski

Dziękuję bardzo. Pani Przychodzień Ewa, pani Puszakowska Marta, pan Rafalski Paweł, pan Ryszkowski Maciej, pani Szczołek Barbara, pani Tańska Konstantyna, pani Wierzchoń Maria, pan Wierzchowski Marcin, pani Wośko - Matryba Joanna i pani Wyganowska -Krzynówek Anna. Po otrzymaniu karty bardzo proszę o wrzucenie jej, po otrzymaniu i wypełnieniu karty, bardzo proszę o wrzucenie jej do urny. Dziękuję bardzo.


K. Tańska

Dziękuję bardzo panu przewodniczącemu. Czy wszyscy radni oddali już głosy na przewodniczącego rady? Proszę państwa ogłaszam 10 minut przerwy na policzenie głosów.


K. Tańska

Proszę państwa komisja skrutacyjna policzyła już głosy, mam nadzieję, że jesteśmy w komplecie proszę pana przewodniczącego komisji skrutacyjnej o ogłoszenie wyników wyboru.


P. Rafalski

Szanowna pani przewodnicząca, szanowni państwo radni, stwierdzam, że komisja w głosowaniu tajnym na funkcję Przewodniczącego Rady Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy. W głosowaniu udział wzięło 23 radnych, głosów ważnych oddano 23, głosów nieważnych oddano 0. Poszczególni kandydaci, czyli jeden kandydat pan Grzegorz Popielarz otrzymał głosów za 16, głosów przeciw 2, głosów wstrzymujących się 5. Komisja stwierdza, że przewodniczącym rady został pan Grzegorz Popielarz. Gratuluję.


K.Tańska
Gratuluję panie przewodniczący, życzę owocnej pracy w Radzie Dzielnicy Bemowo i zapraszam pana do prowadzenia dalszej części sesji. Dziękuję bardzo.
6. Projekt uchwały w sprawie ustalenia liczby Wiceprzewodniczących Rady Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy.
G. Popielarz

Proszę państwa bardzo dziękuję za okazane mi zaufanie, myślę, że postaram się go nie zawieźć, dziękuję wszystkim tym szczególnie, którzy na mnie głosowali, ale też tej i tym, którzy głosowali przeciw i tym, którzy się wstrzymali. Myślę, że wszyscy będą pod koniec tej kadencji usatysfakcjonowani. Proszę państwa przystępujemy teraz do kolejnego punktu porządku obrad. Ustalenie liczby wiceprzewodniczących rady. Przypominam, że statut mówi, iż może być od jeden do trzech przedstawicieli wiceprzewodniczących rady i w tej sytuacji proszę, proszę o propozycję. Pan radny Bujski, bardzo proszę.


P. Bujski

(niezrozumiałe słowo) zgłosić kandydaturę na wiceprzewodniczącego radnego Macieja Ryszkowskiego, który już pełnił tą funkcję w poprzedniej kadencji.


G. Popielarz

Ilość, ilość, jeszcze nie, na razie nie dyskutujemy, nie rozwiązujemy personalia na razie…


P. Bujski

Trzech.


G. Popielarz

Jest punkt ilość, trzech tak? Czy są jakieś inne propozycje dotyczące liczby wiceprzewodniczących rady? Nie widzę. Wobec tego przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem propozycji radnego, Bujskiego, aby było trzech wiceprzewodniczących rady obecnej kadencji bardzo proszę ręka w górę.


Koniec kasety nr 1 strony B


Stenogram z sesji I/10

w dniu 29 listopada 2010r.

Sporządziła:


Monika Benza


Pobieranie 64.36 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna